Kandidat

Her kan du få et overblik over de kandidatuddannelser der udbydes på CBS.

INTERESSEOMRÅDER UNDERVISNINGSSPROG ALFABETISK LISTE
Økonomi, Finansiering og Regnskab
Accounting, Strategy and Control
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
By working with measurements of cost, performance and risk, you will learn to identify strategic challenges within organisations, and to design the proper course of action and incentive structures to respond to them. This understanding of numbers and their organizsational role will facilitate the implementation of company strategy and value creation.

Advanced Economics and Finance
Cand.oecon. i avanceret økonomi og finansiering
You will acquire an in-depth knowledge of the most recent empirical research and models in economics and finance. Through this you will learn to discuss, analyse and solve real-life problems relating to economic and financial decision-making in corporations, understand the fluctuations and drivers of financial markets, and test ideas at the forefront of academic research.

Applied Economics and Finance
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
You will understand the economic incentives that drive the company and learn the tools of finance and econometrics for financial decision making. With these skills you can provide analytical insights that enable the company to best profit from and position itself in the surrounding international and economic environment.

Cand.merc.aud. - Revisorkandidat
Gennem en tilegnelse af kompetencer inden for revision, regnskab, økonomi og jura, vil du lære at analysere en virksomheds regnskabsmæssige rapportering, samt at vurdere økonomiske og juridiske forholds indvirke på dens styring.
(Findes også som Erhvervskandidat på deltid)

Cand.merc.(jur.) - Erhvervsøkonomi og jura
Cand.merc.(jur.) giver dig en specialiseret forretningsforståelse af den erhvervsjuridiske verden – i EU og i Danmark. Du lærer at forholde dig til udfordringer og muligheder, som deles af virksomheder, organisationer og myndigheder, ved at behandle dem både juridisk og økonomisk.

Cand.merc.(mat) - Erhvervsøkonomi og matematik
Cand.merc.(mat.) lærer dig at forstå og håndtere virksomheders problemstillinger af kompleks økonomisk og kvantitativ natur ved at anvende bl.a. finansiering, operationsanalyse og avancerede matematiske / statistiske modeller.

Finance and Investments
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
You will develop a deep understanding of the structure and workings of financial markets and financial institutions. Building on relevant quantitative and IT skills, you will learn to master state-of-the-art theoretical and empirical models for investment decisions and for the pricing and risk management of stocks, bonds, and derivative securities.

Finance and Strategic Management
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
Through an understanding of the financial tools, economic organisation and strategic processes of a company, you will learn to provide support for internal decision making, and evaluate the potential risks and outcomes of these decisions.

Finansiering og Regnskab
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
Du vil få et indgående kendskab til regnskab og finansiering og undersøge de muligheder, en virksomhed har for at skaffe kapital og allokere sine ressourcer. Dette vil give dig et overblik, som gør dig i stand til at se problemerne ud fra både kreditgivers, investors og virksomhedsleders beslutningssituation.
(Findes også som Erhvervskandidat på deltid)

International Business
Cand.merc. Erhvervsøkonomi
By combining qualitative research and statistics with knowledge of macroeconomic, political, cultural and financial issues, you will learn to examine the strategic choices that international and multinational corporations have to make in order to compete in the global environment.
Marketing og Kommunikation
Brand and Communications Management
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
Through a deep understanding of consumers’ mindsets and multiple branding perspectives you will be able to effectively build, manage and strategically position brands and plan marketing efforts. You will learn to increase and measure the value of brands and link the strategic branding decisions to the company’s market- and financial performance.

Cand.merc.(kom) - Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Cand.merc.(kom.) giver dig en bred forståelse for kompleks, strategisk virksomhedskommunikation både internt og eksternt i virksomheder og andre typer af organisationer – særligt med henblik på opnåelse af forretningsmæssige mål i en global kontekst.

Sales Management
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi

By combining tools and theories from customer insights and data analytics with knowledge of digital platforms and business model innovation you will learn to strategically position digitally based marketing and sales functions. Working with this omni channel management focus will enable you to develop and optimize integrated marketing and sales functions to create customer value, increase business performance and implement commercial excellence. 

