Sådan søger du

Her kan du læse om, hvordan du søger om optagelse på en af CBS’ kandidatuddannelser. Du kan finde linket til Ansøgningsportalen og læse om dokumentation.

Online ansøgning

Det er ikke længere mulig at søge om optagelse på en kandidatuddannelse i 2019. Hvis du har søgt, kan du forvente at få svar på din ansøgning d. 10. juni 2019.

Det tager tid at udfylde en ansøgning
Vi anbefaler dig at starte i god tid med at søge. Du skal regne med, at det som minimum tager 40 minutter at udfylde en ansøgning, hvis du har din dokumentation klar i forvejen. Jo flere ansøgninger du ønsker at sende, jo før skal du regne med at starte. Vi behandler ikke ansøgninger, der er modtaget efter tidsfristen. 

Ansøgningsskemaet til CBS kandidatoptag består af spørgsmål, der har til hensigt at oplyse os om dine kvalifikationer. Udfyld ansøgningsskemaet så fyldestgørende som muligt, så vi kan vurdere din ansøgning. 

Vær opmærksom på om du har den nødvendige dokumentation til din ansøgning.
 

Ansøgningen laves i Ansøgningsportalen

Vejledning til login på Ansøgningsportalen

Der er tre forskellige måder at logge på Ansøgningsportalen. For yderligere information se de nedenstående dokumenter.

Når du har sendt din ansøgning i Ansøgningsportalen, modtager du en bekræftelse under ”Beskeder”. Læs bekræftelsen og gem dit ID-nummer. Hvis du får brug for at kontakte CBS Admissions om din ansøgning, skal du have dit ID-nummer.  Du modtager en email, hver gang der er opdateringer vedrørende din ansøgning.


Antal ansøgninger

Du kan søge tre kandidatuddannelser/linjer på CBS. Du skal udfylde en ansøgning i Ansøgningsportalen for hver uddannelse/linje du søger og du skal prioritere dine ansøgninger.

Se hvilke regler der gælder, hvis du har retskrav til en kandidatuddannelse på CBS.
 

Dokumentation 

Husk at tjekke dokumentation til din kandidatansøgning - her finder du også information om hvilke dokumenter der skal oversættes.
 

Motiveret ansøgning 

På nogle uddannelser indgår motiveret ansøgning som en del af udvælgelsen. Husk at undersøge om du skal skrive en ansøgning.

Hvis du har retskrav til en uddannelse med motiveret ansøgning, kan du her læse om hvad du skal gøre.

Se hvilke uddannelser der har motiveret ansøgning

På trinnet ”Søgt uddannelse/kursus” bliver du bedt om at uploade en motiveret ansøgning, hvis du søger om optagelse på en af de følgende uddannelser:

MA in International Business Communication - Multicultural Communication in Organisation
MA in International Business Communication - Intercultural Marketing
Cand.soc. i Human Resource Management
Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse
Cand.merc.(kom.)
MSc in Business Administration and Information Systems - Data Science
MSc in Business Administration and Information Systems - Digitalization
MSc in Business, Language and Culture - Business and Development Studies
MSc in Business, Langauge and Culture - Diversity and Change Management
MSc in Business Administration and Innovation in Health Care
MSc in Advanced Economics and Finance
MSc in Business Administration and Ebusiness
MSc in Social Sciences in Public Management and Social Development
MSc in International Business and Politics
MSc in Social Sciences in Management of Creative Business Processes
MSc in Social Science - Organisational Innovation and Entrepreneurship
MSc in Social Science in Strategic Design and Entrepreneurship
MSc in Social Sciences in Service Management
MSc in Business Administration and Bioentrepreneurship
Cand.merc.aud.

Hvis den uddannelse du søger om optagelse på ikke er med på listen ovenfor, bliver en motiveret ansøgning ikke taget i betragtning i udvælgelsesprocessen.

Læs mere via linket om hvad der skal indgå i din motiverede ansøgning.  
 

Har du retskrav på en uddannelse, der kræver motiveret ansøgning?

