Retskrav

Hvis du læser en bachelor på CBS, kan du her finde information om hvad det vil sige at have retskrav: Du kan også se hvilken uddannelse der er din retskravsoverbygning (naturlig overbygning) og læse om hvor mange uddannelser du kan søge, hvis du har retskrav.

 

3-årigt retskrav træder i kraft fra 2019

Den nye bekendtgørelse forlænger retskravet til 3 år for bachelorer, der har færdiggjort deres bachelorgrad efter den 1. januar 2019. Det er kun muligt at bruge sit retskrav én gang.

Flere bachelorer på arbejdsmarkedet
Intentionen med lovændringen er fra politisk hold, at bachelorer nu får mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet og samtidig kan bevare sikkerheden for deres retskrav i 3 år. Det er et initiativ, som skal ses i forlængelse af det såkaldte Bachelorløfte, som er første skridt på vejen til at gøre arbejdsmarkedet mere åbent for bachelorer.

Retskrav fra 2020 og frem
Hvis du dimitterer i 2020, kan du vælge at bruge dit retskrav til optagelse på en kandidatuddannelse i 2020, 2021, 2022 eller 2023.

Hvis du søger om optagelse på din naturlige overbygning i 2020 eller senere, vil du have brugt dit retskrav i det øjeblik du accepterer et tilbud om en plads. Hvis du bliver tilbudt en plads, men alligevel ikke ønsker at bruge dit retskrav, skal du afslå tilbuddet inden for den angivne frist.

Hvis du bliver optaget på en anden uddannelse end dit retskrav, vil du stadig bevare dit retskrav til din naturlige overbygning i 3 år, eller indtil du har afsluttet en kandidatuddannelse.

Betydning for optaget 2019
Hvis du i 2019 søgte ind på din naturlige overbygning gælder følgende:

 • Hvis du sagde nej tak til den plads, du blev tilbudt, har du bevaret dit retskrav i 3 år (til og med optaget 2022).
 • Hvis du sagde ja tak til den plads, du blev tilbudt, men frameldte dig inden den 31. juli 2019, har du derved bevaret dit retskrav i 3 år.
 • Hvis du sagde ja tak og ikke frameldte dig inden d. 31. juni 2019, har du brugt dit retskrav.


Uddannelser med flere linjer

Hvis du har retskrav til en naturlige overbygning med flere linjer, er du ikke garanteret en studieplads på en specifik linje.

Følgende uddannelser har flere linjer/koncentrationer:  

 • Cand.merc. (MSc EBA) – 14 linjer (tre på dansk, 11 på engelsk) 

 • MSc in Business Language and Culture – to linjer

Hvis du har retskrav på at blive optaget på MSc EBA, skal du også opfylde de specifikke sprogkrav for den enkelte linje, som du søger om optagelse på (Engelsk A eller Dansk A - alt afhængig af din bacheloruddannelse). 

Selvom du er kvalificeret til alle linjer på den uddannelse, der er din naturlige overbygning, bliver din ansøgning stadig behandlet med henblik på uddannelsens linjer. Dette skyldes, at vi forventer at have flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser på størstedelen af vores linjer.

Hvis vi på baggrund af udvælgelseskriterierne ikke kan tilbyde dig en studieplads på nogle af de linjer, som du har søgt om optagelse på, vil vi kontakte dig, da du i så fald skal prioritere de linjer, hvor der stadig er ledige studiepladser.

Læs mere om udvælgelseskriterierne på de enkelte uddannelsers optagelseside.

Du kan læse mere nedenfor om hvor mange uddannelser du kan søge, hvis du har retskrav til en uddannelse med flere linjer.

Hvor mange uddannelser kan jeg søge?

Hver ansøger må have tre prioriteter på CBS per ansøgningsrunde. Hvis en kandidatuddannelse har flere linjer, tæller hver linje som én ansøgning. Hvis du søger om optagelse på flere uddannelser, skal du prioritere ansøgningerne.  

