Dokumentation

Find ud af hvad du skal uploade dokumentation for, når du søger ind på et studie på CBS.

Alt du vil have taget i betragtning til din ansøgning skal du dokumentere. Vi accepterer kun dokumentation uploadet til din ansøgning på Optagelse.dk. Det er dit ansvar, at dokumentationen er korrekt og fyldestgørende.

Bemærk: Al dokumentfalsk vil blive politianmeldt

Dokumentation kvote 1
Du skal uploade dokumentation for følgende:
 • Dit gymnasiale eksamensbevis: Hvis du søger med MitID og dit bevis er fra 2004 eller senere, vil dit bevis normalt komme automatisk fra eksamensdatabasen – du skal selv huske at tjekke det; hvis beviset ikke er vedhæftet din ansøgning, skal du selv uploade det til din ansøgning.
   
 • Supplerende fag: Hvis du har taget supplerende fag, skal du uploade dokumentation for dette.
   
 • Opholdstilladelse: Hvis du ikke er dansk statsborger eller EU/EØS borger, skal du uploade dokumentation for din opholdstilladelse.
   
 • Nationalitet: ​Du skal uploade en kopi af dit pas, hv​oraf din nationalitet fremgår. Hvis du har dobbelt statsborgerskab, skal du uploade begge pas.
   
 • Andet: Hvis der er anden dokumentation, du mener, vi skal have, skal du selv sørge for at uploade det.
   
 • Oversættelse: Hvis du har dokumenter, der ikke er på engelsk, dansk, svensk, norsk, fransk, spansk eller tysk, skal du uploade en oversættelse sammen med det originale dokument. Dokumenter, der ikke er på et af de ovennævnte sprog, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.

Husk: Du skal altid læse den information, du får i forbindelse med din ansøgning på Optagelse.dk, for at tjekke om du evt. skal eftersende noget.
 

Dokumentation kvote 2
Du skal uploade dokumentation for følgende:
 • Dit gymnasiale eksamensbevis: Hvis du søger med MitID, og dit bevis er fra 2004 eller senere, vil dit bevis normalt komme automatisk fra eksamensdatabasen – du skal selv huske at tjekke det; hvis beviset ikke er vedhæftet din ansøgning, skal du selv uploade det til din ansøgning.
   
 • Supplerende fag: Hvis du har taget supplerende fag, skal du uploade dokumentation for dette.
   
 • Opholdstilladelse: Hvis du ikke er dansk statsborger eller EU/EØS borger, skal du uploade dokumentation for din opholdstilladelse.
   
 • Nationalitet: ​Du skal uploade en kopi af dit pas, hv​oraf din nationalitet fremgår. Hvis du har dobbelt statsborgerskab, skal du uploade begge pas.
   
 • Aktiviteter: Du skal uploade dokumentation under "Bilag" i din ansøgning.
   
 • Motiveret ansøgning: Du skal uploade motiveret ansøgning, hvis du søger en uddannelse der kræver det eller hvis du er dispensat. Læs mere her, under Motiveret ansøgning. Den motiveret ansøgning skal være uploadet senest d. 15. marts kl. 12.00.
   
 • Andet: Hvis der er anden dokumentation, du mener, vi skal have, skal du uploade det.
   
 • Oversættelse: Hvis du har dokumenter, der ikke er på engelsk, dansk, svensk, norsk, fransk, spansk eller tysk, bedes du uploade en oversættelse sammen med det originale dokument. Dokumenter, der ikke er på et af de ovennævnte sprog, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.

Husk: Du skal altid læse den information, du får i forbindelse med din ansøgning på Optagelse.dk, for at tjekke om du evt. skal eftersende noget.

Syge-/omprøve
 
Hvis du skal til sygeeksamen, og derfor ikke får dit endelige eksamensbevis inden 5. juli, kan du stadig søge om optag.

Når du søger, skal du uploade:
1. bevis på, at du skal til sygeeksamen
2. karakterudskrift med de karakter, du har opnået før 5. juli
 
Bemærk: at vi kun kan behandle din ansøgning, hvis vi har en karakterudskrift med de allerede givne karakterer.
 
Du vil få svar ligesom alle andre d. 26 juli. Hvis du bliver optaget, vil din optagelse være betinget af, at du efterfølgende sender dit endelig eksamensbevis senest 1. september.
 

Betingelser for at blive optaget via den Grønlandske Særaftale

 • Du skal have bestået din gymnasiale uddannelse og opnået 6,0 i gennemsnit.
 • Du skal opfylde de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger om optagelse på.
 • Mindst én af følgende betingelser skal være opfyldt ved ansøgningstidspunktet:
  1. Du har fast bopæl i Grønland og har haft det i mindst 5 sammenhængende år umiddelbart forud herfor, og mindst én af dine forældre er fortsat bosiddende i Grønland, eller
  2. Du har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år sammenlagt og højest har haft bopæl uden for Grønland i sammenlagt 3 år efter det fyldte 18. år, og mindst én af dine forældre er fortsat bosiddende i Grønland. Som bopæl uden for Grønland efter det fyldte 18. år regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes dine
   • uddannelsesforhold, eller
   • forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet.
  3. Du er fyldt 24 år og opfylder enten betingelse nr. 1 eller 2, dog uden, at der er krav om mindst én af ansøgerens forældre er bosiddende i Grønland.
 
Sådan søger du
 • Du skal søge i kvote 2, ansøgningsfrist d. 15. marts kl 12.00.
 • Når du udfylder ansøgningsskemaet på Optagelse.dk, skal du sætte kryds i feltet ”Ønsker at søge optagelse efter den grønlandske særordning” under punktet ”Grønlandsk Særordning”.
 • Du skal uploade korrekt dokumentation for, at du opfylder kriterierne for at blive optaget gennem den ”Grønlandske Særordning”. Alle dokumenter skal være uploadet inden den d. 15. marts kl 12.00.
    
Dokumentation
 • Eksamensbevis (hvis du bliver færdig samme år, som du søger optagelse, har du indtil d. 5. juli til at uploade dit eksamensbevis).
 • Dåbs-/fødselsattest.
 • Historisk Bopælsattest, som er udfærdiget af den grønlandske bopælskommune. Attesten skal både være for dig som ansøger og den af dine forældre, der fortsat er bosiddende i Grønland.   
 
Du skal være særligt opmærksom på følgende
 • Særordningen for optagelse af grønlandske studerende ved videregående uddannelser i Danmark gælder kun i forbindelse med førstegangsansøgning til en videregående uddannelse i Danmark. Dette medfører, at en grønlandsk ansøger kun kan ansøge om OG blive optaget efter særordningen én gang på enten en erhvervsakademi-, en professionsbachelor- eller en bacheloruddannelse. Hvis ansøgeren inden optagelsen trækker sin ansøgning tilbage eller afslår at tage imod en studieplads, kan ansøgeren fortsat ansøge om optagelse efter særordningen på et senere tidspunkt.

Ovenstående information kan du finde på her på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

 

Gyldighed

Ovenstående information bliver løbende opdateret. Husk altid at holde dig opdateret. 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 01/03/2024