MA in International Business Communication - udbydes for sidste gang i 2021!
MA IBC focuses on the relations between the organization and its customers and business partners established and maintained through communication and marketing processes. The core curriculum of MA IBC is designed to enable you to connect consumer insights and consumer data with international management, business and marketing strategy and marketing communication. You will also develop excellent communication skills in English that will enable you to engage effectively in relationship building and communication across markets and cultures.

Interkulturelle markedsstudier med spansk, tysk eller fransk
Uddannelsen udbydes i samarbejde med Københavns Universitet - læs mere på www.ku.dk


International Marketing and Management
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
You will learn to analyse and understand the impact of strategic choices relating to marketing and management in an international context. You will get a deep understanding of the contemporary knowledge based economy This will allow you to maneuver and navigate in complex markets and help companies create and capture value.

Sustainable Tourism and Hospitality Management
1-årig Akademisk Overbygning (Master)
You will learn to design data-driven transformations for tourism companies by combining the subject areas of sustainable management and digitalization. You will engage in collaborative projects and datasets provided by business partners, to understand and to tackle the grand challenges of sustainable development. You will gain a deep understanding of the consumers of this specific market. You will develop exceptional analytical skills and strategic competences by fully exploit the potentials of digital methods and platforms. You will become a specialist to address complex managerial issues facing the tourism and hospitality sector and to generate long-term sustainable value for both businesses and society.

Økonomisk markedsføring
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
Ved at have fokus på kundens behov og adfærd, samt på anvendelsen af kvalitative og kvantitative metoder til indsamling og analyse af data, lærer du at udarbejde faktabaserede beslutningsgrundlag for planlægning og gennemførelse af strategier og -aktiviteter.
(Findes også som Erhvervskandidat på deltid)
Virksomhedsledelse
Accounting, Strategy and Control
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
By working with measurements of cost, performance and risk, you will learn to identify strategic challenges within organisations, and to design the proper course of action and incentive structures to respond to them. This understanding of numbers and their organizsational role will facilitate the implementation of company strategy and value creation.

Business and Development Studies
MSc in Business, Language and Culture
You will learn to analyse the interaction between international business and economic development with a strong focus on developing countries and emerging markets. This will enable you to operate and manage activities in developing countries and emerging markets, taking into account the particular economic and cultural conditions. You will likewise work explicitly with your written academic English as well as further your oral competencies in French, German or Spanish

Diversity and Change Management
MSc in Business, Language and Culture
Diversity and Change Management gives you knowledge about work in dynamic organisations in a global environment characterised by diversity, strategic complexity, and constant change. In this concentration you will also advance your oral competences in one other language (French, German or Spanish) as well as work explicitly with your written academic English.

People and Business Development
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
People and Business Development is the new concentration that gives the candidates the keys to understand why and how the organization’s people and human capital becomes the key drivers of business development and transformation in modern organizations.

Human Resource Management
Cand.soc. - Samfundsvidenskab
Med nutidens konstante krav om forandring er det i høj grad evnen til at håndtere ansættelsesrelationen og ”den menneskelige faktor”, der afgør om organisationer overlever og kan udnytte mulighederne i disse forandringer. HRM giver dig et unikt udgangspunkt for at bidrage til at udnytte de muligheder organisationer har i udviklingen af deres HRM. Cand.soc. HRM giver dig en organisationssociologisk tonet HRM-uddannelse.

International Business
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
By combining qualitative research and statistics with knowledge of macroeconomic, political, cultural and financial issues, you will learn to examine the strategic choices that international and multinational corporations have to make in order to compete in the global environment.

International Marketing and Management
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
You will learn to analyse and understand the impact of strategic choices relating to marketing and management in an international context. You will get a deep understanding of the contemporary knowledge based economy This will allow you to maneuver and navigate in complex markets and help companies create and capture value.

