Retskrav

Hvis du læser en bachelor på CBS, kan du her finde information om hvad det vil sige at have retskrav: Du kan også se hvilken uddannelse der er din retskravsoverbygning (naturlig overbygning) og læse om hvor mange uddannelser du kan søge, hvis du har retskrav.

 

Retskrav til en kandidatuddannelse

Hvis du læser en bachelor på CBS, er du garanteret en studieplads på den kandidatuddannelse, der er din naturlige overbygning, hvis du søger om optagelse samme år som du færdiggør din bacheloruddannelse på CBS. Se herunder hvad der gælder for dig:
 

Du færdiggør en bacheloruddannelse på CBS i 2019

Du færdigjorde din bacheloruddannelse på CBS i 2018

Du har retskrav på at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning til din bacheloruddannelse fra CBS i 2019. 

Du opfylder stadig de specifikke adgangskrav til den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning til din bacheloruddannelse fra CBS, men du har ikke et retskrav, der garanterer optagelse på uddannelsen i 2019.

Når du søger om optagelse på din naturlige overbygning, skal du overholde ansøgningsfristen.  

Du er derfor ikke garanteret en studieplads på en kandidatuddannelse på CBS, da du søger på lige vilkår med de øvrige ansøgere. Uddannelser med flere linjer

Hvis du har retskrav til en naturlige overbygning med flere linjer, er du ikke garanteret en studieplads på en specifik linje.

Følgende uddannelser har flere linjer/koncentrationer:  

 • Cand.merc. (MSc EBA) – 14 linjer (tre på dansk, 11 på engelsk) 

 • MSc in Business Language and Culture – to linjer

 • MA in International Business Communication – to linjer

 • MSc in Business Administration and Information Systems - to linjer

Hvis du har retskrav på at blive optaget på MSc EBA, skal du også opfylde de specifikke sprogkrav for den enkelte linje, som du søger om optagelse på (Engelsk A eller Dansk A - alt afhængig af din bacheloruddannelse). 

Selvom du er kvalificeret til alle linjer på den uddannelse, der er din naturlige overbygning, bliver din ansøgning stadig behandlet med henblik på uddannelsens linjer. Dette skyldes, at vi forventer at have flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser på størstedelen af vores linjer.

Hvis vi på baggrund af udvælgelseskriterierne ikke kan tilbyde dig en studieplads på nogle af de linjer, som du har søgt om optagelse på, vil vi kontakte dig, da du i så fald skal prioritere de linjer, hvor der stadig er ledige studiepladser.

Læs mere om udvælgelseskriterierne på de enkelte uddannelsers optagelseside.

Du kan læse mere nedenfor om hvor mange uddannelser du kan søge, hvis du har retskrav til en uddannelse med flere linjer.

Hvor mange uddannelser kan jeg søge?

Hver ansøger må have tre prioriteter på CBS per ansøgningsrunde. Hvis en kandidatuddannelse har flere linjer, tæller hver linje som én ansøgning. Hvis du søger om optagelse på flere uddannelser, skal du prioritere ansøgningerne.  

Hvis du har retskrav på en kandidatuddannelse med linjer, gælder der dog andre regler:

Hvis du har retskrav, kan du søge om optagelse på alle de linjer, der tilhører den kandidatuddannelse, der er din naturlige overbygning. Derudover kan du søge om optagelse på yderligere to uddannelser. 
Retskrav figur 1
Retskrav figur 2Sådan skal du prioritere dine ansøgninger

Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse, skal du prioritere disse, dvs. rangordne ud fra en vurdering af hvilken uddannelse, du helst vil optages på. Den uddannelse, som du har størst interesse for, skal du prioritere højest. Hvis den uddannelse, som du har retskrav på, har flere linjer, er det en god ide at søge om optagelse på flere af disse linjer.

Du kan ikke ændre rækkefølgen på dine prioriteter efter ansøgningsfristen. Hvis du bliver tilbudt en studieplads, bliver dine øvrige prioriteter lukket, og det er derfor ikke muligt at skifte til en af dine lavere prioriteter. 
 

Retskravsoverbygninger

Husk, at du altid skal opfylde eventuelle sprogkrav, og ikke er sikret optagelse på en bestemt linje, selvom du har retskrav til uddannelsen. Du kan læse mere om dette på uddannelsens optagelsesside hvis du vælger at søge en uddannelse med flere linje, for eksempel cand.merc.


