Studiestart

Her kan du læse alt, hvad du skal vide, om at starte på en kandidatuddannelse på CBS.

Her kan du finde en masse information, som du kan have brug for inden studiestart. Du vil naturligvis modtage meget mere information, når du er optaget på CBS.

Introforløb i uge 35 

På alle kandidatuddannelser på CBS er der et introforløb, som i 2024 ligger onsdag 28. august -  fredag 30 august (uge 35). Onsdag og fredag har et fælles program for alle nye kandidatstuderende, og nogle studier har også program torsdag 29. august. 

Det er ikke obligatorisk, men vi anbefaler, at du deltager, fordi du her får en faglig introduktion til studiet og en mulighed for at lære dine medstuderende og undervisere at kende.

Fra 1. juli, kan du kan læse mere og finde datoer og program for dit introforløb på my.cbs.dk > Studieliv > Introforløb (kræver CBS-login)

Bemærk: du skal muligvis tilmelde dig på forhånd.

Bliv klar til studiestart

Her er 3 ting, du skal gøre eller vide inden studiestart:

My.cbs.dk – din digitale indgang til CBS

I starten af juli vil du få adgang til dit studenterintranet, my.cbs.dk. Her finder du information om studiestart, din uddannelse, CBS Bibliotek, campus, studieliv og meget mere. Du kan også finde dit personlige skema og andre digitale platforme via my.cbs.dk

CBS-brugerprofil:

For at få adgang til my.cbs.dk og CBS' øvrige digitale systemer og platforme, skal du bruge en CBS-brugerprofil. Din brugerprofil består af et brugernavn og en adgangskode. Din CBS-brugerprofil er strengt personlig, og du må aldrig videregive oplysningerne til andre.

 • Ny på CBS: du vil i starten af juli modtage en mail med information om din CBS-profil, og hvordan du aktiverer den. Mailen vil blive sendt til den mailadresse, du har angivet i din ansøgning på Ansøgningsportalen
 • Nuværende studerende på CBS: du skal bruge dit eksisterende brugernavn og adgangskode.
 • Studerende på CBS inden for de seneste 6 måneder: Hvis du har læst enkeltfag, fag på Summer University, HD eller Master på CBS inden for de seneste 6 måneder, er din brugerprofil stadig aktiv. Du skal derfor bruge dit eksisterende brugernavn og adgangskode til at få adgang til vores digitale platforme

SU - søg fra 12. juni

Du skal søge om SU. Det gælder uanset om du læser direkte videre efter din bacheloruddannelse eller ej, og uanset hvilken kandidatuddannelse, du starter på. 

Du søger SU på MinSU på www.su.dk

Hvornår skal du søge?

 • Starter du direkte på en kandidatuddannelse efter din bacheloruddannelse, kan du søge om SU fra 12. juni – dog tidligst to døgn efter, at du har sagt ”ja tak” til din studieplads på CBS. Bemærk: Hvis du skal til reeksamen i august, kan du søge om SU fra 1. juli, og du skal senest søge 31. juli for at få SU i juli måned.  
 • Starter du ikke direkte på en kandidatuddannelse efter din bacheloruddannelse, kan du tidligst søge om SU én måned før, du kan modtage SU. Det betyder, at du tidligst kan søge om SU fra 1. august og kan modtage SU fra september. 
 • Vinteroptag: Hvis du er optaget med studiestart 1. februar, kan du kan tidligst søge om SU 1. januar.

Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger, og du kan forvente, at din SU bliver udbetalt i midten af juli eller starten af august.

Læs mere om SU på my.cbs.dk > Studieliv > SU > Søg SU – dansk statsborger (kræver CBS-login) eller på www.su.dk

SU for internationale studerende

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du leve op til særlige betingelser og følge en særlig ansøgningsproces for at modtage SU.

Læs mere på my.cbs.dk > Studieliv  > SU > Søg SU – udenlandsk statsborger (kræver CBS-login) eller på www.su.dk

Bemærk: at sagsbehandlingstiden er op til 3 måneder.

 

Studiestartsprøven

Når du starter på en kandidatuddannelse på CBS, skal du bestå en studiestartsprøve i akademisk redelighed. Det gælder alle nye studerende - uanset hvilken bacheloruddannelse, du har læst. Du skal tage prøven i september og kan tage den igen i oktober. 

Hvad er akademisk redelighed?
Akademisk redelighed er en faglighed, du får brug for gennem hele din uddannelse. Det er en vigtig grundsten i det at studere på et universitet. Derfor er det også vigtigt for os, at alle vores studerende bliver klædt godt på fra studiestart.

