Kvote 1 og 2

Find ud af om du skal søge kvote 1 eller 2, og læs mere om at være dispensat og hvordan du skriver en motiveret ansøgning.

 

KVOTE HVEM? HVORDAN?

Kvote 1

 

 

 

 

 

 • Ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen
 • En international eksamen, der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen

Kun karaktergennemsnit
Kvalificerede ansøgere i denne kvote vurderes udelukkende på deres karaktergennemsnit.

 

 

 

 

Kvote 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen og mindst et sabbat-år, som ønsker en helhedsvurdering
 • En international eksamen, der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen og mindst et sabbat-år, som ønsker en helhedsvurdering
 • Dispensater
 • Ansøgere med en eksamen fra Schweiz eller uden for EU/EØS
Helhedsvurdering
Kvalificerede ansøgere i denne kvote bliver vurderet ud fra en helhedsvurdering.

De specifikke adgangskrav skal altid være opfyldt for at komme i betragtning til optagelse.

Har du en dansk adgangsgivende eksamen, eller en en international eksamen, der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen, og har du søgt i kvote 2, vil din ansøgning altid blive vurderet i både kvote 1 og 2.
Har du en international adgangsgivende eksamen, læs mere på den engelske side Selection quotas

 

Kvote 1: Dit gennemsnit afgør om du kan optages

Kvote 1 er for dig, der har bestået en adgangsgivende eksamen, og som udelukkende ønsker at blive vurderet på dit karaktergennemsnit.

Sådan foregår det

I kvote 1 vurderes du KUN på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Det er ikke muligt at forbedre sit karaktergennemsnit, når du først har afsluttet din adgangsgivende eksamen.

Har du taget flere adgangsgivende eksaminer, vil det være karaktergennemsnittet fra din første eksamen, der bruges.

Ansøgerne i denne kvote optages efter faldende gennemsnit. Det betyder, at man begynder med den, der har det højeste gennemsnit, og fortsætter, indtil alle pladser er fyldt op.

Du kan se sidste års kvotienter og studiepladser under Optagelsestal fra tidligere år.

Se deadline for at ansøge gennem kvote 1 på Frister.

 

 

Kvote 2: Vi laver en helhedsvurdering af din ansøgning ud fra flere kriterier

Kvote 2 er for dig, der ønsker at blive vurderet ud fra en helhedsvurdering. Det kan være fordi, du ønsker at blive vurderet på andet end dit karaktergennemsnit ELLER fordi du ikke har en adgangsgivende eksamen, og derfor er dispensat. 
Vigtigt for begge grupper er, at du ALTID skal opfylde de specifikke adgangskrav. Det er kun aktiviteter efter du har afsluttet din adgangsgivende eksamen, der kan tages i betragtning. Dog max. 12 måneders aktiviteter i alt.

I helhedsvurderingen indgår følgende:

 • Karakterer i de specifikke adgangskrav
 • Aktiviteter du har afsluttet efter du har bestået din adgangsgivende eksamen
 • Motiveret ansøgning (for udvalgte uddannelser)

Da der er tale om en helhedsvurdering, kan vi ikke oplyse, hvor meget de enkelte kriterier tæller i vurderingen af din ansøgning. Vi kan dog sige, at på de uddannelser, hvor der indgår en motiveret ansøgning, vægter denne højt i udvælgelsen. Der er ingen forskel på, om du fx har arbejdet eller læst på en videregående uddannelse. Nedenfor har vi beskrevet alle kriteriere og aktiviteter som kan indgå i vurderingen af din ansøgning.

 

Karakterer i de specifikke adgangskrav
I helhedsvurderingen i kvote 2 indgår også:
 • Dine karakterer i de specifikke adgangskrav
 

Karakterer i de specifikke adgangskrav er de karakterer, du har fået i de fag, som hver enkelt uddannelse har som specifikke adgangskrav. Det er alle dine karakterer, der bruges. Jo højere karakterer du har, jo bedre er du stillet i en helhedsvurdering.

Motiveret ansøgning

På de fleste uddannelser indgår en motiveret ansøgning som en vigtig del af helhedsvurderingen. Du skal selv skrive din motiverede ansøgning.

Du skal skrive en motiveret ansøgning til hver uddannelse du søger, der kræver en motiveret ansøgning. Du kan ikke uploade én, der gælder for alle.

