Retskrav

Hvis du læser en bachelor på CBS, kan du her finde information om hvad det vil sige at have retskrav: Du kan også se hvilken uddannelse der er din retskravsoverbygning (naturlig overbygning) og læse om hvor mange uddannelser du kan søge, hvis du har retskrav.

 

3-årigt retskrav træder i kraft fra 2019

Den nye bekendtgørelse forlænger retskravet til tre år for bachelorer, der har færdiggjort deres bachelorgrad efter den 1. januar 2019. Det er kun muligt at bruge sit retskrav én gang.

Flere bachelorer på arbejdsmarkedet
Intentionen med lovændringen er fra politisk hold, at bachelorer nu får mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet og samtidig kan bevare sikkerheden for deres retskrav i tre år. Dette er et initiativ, som skal ses i forlængelse af det såkaldte Bachelorløfte, som er første skridt på vejen til at gøre arbejdsmarkedet mere åbent for bachelorer.

Betydning for optaget 2019
Har du sagt nej tak til den plads, du blev tilbudt, vil du bevare dit retskrav i 3 år.

Har du sagt ja tak til den plads, du blev tilbudt, har du stadig mulighed for at trække dit ja tak tilbage frem til 31. juli, og derved bevare dit retskrav i 3 år. Du skal give besked om dette ved at sende en mail med din begrundelse for at trække din ansøgning tilbage til graduateadmission@cbs.dk med ”Udmeldelse” og dit ID nummer i emnefeltet, senest den 31. juli.

Hvis du sagde ja tak, og efter den 31. juli alligevel ønsker at afmelde dig, vil du have brugt dit retskrav i 2019.

Har du sagt ja tak til en plads på en anden uddannelse end dit retskrav, vil du stadig bevare dit retskrav til din naturlige overbygning i 3 år, eller indtil du har afsluttet en kandidatuddannelse.

Du skal være opmærksom på, at hvis du får SU i juli og august og trækker din ansøgning tilbage, skal du betale SU for juli og august tilbage.
 

Bemærk, at det endnu ikke er afklaret, hvad der sker med det 3-årige retskrav til kandidatuddannelser, der er under nedlukning. På CBS drejer det sig pt om BA i engelsk og organisationskommunikation og BA i europæisk business, der har retskrav til MA in International Business Communication, der forventes at have sidste optag i 2020.
 

Retskrav fra 2020 og frem

Hvis du søger om optagelse på din naturlige overbygning I 2020 eller senere, vil du have brugt dit retskrav i det øjeblik du accepterer et tilbud om en plads. Hvis du bliver tilbudt en plads, men alligevel ikke ønsker at bruge dit retskrav, skal du afslå tilbuddet inden for den angivne frist.

Har du spørgsmål til, hvordan du er stillet ved at acceptere eller afvise en plads på en kandidatuddannelse i 2019, er du velkommen til at kontakte Studievejledningen for din uddannelse, eller Student Hub.Uddannelser med flere linjer

Hvis du har retskrav til en naturlige overbygning med flere linjer, er du ikke garanteret en studieplads på en specifik linje.

Følgende uddannelser har flere linjer/koncentrationer:  

 • Cand.merc. (MSc EBA) – 14 linjer (tre på dansk, 11 på engelsk) 

 • MSc in Business Language and Culture – to linjer

Hvis du har retskrav på at blive optaget på MSc EBA, skal du også opfylde de specifikke sprogkrav for den enkelte linje, som du søger om optagelse på (Engelsk A eller Dansk A - alt afhængig af din bacheloruddannelse). 

Selvom du er kvalificeret til alle linjer på den uddannelse, der er din naturlige overbygning, bliver din ansøgning stadig behandlet med henblik på uddannelsens linjer. Dette skyldes, at vi forventer at have flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser på størstedelen af vores linjer.

Hvis vi på baggrund af udvælgelseskriterierne ikke kan tilbyde dig en studieplads på nogle af de linjer, som du har søgt om optagelse på, vil vi kontakte dig, da du i så fald skal prioritere de linjer, hvor der stadig er ledige studiepladser.

Læs mere om udvælgelseskriterierne på de enkelte uddannelsers optagelseside.

Du kan læse mere nedenfor om hvor mange uddannelser du kan søge, hvis du har retskrav til en uddannelse med flere linjer.

Hvor mange uddannelser kan jeg søge?

