Genindskrivning/Genoptagelse

Læs her hvis du tidligere har været indskrevet på en uddannelse på CBS og gerne vil færdiggøre uddannelsen.

Genindskrivning eller Genoptagelse?

Denne side er kun til tidligere studerende, der gerne vil færdiggøre deres studie.

Genindskrivning: tidligere studerende, som har bestået første år på studiets nuværende og gældende studieordning kan søge om genindskrivning på studiets andet år. 

Genoptagelse: tidligere studerende, som ikke har bestået første år på studiets nuværende og gældende studieordning vurderes i den almindelige optagelsesrunde til genoptagelse på studiets første år.

Hvis du ønsker at søge om optagelse på en anden uddannelse, kan du læse mere om enten bacheloroptag eller kandidatoptag.

 

OBS: cand.merc. i 2024
Cand.merc./EBA bliver ikke længere udbudt med linjer og er blevet erstattet med separate cand.merc.-/EBA-uddannelser. Det er derfor ikke muligt at søge genindskrivning på en tidligere cand.merc.-/EBA-linje, da disse ikke længere udbydes.

Du skal derfor søge om optag på en relevante cand.merc.-/EBA-uddannelse og hvis du bliver optaget, får du startmerit for alle beståede fag, der kan meritoverføres.

 

Oversigt over genindskrivningsprocessen
 

  1. Din tidligere udmeldelse afgør om du må søge. Læs mere under ‘Din tidligere udmeldelse
  2. Tjek om du opfylder alle de andre vurderingskriterier under ‘Vurderingskriterier
  3. Tjek om du har bestået første år på studiets nuværende og gældende studieordning. Læs mere under ‘Har du bestået det første år?
  4. Udfyld ansøgningsskemaet og kontakt os. Læse mere under ’Sådan søger du
     
1. Din tidligere udmeldelse

Hvis du selv meldte dig ud:
Hvis du selv meldte dig ud af din tidligere uddannelse, kan du søge om genindskrivning / genoptagelse.

Hvis CBS meldte dig ud:
Hvis du blev udmeldt ud af din tidligere uddannelse på grund af regler (for eksempel, studieaktivitetskrav), kan du kun søge om genindskrivning, hvis du kan påvise at dine muligheder for at færdiggøre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

Husk at uploade en erklæring sammen med alle relevante dokumenter som en del af din ansøgning. Din erklæring bliver behandlet i den samlede vurdering af din ansøgning.
2. Vurderingskriterier

•    Du skal leve op til alle de generelle optagelsesregler, frister og adgangskrav. Disse kan tjekkes på bacheloroptagelsessider (hvis du søger om genindskrivning til en bacheloruddannelse) eller kandidatoptagelsessider (hvis du søger om genindskrivning til en kandidatuddannelse).

•    Der skal være minimum 5 måneder fra din udmeldelsesdato til studiestart. Det betyder, at du senest skal være udmeldt d. 1. april til studiestart d. 1. september. 

•    Du kan kun genindskrives på en uddannelse, der stadig er aktiv. Derfor kan du ikke genindskrives, hvis din uddannelse i mellemtiden er blevet lukket.

NB: Mange uddannelser er væsentligt ændrede i de seneste år. Hvis det er mere end 5 år siden, du var tilmeldt din uddannelse, er det sandsynligt, at uddannelsens pensum og opbygning kan have ændret sig betydeligt siden da. Du skal derfor være forberedt på, at du måske ikke opfylder kriterierne for at kunne blive genindskrevet på uddannelsen. Hvis du på den baggrund bliver genoptaget på uddannelsen, vil du ikke få merit for alle dine tidligere beståede eksamener.
3. Har du bestået første år?

Du skal have bestået alle fag, der indgår i det nuværende første år på den pågældende uddannelse. Tjek, at du har bestået første år på studiets nuværende studieordning.

