Alle bacheloruddannelser

Få overblik over alle CBS' bacheloruddannelser

Interesseområder


Hvad interesserer du dig for? Klik på dine interesser, find og læs mere om de bacheloruddannelser, der passer til dig:


Økonomi og matematik
HA almen erhvervsøkonomi
HA er en bred erhvervsøkonomisk uddannelse, der lærer dig at forstå virksomheders økonomiske sammenhænge. Du lærer hvordan virksomheder opnår sine mål og skaber resultater indenfor områder som regnskab, finansiering, afsætning og organisatoriske forhold.

HA(jur.) - erhvervsøkonomi - erhvervsjura
HA(jur.) kombinerer erhvervsøkonomi med erhvervsjura, så du lærer hvordan virksomheder kan opnå forretningsmæssige resultater inden for de juridiske grænser.

HA(it.) - erhvervsøkonomi - informationsteknologi
HA(it.) giver dig en bred forståelse for virksomheders muligheder og udfordringer inden for it. Du får redskaber til at udvælge, udvikle og implementere it-systemer, som tager højde for virksomheders forretningsmæssige og organisatoriske forhold.

HA(mat.) - erhvervsøkonomi - matematik
På HA (mat.) arbejder du med virksomheders økonomiske problemstillinger ud fra en matematisk tilgang. Du vil ved hjælp af avanceret matematik, statistik og programmering opnå en kvantitativ indsigt i centrale erhvervsøkonomiske problemer og se nye handlemuligheder for virksomheder

HA i projektledelse
HA PRO lærer dig, hvordan virksomheder arbejder med projekter. Du udvikler forståelse for, hvad forskellige former for projekter er - og du lærer selv at lede, udvikle, gennemføre og evaluere projekter inden for mange forskellige områder.

BSc in Business Administration and Service Management
BSc SEM combines business economics and service sector studies and gives you an in-depth understanding of how to market, sell and organise a service in national as well as international markets.

BSc in International Business
The BSc IB gives you a broad understanding of business economics and strategy in a global context, and you learn how companies analyse and adjust to the problems and challenges that arise when an organisation is doing business internationally.

BSc in International Shipping and Trade
The BSc Shipping provides you with an understanding of the context and strategies of the global shipping industry, and prepares you for efficiently planning and managing shipping operations.

Sprog og andre kulturer

BSc in International Business in Asia - sidste optag i 2024
The BSc IBA teaches you to manage the fundamentally different challenges businesses face in Asian markets or when working with Asian companies. This unique programme combines business expertise with Asian political, economic and cultural understanding and Chinese language skills.
 
BSc in Business, Language and Culture - sidste optag i 2024
The BSc BLC will give you knowledge about international business conditions and the cultural, economic and social differences that companies need to understand to do business in foreign markets. You will also gain language skills in German, French or Spanish.
Kommunikation i virksomheder

HA i markeds- og kulturanalyse
HA MAK lærer dig at forstå omskiftelighed i markeder og forbrugeradfærd. Du lærer at identificere og forudse nye kulturelle mønstre og forbrugertrends – og udvikle virksomheders produkter og marketing, så virksomheden er på forkant med markedet og kundernes behov.
 
HA(kom.) - erhvervsøkonomi - virksomhedskommunikation
HA(kom.) lærer dig at arbejde strategisk med kommunikation i virksomheder og andre organisationer. Du vil lære at skabe sammenhæng mellem en virksomheds forretningsmæssige mål og dens måde at kommunikere på – internt såvel som eksternt.
 
HA(psyk.) - erhvervsøkonomi - psykologi
HA(psyk.) giver dig indsigt i en af virksomhedens vigtigste ressourcer: medarbejderne. Du lærer at arbejde med virksomhedsforhold, menneskelige relationer og motivation – og hvordan virksomheder ved at styrke rammerne for medarbejdernes samarbejde og præstationer kan opnå bedre resultater.
 
BSc in Business Administration and Digital Management
The BSc DM gives you an understanding of the possibilities as well as challenges that digitalisation creates for companies. You will learn to work with strategy, data and technologies in to manage digital transformations and business solutions.
Internationale virksomhedsforhold
BSc in Business Administration and Sociology
In BSc SOC you learn how to make solid business decisions by combining the economic and social understanding of companies, their organisation and their surroundings.

BSc International Business in Asia - sidste optag i 2024
The BSc IBA teaches you to manage the fundamentally different challenges businesses face in Asian markets or when working with Asian companies. This unique programme combines business expertise with Asian political, economic and cultural understanding and Chinese language skills.
 

BSc in Business, Language and Culture - sidste optag i 2024
The BSc BLC will give you knowledge about international business conditions and the cultural, economic and social differences that companies need to understand to do business in foreign markets. You will also gain language skills in German, French or Spanish.

BSc in International Business
The BSc IB gives you a broad understanding of business economics and strategy in a global context, and you learn how companies analyse and adjust to the problems and challenges that arise when an organisation is doing business internationally.

