Sådan søger du

Her kan du læse om, hvordan du søger om optagelse på en af CBS’ kandidatuddannelser. Du kan finde linket til Ansøgningsportalen og læse om dokumentation.

2020 ANSØGNINGSRUNDEN ER NU ÅBEN

Nu kan du søge om optagelse på alle CBS' kandidatuddannelser med studiestart 1. september 2020, hvis du er Gruppe 1 (ansøgningsrunden for Gruppe 2 er lukket).

Se frister og ansøgergrupper

Online ansøgning

Du søger om optagelse på vores kandidatuddannelser i Ansøgningsportalen. Det er her du skal uploade din dokumentation og modtager beskeder fra os. Det er også her du får svaret på din ansøgning og kan acceptere din plads, hvis du bliver tilbudt en.

Det tager tid at udfylde en ansøgning
Vi anbefaler dig at starte i god tid med lave din ansøgning. Du skal regne med, at det som minimum tager 40 minutter at udfylde en ansøgning, hvis du har din dokumentation klar i forvejen.

Link til Ansøgningsportalen: 

Ansøgningsportalen

 

Vejledning til login i Ansøgningsportalen
Der er tre forskellige måder at logge på Ansøgningsportalen. Se videoerne og dokumenterne nedenfor for at få hjælp til at logge ind.

Introduktion til login via Ansøgningsportalen 


Sådan logger du på, hvis du er studerende på et dansk universitet:  Vejledning: Studerende på et Dansk Universitet (pdf)


Sådan opretter du en selvregisteret bruger:  Vejledning: Selvregistreret bruger (pdf)


Sådan logger du på ved brug af NemID:  Vejledning: Login med NemID (pdf)


Når du har sendt din ansøgning i Ansøgningsportalen, modtager du en bekræftelse under ”Beskeder”. Læs bekræftelsen og gem dit ID-nummer. Hvis du får brug for at kontakte CBS Admissions om din ansøgning, skal du have dit ID-nummer.  Du modtager en email, hver gang der er opdateringer vedrørende din ansøgning.

 

Guides til Ansøgningsportalen
Her kan du se information om hvordan du søger i Ansøgningsportalen

1. Sådan opretter du en ansøgning2. Sådan uploader du dokumentation3. Sådan indsender du og prioriterer dine ansøgninger


 
Antal ansøgninger
Du kan søge tre kandidatuddannelser/linjer på CBS. Du skal udfylde en ansøgning i Ansøgningsportalen for hver uddannelse/linje du søger og du skal prioritere dine ansøgninger.

Se hvilke regler der gælder, hvis du har retskrav til en kandidatuddannelse på CBS.
Dokumentation
Husk at tjekke dokumentation til din kandidatansøgning - her finder du også information om hvilke dokumenter der skal oversættes.

Motiveret Ansøgning
På nogle uddannelser indgår motiveret ansøgning som en del af udvælgelsen.

Se hvilke uddannelser, der har motiveret ansøgning:
MA in International Business Communication
Cand.soc. i Human Resource Management
Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse
Cand.merc.(kom.)
MSc in Business Administration and Data Science
MSc in Business Administration and Information Systems
MSc in Business, Language and Culture - Business and Development Studies
MSc in Business, Langauge and Culture - Diversity and Change Management
MSc in Business Administration and Innovation in Health Care
MSc in Advanced Economics and Finance
MSc in Business Administration and Ebusiness
MSc in Social Sciences in Public Management and Social Development
MSc in International Business and Politics
MSc in Social Sciences in Management of Creative Business Processes
MSc in Social Science - Organisational Innovation and Entrepreneurship
MSc in Social Science in Strategic Design and Entrepreneurship
MSc in Social Sciences in Service Management
MSc in Business Administration and Bioentrepreneurship
Cand.merc.aud.

Hvis den uddannelse, du søger om optagelse på ikke er med på listen ovenfor, bliver en motiveret ansøgning ikke taget i betragtning i udvælgelsesprocessen.

Læs mere via linket om hvad der skal indgå i din motiverede ansøgning.  
 

Har du retskrav på en uddannelse, der kræver motiveret ansøgning?

På følgende uddannelse, skal du skrive en motiveret ansøgning, selvom du har retskrav, da der er udvælgelse på linjerne:

  • MSc in Business, Language and Culture


Du kan nøjes med at skrive en motiveret ansøgning til den linje, du har prioriteret højest og uploade et blankt dokument til den anden.

