Kandidatuddannelse og job


Et mindre antal studerende vælger at søge job direkte efter deres bachelor. Ofte vil man efter en bacheloruddannelse blive ansat som trainee eller assistent indenfor det eller de områder, man har arbejdet med på uddannelsen – i hvert fald til at starte med.

De fleste vælger at fortsætte på en to-årig kandidatuddannelse efter deres bachelor, så de læser i alt fem år. For hver bacheloruddannelse er der en bestemt kandidatoverbygning, hvor man er garanteret plads. Det kan du læse mere om længere nede under Den naturlige overbygning efter bacheloruddannelsen

Muligheder efter en kandidatuddannelse
Det er i høj grad kandidatuddannelsen og ikke bacheloruddannelsen, der er afgørende for de karrieremuligheder, man får. En kandidatuddannelse giver flere og større jobmuligheder og ofte et større ansvar. Det er dog vigtigt at tilføje, at man altid vil få job på sin samlede profil, dvs. både bachelor- og kandidatuddannelse, erhvervserfaring og øvrige faglige og personlige kompetencer.

Da kandidatuddannelsen spiller så stor en rolle for karrieremulighederne, foreslår vi, at du læser om karriere under hver af de kandidatuddannelser, du er interesseret i. Vær opmærksom på, at der ofte ikke er en meget snæver kobling mellem en bestemt uddannelse og bestemte job og jobtitler. De fleste job kan besættes af personer fra flere forskellige uddannelser.

Fra bachelor til kandidat

Forskel på bachelor og kandidat
En bacheloruddannelse omfatter mange fagområder og giver typisk en bred introduktion til det, man har valgt at studere. På en kandidatuddannelse specialiserer man sig inden for ét eller flere af de områder, man har beskæftiget sig med på bacheloruddannelsen. Det er derfor på kandidatdelen, at man skaber sin mere individuelle faglige profil.

De fire semestre er på de fleste kandidatuddannelser på CBS struktureret således:

  • Første og andet semester: Obligatoriske fag
  • Tredje semester: Valgfag – og mulighed for at tage valgfagene i udlandet på udveksling
  • Fjerde: Speciale, som er en stor afsluttende opgave, man skriver indenfor et emne, man selv vælger

Der er således gode muligheder for at dreje kandidatuddannelsen retning af det, man særligt interesserer sig for.

Valg af bachelor- og kandidatuddannelse
På nuværende tidspunkt kan det være svært at tage stilling til valg af kandidatuddannelse. Her kan det være en hjælp at huske, at det kan være muligt at komme ind på forskellige overbygninger eller specialiseringer – og at man i høj grad selv former sin overbygning. Så du kan roligt vælge den bacheloruddannelse, der interesserer dig mest og vide, at du senere vil få mulighed for at fordybe dig i retning af det, du efterfølgende gerne vil arbejde med.

En bacheloruddannelse tager tre år, og det kan blive tre meget lange år, som du ikke engang får det fulde udbytte af, hvis du læser en uddannelse, der ikke interesserer dig. Det er en god idé allerede nu, at få overblik over mulige overbygninger – men du er nødt til at have hjertet med og ikke fokusere for meget på overbygningen, når du skal vælge din bachelor.

Den naturlige overbygning efter bacheloruddannelsen

Alle bacheloruddannelser har en såkaldt naturlig overbygning på CBS. Det er en kandidatuddannelse, der fagligt ligger i forlængelse af bacheloruddannelsen, og som du har retskrav til. Retskrav betyder, at du har krav på at blive optaget på kandidatuddannelsen efter endt bacheloruddannelse, hvis du søger inden for 3 år.

Du har naturligvis også mulighed for at læse andre kandidatuddannelser end den naturlige overbygning både på CBS og andre universiteter. Her skal du dog opfylde forskellige adgangskrav afhængig af, hvilken kandidatuddannelse, du ønsker at læse, og du er ikke garanteret optagelse.  

Du kan se de naturlige overbygninger for dem, der bliver optaget på en bacheloruddannelse i 2024 her:

Bachelor Kandidat - naturlig overbygning

 

 

  • MSc in Business, Language and Culture

Du vælger mellem to forskellige linjer/specialiseringer:

BEMÆRK:

  • CBS udvikler hele tiden udbuddet af kandidatuddannelser, derfor kan der ske ændringer i de naturlige overbygninger
  • CBS udbyder en lang række kandidatuddannelser udover dem, der er nævnt ovenfor. Du finder information om alle overbygninger under Kandidatuddannelser
Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 09/04/2024