Department of Management, Politics and Philosophy

Hvis økonomer er kloge, hvorfor er de så ikke rige?

CBS udnævner tre internationale æresdoktorer. En af dem mestrer banale, men præcise spørgsmål, som hjælper til at forstå

04/18/2012

CBS udnævner tre internationale æresdoktorer

De forsker inden for så vidt forskellige områder som regnskabsvæsen, økonomi og markedsføring. Men fælles for de tre nyudnævnte æresdoktorer er, at deres forskning hver især er væsentlig for flere fagmiljøer på CBS.

 

 

 

 

Deirdre N. McCloskey

David Cooper

Birger Wernerfelt

 

Simple spørgsmål – komplekse svar

Professor Deirdre N. McCloskey har gennem hele sin karriere sat ’det banale spørgsmål’ i centrum for sin forskning. Bl.a. spørger hun: ”Hvis økonomer er så kloge, hvorfor er de så ikke rige?”. Hun giver imidlertid aldrig et simpelt svar på spørgsmålene. Hun er et levende eksempel på, hvordan man med fordel kan kombinere forskellige fagligheder for at forstå og agere i en moderne verden.

- Begreber som ’Business University’, ’Business in Society’ eller ’Business Humanities’ er for hende ikke et mål, men en forudsætning og et udgangspunkt for at forstå økonomi og dens betydning, siger lektor Mads Mordhorst.

Deirdre N. McCloskey har forsket inden for bl.a. økonomi, erhvervsøkonomi, historie, litteratur, retorik, filosofi og økonomisk historie. Og hun har vundet anerkendelse for at sætte de enkelte discipliner ind i en større sammenhæng, uden at det går ud over dybden.

Fra økonomi til marketing

Professor Birger Wernerfelt er født i Danmark og har oprindeligt sin uddannelse fra Københavns Universitet og Harvard University.  Professor Nicolai J. Foss fra Institut for Strategi og Globalisering forklarer, at Birger Wernerfelts arbejde har sat forskningsdagsordener for forskere, der beskæftiger sig med økonomisk teori, strategisk ledelse og marketing.

- Ikke mindst er Birger Wernerfelt kendt for sit bidrag til det ressourcebaserede perspektiv i strategi, et bidrag, der er blandt de mest citerede forskningspapirer inden for samfundsvidenskab ligesom hans bidrag inden for bl.a. markedsføring og økonomisk videnskabsteori har dannet skole. Når vi i dag sætter ressourcer, kompetencer osv. centralt i strategi, både i forskningen og i praksis, er det i høj grad Wernerfelts fortjeneste, siger Nicolai J. Foss.

Regnskabsvæsen som samfundsvidenskab

Professor David Cooper er en nøgleperson inden for regnskabsforskning. Han har været og er centralt involveret i de seneste 25 års indsats for at transformere regnskabsforskning fra et professionsfelt til et egentligt samfundsvidenskabeligt felt. Han er særligt kendt for sine diskussioner af kalkulationers skrøbelighed, sine studier af revisionsprofessionens udvikling til professionelle servicevirksomheder, samt for sine studier af globalisering og strategi gennem regnskabers mediering af kontrol og koordinering.

 

Professor Jan Mouritsen pointerer, at hans forskning er anvendt ikke blot inden for regnskabsfeltet men også mere generelt inden for organisationsteori og sociologi. Derudover er David Cooper med til at bygge de centrale tidsskrifter og konferencer inden for sine felter.

Hans tilgang til regnskabsvæsen er et godt eksempel på hvordan økonomi, sociologi og organisationsteori let kan udfordres, når de medieres gennem tællelighed. Det er helt i tråd med den måde, hvorpå CBS udfordrer faglige grænser.

 

Alle æresdoktorer bliver udnævnt torsdag den 19. april. Læs mere om arrangementet her.

 

 

Æresdoktorer - CBS 2012

Professor Deirdre N. McCloskey

Gothenburg University, Sweden

Distinguished Professor, University of Illinois, Chicago

 

 

Professor Birger Wernerfelt

J C Penny Professor, Massachusetts Institute of Technology

 

 

Professor David Cooper

School of Business, University of Alberta, Canada

 

 

 

The page was last edited by: Department of Management, Politics and Philosophy // 04/29/2013