Dispensation

Læs om hvordan du kan søge om dispensation. Du kan også se hvad udfaldet sædvanligvis er af en bestemt type dispensation.

 

Nedenfor finder du en oversigt over de mest søgte dispensationsansøgninger. Ud for hver type af dispensation kan du læse om den generelle sagsbehandlingspraksis i forhold til den pågældende type af dispensation.

Din dispensationsansøgning vil kun blive behandlet, hvis du bliver tilbudt en studieplads på CBS - derfor er sagsbehandlingenstiden som udgangspunkt fire uger fra du har modtaget svar på din ansøgning om optagelse. 

HUSK: En dispensationsansøgning tager altid udgangspunkt i en personlig og specifik situation, hvorfor du kun må opfatte nedenstående oversigt som vejledende.

Optagelsen på fuldtidsuddannelser reguleres af Kandidatadgangsbekendtgørelsen - du kan finde den ved at søge på "Kandidatadgangsbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel" på www.retsinformation.dk.

Derudover reguleres optagelsen af de enkelte studiers studieordninger

Som ansøger er du således underlagt en række regler, men på visse områder kan der være særlige situationer, som kan muliggøre, at der dispenseres for visse af reglerne.

Dispensationspraksis


Her gennemgår vi de forhold, som vores ansøgere typisk søger dispensation for. Samtidig angiver vi den typiske dispensationspraksis for at give dig en realistisk forventning, hvis du vil søge om dispensation.

HUSK: En dispensationsansøgning tager altid udgangspunkt i en personlig og specifik situation, hvorfor du kun må opfatte nedenstående oversigt som vejledende.

Dispensationstype Dispensationspraksis
Adgangskrav:  
Specifikke adgangskrav

Dispensation gives typisk ikke

Sprogkrav Dispensation gives kun i ekstremt sjældne tilfælde
Generelt adgangskrav (en bachelorgrad) Dispensation til alternativ opfyldelse kan gives
Supplering taget uden for tidsbegrænsningerne jf. suppleringsreglerne og før d. 1. september 2016 Dispensation kan gives

Supplering på mere end 30 ECTS-point taget før d. 1. september 2016

Dispensation gives i begrænset omfang

 

 

Supplering taget uden for tidsbegrænsningerne jf. suppleringsreglerne og efter d. 1. september 2016

Dispensation gives ikke jf. "Kandidatadgangsbekendtgørelsen"

Supplering på mere end 30 ECTS-point efter d. 1. september 2016

Dispensation gives ikke jf. "Kandidatadgangsbekendtgørelsen"

Tidsfrister:  
Ansøgningsfrist Dispensation gives typisk ikke
Dokumentationsfrist Dispensation gives typisk ikke
Frist for indlevering af dokumentation for opfyldelse af betingelser inden studiestart Dispensation kan gives i begrænset omfang
Manglende færdiggørelse af bachelorgrad inden fristen

Hvis du ikke læser en bachelorgrad på CBS:
Det er ikke muligt at få dispensation for kravet om en bestået bachelorgrad, hvis du ikke læser din bachelorgrad på CBS, jfr. Uddannelsesbekendtgørelsen.


Hvis du læser en bachelorgrad på CBS:
Du kan søge om dispensation til at følge fag på kandidaten mens du færdiggør din bachelor. For at imødekomme en dispensation skal vi finde det fagligt forsvarligt og sandsynligt, at du vil kunne bestå din bachelorgrad sideløbende med, at du læser et fuldt semester på en kandidatuddannelse. Din ansøgning om dispensation skal derfor være så specifik og detaljeret som muligt, og derudover skal vi have al relevant dokumentation (herunder en helt opdateret karakterudskrift).

Vær opmærksom på, at vi først behandler din dispensationsansøgning efter du har accepteret et eventuelt tilbud om optag.

Bemærk at hvis du får en sådan dispensation, skal din bachelor være afsluttet senest 31. januar.

Andet:  
Du har allerede en kandidatgrad og søger om at tage den samme kandidatgrad med en ny specialisering/linje

Dispensation kan ikke gives jf. ”Kandidatadgangsbekendtgørelsen”

 
Du har allerede en dansk kandidatgrad og søger om at tage en ny kandidatgrad Der er begrænset mulighed for at få dispensation til at tage en ny kandidatuddannelse. Læs mere under overskriften Tidligere uddannelse på kandidatniveau.
Sådan søger du om dispensation

Hvis du ønsker at søge en dispensation, skal du skriv et brev, hvor du forklarer situationen så udførligt som muligt og uploade det i Ansøgningsportalen sammen med relevant dokumentation (inklusiv et opdateret karakterudskrift). Hvis du ikke kan uploade dokumenter i Ansøgningsportalen, skal du kontakte Admissions og bede om at få åbnet din ansøgning (husk at skrive ”My Application + dit application ID i emnefeltet på mailen).
 

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 04/06/2019