Formål med kurset og prøven
Kurset handler om, hvordan man arbejder med kilder og skriver en akademisk opgave. Formålet med kurset er at sikre, at du bliver klædt på til at lave akademiske projekter på et tilstrækkeligt højt niveau uden at komme til at snyde eller begå plagiat. 

Læs mere om Studiestartsprøven på my.cbs.dk (kræver CBS-login)


Undervisning og eksamen

Som ny studerende bliver du som udgangspunkt automatisk tilmeldt alle dine fag og eksamener for det kommende studieår. Der er dog enkelte uddannelser, hvor der er valgfrie fag på 1. semester, og hvor du derfor selv skal tilmelde dig. Det får du besked om, hvis det gælder dig. 

Undervisningen starter officielt 1. september for efteråret og 1. februar for foråret. 

Dit personlige skema vil være klar i august. Du finder det via my.cbs.dk

Læs mere om undervisning og arbejdsformer på cbs.dk > Undervisning og arbejdsformer

Læs mere om eksamen og eksamensformer på cbs.dk > Eksaminer på CBS

Undervisnings- og eksamensperioder - efterår 

Efterårssemestret løber fra 1. september til 31. januar, men du har ikke nødvendigvis undervisning og eksamener i hele perioden. Det afhænger af dine fag, dit skema og dine eksamensdatoer.

Eksamensdatoer offentliggøres 1. september for efterårssemestret. De specifikke datoer for netop dine eksamener bliver offentliggjort senest en måned før, eksamen afholdes.

Fag - type

Undervisning

Eksamen

Reeksamen

Semesterfag

september - november

december - januar

februar - marts

1. quarter

start september - midt oktober

slut oktober - start november

december - januar

2. quarter

midt oktober - november

december - januar

februar
Undervisnings- og eksamensperioder - forår

Forårssemestret løber fra 1. februar til 30. juni, men du har ikke nødvendigvis undervisning og eksamener i hele perioden. Det afhænger af dine fag, dit skema og dine eksamensdatoer.

Eksamensdatoer offentliggøres 1. februar for forårssemestret. De specifikke datoer for netop dine eksamener bliver offentliggjort senest en måned før, eksamen afholdes.

Fag - type

Undervisning

Eksamen

Reeksamen
Semester februar - slut april  maj - juni august

3. quarter

februar - slut marts

slut marts - start april

slut maj - start juni

4. quarter

midt april - start juni

juni

august

Helligdage og ferier 
CBS følger de almindelige helligdage i Danmark, og her er der ingen undervisning eller eksamen på campus. 

 • Jul og nytår: Der er ikke undervisning eller eksamen på campus mellem jul og nytår - dog kan du have eksamener i starten af januar, som du skal forberede dig til.   
 • Sommerferie: Der er ingen undervisning i juli og august, dog ligger sommerens reeksamener i august. 

Bemærk, at der ikke er ferie i efterårsferien (uge 42) eller i vinterferien (uge 7/8), hvor der både kan være undervisning og eksamen. Det afhænger af dine fag og undervisere. 

Ferieplan: 2023/2024

24.- 26. december Jul 
1. januar Nytårsdag
28. marts -1. april  Påske
9. maj Kristi Himmelfartsdag 
19. maj Pinse
5. juni Grundlovsdag
Juli - august Sommerferie  -  reeksamen i august
 

 

Andre ting, du måske skal vide:

Vi har her samlet en række ting, der måske også er relevante for dig:

Bolig

Det kan være svært at finde et sted at bo i København. CBS kan desværre ikke hjælpe dig med at finde en bolig, men der er flere ting, du selv kan gøre: 

 • Brug dit netværk: Måske kender du nogen, der bor i København, som kan hjælpe. Så prøv at række ud i dit netværk.
 • Brug Facebook: der er mange grupper, hvor private søger lejere til et værelse eller en lejlighed.
 • Søg om studenterboliger: der er mange kollegier og ungdomsboliger i København
 • Kig også i Københavns omegn: det er oftere nemmere at finde en bolig, som ligger lidt uden for det centrale København. Det er nemt at komme til CBS med offentlig transport fra de fleste steder - hvis det ikke er i cykelafstand.

Du kan finde mere information og skrive dig op til kollegier, lejeboliger og ungdomsboliger i København her:

Privat udlejning

Der findes også en række private kollegier i København. Dem finder du fx ved at google: ”kollegium København”

Derudover er der mange boligsider på nettet, hvor du kan få kontakt til private udlejere. Men du skal være ekstra opmærksom, når du søger efter bolig, da der er mange svindlere, som fx forsøger at udlejer værelser eller boliger, der ikke eksisterer.

Pas på svindel!

