CBS forskningsprofil

CBS er et internationalt erhvervsuniversitet. Det betyder, at CBS’ forskning dækker fagligt bredere end klassiske business schools. Den faglige bredde afspejler et samfundsmæssigt behov for at kunne anskue forretningsmæssige problemstillinger fra mange vinkler for at kunne forstå og handle på dem. Interdisciplinær forskning modsvarer bedst de komplekse udfordringer, som beslutningstagere står overfor.

CBS har ansvar for at videreformidle viden og nye ideer til virksomheder og organisationer, til fremtidens virksomhedsledere og til samfundet generelt. Det gælder for alle større samfundsudfordringer, f.eks. bæredygtighed, migration og digitalisering.

Med sin unikke mangfoldighed ønsker CBS at være et af de førende universiteter i verden med både forskning og undervisning i verdensklasse inden for de klassiske ledelsesfag (inkl. finansiering, økonomi, regnskab, produktion, markedsføring, strategisk ledelse og organisation) og fag, der placerer 'business' i en bredere social, politisk, kulturel og historisk kontekst. Det er vores mål at bidrage til den økonomiske og samfundsmæssige udvikling gennem ny viden.
 

Faglige styrker

CBS’ overordnede, faglige styrke er funderet i muligheden for at kombinere mange forskningsfelter inden for samfundsvidenskab og business humaniora med henblik på at belyse samfundsudfordringer. Denne profil som erhvervsuniversitet markerer CBS fagligt i omverdenen.

For at styrke den tværfaglige satsning har CBS bl.a. etableret Business in Society platforme, hvor forskere fra forskellige institutter samles om centrale temaer: offentlig-privat partnerskab, maritim forretningsudvikling, bæredygtig ledelse og organisation, konkurrenceevne og entreprenørskab. Platformene sigter på at styrke koblingen til erhvervsliv og offentlige organisationer såvel som på at skabe forskning og uddannelse på et højt fagligt niveau. 

CBS har endvidere nogle særlige, faglige satsninger i form af eksempelvis World Class Research Environments og et Grundforskningscenter, FRIC, som beskæftiger sig med finansielle friktioner. Disse satsninger er medvirkende til at profilere CBS’ forskningskvalitet og skal samtidig ses som en integreret del af den generelle satsning på faglig bredde. Læs mere om Grundforskningscenteret.
 

Entreprenørskab og innovation

CBS har et særligt ansvar for at fremme entreprenørskab og innovation i virksomheder og i offentlige organisationer. Iværksætterånd og innovation er afgørende faktorer for at skabe et dynamisk samfund og dermed forøget velfærd. Derfor prioriterer CBS samarbejdet med offentlige og private virksomheder – baseret på forskningsprojekter, der bidrager til at løse aktuelle udfordringer. Med forankring i en nordeuropæisk baggrund ønsker CBS at spille en afgørende rolle i debatten om innovative og dynamiske forretningsmodeller, organisationsformer og økonomiske strukturer samt om ansvarlig ledelse og lederskab.

Dekansekretariatet for forskning

Spørgsmål om forskningen ved CBS kan rettes til sekretariatsleder Jane Finnerup Johnsenjfj.research@cbs.dk

Dekansekretariatet for forskning består af tre teams, der inden for hver deres område udgør den daglige support til Forskningsdekanen og sikrer støtte til forskningsområdet på CBS som helhed.

    Research Support
    PhD Support

Sidst opdateret: Dean's Office, Research // 22/03/2024