Genindskrivning/Genoptagelse

Hvis du tidligere har været indskrevet på en uddannelse på CBS og er interesseret i at færdiggøre samme uddannelse, kan du læse mere her.

 

Genindskrivning/Genoptagelse på samme uddannelse på CBS

Denne side er for dig, der gerne vil genoptage dine studier på samme uddannelse på CBS, som du tidligere har været indskrevet på.

Genindskrivning: tidligere studerende, som opfylder alle kriterierne for at blive genindskrevet, og som derfor kan begynde på andet år af den uddannelse, de tidligere har været indskrevet på.


Genoptagelse: tidligere studerende, der er kvalificerede til at ansøge om optagelse på CBS, men som ikke opfylder alle kriterierne for genindskrivning, vurderes i den normale optagelsesrunde

Hvis du ønsker at søge om optagelse på en anden uddannelse, kan du læse mere på vores sider om optagelse på bacheloruddannelser eller kandidatuddannelser.
 

Før du begynder, bedes du kontrollere, om du opfylder betingelserne for at kunne søge om genindskrivning eller genoptagelse

Hvis du selv meldte dig ud af din tidligere uddannelse:
Ansøgere, som selv meldte sig ud af den uddannelse, som de nu ønsker at færdiggøre, kan søge om genindskrivning og bedes gå videre til næste afsnit.

Hvis CBS meldte dig ud af din tidligere uddannelse:
Ansøgere, som tidligere blev udmeldt af deres studie, fordi de ikke overholdt gældende regler for at studere på CBS og/eller den pågældende uddannelse, skal kunne påvise, at de nu har væsentligt forbedrede betingelser for at færdiggøre uddannelsen.
Upload din erklæring sammen med alle relevante dokumenter som en del af din ansøgning. Det vil indgå i den samlede bedømmelse af din ansøgning.
Du skal opfylde følgende krav for at blive genindskrevet

•    Du skal leve op til alle de generelle optagelsesregler og adgangskrav, der er oplyst for det optag du søger om genindskrivning.

•    Du skal have bestået alle de fag og ECTS-points, der indgår i det nuværende første år på den uddannelse, du vil genindskrives på. Tjek, at du har bestået første år på studiets nuværende studieordning.

•    Der skal være gået mindst 5 måneder, fra du blev udmeldt, til du påbegynder uddannelsen igen ved studiestart.

•    Du kan kun genindskrives på en uddannelse, der stadig er aktiv. Derfor kan du ikke genindskrives, hvis din uddannelse i mellemtiden er blevet lukket.

NB: Mange uddannelser har undergået betydelige strukturændringer i de seneste år. Hvis det er mere end 5 år siden, at du var tilmeldt din uddannelse, er det sandsynligt, at uddannelsens pensum og opbygning kan have ændret sig betydeligt siden da. Du skal derfor være forberedt på, at du måske ikke opfylder kriterierne for at kunne blive genindskrevet på uddannelsen. Hvis du på den baggrund bliver genoptaget på uddannelsen, vil du ikke få merit for alle dine tidligere beståede eksamener.
Sådan søger du om genindskrivning

1.    Udfyld Filansøgningsskemaet

2.    Ansøg om optagelse på den relevante uddannelse efter de gældende regler:
       Bacheloroptag
       Kandidatoptag

3.    Upload ansøgningsskemaet til din ansøgning sammen med dokumentation på, at du opfylder
       adgangskravene:
       Bacheloroptag via Optagelse.dk
       Kandidatoptag via Ansøgningsportalen
       Hvis du ikke uploader ansøgningsskemaet i ansøgningssystemet, vil din ansøgning om
       genindskrivning ikke blive behandlet.


4.    Send en mail med dit fulde navn for at gøre opmærksom på din ansøgning: ae@cbs.dk


For at gøre det nemmere for dig, kræver vi ikke, at du finder den game karakterudskrift frem fra den CBS-uddannelse, du søger om at blive genindskrevet på. Hvis vi får brug for yderligere information eller dokumentation fra dig, vil vi kontakte dig pr. mail. Du bør derfor tjekke din mail jævnligt (inklusive dit spamfilter).

Tidsfrister, svar og studiestart

Man kan kun søge om genindskrivning en gang om året.

Ansøgninger om genindskrivning behandles sideløbende med den almindelige optagelsesrunde og med henblik på studiestart 1. september.


Genindskrivning på bacheloruddannelse:

Ansøg senest d. 15 marts kl. 12 middag, via Optagelse.dk    

 

Genindskrivning på kandidatuddannelse:

Ansøg senest 1. marts, via Ansøgningsportalen

 

 

Din ansøgning vurderes i den almindelige optagelsesrunde, hvis du ikke kan genindskrives

•    Hvis du får afslag på din ansøgning om genindskrivning direkte på uddannelsens 2. eller 3. år, vil din ansøgning blive vurderet i den almindelige optagelsesrunde.

•    Hvis du får afslag på genindskrivning, men får tilbudt en studieplads i den almindelige optagelsesrunde, vil studienævnet vurdere, hvilke af dine allerede beståede fag på enten bachelor- eller kandidatniveau, der kan meritoverføres. Du vil sandsynligvis ikke få meritoverført alle dine fag. Det betyder, at du kommer til at mangle flere ECTS-points, end du oprindelig gjorde, da du stoppede på studiet, men de fag, som studienævnet eventuelt godkender, vil du ikke behøve at tage igen.

Det kan have betydning, hvor længe du har været udmeldt af dit studie

Hvis der er gået mindre end 12 måneder, fra du blev udmeldt, til studiestart i forbindelse med en eventuel genindskrivning, beholder du din oprindelige indskrivningsdato. Det kan være et problem, hvis du i sin tid blev udmeldt grundet overskredet studietid. I så fald vil din situation være uændret i forhold til, da du blev udmeldt, og du vil derfor blive meldt ud af dit studie af samme årsag, kort tid efter, at du er blevet genindskrevet.

Derfor kan det i nogle situationer være en fordel at vente med at søge om genindskrivning, så der er mindst 12 måneder mellem datoen for din udmeldelse og datoen for din eventuelle studiestart (1. september). Derved vil du få en ny genindskrivningsdato, hvis du bliver genindskrevet.

Ekstra eksamensforsøg, hvis du bliver genindskrevet

Hvis din ansøgning om genindskrivning bliver imødekommet, men du har brugt alle dine eksamensforsøg i et eller flere fag, som du stadig mangler at bestå på uddannelsen, vil du blive tildelt et ekstra eksamensforsøg pr. fag.

 

Lovgivningen

Lovgivningen vedrørende optag på universiteterne (inklusive genindskrivning og genoptagelse) kan findes i Adgangsbekendtgørelsen på retsinformation.dk.

Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål angående genindskrivning og genoptagelse, er du velkommen til at kontakte os på ae@cbs.dk

For nogle tidligere studerende vil det måske være en fordel at søge optagelse på en beslægtet uddannelse, fremfor at søge om genindskrivning. Andre tidligere studerende kan have behov for vejledning og hjælp til at lægge en realistisk plan for afslutningen af deres studier, hvis de bliver genindskrevet/genoptaget.

Vi anbefaler dig at kontakte en studenterrådgiver med henblik på en samtale om dine planer og hvilke muligheder, du har.

Studenterrådgivere for bachelorstuderende
Studenterrådgivere for kandidatstuderende

Sidst opdateret: Student Affairs // 26/03/2021