Kvote 1 og 2

Find ud af om du skal søge kvote 1 eller 2, og læs mere om at være dispensat og hvordan du skriver en motiveret ansøgning.

 

KVOTE HVEM? HVORDAN?

Kvote 1

 

 

 

 

 

 • Ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen
 • En international eksamen, der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen

Kun karaktergennemsnit
Kvalificerede ansøgere i denne kvote vurderes udelukkende på deres karaktergennemsnit.

 

 

 

 

Kvote 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen og mindst et sabbat-år, som ønsker en helhedsvurdering
 • En international eksamen, der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen og mindst et sabbat-år, som ønsker en helhedsvurdering
 • Dispensater
 • Ansøgere med en eksamen fra Schweiz eller uden for EU/EØS

Helhedsvurdering
Kvalificerede ansøgere i denne kvote bliver vurderet ud fra en helhedsvurdering.

De specifikke adgangskrav skal altid være opfyldt for at komme i betragtning til optagelse.

Har du en dansk adgangsgivende eksamen, eller en en international eksamen, der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen, og har du søgt i kvote 2, vil din ansøgning altid blive vurderet i både kvote 1 og 2.

 

 

Har du en international adgangsgivende eksamen, læs mere på den engelske side Selection quotas


Kvote 1: Dit gennemsnit afgør, om du kan optages

Kvote 1 er for dig, der har bestået en adgangsgivende eksamen, og som udelukkende ønsker at blive vurderet på dit karaktergennemsnit.

Sådan foregår det

I kvote 1 vurderes du KUN på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

Det er ikke muligt at forbedre dit karaktergennemsnit, når du først har afsluttet din adgangsgivende eksamen.

Har du taget flere adgangsgivende eksaminer, vil det være karaktergennemsnittet fra din første eksamen, der bruges.

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen med et karaktergennemsnit, der kan omregnes, bliver du ikke vurderet i Kvote 1. 

Ansøgerne i denne kvote optages efter faldende gennemsnit. Det betyder, at man begynder med den, der har det højeste gennemsnit, og fortsætter, indtil alle pladser er fyldt op.

Du kan se sidste års kvotienter og studiepladser under Optagelsestal fra tidligere år.

Se frist for at søge i kvote 1 på Frister.


Kvote 2: Vi laver en helhedsvurdering af din ansøgning ud fra flere kriterier

Kvote 2 er for dig, der ønsker at blive vurderet ud fra en helhedsvurdering. Det kan være, fordi du ønsker at blive vurderet på andet end dit karaktergennemsnit, eller fordi du ikke har en adgangsgivende eksamen med et karaktergennemsnit, der kan omregnes, eller fordi  du ikke har en adgangsgivende eksamen og derfor er dispensat. 

Uanset hvad, skal du altid opfylde de specifikke adgangskrav.

I helhedsvurderingen indgår:

 • Karakterer i de specifikke adgangskrav
 • Aktiviteter, du har afsluttet efter du har bestået din adgangsgivende eksamen (maks. 12 måneder i alt).
 • Motiveret ansøgning (for udvalgte uddannelser)

Da der er tale om en helhedsvurdering, kan vi ikke oplyse, hvor meget de enkelte kriterier tæller i vurderingen af din ansøgning. Vi kan dog sige, at på de uddannelser, hvor der indgår en motiveret ansøgning, vægter denne højt i udvælgelsen. Nedenfor har vi beskrevet de kriterier, som kan indgå i vurderingen af din ansøgning i Kvote 2.

Karakterer i de specifikke adgangskrav
Dine karakterer i de specifikke adgangskrav indgår i helhedsvurderingen. 
 

Karakterer i de specifikke adgangskrav er de karakterer, du har fået i de fag, som hver enkelt uddannelse har som specifikke adgangskrav. Det er alle dine karakterer, der bruges. Jo højere karakterer du har, jo bedre er du stillet i en helhedsvurdering.

Motiveret ansøgning
På de fleste uddannelser indgår en motiveret ansøgning som en vigtig del af helhedsvurderingen.

Uddannelser med motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning indgår på følgende uddannelser:

 • BSc in Business Administration and Digital Management
 • BSc in Business Administration and Service Management
 • BSc in Business Administration and Sociology
 • BSc in Business, Asian Language and Culture – International Business in Asia
 • BSc in Business, Language and Culture
 • BSc in International Business
 • BSc in International Business and Politics
 • BSc in Shipping and Trade 
 • HA i europæisk business 
 • HA i markeds- og kulturanalyse
 • HA i projektledelse 
 • HA(fil.) – erhvervsøkonomi og filosofi
 • HA(it.) – erhvervsøkonomi og informationsteknologi
 • HA(psyk.) – erhvervsøkonomi og psykologi
 • HA(kom.) – erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation 

En motiveret ansøgning tages kun i betragtning i helhedsvurderingen til de uddannelser, som er listet ovenover. Hvis du uploader en motiveret ansøgning til en anden uddannelse end listet ovenover, vil den ikke indgå i vurderingen af din ansøgning. 

