Retskrav

Hvis du læser en bachelor på CBS, kan du her finde information om hvad det vil sige at have retskrav: Du kan også se hvilken uddannelse der er din retskravsoverbygning (naturlig overbygning) og læse om hvor mange uddannelser du kan søge, hvis du har retskrav.

 

3-årigt retskrav

Du har krav på at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning til din CBS-bachelor (se oversigten nedenfor), hvis du søger inden for 3 år. Dette gælder for bachelorer, der har færdiggjort deres bachelorgrad efter den 1. januar 2019.

Det er kun muligt at bruge sit retskrav én gang.

Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i 2021
Hvis du dimitterer i 2021, kan du vælge at bruge dit retskrav til optagelse på en kandidatuddannelse i 2021, 2022, 2023 eller 2024.

Hvis du søger om optagelse på din naturlige overbygning i 2021 eller senere, vil du have brugt dit retskrav i det øjeblik du accepterer et tilbud om en plads. Hvis du bliver tilbudt en plads, men alligevel ikke ønsker at bruge dit retskrav, skal du afslå tilbuddet inden for den frist, der står i dit optagelsesbrev.

Hvis du bliver optaget på en anden uddannelse end dit retskrav, vil du stadig bevare dit retskrav til din naturlige overbygning i 3 år, eller indtil du har afsluttet en kandidatuddannelse.

Flere bachelorer på arbejdsmarkedet
Intentionen med at gøre retskravet 3-årigt er fra politisk hold, at bachelorer nu får mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet og samtidig kan bevare sikkerheden for deres retskrav i 3 år. Det er et initiativ, som skal ses i forlængelse af det såkaldte Bachelorløfte, som er første skridt på vejen til at gøre arbejdsmarkedet mere åbent for bachelorer.Uddannelser med flere linjer

Hvis du har retskrav til en naturlige overbygning med flere linjer, er du ikke garanteret en studieplads på en specifik linje.

Følgende uddannelser har flere linjer/koncentrationer:  

 • Cand.merc. (MSc EBA) – 14 linjer (to på dansk, 12 på engelsk) 

 • MSc in Business Language and Culture – to linjer

Hvis du har retskrav på at blive optaget på cand.merc./MSc EBA, skal du også opfylde sprogkravet for den enkelte linje, som du søger om optagelse på (Engelsk A eller Dansk A - alt afhængig af din bacheloruddannelse). Husk at sprogkravet skal være opfyldt, når du søger.

Selvom du er kvalificeret til alle linjer på den uddannelse, der er din naturlige overbygning, bliver din ansøgning stadig behandlet med henblik på uddannelsens linjer. Dette skyldes, at vi forventer at have flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser på de fleste af vores linjer.

Hvis vi på baggrund af udvælgelseskriterierne ikke kan tilbyde dig en studieplads på nogle af de linjer, som du har søgt om optagelse på, vil vi kontakte dig og bede dig prioritere de linjer, hvor der stadig er ledige studiepladser.

Læs mere om udvælgelseskriterierne på de enkelte uddannelsers optagelseside.

Du kan læse mere nedenfor om hvor mange uddannelser du kan søge, hvis du har retskrav til en uddannelse med flere linjer.

Hvor mange uddannelser kan jeg søge?

Hver ansøger må have tre prioriteter på CBS per ansøgningsrunde. Hvis en kandidatuddannelse har flere linjer, tæller hver linje som én ansøgning. Hvis du søger om optagelse på flere uddannelser, skal du prioritere ansøgningerne.  

Hvis du har retskrav på en kandidatuddannelse med linjer, gælder der dog andre regler

Hvis du har retskrav, kan du søge om optagelse på alle de linjer, der tilhører den kandidatuddannelse, der er din naturlige overbygning. Derudover kan du søge om optagelse på yderligere to uddannelser:

Retskrav figur 1
Retskrav figur 2
Sådan skal du prioritere dine ansøgninger

Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse, skal du prioritere disse, dvs. rangordne ud fra en vurdering af hvilken uddannelse, du helst vil optages på. Den uddannelse, som du har størst interesse for, skal du prioritere højest. Hvis den uddannelse, som du har retskrav på, har flere linjer, er det en god ide at søge om optagelse på flere linjer.

Du kan ikke ændre rækkefølgen på dine prioriteter efter ansøgningsfristen. Hvis du bliver tilbudt en studieplads, bliver dine øvrige prioriteter lukket, og det er derfor ikke muligt at skifte til en af dine lavere prioriteter. 
 

Retskravsoverbygninger

Husk, at du altid skal opfylde eventuelle sprogkrav, og ikke er sikret optagelse på en bestemt linje, selvom du har retskrav til uddannelsen. Du kan læse mere om dette på uddannelsens optagelsesside, hvis du vælger at søge en uddannelse med flere linje (for eksempel cand.merc.).


BACHELORGRAD FRA CBS KANDIDAT (NATURLIG OVERBYGNING)
BA EB m. engelsk
 • cand.merc.(kom.) (kun for studerende der har valgt at udskyde deres retskrav til 2022 eller 2023)
BA EOK
 • cand.merc.(kom.) (kun for studerende der har valgt at udskyde deres retskrav til 2022 eller 2023)
BA IM
 • MSc in Business Administration and Information Systems
BA IMK
 • cand.merc.(kom.)
BSc IBA
 • MSc in Business, Language and Culture
BSc BLC
 • MSc in Business, Language and Culture
BSc in Business Administration and Digital Management
 • MSc in Business Administration and E-business
BSc IB
 • MSc in Economics and Business Administration / cand.merc.
BSc IBP
 • MSc in International Business and Politics
BSc in International Shipping and Trade
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
Bsc SEM
 • MSc in Economics and Business Administration / cand.merc.
BSc SOC
 • MSc in International Business and Politics
HA Almen
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA i Europæisk Business
 • cand. merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA i Markeds- og kulturanalyse
 • cand.merc.(kom.)
HA(fil.)
 • cand.merc.(fil.)
HA(it.)
 • MSc in Business Administration and Information Systems
HA(jur.)
 • cand.merc.(jur.)
HA(kom.)
 • cand.merc.(kom.)
HA(mat.)
 • cand.merc.(mat.)
HA pro.
 • cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA(psyk.)
 • cand.merc.(psyk.)

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 27/09/2021