BSc in International Business and Politics
The BSc IBP teaches you how economic and political forces shape a globalising world — and how companies adjust their business strategies and working methods to meet political challenges.

BSc in International Shipping and Trade
The BSc Shipping provides you with an understanding of the context and strategies of the global shipping industry, and prepares you for efficiently planning and managing shipping operations.

HA i europæisk business - sidste optag i 2024
HA EB lærer dig om danske virksomheders vigtigste eksportmarkeder. Du udvikler forståelse for virksomhedsforhold, samarbejde og ledelse samt for de økonomiske og strukturelle udfordringer, der knytter sig til at slå igennem i og uden for Europa.

IT og information i virksomheder
HA(it.) - erhvervsøkonomi - informationsteknologi
HA(it.) giver dig en bred forståelse for virksomheders muligheder og udfordringer inden for it. Du får redskaber til at udvælge, udvikle og implementere it-systemer, som tager højde for virksomheders forretningsmæssige og organisatoriske forhold.

BSc in Business Administration and Digital Management
The BSc DM gives you an understanding of the possibilities as well as challenges that digitalisation creates for companies. You will learn to work with strategy, data and technologies in to manage digital transformations and business solutions.

Samarbejde mellem mennesker
HA almen erhvervsøkonomi
HA er en bred erhvervsøkonomisk uddannelse, der lærer dig at forstå virksomheders økonomiske sammenhænge. Du lærer hvordan virksomheder opnår sine mål og skaber resultater indenfor områder som regnskab, finansiering, afsætning og organisatoriske forhold.

HA(fil.) - erhvervsøkonomi - filosofi
På HA(fil.) arbejder du med de udfordringer, som virksomheder møder i en verden med stigende globalisering og krav til både økonomisk effektivitet og social ansvarlighed. Du lærer at udvikle handlemuligheder, som imødekommer disse modsatrettede krav og den øgede kompleksitet.

HA(kom.) - erhvervsøkonomi - virksomhedskommunikation
HA(kom.) lærer dig at arbejde strategisk med kommunikation i virksomheder og andre organisationer. Du vil lære at skabe sammenhæng mellem en virksomheds forretningsmæssige mål og dens måde at kommunikere på – internt såvel som eksternt.

HA(psyk.) - erhvervsøkonomi - psykologi
HA(psyk.) giver dig indsigt i en af virksomhedens vigtigste ressourcer: medarbejderne. Du lærer at arbejde med virksomhedsforhold, menneskelige relationer og motivation – og hvordan virksomheder ved at styrke rammerne for medarbejdernes samarbejde og præstationer kan opnå bedre resultater.
Samfund og politik
HA i europæisk business - sidste optag i 2024
HA EB lærer dig om danske virksomheders vigtigste eksportmarkeder. Du udvikler forståelse for virksomhedsforhold, samarbejde og ledelse samt for de økonomiske og strukturelle udfordringer, der knytter sig til at slå igennem i og uden for Europa.

HA i markeds- og kulturanalyse
HA MAK lærer dig at forstå omskiftelighed i markeder og forbrugeradfærd. Du lærer at identificere og forudse nye kulturelle mønstre og forbrugertrends – og udvikle virksomheders produkter og marketing, så virksomheden er på forkant med markedet og kundernes behov.

HA(fil.) - erhvervsøkonomi - filosofi
På HA(fil.) arbejder du med de udfordringer, som virksomheder møder i en verden med stigende globalisering og krav til både økonomisk effektivitet og social ansvarlighed. Du lærer at udvikle handlemuligheder, som imødekommer disse modsatrettede krav og den øgede kompleksitet.

BSc in Business Administration and Service Management
BSc SEM combines business economics and service sector studies and gives you an in-depth understanding of how to market, sell and organise a service in national as well as international markets.

BSc in Business Administration and Sociology
In BSc SOC you learn how to make solid business decisions by combining the economic and social understanding of companies, their organisation and their surroundings.

BSc in International Business and Politics
The BSc IBP teaches you how economic and political forces shape a globalising world — and how companies adjust their business strategies and working methods to meet political challenges.
Opstart og udvikling af virksomheder
HA almen erhvervsøkonomi
HA er en bred erhvervsøkonomisk uddannelse, der lærer dig at forstå virksomheders økonomiske sammenhænge. Du lærer hvordan virksomheder opnår sine mål og skaber resultater indenfor områder som regnskab, finansiering, afsætning og organisatoriske forhold.

HA i projektledelse
HA PRO giver dig en bred forståelse for virksomheders arbejde med projekter. Du møder forskellige former for projekter, og du lærer at udvikle, gennemføre og evaluere projekter under hensyntagen til den organisatoriske, forretnings- og samfundsmæssige kontekst.

