Engelsk A - Kandidatuddannelser

Sprogkravene er meget strenge. Husk at tjekke, hvad kravet er på hver uddannelse du søger ind på. På denne side kan læse, hvordan du kan opfylde kravet Engelsk A.

FRIST for at dokumentere sprogkravet

Du skal dokumentere, at du opfylder sprogkravet senest ved ansøgningsfristen.

Hvis du vælger at tage en sprogtest eller -eksamen, skal dit resultat være tilgængeligt for CBS Admissions senest ved ansøgningsfristen. Det er derfor vigtigt at du tilmelder dig en test eller eksamen, som ligger i god tid inden fristen, så du er sikker på, at dine resultater er tilgængelige for os senest ved ansøgningsfristen. Du skal forvente, at det tager op til 3 uger fra du tager testen, til svaret er tilgængeligt for CBS.

Hvis du allerede har taget en IELTS eller TOEFL test, skal du huske at tjekke, at din testdato (ikke at forveksle med datoen for resultaternes udstedelse) ikke er mere end to år gammel ved ansøgningsfristen. Hvis testdatoen er mere end to år gammel ved ansøgningsfristen vil testen ikke blive accepteret.

Opfylder jeg Engelsk A kravet?

Hvis du har bestået Engelsk på A-niveau i gymnasiet i Danmark (fx. stx, hhx, htx, hf), så opfylder du sprogkravet. Hvis ikke, er kravene til engelsk meget strenge, og de nedenfor nævnte kvalifikationer er de eneste, der accepteres som alternative måder at opfylde kravet på.

Bemærk: Selvom du læser en bachelor på CBS, har vi ikke den dokumentation, du afleverede sammen med din bacheloransøgning. Derfor er du nødt til at uploade dokumentationen, når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse.

Du kan opfylde sprogkravet Engelsk A på tre måder:

Gymnasial Uddannelse

Kun præcis de kvalifikationer, der er beskrevet nedenfor, opfylder sprogkravet Engelsk A. I din ansøgning skal du uploade præcis den dokumentation, der er beskrevet nedenfor som bevis for at din gymnasiale uddannelse opfylder sprogkravet.

Du opfylder ikke sprogkravet, hvis fagene/kvalifikationerne nedenfor ikke er bestået.

Andre former for kvalifikationer eller dokumentation opfylder ikke sprogkravet. 

Læs mere om dokumentation for sprogkrav for Gymnasial uddannelse.

International Baccalaureate (IB)

Nødvendige fag og niveau Nødvendig dokumentation
 • English A1, higher level
 • English A2, higher level
 • English B, higher level
 • English A1, standard level
 • English A2, standard level
 • English A Language and Literature, higher level
 • English A Language and Literature, standard level
 • English A Literature, higher level
 • English A Literature, standard level

Officielt IB eksamensbevis og/eller officielt karakterudskrift.

Alternativt kan du give CBS adgang til dine resultater via IBO.org.

 

European Baccalaureate (EB)

Fag og niveau Dokumentation
•    L I
•    L II
•    L III – 6 år (dokumentation for 6 år skal inkluderes)

Officielt EB eksamensbevis og/eller officielt karakterudskrift

 

AUSTRALIEN

En færdiggjort gymnasial uddannelse fra Australien opfylder sprogkravet Engelsk A.

Nødvendig dokumentation:
Senior Secondary Certificate of Education (SSCE) samt Statement of Result or Record of Achievement eller Qualifications Certificate, som dækker fag og karakterer for de sidste 2 år af den gymnasiale uddannelse.

Bulgarien

Nødvendige kvalifikationer Nødvendig dokumentation

 

Engelsk som første fremmed sprog (556 lektioner) OG English Intense Study (648 lektioner)

 • Diploma za (Zavarsheno) Sredno Obrazovanie / za Sredno Obrazovanie AND
 • Apostille AND
 • Grade transcript for Years 10, 11 and 12

 

CANADA

En færdiggjort gymnasial uddannelse fra Canada, hvor majoriteten af undervisningen er foregået på engelsk, opfylder kravet Engelsk A.

Nødvendig dokumentation:
High School Diploma/Graduation Diploma (eller tilsvarende for din provins) SAMT Transcript of grades/ High School Results (eller tilsvarende for din provins).

 

DANMARK

Fag og niveau Dokumentation
Engelsk på A niveau

Eksamensbevis (fx. stx, hhx, htx, hf):

 • et scan/billede af det originale, stemplede og underskrevne, fysiske eksamensbevis ELLER
 • et digitalt underskrevet bevis downloaded fra Min Kompetencemappe


Bemærk: Selvom du læser en bachelor på CBS, har vi ikke den dokumentation, du afleverede med din bacheloransøgning. Du skal derfor uploade dokumentationen, når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse.

Engelsk A som enkeltfag på Gymnasialt suppleringskursus (GSK) eller som HF-enkeltfag. Du skal uploade dit bevis eller en karakterudskrift med officiel underskrift som dokumentation på bestået Engelsk A senest ved ansøgningsfristen.