Hvis du ikke har bestået første år på studiets nuværende studieordning, men du opfylder alle de andre kriterier, bliver din ansøgning behandlet som genoptagelse og vurderes på lige fod med alle de andre ansøgninger i den almindelige optagelsesrunde.
4. Sådan søger du

1.    Udfyld PDF icon ansøgningsskema

2.    Ansøg om optagelse på den relevante uddannelse efter de gældende regler:
       Bacheloroptag
       Kandidatoptag

3.    Upload ansøgningsskemaet til din ansøgning sammen med dokumentation på, at du opfylder
       adgangskravene:
       Bacheloroptag via Optagelse.dk
       Kandidatoptag via Ansøgningsportalen

4.    Send en mail med dit fulde navn for at gøre opmærksom på din ansøgning: ae@cbs.dk


For at gøre det nemmere for dig, kræver vi ikke, at du finder din gamle karakterudskrift frem. Hvis vi får brug for yderligere information eller dokumentation, vil vi kontakte dig pr. mail. Du bør derfor tjekke din mail jævnligt (inklusive dit spamfilter).

 

Tidsfrister, svar og studiestart

Man kan kun søge om genindskrivning én gang om året.

Ansøgninger om genindskrivning behandles sideløbende med den almindelige optagelsesrunde og med henblik på studiestart 1. september.

Bachelor: Ansøg senest d.15 marts kl.12 via Optagelse.dk

Kandidat: Ansøg senest d.1 marts via Ansøgningsportalen

 

Svar

Svar sendes løbende og du kan forvente at få en tilbagemelding i løbet af foråret og sommeren.

 

Din ansøgning vurderes i den almindelige optagelsesrunde, hvis du ikke kan genindskrives

•    Hvis du får afslag på din ansøgning om genindskrivning på uddannelsens 2. eller 3. år, vil din ansøgning blive vurderet i den almindelige optagelsesrunde.

•    Hvis du er tilbudt en studieplads i den almindelige optagelsesrunde, vil studienævnet vurdere, hvilke tidligere beståede fag, der kan meritoverføres. Hvis uddannelsens studieordning er væsentligt ændret siden du sidst var indskrevet, kan det være at du ikke kan få merit for alle dine fag.

Din udmeldelsesdato kan påvirke din indskrivningsdato


Hvis der er gået mindre end 12 måneder fra din udmeldelsesdato til studiestart via genindskrivning eller genoptagelse, beholder du din oprindelige indskrivningsdato.

Hvis du blev udmeldt grundet overskredet studietid og du beholder din oprindelige indskrivningsdato, betyder det, at du vil falde for sammen regel igen og bliver udmeldt umiddelbart efter studiestart.

I nogle tilfælde, er det derfor en fordel at vente med at søge om genindskrivning. Når der er gået mere end 12 måneder fra din udmeldelsesdato til studiestart, får du en ny indskrivningsdato.

Ekstra eksamensforsøg


Hvis din ansøgning om genindskrivning bliver imødekommet, men du har brugt alle dine eksamensforsøg i et eller flere fag, som du stadig mangler at bestå på uddannelsen, vil du blive tildelt ét ekstra eksamensforsøg pr. fag.

 

Lovgivningen

Lovgivningen vedrørende optag på universiteterne (inklusive genindskrivning og genoptagelse) kan findes i Adgangsbekendtgørelsen på retsinformation.dk.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til genindskrivning eller genoptagelse, kan du skrive til ae@cbs.dk

For nogle vil det måske være en fordel at søge optagelse på en beslægtet uddannelse, fremfor at søge om genindskrivning. Andre kan have behov for vejledning og hjælp til at lægge en realistisk plan for afslutningen af deres studier, hvis de bliver genindskrevet/genoptaget.

Vi anbefaler dig at kontakte en studievejleder med henblik på en samtale om dine planer og hvilke muligheder, du har.

Studievejledere for bachelorstuderende
Studievejledere for kandidatstuderende

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 08/02/2024