Du bør altid være på vagt, når du søger bolig, da der desværre findes mange fupmagere, der forsøger at leje dig et værelse eller bolig, de ikke ejer eller som reelt ikke eksisterer.

Politiet har lavet har en række gode råd til, hvordan du kan gøre dig mere sikker i din boligjagt og undgå svindel:

 • tjek, at udlejer rent faktisk ejer boligen
 • betal til en dansk konto - så vidt muligt
 • brug altid din sunde fornuft
 • lad dig aldrig presse af en ivrig udlejer

Du kan finde alle politiets gode råd på Politiets hjemmeside på Undgå svindel med ferie- og lejeboliger

Her kan du også finde information om, hvordan du anmelder svindel.

Læs mere her om dine rettigheder som lejer og hvordan du kan modtage juridisk rådgivning.

Bemærk: at linket er til Københavns Kommune. Bor du i en anden kommune kan du tjekke med din lokale kommune.

Dokumentation på dine studier

For at vi kan lave en bekræftelse på, at du er studerende kræver det, at du har en CBS-mail, så vi kan sende den sikkert til dig via mail.

Er du ny på CBS vil du modtage din CBS-brugerprofil og CBS-mail i starten af juli via den mail, du har angivet i ansøgningsportalen.

Du kan få to typer bekræftelser på, at du er studerende:

1. Verificeret optagelsesbrev:

Du kan få dit optagelsesbrev underskrevet digitalt som bevis på, at du er optaget på CBS.

For at få verificeret dit optagelsesbrev skal du sende dit optagelsesbrev som pdf-fil til confirmations@cbs.dk. Så underskriver vi brevet, og sender det tilbage til dig på din CBS-mail som pdf-fil.

2. Studiebekræftelse:

En studiebekræftelse er et bevis på at du er indskrevet på CBS. Du kan ikke få en studiebekræftelse, hvis du kun er betinget optaget.

For at få en studiebekræftelse skal du sende dit optagelsesbrev til confirmations@cbs.dk. Så laver vi en studiebekræftelse og sender til dig på din CBS-mail som pdf-fil.

Læs mere om studiebekræftelser på my.cbs.dk > IT og Campus > Guide til Studenterselvbetjeningen > Studiebekræftelse (kræver CBS-login)

Startmerit - fag fra tidligere studie
 
Har du tidligere bestået fag på en anden uddannelse på kandidatniveau, skal du muligvis søge om at få fagene overført til din kandidatuddannelse på CBS – såkaldt startmerit. Du kan først søge om startmerit, når du har modtager din CBS-brugerprofil. 
 
Du kan læse mere om, hvordan du søger startmerit på my.cbs.dk > Startmerit (kræver CBS-login)

Støtte fx pga. ADHD, hjernerystelse eller ordblindhed

Hvis du har en funktionsnedsættelse, som forhindrer dig i at gennemføre dit studie på lige fod med andre studerende, kan du søge om særlig støtte og hjælpemidler, såkaldt Specialpædagogisk Støtte (SPS).  

En funktionsnedsættelse kan bl.a. være:

 • ordblindhed
 • en kronisk sygdom
 • en psykisk lidelse
 • en diagnose

Læs mere om SPS og hvordan du søger på my.cbs.dk > Studieliv > Søg SPS (kræver CBS-login)

International studerende? 

Det kan være en udfordrende at flytte til et andet land for at studere. Men heldigvis er der hjælp at hente. 

For internationals

Vi har samlet en masse information om studielivet til dig, som er international studerende på CBS på For Internationals
 

Velkomstaktiviteter for internationale studerende

Velkomstaktiviteterne er et særligt tilbud til internationale studerende, som er et supplement til dit studies introforløb. Vi anbefaler, at du også deltager i disse aktiviteter, så du ikke går glip af vigtig information om chancen for at møde andre internationale studerende. Så sørg allerede nu for at sætte kryds i din kalender: 

 • 14. august 2024: Online seminar: Før din ankomst
 • 25. august 2024: Velkomstevent for alle nye internationale studerende

Læs mere om de 3 events på Events for internationals

International Student Ambassadors

The International Student Ambassadors (ISA) er nuværende internationale studerende som frivilligt organiserer sociale events for internationale studerende og tilbyder deres råd og erfaringer med at være ny på CBS, i København og i Danmark.

Læs mere om ISA og deres aktiviteter og kom i kontakt med dem på deres ISA Facebook page

 


Tag en tur på campus

Videoen her giver dig en virtuel tur rundt på campus.

Du kan finde kort og mange flere tips til at finde rundt på campus på my.cbs.dk > Find vej (kræver CBS-login)

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 14/06/2024