Hvis du har retskrav på en kandidatuddannelse med linjer, gælder der dog andre regler:

Hvis du har retskrav, kan du søge om optagelse på alle de linjer, der tilhører den kandidatuddannelse, der er din naturlige overbygning. Derudover kan du søge om optagelse på yderligere to uddannelser. 
Retskrav figur 1
Retskrav figur 2Sådan skal du prioritere dine ansøgninger

Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse, skal du prioritere disse, dvs. rangordne ud fra en vurdering af hvilken uddannelse, du helst vil optages på. Den uddannelse, som du har størst interesse for, skal du prioritere højest. Hvis den uddannelse, som du har retskrav på, har flere linjer, er det en god ide at søge om optagelse på flere af disse linjer.

Du kan ikke ændre rækkefølgen på dine prioriteter efter ansøgningsfristen. Hvis du bliver tilbudt en studieplads, bliver dine øvrige prioriteter lukket, og det er derfor ikke muligt at skifte til en af dine lavere prioriteter. 
 

Retskravsoverbygninger

Husk, at du altid skal opfylde eventuelle sprogkrav, og ikke er sikret optagelse på en bestemt linje, selvom du har retskrav til uddannelsen. Du kan læse mere om dette på uddannelsens optagelsesside, hvis du vælger at søge en uddannelse med flere linje (for eksempel cand.merc.).


BACHELORGRAD FRA CBS KANDIDAT (NATURLIG OVERBYGNING)
BA EB m. engelsk
 • MA in International Business Communication er under udfasning og bliver udbudt i 2020 og 2021. Hvis du ønsker at udskyde dit retskrav til 2022 eller 2023, forventer vi, at du vil få retskrav til cand.merc.(kom.). Vi afventer dog fortsat detaljerne. 

BA EB m. fransk/spansk/tysk

 • Optaget på EB i 2013: cand.merc.(kom.); Studerende, der består min. 7½ ECTS-points inden for "economics" (fx mikro- eller makroøkonomi), får retskravslignende status på MSc BLC, dvs. at man er sikret optag på uddannelsen (men ikke en bestemt linje)
 • Optaget på EB i 2014: MSc BLC (et valgfag a 7½ ECTS-points udskiftes med et obligatorisk fag i mikroøkonomi)
 • Optaget på EB i 2015: MSc BLC (uddannelsens opbygning ændres)
BA EOK
 • MA in International Business Communication er under udfasning og bliver udbudt i 2020 og 2021. Hvis du ønsker at udskyde dit retskrav til 2022 eller 2023, forventer vi, at du vil få retskrav til cand.merc.(kom.). Vi afventer dog fortsat detaljerne.
BA IM
 • MSc in Business Administration and Information Systems
BA IMK
 • cand.merc.(kom.)
BSc ASP
 • MSc in Business, Language and Culture
BSc BLC
 • MSc in Business, Language and Culture
BSc in Business Administration and Digital Management
 • MSc in Business Administration and E-business
BSc IB
 • MSc in Economics and Business Administration / cand.merc.
BSc IBP
 • MSc in International Business and Politics
BSc in International Shipping and Trade
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
 • Studerende, der har færdiggjort BSc in International Shipping and Trade sommeren 2017, kan vælge at udskyde retskravet på optagelse på cand.merc. til 2018 eller 2019 eller 2020.
 • Studerende, der har færdiggjort BSc in International Shipping and Trade sommeren 2018, kan vælge at udskyde retskravet på optagelse på cand.merc. til 2019 eller 2020 eller 2021.
Bsc SEM
 • MSc in Economics and Business Administration / cand.merc.
BSc SOC
 • MSc in International Business and Politics
HA Almen
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA i Europæisk Business
 • cand. merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA(fil.)
 • cand.merc.(fil.)
HA(it.)
 • MSc in Business Administration and Information Systems
HA(jur.)
 • cand.merc.(jur.)
HA(kom.)
 • cand.merc.(kom.)
HA(mat.)
 • cand.merc.(mat.)
HA pro.
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA(psyk.)
 • cand.merc.(psyk.)

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 07/08/2020