Indsatsområder

Vi kan ikke løse de store udfordringer, som verden står over for, alene, og derfor lægger den nye strategi også vægt på, at CBS styrker de nuværende samarbejder og igangsætter nye samarbejder med andre videnskaber, erhvervslivet, myndigheder og civilsamfundet.

Areas

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 16/05/2022