Jura
HA(jur.) - erhvervsøkonomi - erhvervsjura
HA(jur.) kombinerer erhvervsøkonomi med erhvervsjura, så du lærer hvordan virksomheder kan opnå forretningsmæssige resultater inden for de juridiske grænser.

Undervisningssprog


Vil du læse på dansk eller engelsk? Få overblik over danske og engelske bacheloruddannelser på CBS:

Bacheloruddannelser undervist på dansk
 

HA almen erhvervsøkonomi
HA er en bred erhvervsøkonomisk uddannelse, der lærer dig at forstå virksomheders økonomiske sammenhænge, og hvordan virksomheden opnår sine mål og skaber resultater inden for områder som økonomi, afsætning, ledelse og samarbejde.

HA i europæisk business - sidste optag i 2024
HA EB lærer dig om danske virksomheders vigtigste eksportmarkeder. Du udvikler forståelse for virksomhedsforhold, samarbejde og ledelse samt for de økonomiske og strukturelle udfordringer, der knytter sig til at slå igennem i og uden for Europa.

HA i markeds- og kulturanalyse
HA MAK lærer dig at forstå omskiftelighed i markeder og forbrugeradfærd. Du lærer at identificere og forudse nye kulturelle mønstre og forbrugertrends – og udvikle virksomheders produkter og marketing, så virksomheden er på forkant med markedet og kundernes behov.

HA i projektledelse
HA PRO lærer dig hvordan, virksomheder arbejder med projekter. Du udvikler forståelse for, hvad forskellige former for projekter er - og du lærer selv at lede, udvikle, gennemføre og evaluere projekter inden for mange forskellige områder.

HA(fil.) - erhvervsøkonomi - filosofi
På HA(fil.) analyserer du virksomheden og dens omverden ud fra forskellige erhvervsøkonomiske, samfundsmæssige og filosofiske perspektiver, så du bliver i stand til at udvikle ny viden og nye handlemuligheder.

HA(it.) - erhvervsøkonomi - informationsteknologi
HA(it.) lærer dig at forstå it i virksomheder, deres praktiske og økonomiske virkelighed, og hvordan it-systemer kan forbedre virksomheders måder at arbejde på.

HA(jur.) - erhvervsøkonomi - erhvervsjura
HA(jur.) kombinerer erhvervsøkonomi og erhvervsjura, og du lærer, hvordan virksomheder kan opnå forretningsmæssige resultater ved at forstå og anvende juraen i forhold til virksomhedens udfordringer og handlemuligheder.

HA(kom.) - erhvervsøkonomi - virksomhedskommunikation
HA(kom.) lærer dig at arbejde med kommunikation i virksomheder og andre organisationer - og at skabe sammenhæng mellem den måde, der kommunikeres på, og de mål, virksomheden/organisationen ønsker at opnå.

HA(mat.) - erhvervsøkonomi - matematik
På HA(mat.) arbejder du med virksomheders økonomiske problemstillinger ud fra en matematisk tilgang, og du lærer at udvikle ny økonomisk forståelse og se nye handlemuligheder ved hjælp af avanceret matematik.

HA(psyk.) - erhvervsøkonomi - psykologi
HA(psyk.) lærer dig at arbejde med menneskers relationer og motivation i virksomheder - og hvordan man kan skabe bedre resultater i virksomheden ved at styrke rammerne for medarbejdernes samarbejde og præstationer.

Bacheloruddannelser undervist på engelsk
The BSc DM gives you an understanding of the possibilities as well as challenges that digitalisation creates for companies. You will learn to work with strategy, data and technologies in to manage digital transformations and business solutions.
 

BSc in Business Administration and Service Management
The BSc SEM combines economics with the special characteristics of a given service. You will gain an in-depth understanding of how to market, sell and organize a service in national as well as international environments.

BSc in Business Administration and Sociology
The BSc SOC teaches you how to understand companies and organisations in their context - and how to analyse the impact of the strategic choices and business decisions they make both within and outside the company.

BSc in International Business in Asia - sidste optag i 2024
The BSc IBA teaches you to manage the fundamentally different challenges businesses face in Asian markets or when working with Asian companies. This unique programme combines business expertise with Asian political, economic and cultural understanding and Chinese or Japanese language skills.

BSc in Business, Language and Culture - sidste optag i 2024
The BSc BLC teaches you about business conditions in the international market place and the cultural, economic and social differences that companies need to understand to do business in foreign markets. You will also gain language skills in German, French or Spanish.

BSc in International Business
The BSc IB gives you a broad understanding of business economics and strategy in a global context, and you learn how companies analyse and adapt to the challenges that arise when doing business internationally.

BSc in International Business and Politics
The BSc IBP teaches you how economic and political forces are shaping the globalised world - and how companies and political institutions adapt their business strategies and ways of working to meet political challenges.

BSc in International Shipping and Trade
The BSc Shipping provides you with an understanding of the context and strategies of the global shipping industry, and prepares you for efficiently planning and managing shipping operations.

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 04/06/2024