Dispensation

Læs om hvordan du kan søge om dispensation. Du kan også se hvad udfaldet sædvanligvis er af en bestemt type dispensation.

Nedenfor finder du en oversigt over de mest søgte dispensationsansøgninger. Ud for hver type af dispensation kan du læse om den generelle sagsbehandlingspraksis. En dispensationsansøgning tager altid udgangspunkt i en personlig og specifik situation og derfor er oversigten kun vejledende.

Sagsbehandlingstiden er fire uger. Hvis du søger om dispensation pga. manglende færdiggørelse af bachelorgrad inden studiestart, bliver din ansøgning kun behandlet, hvis du bliver tilbudt en studieplads. Derfor kan du tidligst forvente svar på din dispensationsansøgning fire uger fra du har modtaget svar på din ansøgning om optagelse. 

Optagelsen på fuldtidsuddannelser er reguleret af Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen). Se bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Derudover er optagelsen reguleret af de enkelte studiers studieordninger

Der er en række regler, som du er underlagt, men der kan være særlige situationer, som gør, at vi kan give dig dispensation for en regel på visse områder.

Dispensationspraksis


Her gennemgår vi de forhold, som vores ansøgere typisk søger dispensation for. Du kan også se den typiske dispensationspraksis for at give dig en realistisk forventning, hvis du vil søge om dispensation.

HUSK: En dispensationsansøgning tager altid udgangspunkt i en personlig og specifik situation og derfor er oversigten kun vejledende.

Dispensationstype Dispensationspraksis
Adgangskrav:  
Faglige adgangskrav

Dispensation gives typisk ikke

Sprogkrav Dispensation gives typisk ikke
Generelt adgangskrav (en bachelorgrad) Dispensation til alternativ opfyldelse kan gives
Supplering taget uden for tidsbegrænsningerne jf. suppleringsreglerne

Dispensation gives ikke jf. "Adgangsbekendtgørelsen"

Supplering på mere end 30 ECTS-point

Dispensation gives ikke jf. "Adgangsbekendtgørelsen"

Tidsfrister:  
Ansøgningsfrist Dispensation gives typisk ikke
Dokumentationsfrist Dispensation kan gives i begrænset omfang
Manglende færdiggørelse af bachelorgrad inden fristen

Hvis du ikke læser en bachelorgrad på CBS:
Det er ikke muligt at få dispensation for kravet om en bestået bachelorgrad, hvis du ikke læser din bachelorgrad på CBS, jfr. Uddannelsesbekendtgørelsen.

Hvis du læser en bachelorgrad på  CBS
Du kan søge om dispensation til at følge fag på kandidaten mens du færdiggør din bachelor. For at imødekomme en dispensation skal vi finde det fagligt forsvarligt og sandsynligt, at du vil kunne bestå din bachelorgrad sideløbende med, at du læser et fuldt semester på en kandidatuddannelse. Din ansøgning om dispensation skal derfor være så specifik og detaljeret som muligt, og derudover skal vi have al relevant dokumentation (herunder en helt opdateret karakterudskrift).

Vær opmærksom på, at vi først behandler din dispensationsansøgning efter du har accepteret et eventuelt tilbud om optag.

Der er ikke muligt at få dispensation, hvis du læser HD 2. del og ønsker af færdiggøre den mens du følger fag på kandidaten.

Bemærk at hvis du får en sådan dispensation, skal din bacheloruddannelse være afsluttet senest 31. januar og det kan have konsekvenser for din SU.

Andet:  
Du har allerede en kandidatgrad og søger om at tage den samme kandidatgrad med en ny specialisering/linje

Dispensation kan ikke gives jf. ”Adgangsbekendtgørelsen”

 
Du har allerede en  kandidatgrad og søger om at tage en ny kandidatgrad Der er begrænset mulighed for at få dispensation til at tage en ny kandidatuddannelse. Læs mere under overskriften Tidligere uddannelse på kandidatniveau.
Sådan søger du om dispensation

Dispensation fra kravet om en bestået CBS-bachelorgrad
Hvis du vil søge om dispensation til at følge fag på kandidat imens du færdiggør din bacheloruddannelse, skal du udfylde vores blanket og uploade den i Ansøgningsportalen. Læs mere og find blanket (under 'Opfylder du ikke betingelserne for optagelse inden fristen?')

Andre typer dispensation
Hvis du ønsker at søge en dispensation, skal du skriv et brev, hvor du forklarer situationen så udførligt som muligt og uploade det i Ansøgningsportalen sammen med relevant dokumentation (inklusiv et opdateret karakterudskrift).

Hvis du ikke kan uploade dokumenter i Ansøgningsportalen, skal du
kontakte Admissions og bede om at få åbnet din ansøgning (husk at skrive ”My Application + dit application ID i emnefeltet på mailen).
 

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 07/02/2024