På følgende uddannelser, skal du skrive en motiveret ansøgning, selvom du har retskrav, da der er udvælgelse på linjerne:
- MA in International Business Communication
- MSc in Business, Language and Culture
- MSc in Business Administration and Information Systems

Du kan nøjes med at skrive en motiveret ansøgning til den linje, du har prioriteret højest og uploade et blankt dokument til den anden.

På følgende uddannelser skal du ikke skrive en motiveret ansøgning, hvis du har retskrav, men blot uploade et blankt worddokument i feltet med motiveret ansøgning i Ansøgningsportalen:

- Cand.merc.(kom.)
- MSc in International Business and Politics

Tjek her om du har retskrav
 

 

Tidligere uddannelse på kandidatniveau
 

Har du allerede en kandidatuddannelse?
Begrænsning af dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har gennemført en dansk kandidatuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan du ikke blive optaget på en ny kandidatuddannelse.

Du kan i særlige tilfælde få dispensation fra reglen, hvis én af følgende betingelser er opfyld:

•    Vi vurderer, at du af helbredsmæssige forhold ikke kan benytte din tidligere gennemførte kandidatuddannelse uddannelse på arbejdsmarkedet.

•    Din uddannelse er afsluttet mindst seks år før studiestart på den nye kandidatuddannelse, du søger ind på.

•    Din uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet. Det kan f.eks. være hvis du ikke længere kan opnå autorisation til at anvende din uddannelsen på arbejdsmarkedet, eller hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som ikke længere findes eller er overflødiggjort på grund af teknologisk udvikling. Det er ikke nok at uddannelsen ikke længere udbydes.

•    Du søger om optagelse på en kandidatuddannelse, som er den naturlige overbygning til en bacheloruddannelse på CBS, som du blev optaget på senest 1. februar 2017.

Du kan læse nærmere om reglerne i Kandidatadgangsbekendtgørelsen §11 - du kan finde den ved at søge på "Kandidatadgangsbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel" på www.retsinformation.dk.

Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du uploade en ansøgning (i trinnet ”Søgt uddannelse/kursus”) i Ansøgningsportalen samtidig med, du søger om optagelse. Husk at vedlægge dokumentation:

•    Du skal vedlægge dokumentation for den tidligere gennemførte kandidatuddannelse i form af eksamensbevis.   

Herudover afhænger dokumentationen af, hvad du søger dispensation på baggrund af. Det kan f.eks. være:

•    Lægeerklæring, der dokumenterer tabt arbejdsevne.
•    Dokumentation for at din tidligere kandidatuddannelse er væsentligt ændret eller nedlagt.

Uddannelser undtaget fra reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse
Styrelsen for Forskning og Uddannelse vedligeholder løbende en liste over de uddannelser, som er undtaget fra reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse.

På CBS er 
cand.merc.aud. og cand.merc.(mat.) i 2019 og 2020 ikke omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse.
 
Har du bestået fag på kandidatniveau?
Hvis du har bestået fag fra andre kandidatuddannelser, inden du starter på en kandidatuddannelse på CBS, er du forpligtet til at angive dette i din ansøgning. Fag på kandidatniveau, der er bestået inden studiestart, vil blive vurderet med henblik på meritoverførsel i forhold til obligatoriske fag på den pågældende kandidatuddannelse på CBS.

Hvis du vil søge merit, kan du først gøre det, når du er blevet optaget og har sagt ja tak til en plads på CBS. Det er uddannelsens studienævn, der behandler meritansøgninger. I særlige tilfælde kan du blive indskrevet administrativt på 2. år af en uddannelse, se nedenfor.

Er du allerede indskrevet på en kandidatuddannelse? 
Du kan kun være tilmeldt én fuldtidsuddannelse på kandidatniveau af gangen. Hvis du allerede er indskrevet på en kandidatuddannelse og bliver tilbudt en plads på CBS, skal du udmelde dig fra din nuværende uddannelse, hvis du ønsker at starte på CBS. Du skal gøre dette inden den 1. september. I tilfælde af at ovenstående ikke bliver overholdt, kan der være juridiske konsekvenser.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 24/10/2019