Retskrav

Hvis du læser en bachelor på CBS, kan du her finde information om hvad det vil sige at have retskrav: Du kan også se hvilken uddannelse der er din retskravsoverbygning (naturlig overbygning) og læse om hvor mange uddannelser du kan søge, hvis du har retskrav.

3-årigt retskrav

Du har krav på at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning til din CBS-bachelor (se oversigten nedenfor), hvis du søger inden for 3 år. Dette gælder for bachelorer, der har færdiggjort deres bachelorgrad efter den 1. januar 2019.

Det er kun muligt at bruge sit retskrav én gang.

Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i 2022
Hvis du dimitterer i 2022, kan du vælge at bruge dit retskrav til optagelse på en kandidatuddannelse i 2022, 2023, 2024 eller 2025.

Hvis du søger om optagelse på din naturlige overbygning i 2022 eller senere, vil du have brugt dit retskrav i det øjeblik du accepterer et tilbud om en plads. Hvis du bliver tilbudt en plads, men alligevel ikke ønsker at bruge dit retskrav, skal du afslå tilbuddet inden for den frist, der står i dit optagelsesbrev.

Hvis du bliver optaget på en anden uddannelse end dit retskrav, vil du stadig bevare dit retskrav til din naturlige overbygning i 3 år, eller indtil du har afsluttet en kandidatuddannelse.

Flere bachelorer på arbejdsmarkedet
Intentionen med at gøre retskravet 3-årigt er fra politisk hold, at bachelorer nu får mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet og samtidig kan bevare sikkerheden for deres retskrav i 3 år. Det er et initiativ, som skal ses i forlængelse af det såkaldte Bachelorløfte, som er første skridt på vejen til at gøre arbejdsmarkedet mere åbent for bachelorer.Uddannelser med flere linjer

Hvis du har retskrav til en naturlige overbygning med flere linjer, er du ikke garanteret en studieplads på en specifik linje. Der er begrænset antal pladser på linjerne, og maksimal kapacitet må ikke overskrides.

Følgende uddannelser har flere linjer/koncentrationer:  

 • Cand.merc. (MSc EBA) – 14 linjer (to på dansk, 12 på engelsk)
  Hvis du har retskrav til optagelse på cand.merc., opfylder du automatisk sprogkravet for den specifikke linje, du søger.

 • MSc in Business Language and Culture – to linjer

Selvom du er garanteret en studieplads på din retskravsoverbygning, kan din ansøgning stadig blive behandlet med henblik på udvælgelse på uddannelsens linjer. Dette skyldes, at vi forventer at have flere ansøgere med retskrav end ledige studiepladser på nogle linjer. Vi anbefaler derfor, at du søger ind på så mange af uddannelsens linjer som muligt, og ikke mindre end 6 for Cand.merc. / MSc EBA.

Læs mere om udvælgelseskriterierne på de enkelte uddannelsers optagelseside.

Du kan læse mere nedenfor om hvor mange uddannelser du kan søge, hvis du har retskrav til en uddannelse med flere linjer.

Hvor mange uddannelser kan jeg søge?

Hver ansøger må have tre prioriteter på CBS per ansøgningsrunde. Hvis en kandidatuddannelse har flere linjer, tæller hver linje som én ansøgning. Hvis du søger om optagelse på flere uddannelser, skal du prioritere ansøgningerne.  

Hvis du har retskrav på en kandidatuddannelse med linjer, gælder der dog andre regler

Hvis du har retskrav, har du mulighed for at søge om optagelse på alle de linjer, der tilhører den kandidatuddannelse, der er din naturlige overbygning. Derudover kan du søge om optagelse på yderligere to uddannelser:

Eksempel 1
 

 

Eksempel 2
 

Sådan skal du prioritere dine ansøgninger

Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse, skal du prioritere disse, dvs. rangordne ud fra en vurdering af hvilken uddannelse, du helst vil optages på. Den uddannelse, som du har størst interesse for, skal du prioritere højest. Hvis den uddannelse, som du har retskrav på, har flere linjer, er det en god ide at søge om optagelse på flere linjer.

Du kan ikke ændre rækkefølgen på dine prioriteter efter ansøgningsfristen. Hvis du bliver tilbudt en studieplads, bliver dine øvrige prioriteter lukket, og det er derfor ikke muligt at skifte til en af dine lavere prioriteter. 
 

