Nordic Nine

Hver gang vi træffer et valg, er vi med til at definere fremtiden. Hvordan skal vi dele goderne? Hvor grøn skal vores verden være? Hvordan skal vi behandle vores medmennesker? Hvad skal vi give videre til generationerne efter os? Vores verden byder på vanskelige spørgsmål, som vi er nødt til at forholde os til. Det betyder, at vi alle får brug for at kunne reflektere dybere over, hvad vi før bedre kunne tage for givet. Det gælder i erhvervslivet og i samfundet generelt, der efterspørger medarbejdere og ledere, der ud fra et etisk, socialt og bæredygtigt udgangspunkt kan være medskabere af nye løsninger. Evnen til refleksion bor i os alle. Med afsæt i Nordic Nine træner vi sammen den evne og reflekterer over, hvordan vi hver især kan bidrage til en positiv fremtid.

Nordic Nine

Annual celebration at CBS
Kick off
Magazine
Nima og Nana

Hvad er Nordic Nine?

Nordic Nine er ni kompetencer der skal inspirere vores studerende til at bidrage til at løse samfundets udfordringer med omtanke for sig selv, deres omgivelser og vores planet.

Nordic Nine er en ekstra dimension i vores uddannelser, som rækker ud over faglig viden og kvalifikationer; transformative kompetencer, som vores studerende tilegner sig, da Nordic Nine er integreret i alle vores uddannelser på forskellige måder. Vores undervisere er garant for, at Nordic Nine bliver kendetegnende for undervisning på CBS, så vores studerende ved, hvad de kan forvente af deres uddannelse, og arbejdsgiverne ved, hvad de kan forvente af en CBS-studerende.

Nordic Nine:

#1 You have deep business knowledge placed in a broad context
#2 You are analytical with data and curious about ambiguity
#3 You recognise humanity's challenges and have the entrepreneurial knowledge to help resolve them
#4 You are competitive in business and compassionate in society
#5 You understand ethical dilemmas and have the leadership values to overcome them
#6 You are critical when thinking and constructive when collaborating
#7 You produce prosperity and protect the prosperity of next generations
#8 You grow by relearning and by teaching others to do the same
#9 You create value from global connections for local communities 
 

SE NI CASES OG SE EVNERNE I BRUG

Vi har spurgt ni inspirerende personer om deres refleksion på hver sin Nordic Nine.
 

Nordic Nine Nr. 1 

Camilla Kruse, People And Purpose Leader, Deloitte

 

Nordic Nine Nr. 2

Mikkel Flyverbom, Professor At CBS 

Nordic Nine Nr. 4

Christian Sparrevohn, CO-Founder & Partner Of The Footprint

 

Nordic Nine Nr. 5 

Christian Bason, Former CEO Of Danish Design Center

 

Nordic Nine Nr. 6 

Melissa Kälin, Student at CBS

 

Nordic Nine Nr. 7 

Henriette Christiansen, Former CEO Egmont Foundation

 

Nordic Nine Nr. 8

Markus Fritz Hansen, Head Of Partnerships and Collaboration

 

Nordic Nine Nr. 9

Peter N. Dupont, CEO Of Coffee Collective

 

Hvorfor Nordic Nine er vigtig for vores studerende

Get David Treschow Ellebyes, the President of CBS Students, view on the importance of Nordic Nine


 

Hvordan er Nordic Nine blevet til?

Vi har udviklet Nordic Nine i tæt dialog med vores omgivelser. Over 3000 personer fra erhvervslivet og universitetsverdenen har deltaget i omfattende undersøgelser og workshops og skabt Nordic Nine i tæt samarbejde med CBS.
 

PODCAST

Lyt med, når fire inspirerende personligheder dykker ned i hver deres Nordic Nine-kompetence.


LINK TIL PODCASTS

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 02/04/2024