Retskrav

Hvis du læser en bachelor på CBS, kan du her finde information om hvad det vil sige at have retskrav: Du kan også se hvilken uddannelse der er din retskravsoverbygning (naturlig overbygning) og læse om hvor mange uddannelser du kan søge, hvis du har retskrav.

3-årigt retskrav

Du har krav på at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning til din CBS-bachelor (se oversigten nedenfor), hvis du søger inden for 3 år.

Det er kun muligt at bruge sit retskrav én gang.

Hvis du afslutter din bacheloruddannelse i 2023
Hvis du dimitterer i 2023, kan du vælge at bruge dit retskrav til optagelse på en kandidatuddannelse i 2023, 2024, 2025 eller 2026.

Hvis du søger om optagelse på din naturlige overbygning i 2023 eller senere, vil du have brugt dit retskrav i det øjeblik du accepterer et tilbud om en plads.

Hvis du bliver optaget på en anden uddannelse end dit retskrav, vil du stadig bevare dit retskrav til din naturlige overbygning i 3 år, eller indtil du har afsluttet en kandidatuddannelse.

Retskravsoverbygninger


BACHELORGRAD FRA CBS KANDIDAT (NATURLIG OVERBYGNING)
BA i europæisk business m. engelsk
 • cand.merc.(kom.) (kun for studerende der har valgt at udskyde deres retskrav til 2023)
BA i engelsk og organisationskommunikation
 • cand.merc.(kom.) (kun for studerende der har valgt at udskyde deres retskrav til 2023)
BA in Information Management
 • MSc in Business Administration and Information Systems
BA i interkulturel markedskommunikation
 • cand.merc.(kom.)
BSc in Business Administration and Digital Management
 • MSc in Business Administration and Digital Business (tidligere E-business)
BSc in Business Administration and Service Management


Uddannelsen bliver udbudt for første gang i 2023 og erstatter den nuværende cand.merc.-uddannelse og de 14 linjer som din naturlige overbygning.

Hvis du allerede har afsluttet din bacheloruddannelse, men har udskudt dit retskrav, har du nu retskrav til MSc in Economics and Business Administration - General Management and Analytics.

BSc in Business Administration and Sociology
 • MSc in International Business and Politics
BSc in Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia
 • MSc in Business, Language and Culture (2 linjer)
BSc in Business, Language and Culture
 • MSc in Business, Language and Culture (2 linjer)
BSc in International Business


Uddannelsen bliver udbudt for første gang i 2023 og erstatter den nuværende cand.merc.-uddannelse og de 14 linjer som din naturlige overbygning.

Hvis du allerede har afsluttet din bacheloruddannelse, men har udskudt dit retskrav, har du nu retskrav til MSc in Economics and Business Administration - General Management and Analytics.

BSc in International Business and Politics
 • MSc in International Business and Politics
BSc in International Shipping and Trade


Uddannelsen bliver udbudt for første gang i 2023 og erstatter den nuværende cand.merc.-uddannelse og de 14 linjer som din naturlige overbygning.

Hvis du allerede har afsluttet din bacheloruddannelse, men har udskudt dit retskrav, har du nu retskrav til MSc in Economics and Business Administration - General Management and Analytics.

HA almen erhvervsøkonomi


Uddannelsen bliver udbudt for første gang i 2023 og erstatter den nuværende cand.merc.-uddannelse og de 14 linjer som din naturlige overbygning.

Hvis du allerede har afsluttet din bacheloruddannelse, men har udskudt dit retskrav, har du nu retskrav til MSc in Economics and Business Administration - General Management and Analytics.

HA i europæisk business


Uddannelsen bliver udbudt for første gang i 2023 og erstatter den nuværende cand.merc.-uddannelse og de 14 linjer som din naturlige overbygning.

Hvis du allerede har afsluttet din bacheloruddannelse, men har udskudt dit retskrav, har du nu retskrav til MSc in Economics and Business Administration - General Management and Analytics.

HA i markeds- og kulturanalyse
 • cand.merc.(kom.)
HA i projektledelse


Uddannelsen bliver udbudt for første gang i 2023 og erstatter den nuværende cand.merc.-uddannelse og de 14 linjer som din naturlige overbygning.

Hvis du allerede har afsluttet din bacheloruddannelse, men har udskudt dit retskrav, har du nu retskrav til MSc in Economics and Business Administration - General Management and Analytics.

HA(fil.)
 • MSc in Business Administration and Philosophy


Bemærk: MSc in Business Administration and Philosophy er under udfasning.
Såfremt du færdiggør din bachelorgrad i 2022, 2023 eller 2024, har du retskrav til MSc in Business Administration and Philosophy indtil 2025.

Studerende optaget på HA(fil.) i 2022 forventes at få retskrav på optagelse på en anden kandidatuddannelse. Den foreløbige forventning er, at retskravet bliver til den nye cand.merc.-uddannelse (MSc in Economics and Business Administration - General Management and Analytics).

HA(it.)
 • MSc in Business Administration and Information Systems
HA(jur.)
 • cand.merc.(jur.)
HA(kom.)
 • cand.merc.(kom.)
HA(mat.)
 • cand.merc.(mat.)
HA(psyk.)
 • cand.merc.(psyk.)
Hvor mange uddannelser kan jeg søge?

Hver ansøger må have tre prioriteter på CBS per ansøgningsrunde. Hvis en kandidatuddannelse har flere linjer, tæller hver linje som én ansøgning. Hvis du søger om optagelse på flere uddannelser, skal du prioritere ansøgningerne.  

Sådan skal du prioritere dine ansøgninger

Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse, skal du prioritere disse, dvs. rangordne ud fra hvilken uddannelse, du helst vil optages på. Den uddannelse, som du har størst interesse for, skal du prioritere højest.

Du kan ikke ændre rækkefølgen på dine prioriteter efter ansøgningsfristen. Hvis du bliver tilbudt en studieplads, bliver dine øvrige prioriteter lukket, og det er derfor ikke muligt at skifte til en af dine lavere prioriteter.

Retskrav til MSc in Business, Language and Culture

Hvis du har retskrav til MSc in Business, Language and Culture, som har to linjer, er du ikke garanteret en studieplads på en specifik linje. Der er begrænset antal pladser på linjerne, og maksimal kapacitet må ikke overskrides.

Du har mulighed for at søge om optagelse på begge linjer og derudover kan du søge om optagelse på yderligere to uddannelser.

 


 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 17/02/2023