Analytiker, aktør og innovatør

Velkommen til Bjørn Lomborg, ny adjungeret professor på CBS

05/31/2005

Bjørn Lomborg er som adjungeret professor tilknyttet CBS inden for områderne Policy-making, Scientific Knowledge, and the Role of Experts, hvor han af professor Nicolai Juul Foss, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ses som både en analytiker, aktør og innovatør:

Meget omfattende viden og vigtig aktør

Bjørn Lomborg har gennem sin praksis opnået en meget omfattende viden om de komplekse sammenhænge mellem politik, videnskab og eksperter, herunder kommunikations-aspekter. Han har selv været en særdeles vigtig aktør i dette samspil, og han har skabt nye innovative måder at arrangere samspillet på, fx Copenhagen Consensus-konferencen i 2004. Ikke mindst har han været en succesfuld fortaler for, at økonomens og statistikerens ekspert-viden bliver en meget vigtig del af forståelsen og løsningen af ikke blot miljøproblemer, men globale problemer i det hele taget. Der er ikke tvivl om, at samspillet mellem politik, videnskab og eksperter vil blive stadig vigtigere i de kommende år, ikke mindst for erhvervslivet.

 

Bjørn Lomborg tiltrådte fredag den 3. juni med forelæsningen Copenhagen Consensus: Prioritization Everywhere from Environment to Global Development.

 

The page was last edited by: Department of Business Humanities and Law // 04/29/2013