På følgende uddannelser skal du ikke skrive en motiveret ansøgning, hvis du har retskrav, men blot uploade et blankt worddokument i feltet med motiveret ansøgning i Ansøgningsportalen:

  • Cand.merc.(kom.)
  • MSc in International Business and Politics
  • MA in International Business Communication
  • MSc in Business Administration and Information Systems


Tjek her om du har retskrav


 


Tidligere uddannelse på kandidatniveau

Har du allerede en kandidatuddannelse?
Beslutning om at afskaffe uddannelsesloftet
Det er blevet besluttet at afskaffe uddannelsesloftet, som en del af finanslovsaftalen. Vi kender endnu ikke detaljerne i aftalen, men vi forventer, at de nye regler vil gælde for sommeroptaget 2020.

Vi forventer, at hvis du allerede har en dansk kandidatgrad, vil det kun være muligt at blive optaget på en ny kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser på uddannelsen. Vi forventer, at der vil blive mulighed for at søge om dispensation, hvis der er helt usædvanlige forhold.

Vi opdaterer denne side så snart aftalen er omsat til konkret lovgivning.

Nedenfor kan du læse de nuværende regler.

Begrænsning af dobbeltuddannelse (uddannelsesloftet)

Hvis du allerede har gennemført en dansk kandidatuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan du ikke blive optaget på en ny kandidatuddannelse.

Du kan i særlige tilfælde få dispensation fra reglen, hvis én af følgende betingelser er opfyld:

•    Vi vurderer, at du af helbredsmæssige forhold ikke kan benytte din tidligere gennemførte kandidatuddannelse uddannelse på arbejdsmarkedet.

•    Din uddannelse er afsluttet mindst seks år før studiestart på den nye kandidatuddannelse, du søger ind på.

•    Din uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet. Det kan f.eks. være hvis du ikke længere kan opnå autorisation til at anvende din uddannelsen på arbejdsmarkedet, eller hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som ikke længere findes eller er overflødiggjort på grund af teknologisk udvikling. Det er ikke nok at uddannelsen ikke længere udbydes.

•    Du søger om optagelse på en kandidatuddannelse, som er den naturlige overbygning til en bacheloruddannelse på CBS, som du blev optaget på senest 1. februar 2017.

Du kan læse nærmere om reglerne i Kandidatadgangsbekendtgørelsen §11 - du kan finde den ved at søge på "Kandidatadgangsbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel" på www.retsinformation.dk.

Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du uploade en ansøgning (i trinnet ”Søgt uddannelse/kursus”) i Ansøgningsportalen samtidig med, du søger om optagelse. Husk at vedlægge dokumentation:

•    Du skal vedlægge dokumentation for den tidligere gennemførte kandidatuddannelse i form af eksamensbevis.   

Herudover afhænger dokumentationen af, hvad du søger dispensation på baggrund af. Det kan f.eks. være:

•    Lægeerklæring, der dokumenterer tabt arbejdsevne.
•    Dokumentation for at din tidligere kandidatuddannelse er væsentligt ændret eller nedlagt.

Uddannelser undtaget fra reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse
Styrelsen for Forskning og Uddannelse vedligeholder løbende en liste over de uddannelser, som er undtaget fra reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse.

På CBS er 
cand.merc.aud. og cand.merc.(mat.) i 2019 og 2020 ikke omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse.
 
Har du bestået fag på kandidatniveau?
Hvis du har bestået fag fra andre kandidatuddannelser, inden du starter på en kandidatuddannelse på CBS, er du forpligtet til at oplyse om det i din ansøgning. De fag du har bestået på kandidatniveau inden studiestart, vil blive vurderet med i forhold til om de kan meritoverføres som obligatoriske fag på din nye uddannelse på CBS.

Hvis du vil søge merit, kan du først gøre det, når du er blevet optaget og har sagt ja tak til en plads på CBS. Det er uddannelsens studienævn, der behandler meritansøgninger.

Er du allerede indskrevet på en kandidatuddannelse? 
Du kan kun være tilmeldt én fuldtidsuddannelse på kandidatniveau af gangen. Hvis du allerede er indskrevet på en kandidatuddannelse og bliver tilbudt en plads på CBS, skal du udmelde dig fra din nuværende uddannelse, hvis du ønsker at starte på CBS. Du skal gøre dette inden den 1. september.
Der kan være juridiske konsekvenser, hvis du ikke overholder dette.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 31/01/2020