Management of Creative Business Processes
Cand.soc. - Samfundsvidenskab
By focusing on creative business processes in-and outside the creative industries, you will learn to navigate between the realms of business and art. Through this you will develop a managerial approach that identifies the balance between nurturing creativity and the requirements of running a successful business.

MSc in International Business and Politics
By understanding the international, political, economic and to some extend legal dynamics that shape the world we live in, you are able to critically analyse and understand political and business dynamics and how they influence each other

Politisk kommunikation og ledelse
Cand.soc. - Samfundsvidenskab
På denne uddannelse får du et analytisk blik for de logikker, der er styrende i virksomheder og organisationer, der arbejder på tværs af den private, den frivillige og den offentlige sektor. Du lærer at identificere komplekse ledelsesproblemer samt at iagttage de magtformer og beslutningsprocesser, der udspiller sig i organisationer og i samfundet.

Sustainable Tourism and Hospitality Management
1-årig Akademisk Overbygning (Master)
You will learn to design data-driven transformations for tourism companies by combining the subject areas of sustainable management and digitalization. You will engage in collaborative projects and datasets provided by business partners, to understand and to tackle the grand challenges of sustainable development. You will gain a deep understanding of the consumers of this specific market. You will develop exceptional analytical skills and strategic competences by fully exploit the potentials of digital methods and platforms. You will become a specialist to address complex managerial issues facing the tourism and hospitality sector and to generate long-term sustainable value for both businesses and society.

Strategy, Organisation and Leadership
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
You will learn to combine theoretical insight with an understanding of the practical challenges of strategy, organisation and leadership. This will give you a better understanding of management in a world of continuous change, and of how actions at individual and group level relate to the broader picture of business strategies and society at large.

Supply Chain Management
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
You will acquire an understanding of the core concepts, theories and models for strategically designing, managing and controlling global supply chains. You will learn to plan and optimize supply chain operations, but also get the competencies of developing global supply networks and supplier relations. Through this you will be able to influence decisions on both the operational and the strategic level of business management.
(Findes også som Erhvervskandidat på deltid)
 IT og Information i Organisationer
Cand.merc.(mat.) - Erhvervsøkonomi og matematik
Cand.merc.(mat.) lærer dig at forstå og håndtere virksomheders problemstillinger af kompleks økonomisk og kvantitativ natur ved at anvende bl.a. finansiering, operationsanalyse og avancerede matematiske / statistiske modeller.

MSc in Business Administration and E-business
E-business focuses on the opportunities that IT can provide when private and public organisations interact with their costumers, clients or stakeholders. You will learn to understand and develop IT-based concepts that match the needs of the users, but also how to implement and commercialize them. This allows you to create services, apps and other solutions that support the strategy and desired goal for both companies and society at large. (Findes også som Erhvervskandidat på deltid)

MSc in Business Administration and Information Systems
At the MSc in Business Administration and Information Systems you learn how to use information and information technology to add value to companies and organisations. You gain an understanding of how IT affects the organisational structure and financial results of a company – and how the organisational needs and economic reality creates possibilities and constraints on the IT architecture.

MSc in Business Administration and Data Science
This programme uniquely combines hard analytical skills with an understanding of the relevant business data context for application. Through this combination you will learn how to use theories, models and tools for data analytics to generate actionable insights and develop fact based platforms for decision making by conducting visual, text and predictive analysis.  

Innovation og Entreprenørskab
Cand.merc.(psyk) - Erhvervsøkonomi og psykologi
Cand.merc.(psyk.) gør dig til forandringsagent af processer i virksomheder. Du lærer at analysere den menneskelige faktors betydning i ledelses- og forretningsprocesser - og at designe og implementere løsninger, der forbedrer disse processer, så de bedre opfylder virksomheden mål.

Management of Creative Business Processes
Cand.soc. - Samfundsvidenskab
By focusing on creative business processes in-and outside the creative industries, you will learn to navigate between the realms of business and art. Through this you will develop a managerial approach that identifies the balance between nurturing creativity and the requirements of running a successful business.