Hver ansøger må have tre prioriteter på CBS per ansøgningsrunde. Hvis en kandidatuddannelse har flere linjer, tæller hver linje som én ansøgning. Hvis du søger om optagelse på flere uddannelser, skal du prioritere ansøgningerne.  

Hvis du har retskrav på en kandidatuddannelse med linjer, gælder der dog andre regler:

Hvis du har retskrav, kan du søge om optagelse på alle de linjer, der tilhører den kandidatuddannelse, der er din naturlige overbygning. Derudover kan du søge om optagelse på yderligere to uddannelser. 
Retskrav figur 1
Retskrav figur 2Sådan skal du prioritere dine ansøgninger

Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse, skal du prioritere disse, dvs. rangordne ud fra en vurdering af hvilken uddannelse, du helst vil optages på. Den uddannelse, som du har størst interesse for, skal du prioritere højest. Hvis den uddannelse, som du har retskrav på, har flere linjer, er det en god ide at søge om optagelse på flere af disse linjer.

Du kan ikke ændre rækkefølgen på dine prioriteter efter ansøgningsfristen. Hvis du bliver tilbudt en studieplads, bliver dine øvrige prioriteter lukket, og det er derfor ikke muligt at skifte til en af dine lavere prioriteter. 
 

Retskravsoverbygninger

Husk, at du altid skal opfylde eventuelle sprogkrav, og ikke er sikret optagelse på en bestemt linje, selvom du har retskrav til uddannelsen. Du kan læse mere om dette på uddannelsens optagelsesside, hvis du vælger at søge en uddannelse med flere linje (for eksempel cand.merc.).


BACHELORGRAD FRA CBS KANDIDAT (NATURLIG OVERBYGNING)
BA EB m. engelsk
 • MA in International Business Communication
BA EB m. fransk/spansk/tysk
 • Optaget på EB i 2013: cand.merc.(kom.) ;  Studerende, der består min. 7½ ECTS-points inden for "economics" (fx mikro- eller makroøkonomi), får retskravslignende status på MSc BLC, dvs. at man er sikret optag på uddannelsen (men ikke en bestemt linje)
 • Optaget på EB i 2014: MSc BLC (et valgfag a 7½ ECTS-points udskiftes med et obligatorisk fag i mikroøkonomi)
 • Optaget på EB i 2015: MSc BLC (uddannelsens opbygning ændres)
BA EOK
 • MA in International Business Communication
BA IMK
 • cand.merc.(kom.)
HA Almen
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA i projektledelse
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA(fil.)
 • cand.merc.(fil.)
HA(it.)
 • MSc in Business Administration and Information Systems
HA(jur.)
 • cand.merc.(jur.)
HA(kom.)
 • cand.merc.(kom.)
HA(mat.)
 • cand.merc.(mat.)
HA(psyk.)
 • cand.merc.(psyk.)
BA IM
 • MSc in Business Administration and Information Systems
BSc ASP
 • MSc in Business, Language and Culture
BSc BLC
 • MSc in Business, Language and Culture
BSc IB
 • MSc in Economics and Business Administration / cand.merc.
BSc IBP
 • MSc in International Business and Politics
Bsc SEM
 • MSc in Economics and Business Administration / cand.merc.
BSc SOC
 • MSc in International Business and Politics
HA pro.
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
BSc in International Shipping and Trade
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
 • Studerende, der har færdiggjort BSc in International Shipping and Trade sommeren 2017, kan vælge at udskyde retskravet på optagelse på cand.merc. til 2018 eller 2019 eller 2020.
 • Studerende, der har færdiggjort BSc in International Shipping and Trade sommeren 2018, kan vælge at udskyde retskravet på optagelse på cand.merc. til 2019 eller 2020 eller 2021.
 • Bemærk, at man kun kan anvende sit retskrav én gang, dvs. at første gang, man søger ind, vil det tælle som brug af retskrav på optagelse på cand.merc. – det gælder uanset om man søger cand.merc. eller en anden uddannelse, og uanset om man fx har fået afslag på sin 1. prioritet og er blevet optaget på en lavere prioritet.
HA i Europæisk Business
 • cand. merc. / MSc in Economics and Business Administration
BSc in Business Administration and Digital Management
 • MSc in Business Administration and E-business
BA IVK m. engelsk
 • MA in International Business Communication
BA IVK m. fransk/spansk/tysk
 • cand.merc.(kom.)

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 16/12/2019