Genindskrivning/Genoptagelse

Hvis du tidligere har været indskrevet på en bachelor- eller kandidatuddannelse på CBS, og du ønsker, at færdiggøre din uddannelse, skal du søge om genindskrivning eller genoptagelse.

Har du bestået det 1. år af uddannelsen nuværende studieordning?

Hvis du har bestået 60 ECTS-point eller flere på uddannelsens nuværende studieordning, har du mulighed for at søge om genindskrivning direkte ind på uddannelsens 2. år. 

Hvis du har bestået færre end 60 ECTS-point, eller hvis de beståede fag ikke matcher fagene fra den nuværende studieordning, kan du søge om genoptagelse ind på uddannelsens 1. år.

 

Forberedelse af din ansøgning

Afhængigt af din situation, er der en række kriterier du skal leve op til. Herunder kan du se to lister: den første liste er for alle der søger om genindskrivning/genoptagelse, og den anden liste indeholder en række yderligere kriterier du måske skal leve op til, alt efter din situation. 

Alle ansøgninger skal:  

 • Være til den præcis samme uddannelse som du tidligere har været indskrevet på. Hvis en uddannelse er lukket, eller har ændret navn/status, kan du ikke søge om genindskrivning/genoptagelse.
 • Inkludere dokumentation der viser, at du opfylder alle adgangskrav til uddannelsen.
 • Inkludere en udfyldt Fil ansøgningsblanket.
 • Inkludere en studieplan, der skitserer hvordan du planlægger at fuldføre uddannelsen.

 

Yderligere, skal du måske inkludere: 

 • En erklæring (og dokumentation der er relevant for din erklæring) der viser hvordan dine muligheder for at færdiggøre din uddannelse, er væsentligt forbedrede siden din sidste indskrivning. Alle ansøgere der tidligere er blevet smidt ud af CBS pga. regler, skal inkludere en erklæring.

 

Du skal ikke inkludere:

 • Et karakterudskrift fra din tidligere indskrivning på CBS.

 

Vigtige datoer i ansøgningsprocessen

Alle ansøgninger indsendt inden den relevante ansøgningsfrist ift. optagelse, modtager med garanti et endeligt svar inden studiestart. De relevante ansøgningsfrister er: 


Den 1. marts, 23.59 CET for kandidatuddannelser. 

Den 15. marts, 12.00 CET for bacheloruddannelser. 


Vi behandler stadig din ansøgning, hvis du ansøger efter ovennævnte ansøgningsfrist. Men du skal ansøge på en anden måde, og vi kan ikke garantere, at du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning inden studiestart. 

 

Sådan søger du

Alle ansøgninger indsendt inden ovennævnte ansøgningsfrister, skal indsendes via den relevante ansøgningsportal. 

Bachelor: du skal søge om optagelse til uddannelsen via optagelse.dk, samt uploade relevante dokumenter senest d. 15. marts, kl. 12.00 CET. Husk at sende en email til ae@cbs.dk hvor du informerer os om, at du har indsendt din ansøgning. 
 

Kandidat: du skal søge om optagelse til uddannelsen, via ansøgningsportalen, samt uploade relevante dokumenter senest d. 1. marts, kl. 23.59 CET. Husk at sende en email til ae@cbs.dk hvor du informerer os om, at du har indsendt din ansøgning.
 

Ansøgninger indsendt inden ovennævnte frister, vil modtage et svar inden studiestart 1. september. 
 

Ansøgninger sendt udenfor de fastsatte frister

Vi behandler stadig alle ansøgninger vedrørende genindskrivning indsendt udenfor de ovennævnte fastsatte frister. Men vi kan ikke garantere, at du vil modtage svar på din ansøgning inden studiestart. Vi kan ikke behandle ansøgninger vedrørende genoptagelse udenfor de ovennævnte fastsatte frister. 

Da ansøgningsportalerne (optagelse.dk og ansøgningsportalen til kandidatuddannelser) er lukkede udenfor ansøgningsrunderne for bachelor – og kandidatoptag, er du i stedet nødt til fysisk, at levere ansøgningsblanket og relevante dokumenter. Du kan gøre dette ved enten at aflevere dem i vores Student Hub på Solbjerg Plads 3 (noter på konvolutten med dokumenter ”Att: Genindskrivning”) ELLER ved at sende ansøgning pr. post til: Att: Genindskrivning, Student Affairs, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg. Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi da sende en email som bekræftelse. 

 

Du skal være opmærksom på følgende

 • Du kan se det 1. år af alle studieordninger på vores hjemmeside her: https://studieordninger.cbs.dk/
   
 • Når du ansøger gennem optagelse.dk eller ansøgningsportalen, skal du leve op til alle regler og formaliteter, samt opfylde alle adgangskrav.
   
 • Hvis vi ikke kan se, at din situation er væsentligt forbedret i forhold til at fuldføre din uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev, uanset om du har søgt om genindskrivning direkte ind på 2. år, eller du har søgt om genoptagelse til 1. år.
   
 • Hvis du ikke kan genindskrives direkte ind på 2. år, og du har ansøgt indenfor de fastsatte frister beskrevet ovenfor, vil din ansøgning blive behandlet på lige fod med alle andre ansøgere, med henblik på genoptagelse på uddannelsens 1. år.
   
 • Hvis du genoptages på uddannelsens 1. år, vil dine tidligere beståede fag vurderes med henblik på merit.
   
 • Hvis en uddannelses studieordning er ændret siden din sidste indskrivning, er der en chance for at du ikke har bestået det der svarer til det 1. år af uddannelsen. Samt er der en chance for, at du ikke kan få merit for alle dine tidligere beståede fag.
   
 • Hvis der er gået mindre end 12 måneder mellem din udskrivning af CBS og studiestart, vil du beholde din gamle indskrivningsdato. Dette betyder, at der er chance for, at du vil blive udskrevet igen kort efter studiestart, hvis du har overskredet den fastsatte studietidsramme.
   
 • Der skal være gået mere end 5 måneder mellem din tidligere udskrivning og studiestart.
   
 • Hvis din ansøgning om genindskrivning/genoptagelse er succesfuld, men du har opbrugt alle eksamensforsøg i ét eller flere fag som er nødvendige for at du kan færdiggøre uddannelsen, vil du blive tildelt ét ekstra eksamensforsøg pr. fag.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende genindskrivning/genoptagelse, er du velkommen til at kontakte os via ae@cbs.dk


For nogle tidligere studerende, vil det i nogle tilfælde give bedre mening at søge om optag på en lignende uddannelse, i stedet for at søge om genindskrivning/genoptagelse. Andre tidligere studerende kan have brug for vejledning og hjælp til at forberede en realistisk studieplan for færdiggørelsen af uddannelsen, hvis de blive genindskrevet/genoptagelse. 


Vi anbefaler altid at kontakte en studievejleder, der kan forklare dig om dine muligheder. 

Bachelor Student Guidance Counsellors

Graduate Student Guidance Counsellors

 

Regler og love

Du kan finde de officielle regler og love vedrørende adgang til universitetsstudier (inklusiv genindskrivnings-/genoptagelsesregler) på hjemmesiden retsinformation.dk.

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 26/03/2024