Management of Innovation and Business Development
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
Management of Innovation and Business Development focuses on innovation from different perspectives including strategy, project management, entrepreneurship, management control and finance.

MSc in Business Administration and Innovation in Health Care
With a focus on the unique work context of health care organizations, students will learn to analyse health care innovations as business cases and develop actionable skills for their design and implementation. Courses draw on industry experts, high quality academic faculty and real life cases.

MSc in Business Administration and Bioentrepreneurship
MSc in Bioentrepreneurship is a full-time two-year (four semesters) programme. You will take courses in advanced biology and learn the business tools and methods from business required to translate scientific research and patents into innovative products and viable business opportunities. Teaching draws on industry experts, high quality academic faculty, real life cases, insight into bio ventures, and a three month internship in one of Denmark’s leading life science companies.

Organisational Innovation and Entrepreneurship
Cand.soc. - Samfundsvidenskab
The programme focuses on how to design and manage processes of innovation and entrepreneurship at all levels in society and businesses. In a co-creative and case-based learning environment, we will uncover both the theoretical and practical aspects of managing the processes that lead to the creation, implementation, and growth of innovative new ventures. With this approach you will acquire the necessary skills to start a business, create innovations, manage change and resources, and lead others in the process of turning a new idea into a viable business.

Public Management and Social Development
Cand.soc. - Samfundsvidenskab
By exploring similarities and differences in contemporary challenges to the welfare of citizens in China and Europe, you will learn to manage and participate in social innovation at the interface between the public and private sectors in China as well as Europe.

Strategic Design and Entrepreneurship
Cand.soc. - Samfundsvidenskab
Strategic Design Entrepreneurship is a new graduate programme in 2018 offered in collaboration with the Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation. In this programme you will learn to balance and utilize knowledge of design thinking and processes in combination with tools for commercialization and management. This cross disciplinary insight will allow you to work generatively with designers from a managerial perspective as well as prepare you for design related business entrepreneurship.

Organisationsudvikling og HRM
Cand.merc.(kom) - Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Cand.merc.(kom.) giver dig en bred forståelse for kompleks, strategisk virksomhedskommunikation både internt og eksternt i virksomheder og andre typer af organisationer – særligt med henblik på opnåelse af forretningsmæssige mål i en global kontekst.

Cand.merc.(psyk) - Erhvervsøkonomi og psykologi
Cand.merc.(psyk.) gør dig til forandringsagent af processer i virksomheder. Du lærer at analysere den menneskelige faktors betydning i ledelses- og forretningsprocesser - og at designe og implementere løsninger, der forbedrer disse processer, så de bedre opfylder virksomheden mål

People and Business Development
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
People and Business Development is the new concentration that gives the candidates the keys to understand why and how the organization’s people and human capital becomes the key drivers of business development and transformation in modern organizations.

Human Resource Management
Cand.soc. - Samfundsvidenskab
Med nutidens konstante krav om forandring er det i høj grad evnen til at håndtere ansættelsesrelationen og ”den menneskelige faktor”, der afgør om organisationer overlever og kan udnytte mulighederne i disse forandringer. HRM giver dig et unikt udgangspunkt for at bidrage til at udnytte de muligheder organisationer har i udviklingen af deres HRM. Cand.soc. HRM giver dig en organisationssociologisk tonet HRM-uddannelse.

Management of Innovation and Business Development
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
Management of Innovation and Business Development focuses on innovation from different perspectives including strategy, project management, entrepreneurship, management control and finance.

MSc in Business Administration and Philosophy
The MSc in Business Administration and Philosophy develops your skills in business philosophy by combining business economics and philosophy. This combination enables you to identify and solve complex challenges in private companies as well as private and public organisations through philosophical reflection and analysis applied to business theory and practices.

Organisational Innovation and Entrepreneurship
Cand.soc. - Samfundsvidenskab
The programme focuses on how to design and manage processes of innovation and entrepreneurship at all levels in society and businesses. In a co-creative and case-based learning environment, we will uncover both the theoretical and practical aspects of managing the processes that lead to the creation, implementation, and growth of innovative new ventures. With this approach you will acquire the necessary skills to start a business, create innovations, manage change and resources, and lead others in the process of turning a new idea into a viable business.