Uddannelser med motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning indgår på følgende uddannelser:

 • BSc in Business Administration and Digital Management
 • BSc in Business Administration and Sociology
 • BSc in Business, Asian Language and Culture – International Business in Asia
 • BSc in Business, Language and Culture
 • BSc in International Business
 • BSc in International Business and Politics
 • BSc in Business Administration and Service Management
 • BSc in Shipping and Trade (Specifikke spørgsmål)
 • HA i europæisk business (Specifikke spørgsmål)
 • HA i markeds- og kulturanalyse
 • HA i projektledelse 
 • HA(fil.) – Erhvervsøkonomi – filosofi
 • HA(psyk.) – Erhvervsøkonomi – psykologi
 • HA(kom.) – Erhvervsøkonomi – virksomhedskommunikation (Specifikke spørgsmål)
 • HA(it.) - Erhvervsøkonomi - informationsteknologi

Det er kun på de uddannelser, som er listet ovenover, hvor den motiverede ansøgning tages i betragtning i helhedsvurderingen. Det betyder, at uploader du alligevel en motiveret ansøgning til en anden uddannelse end listet ovenover, vil den ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.

Frist for motiveret ansøgning

Det er vigtigt, at din(e) motiverede ansøgning(er) er uploadet til din ansøgning på Optagelse.dk, senest d. 15. marts kl. 12.00. Uploades motiverede ansøgninger senere, vil de ikke blive taget i betragtning i helhedsvurderingen.

Krav til omfang, sprog og format

En motiveret ansøgning må maksimalt fylde to A4-sider, hvilket svarer til maks. 4800 tegn inkl. mellemrum. Det er vigtigt, at du overholder kravet til omfang. Skriver du mere end 4800 tegn, vil din motiverede ansøgning ikke blive bedømt, og den tæller ikke med i den samlede vurdering.

 • Søger du en dansksproget uddannelse, SKAL din motiverede ansøgning være skrevet på dansk, svensk eller norsk.
 • Søger du en engelsksproget uddannelse, SKAL den være skrevet på engelsk.

Vi har lavet en skabelon, som vi anbefaler, at du bruger til din motiverede ansøgning. I skabelonen er der maks. plads til 4800 tegn inkl. mellemrum. Skriver du flere tegn, bliver de derfor ikke vist:

Fil Skabelon til motiveret ansøgning

Bemærk, at du skal uploade den motiverede ansøgning som pdf-fil på optagelse.dk. Du skal derfor gemme skabelonen som pdf, før du uploader. Er du i tvivl om, hvordan du gør, kan du her finde Microsofts guide til at gemme og konvertere pdf-filer

Sådan skriver du en motiveret ansøgning

Du skal selv skrive din motiverede ansøgning, da det blandt andet kan hjælpe dig til at træffe det rigtige studievalg. Igennem skriveprocessen vil du opnå større viden om dit ønskestudie, og derved sikrer du, at du har valgt rigtigt.

den_gode_motiverede_ansoegning-01.png

I din motiverede ansøgning bør du inddrage din baggrund, dine erfaringer og dine fremtidsplaner i relation til uddannelsen. Eksempler på indhold kunne være:

 • Dit bidrag: Hvad kan du, ud fra din baggrund og erfaring, bidrage med til uddannelsen, og hvad vil du få ud af det miljø, der er på uddannelsen?
 • Din motivation: Hvorfor vil du gerne læse uddannelsen?
 • Dine karriereplaner: Hvad er dine fremtidsplaner, og hvordan kan uddannelsen hjælpe dig til at nå dine mål?

Husk at være konkret og specifik, når du skriver din motiverede ansøgning. Vær personlig i stedet for professionel, reflektér, perspektivér og vis, hvem DU er – og hvem du er sammen med andre. Det handler ikke om at vise facade eller flashe CV.

Uddannelsesspecifikke spørgsmål:

Flere uddannelser har derudover specifikke spørgsmål, som de ønsker, at du skal besvare/forholde dig til i den motiverede ansøgning.

HA i europæisk business stiller følgende spørgsmål:

 • Hvad mener du er et godt og inkluderende studiemiljø?
 • Hvad håber du at få ud af det obligatoriske udlandsophold på 5. semester?

HA(fil) stiller følgende spørgsmål:

 • Hvad synes du virker interessant med kombinationen erhvervsøkonomi og filosofi?