Frist for motiveret ansøgning

Din motiverede ansøgning skal være uploadet til din ansøgning på Optagelse.dk senest den 15. marts kl. 12.00. Hvis du uploader din motiverede ansøgning senere, bliver den ikke taget med i betragtning i helhedsvurderingen.

Krav og anbefalinger til motiveret ansøgning

Krav til navngivning
Det er et krav, at du navngiver din motiverede ansøgning (navnet på den fil, der indeholder din motiverede ansøgning) på Optagelse.dk: 'Motiveret Ansøgning' eller 'Motivational Essay'. Hvis filen ikke navngives korrekt, vil din motiverede ansøgning ikke blive taget i betragtning i helhedsvurderingen. Du må gerne tilføje f.eks. navn på uddanelsen du søger til i filnavngivning, f.eks. 'Motiveret Ansøgning HA PSYK' eller 'Motivational Essay BSc Service Management'. Du skal blot sikre dig, at 'Motiveret Ansøgning'/ 'Motivational Essay' indgår i titlen.

Krav til sprog  

 • Søger du en dansksproget uddannelse, skal din motiverede ansøgning være skrevet på dansk eller svensk eller norsk.
 • Søger du en engelsksproget uddannelse, skal din motiverede ansøgning være skrevet på engelsk.

Krav til antal
Du skal skrive en motiveret ansøgning til hver uddannelse, du søger, hvor en motiveret ansøgning indgår i helhedsvurderingen. Du kan ikke uploade én motiveret ansøgning, der gælder for alle de uddannelser, du søger.

Krav til forfatter
Du skal selv skrive din motiverede ansøgning. 

Krav til format
Du skal uploade den motiverede ansøgning som pdf-fil på optagelse.dk. Du skal derfor gemme din motiverede ansøgning som pdf, før du uploader. Er du i tvivl om, hvordan du gør, kan du her finde Microsofts guide til at gemme og konvertere pdf-filer

Anbefaling til længde
Vi anbefaler, at en motiveret ansøgning fylder ca. to A4-sider. Du er velkommen til at benytte denne skabelon: Fil Skabelon til Motiveret Ansøgning

Anbefaling til form
Vi anbefaler, at du skriver din ansøgning som en flydende tekst, dvs. at du ikke opdeler din motiverede ansøgning i sektioner ud fra spørgsmålene og eksemplerne. Du behøver ikke besvare alle eksemplerne, men vi opfordre dig til at du prøver at komme omkring dem.

Anbefaling til oplysninger
Vi bestræber os på en optagelsesproces, der mindsker potentiel bias. Vi anbefaler derfor, at du ikke inkluderer foto eller unødvendige oplysninger om personlige forhold. 

Indhold i motiveret ansøgning

Du skal selv skrive din motiverede ansøgning. Det giver dig mulighed for at dykke ned i uddannelsen og finde ud af, hvad der fanger din interesse, og om uddannelsen er noget for dig. 

Husk at være konkret og specifik, når du skriver din motiverede ansøgning, det handler ikke om at vise facade eller flashe CV. Vær personlig og vis, hvem du er – og hvem du er sammen med andre.

Vi vil gerne optage studerende, der kommer med mange forskellige baggrunde, interesser og drømme, og vi vil gerne vide mere om dig:

Hvad er det ved uddannelsen, du synes, lyder spændende? Det kan for eksempel handle om bestemte fagområder, kombinationer af fag, måder at arbejde på eller måske, hvordan du kan bygge oven på din egen baggrund. 

Hvad er fællesskab på studiet for dig? Det kan for eksempel handle om det faglige samarbejde med andre studerende, et trygt og inspirerende studiemiljø, at du kan være dig selv eller noget andet, der er vigtigt for dig. 

Erhvervsarbejde
For at erhvervsarbejde kan tages i betragtning, skal følgende være opfyldt:
 • Min. 30 timer om ugen/ 120 timer om måneden (det skal være én ansættelse)
 • Min. én sammenhængende måned (én måned svarer til 30 dage)
 • Maks. 12 måneder kan indgå i vurderingen (du må gerne have arbejdet færre eller flere måneder) 

Der skelnes ikke mellem forskellige former for erhvervsarbejde. Frivilligt arbejde, værnepligt og barsel indgår også som erhvervsarbejde. 