Retskravsoverbygninger

Husk at, hvis din naturlige overbygning har flere linjer (for eksempel cand.merc.), er du ikke sikret optagelse på en bestemt linje, selvom du har retskrav til uddannelsen. Der er begrænset antal pladser på linjerne, og maksimal kapacitet må ikke overskrides.
Du kan læse mere om udvælgelseskriterierne på uddannelsens optagelsesside, hvis du vælger at søge en uddannelse med flere linjer.BACHELORGRAD FRA CBS KANDIDAT (NATURLIG OVERBYGNING)
BA EB m. engelsk
 • cand.merc.(kom.) (kun for studerende der har valgt at udskyde deres retskrav til 2022 eller 2023)
BA EOK
 • cand.merc.(kom.) (kun for studerende der har valgt at udskyde deres retskrav til 2022 eller 2023)
BA IM
 • MSc in Business Administration and Information Systems
BA IMK
 • cand.merc.(kom.)
BSc IBA
 • MSc in Business, Language and Culture (2 linjer)
BSc BLC
 • MSc in Business, Language and Culture (2 linjer)
BSc in Business Administration and Digital Management
 • MSc in Business Administration and E-business
BSc IB
 • MSc in Economics and Business Administration / cand.merc. (14 linjer)

  Bemærk: Der kommer en ny cand.merc.-uddannelse i 2023, som bliver din naturlige overbygning og erstatter den nuværende cand.merc.-uddannelse og de 14 linjer. Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i 2022, men ønsker at udsatte dit retskrav til 2023 eller senere, vil du få retskrav på optagelse på den nye cand.merc.-uddannelse.
BSc IBP
 • MSc in International Business and Politics
BSc in International Shipping and Trade
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration (14 linjer)

  Bemærk: Der kommer en ny cand.merc.-uddannelse i 2023, som bliver din naturlige overbygning og erstatter den nuværende cand.merc.-uddannelse og de 14 linjer. Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i 2022, men ønsker at udsatte dit retskrav til 2023 eller senere, vil du få retskrav på optagelse på den nye cand.merc.-uddannelse.
Bsc SEM
 • MSc in Economics and Business Administration / cand.merc. (14 linjer)

  Bemærk: Der kommer en ny cand.merc.-uddannelse i 2023, som bliver din naturlige overbygning og erstatter den nuværende cand.merc.-uddannelse og de 14 linjer. Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i 2022, men ønsker at udsatte dit retskrav til 2023 eller senere, vil du få retskrav på optagelse på den nye cand.merc.-uddannelse.
BSc SOC
 • MSc in International Business and Politics
HA almen erhvervsøkonomi
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration (14 linjer)

  Bemærk: Der kommer en ny cand.merc.-uddannelse i 2023, som bliver din naturlige overbygning og erstatter den nuværende cand.merc.-uddannelse og de 14 linjer. Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i 2022, men ønsker at udsatte dit retskrav til 2023 eller senere, vil du få retskrav på optagelse på den nye cand.merc.-uddannelse.
HA i europæisk business
 • cand. merc. / MSc in Economics and Business Administration (14 linjer)

  Bemærk: Der kommer en ny cand.merc.-uddannelse i 2023, som bliver din naturlige overbygning og erstatter den nuværende cand.merc.-uddannelse og de 14 linjer. Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i 2022, men ønsker at udsatte dit retskrav til 2023 eller senere, vil du få retskrav på optagelse på den nye cand.merc.-uddannelse.
HA i markeds- og kulturanalyse
 • cand.merc.(kom.)
HA(fil.)
 • MSc in Business Administration and Philosophy
  Bemærk: MSc in Business Administration and Philosophy er under udfasning.
  Såfremt du færdiggør din bachelorgrad i 2022, 2023 eller 2024, har du retskrav til MSc in Business Administration and Philosophy indtil 2025.
  Studerende optaget på HA(fil.) i 2022 forventes at få retskrav på optagelse på en anden kandidatuddannelse. Den foreløbige forventning er, at retskravet bliver til den nye cand.merc.-uddannelse.
HA(it.)
 • MSc in Business Administration and Information Systems
HA(jur.)
 • cand.merc.(jur.)
HA(kom.)
 • cand.merc.(kom.)
HA(mat.)
 • cand.merc.(mat.)
HA PRO
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration (14 linjer)

  Bemærk: Der kommer en ny cand.merc.-uddannelse i 2023, som bliver din naturlige overbygning og erstatter den nuværende cand.merc.-uddannelse og de 14 linjer. Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i 2022, men ønsker at udsatte dit retskrav til 2023 eller senere, vil du få retskrav på optagelse på den nye cand.merc.-uddannelse.
HA(psyk.)
 • cand.merc.(psyk.)

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 06/04/2022