BACHELORGRAD FRA CBS NATURLIG OVERBYGNING
BA EB m. engelsk
 • MA in International Business Communication (Du kan nøjes med at skrive en motiveret ansøgning til den linje, du har prioriteret højest og uploade et blankt dokument til den anden)
BA EB m. fransk/spansk/tysk
 • Optaget på EB i 2013: cand.merc.(kom.) (du skal ikke skrive en motiveret ansøgning, men blot uploade et blankt worddokument i feltet med motiveret ansøgning i Ansøgningsportalen) ;  Studerende, der består min. 7½ ECTS-points inden for "economics" (fx mikro- eller makroøkonomi), får retskravslignende status på MSc BLC, dvs. at man er sikret optag på uddannelsen (men ikke en bestemt linje)
 • Optaget på EB i 2014: MSc BLC (et valgfag a 7½ ECTS-points udskiftes med et obligatorisk fag i mikroøkonomi) (Du kan nøjes med at skrive en motiveret ansøgning til den linje, du har prioriteret højest og uploade et blankt dokument til den anden)
 • Optaget på EB i 2015: MSc BLC (uddannelsens opbygning ændres) (Du kan nøjes med at skrive en motiveret ansøgning til den linje, du har prioriteret højest og uploade et blankt dokument til den anden)
BA IVK m. engelsk
 • MA in International Business Communication (Du kan nøjes med at skrive en motiveret ansøgning til den linje, du har prioriteret højest og uploade et blankt dokument til den anden)
BA IVK m. fransk/spansk/tysk
 • cand.merc.(kom.) (du skal ikke skrive en motiveret ansøgning, men blot uploade et blankt worddokument i feltet med motiveret ansøgning i Ansøgningsportalen)
BA EOK
 • MA in International Business Communication (Du kan nøjes med at skrive en motiveret ansøgning til den linje, du har prioriteret højest og uploade et blankt dokument til den anden)
BA IMK
 • cand.merc.(kom.) (skal du ikke skrive en motiveret ansøgning, men blot uploade et blankt worddokument i feltet med motiveret ansøgning i Ansøgningsportalen)
HA Almen
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA i projektledelse
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA(fil.)
 • cand.merc.(fil.)
HA(it.)
 • MSc in Business Administration and Information Systems (Du kan nøjes med at skrive en motiveret ansøgning til den linje, du har prioriteret højest og uploade et blankt dokument til den anden)
HA(jur.)
 • cand.merc.(jur.)
HA(kom.)
 • cand.merc.(kom.) (du skal ikke skrive en motiveret ansøgning, men blot uploade et blankt worddokument i feltet med motiveret ansøgning i Ansøgningsportalen)
HA(mat.)
 • cand.merc.(mat.)
HA(psyk.)
 • cand.merc.(psyk.)
BA IM
 • MSc in Business Administration and Information Systems (Du kan nøjes med at skrive en motiveret ansøgning til den linje, du har prioriteret højest og uploade et blankt dokument til den anden)
BSc ASP
 • MSc in Business, Language and Culture (Du kan nøjes med at skrive en motiveret ansøgning til den linje, du har prioriteret højest og uploade et blankt dokument til den anden)
BSc BLC
 • MSc in Business, Language and Culture (Du kan nøjes med at skrive en motiveret ansøgning til den linje, du har prioriteret højest og uploade et blankt dokument til den anden)
BSc IB
 • MSc in Economics and Business Administration / cand.merc.
BSc IBP
 • MSc in International Business and Politics (du skal ikke skrive en motiveret ansøgning, men blot uploade et blankt worddokument i feltet med motiveret ansøgning i Ansøgningsportalen)
Bsc SEM
 • MSc in Economics and Business Administration / cand.merc.
BSc SOC
 • MSc in International Business and Politics (du skal ikke skrive en motiveret ansøgning, men blot uploade et blankt worddokument i feltet med motiveret ansøgning i Ansøgningsportalen)
HA pro.
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
BSc in International Shipping and Trade
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
 • Studerende, der færdiggør BSc in International Shipping and Trade sommeren 2017, kan vælge at udskyde retskravet på optagelse på cand.merc. til 2018 eller 2019 eller 2020.
 • Bemærk, at man kun kan anvende sit retskrav én gang, dvs. at første gang, man søger ind, vil det tælle som brug af retskrav på optagelse på cand.merc. – det gælder uanset om man søger cand.merc. eller en anden uddannelse, og uanset om man fx har fået afslag på sin 1. prioritet og er blevet optaget på en lavere prioritet.
 • Studerende, der færdiggør BSc in International Shipping and Trade sommeren 2018, kan vælge at udskyde retskravet på optagelse på cand.merc. til 2019 eller 2020 eller 2021.
 • Bemærk, at man kun kan anvende sit retskrav én gang, dvs. at første gang, man søger ind, vil det tælle som brug af retskrav på optagelse på cand.merc. – det gælder uanset om man søger cand.merc. eller en anden uddannelse, og uanset om man fx har fået afslag på sin 1. prioritet og er blevet optaget på en lavere prioritet.
HA i Europæisk Business
 • cand. merc. / MSc in Economics and Business Administration


 

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 20/02/2019