HA(kom.), Erhvervsøkonomi - virksomhedskommunikation stiller følgende spørgsmål:

 • Hvorfor har du valgt HA(kom.) i stedet for en anden kommunikationsrelateret uddannelse, herunder professionsuddannelser?
 • Hvad er et eksempel på et kommunikationsrelateret job, som du synes virker spændende?

BSc in Business Administration and Service Management stiller følgende spørgsmål:

 • Give three examples of skills and capabilities that make you a desirable team member.
 • Why do you think that the topic (your preferred specialization) of the programme is an interesting subject to study?

BSc in International Business and Politics stiller følgende spørgsmål:

 • How are business and politics intertwined at the international level?
 • What’s the best way for business to help society?

BSc in International Shipping and Trade stiller følgende spørgsmål:

 • Describe situations where you achieved results together with other people and how you contributed?
 • Are there any concrete aspects of the shipping programme that you already know that you want to immerse yourself in or explore further? And why?
Erhvervsarbejde
For at erhvervsarbejde er gældende, skal følgende være opfyldt:
 • Min. 30 timer om ugen/ 120 timer om måneden (det SKAL være én ansættelse)
 • Min. én sammenhængende måned (én måned svarer til 30 dage)
 • Max. 12 måneder kan tages i betragtning

Der skelnes ikke mellem forskellige former for erhvervsarbejde. Frivilligt arbejde, værnepligt og barsel indgår også som erhvervsarbejde. 

Du skal kunne dokumentere dit erhvervsarbejde
Vi accepterer følgende dokumentation:


Som dokumentation for selvstændigt erhvervsarbejde skal vi bruge følgende:

 • Årsregnskab
 • Forretningsplan
 • Tro og love erklæring for min. 30 timer om ugen i virksomheden samt, at du ikke har modtaget overførselsindkomst i perioden
 • Dokumentation fra kommune om iværksætterstøtte, henvisning til virksomhedens hjemmeside o.l. 
   

En ansættelseskontrakt eller en anbefaling kan IKKE bruges som dokumentation for erhvervsarbejde.

Udlandsophold

For at udlandsophold er gældende, skal følgende være opfyldt:

 • Du skal opholde dig i et andet land i min. én sammenhængende måned (én måned svarer til 30 dage). Du må gerne opholde dig i flere forskellige lande i den måned.
 • Max 6 måneder kan tages i betragtning.
 • Det må ikke være det land, du har taget din adgangsgivende eksamen i.

Du skal kunne dokumentere dit udlandsophold
Vi accepterer kun følgende dokumentation:

 • Passtempler (udenfor EU), eller
 • Boarding cards, eller
 • Dokumentation for aktivitet i landet, såsom arbejdsgivererklæring, karakterudskrift eller lignende

Vi accepterer IKKE bookinger og rejseplaner.

Videregående uddannelse

For at videregående uddannelse er gældende, skal følgende være opfyldt:
 • Det skal være på højere niveau end gymnasialt niveau.
 • Bestået min. 5 ECTS point (svarende til en måneds fuldtidsstudie).
 • Max. få 60 ECTS point (svarende til 12 måneder) taget med i betragtning.

Du skal kunne dokumentere din videregående uddannelse 
Vi accepterer kun følgende dokumentation:

 • Et officielt karakterudskrift (med stempel og underskrift), hvoraf fagets omfang i ECTS-point fremgår, og hvoraf det fremgår, at faget er bestået.
Højskoleophold

For at Højskoleophold er gældende, skal følgende være opfyldt:
 • Du skal have boet på højskolen
 • Min. én sammenhængende måned (én måned svarer til 30 dage)
 • Max 6 måneder kan tages i betragtning

Du skal kunne dokumentere dit højskoleophold
Vi accepterer kun følgende dokumentation:

 • Diplom, hvor det fremgår, at du har fuldført dit højskoleophold og perioden for opholdet.
Dobbeltaktivitet

Dobbeltaktivitet vurderes dobbelt i behandlingen af din ansøgning. Fællesnævneren er at aktiviteten skal være foregået i udlandet. Dobbeltaktivitet er en kombination af enten:
 • Udlandsophold og erhvervsarbejde 
 • Udlandsophold og videregående uddannelse
 • Udlandsophold og højskoleophold

For at udlandsophold og erhvervsarbejde/højskole/videregående uddannelse kan indgå sammen i vurderingen af din ansøgning, skal begge aktiviteter være foregået samtidigt i en periode på mindst én måned. Du kan max. tilføje seks måneders dobbeltaktivitet.

 

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 04/12/2023