Strategic Design and Entrepreneurship
Cand.soc. - Samfundsvidenskab
Strategic Design Entrepreneurship is a new graduate programme in 2018 offered in collaboration with the Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation. In this programme you will learn to balance and utilize knowledge of design thinking and processes in combination with tools for commercialization and management. This cross disciplinary insight will allow you to work generatively with designers from a managerial perspective as well as prepare you for design related business entrepreneurship.

Strategy, Organisation and Leadership
Cand.merc. - Erhvervsøkonomi
You will learn to combine theoretical insight with an understanding of the practical challenges of strategy, organisation and leadership. This will give you a better understanding of management in a world of continuous change, and of how actions at individual and group level relate to the broader picture of business strategies and society at large.

 Samfund, Politik og Jura
Cand.merc.aud. - Revisorkandidat
Gennem en tilegnelse af kompetencer inden for revision, regnskab, økonomi og jura, vil du lære at analysere en virksomheds regnskabsmæssige rapportering, samt at vurdere økonomiske og juridiske forholds indvirke på dens styring.
(Findes også som Erhvervskandidat på deltid)

Cand.merc.(jur.) - Erhvervsøkonomi og jura
Cand.merc.(jur.) giver dig en specialiseret forretningsforståelse af den erhvervsjuridiske verden - – i EU og i Danmark. Du lærer at forholde dig til udfordringer og muligheder, som deles af virksomheder, organisationer og myndigheder, ved at behandle dem både juridisk og økonomisk.

MSc in Business Administration and Philosophy
The MSc in Business Administration and Philosophy develops your skills in business philosophy by combining business economics and philosophy. This combination enables you to identify and solve complex challenges in private companies as well as private and public organisations through philosophical reflection and analysis applied to business theory and practices.

MSc in International Business and Politics
By understanding the international, political, economic and to some extend legal dynamics that shape the world we live in, you are able to critically analyse and understand political and business dynamics and how they influence each other.

Politisk kommunikation og ledelse
Cand.soc. - Samfundsvidenskab
På denne uddannelse får du et analytisk blik for de logikker, der er styrende i virksomheder og organisationer, der arbejder på tværs af den private, den frivillige og den offentlige sektor. Du lærer at identificere komplekse ledelsesproblemer samt at iagttage de magtformer og beslutningsprocesser, der udspiller sig i organisationer og i samfundet.

Public Management and Social Development
Cand.soc. - Samfundsvidenskab
By exploring similarities and differences in contemporary challenges to the welfare of citizens in China and Europe, you will learn to manage and participate in social innovation at the interface between the public and private sectors in China as well as Europe.
Fremmedsprog og Kultur
Business and Development Studies
MSc in Business, Language and Culture
You will learn to analyse the interaction between international business and economic development with a strong focus on developing countries and emerging markets. This will enable you to operate and manage activities in developing countries and emerging markets, taking into account the particular economic and cultural conditions. You will likewise work explicitly with your written academic English as well as further your oral competencies in French, German or Spanish.

Diversity and Change Management
MSc in Business, Language and Culture
Diversity and Change Management gives you knowledge about work in dynamic organisations in a global environment characterised by diversity, strategic complexity, and constant change. In this concentration you will also advance your oral competences in one other language (French, German or Spanish) as well as work explicitly with your written academic English.

MA in International Business Communication - udbydes for sidste gang i 2021!
MA IBC focuses on the relations between the organization and its customers and business partners established and maintained through communication and marketing processes. The core curriculum of MA IBC is designed to enable you to connect consumer insights and consumer data with international management, business and marketing strategy and marketing communication. You will also develop excellent communication skills in English that will enable you to engage effectively in relationship building and communication across markets and cultures.

Interkulturelle markedsstudier med spansk, tysk eller fransk
Uddannelsen udbydes i samarbejde med Københavns Universitet - læs mere på www.ku.dk


 

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 13/08/2021