Du skal kunne dokumentere dit erhvervsarbejde
Vi accepterer følgende dokumentation:

Som dokumentation for selvstændigt erhvervsarbejde skal vi bruge følgende:

 • Årsregnskab
 • Forretningsplan
 • Tro og love erklæring for min. 30 timer om ugen/ 120 timer om måneden (hele perioden skal være dokumenteret med start- og slutdatoer) i virksomheden samt, at du ikke har modtaget overførselsindkomst i perioden
 • Dokumentation fra kommune om iværksætterstøtte, henvisning til virksomhedens hjemmeside o.l.

En ansættelseskontrakt eller en anbefaling kan IKKE bruges som dokumentation for erhvervsarbejde.

Erhvervsarbejde i en EU 'mindre udviklet region' eller 'overgangsregion' 

Hvis du har arbejdet i en EU 'mindre udviklet region' eller en 'overgangsregion', vægter dit erhvervsarbejde mere i helhedsvurderingen. Klik her for at se et kort over regionerne: Map of regions og EU beslutning vedrørende regionerne: Document 

Det er dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du har arbejdet i en EU 'mindre udviklet region' eller en 'overgangsregion'.

Udlandsophold

For at udlandsophold kan tages i betragtning, skal følgende være opfyldt:

 • Du skal opholde dig i et andet land i min. én sammenhængende måned (én måned svarer til 30 dage). Du må gerne opholde dig i flere forskellige lande i den måned.
 • Maks. 6 måneder kan tages i betragtning.
 • Det må ikke være det land, du har taget din adgangsgivende eksamen i.

Du skal kunne dokumentere dit udlandsophold
Vi accepterer kun følgende dokumentation:

 • Passtempler (udenfor EU), eller
 • Boarding cards, eller
 • Dokumentation for aktivitet i landet, såsom arbejdsgivererklæring, karakterudskrift eller lignende

Vi accepterer IKKE bookinger og rejseplaner.

OBS! Fra og med optaget 2025 skal du opholde dig i et andet land i min. to sammenhængende måneder (én måned svarer til 30 dage). Du skal opholde dig i det samme land i min. 2 måneder. Det betyder ,at du maks. kan opholde dig i 3 forskellige lande i løbet af de 6 måneder, som kan tages i betragtning. 

Videregående uddannelse
For at videregående uddannelse kan tages i betragtning, skal følgende være opfyldt:
 • Det skal være på højere niveau end gymnasialt niveau.
 • Bestået min. 5 ECTS point (svarende til en måneds fuldtidsstudie).
 • Maks. få 60 ECTS point (svarende til 12 måneder) taget med i betragtning.

Du skal kunne dokumentere din videregående uddannelse 
Vi accepterer kun følgende dokumentation:

 • Et officielt karakterudskrift (med stempel og/ eller underskrift), hvoraf fagets omfang i ECTS-point fremgår, og hvoraf det fremgår, at faget er bestået.
Højskoleophold
For at højskoleophold kan tages i betragtning, skal følgende være opfyldt:
 • Du skal bo på højskolen under opholdet (internat)
 • Min. 2 måneders ophold (én måned svarer til 30 dage)
 • Maks. 6 måneder kan tages i betragtning
 • Der skal være tale om folkehøjskoler jf. liste på www.hojskolerne.dk 

Du skal kunne dokumentere dit højskoleophold
Vi accepterer kun følgende dokumentation:

 • Diplom, hvor det fremgår, at du har fuldført dit højskoleophold og perioden for opholdet.
 • Dokumentation for at du er igang med højskoleopholdet hvor startdato og afslutningsdato fremgår, samt dateret.
Dobbeltaktivitet
Dobbeltaktivitet vægter højere i behandlingen af din ansøgning. Fællesnævneren er at aktiviteten skal være foregået i udlandet. Dobbeltaktivitet er en kombination af enten:
 • Udlandsophold og erhvervsarbejde 
 • Udlandsophold og videregående uddannelse
 • Udlandsophold og højskoleophold*

For at udlandsophold og erhvervsarbejde/højskole/videregående uddannelse kan indgå sammen i vurderingen af din ansøgning, skal begge aktiviteter være foregået samtidigt i en periode på mindst én måned. Du kan maks. tilføje seks måneders dobbeltaktivitet.

*Vær opmærksom på at højskoleophold skal være min. 2 måneder.

OBS! Dobbeltaktivitet afskaffes fra og med optaget 2025. Dette betyder at ingen dobbeltaktiviteter, uanset hvornår de har fundet sted vil blive taget med som en del af vurderingen fra 2025 og frem. 
 

Andre aktiviteter

Aktiviteter udført før din adgangsgivende eksamen vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning. Medmindre, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen tidligst i det år, du fyldte 23 år. I så fald kontakt venligst bacheloradmission@cbs.dk  

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 27/05/2024