Officiel Individuel Kompetencevurdering (IKV)
 

 

ENGLAND, WALES, NORDIRLAND

Nødvendige kvalifikationer Nødvendig dokumentation
En gennemført gymnasial uddannelse fra England, Wales eller Nordirland opfylder sprogkravet Engelsk A. GCSE certificate (med min. 6 fagsamt A-level (Advanced level) certificate (med min. 3 fag) begge taget inden for UK.
 • A level English Language
 • A level English Literature
Officielt A level certificate

 

IRLAND

En gennemført gymnasial uddannelse fra Irland opfylder sprogkravet Engelsk A

Nødvendig dokumentation:
The Established Leaving Certificate Examination (Leaving Cert) med min. 6 fag i alt.

 

ISLAND

Nødvendige kvalifikationer Nødvendig dokumentation
For gymnasial uddannelse færdiggjort i henhold til 2008-reformen:

Minimum 25 Fein (nye point) opnået i Engelsk; af disse skal mindst 15 Fein være Þrep (kvalifikationsniveau) 3 eller højere
Officielt udskrift (på Islandsk) af dit´Stúdentspróf

Bemærk: breve udstedt af institutionen som ikke indeholder navn, modulnummer, karakter og koder/point for alle beståede fag accepteres ikke. 

For gymnasial uddannelse færdiggjort i henhold til 1999-reformen:

 
Minimum 18 einingar (gamle point) opnået i Engelsk; mindst 1 engelskfag skal være på niveau 6 eller højere (fx ENS 603)

 

Malta

Nødvendige kvalifikationer Nødvendig dokumentation
A level Matriculation Certificate and Advanced Level Certificate og Intermediate Level Certificate.

NEW ZEALAND

En gennemført gymnasial uddannelse fra New Zealand opfylder sprogkravet Engelsk A.

Nødvendig dokumentation:
National Certificate of Education Achievement (NCEA) levels 1, 2 og 3

 

NORGE

Nødvendige kvalifikationer Nødvendig dokumentation

Følgende fagkombinationer fra den norske
gymnasiale uddannelse skal være bestået:

VG 3 SPR3010 & SPR3011
eller
VG3 SPR3012 & SPR3013
eller
VG SPR3031 & SPR3032

 

Officielt udskrift af Vitnemål for videregående opplæring
 

 

SINGAPORE

En gennemført gymnasial uddannelse fra Singapore opfylder sprogkravet Engelsk A.

Nødvendig dokumentation:
Singapore-Cambridge GCE A-level exam certificate med min. 4 (H1, H2 and H3) eksamener i alt, samt General Paper og Project Work

 

SKOTLAND

En gennemført gymnasial uddannelse fra Skotland opfylder sprogkravet Engelsk A.

Nødvendig dokumentation:
Scottish Qualification Certificate samt Summary of AttainmentDetail Record of Attainment and Profiles

 

SYDAFRIKA

En gennemført gymnasial uddannelse fra Sydafrika opfylder sprogkravet Engelsk A.

Nødvendig dokumentation:
National Senior Certificate (Matric/Matriculation Certificate) samt grade transcript som viser fag og karakter under alle 3 år af studiet.

 

TYSKLAND

Nødvendig dokumentation:

Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abiturzeugnis), eksamensbevis OG karakterbog der viser alle 4 halvår i Qualifikationsphase samt Abiturprüfung.

Bemærk: Der er forskellige krav afhængig af hvilken delstat (bundesland), du har taget din uddannelse i:

 

DELSTAT (BUNDESLAND) NØDVENDIGE KVALIFIKATIONER
 • Hessen
 • Mecklenburg-Vorpommern
 • Berlin
 • Sachsen-Anhalt
 • Brandenburg
Engelsk bestået (5 point eller højere) som første eller andet Prüfungsfach Abiturprüfung
 • Niedersachsen
Engelsk bestået (5 point eller højere) som første, andet eller tredje Prüfungsfach Abiturprüfung
 • Thüringen
 • Schleswig-Holstein
 • Rheinland-Pfalz
 • Baden-Württemberg
Engelsk bestået (5 point eller højere) som et skriftligt Prüfungsfach Abiturprüfung
 • Bremen
 • Sachen
 • Nordrhein-Westfalen
Engelsk bestået (5 point eller højere) som et skriftligt Prüfungsfach i Abiturprüfung OG læst på højniveau under Qualifikationsphase. Faget skal være identificeret som Leistungskurs/-fach eller som et fag på højniveau (erhöhtes Anforderungsniveau, eA) i karakterbogen for Qualifikationsphase.
 • Bayern
Engelsk bestået (5 point eller højere) som Prüfungsfach på højniveau (erhöhtes Anforderungsniveau, eA) i Abiturprüfung OG læst på højniveau under Qualifikationsphase. Faget skal være identificeret som Grundlagenfach eller højniveau (erhöhtes Anforderungsniveau, eA) fag i karakterbogen for Qualifikationsphase.
 • Saarland
Engelsk bestået (5 point eller højere) som skriftligt Prüfungsfach i Abiturprüfung OG læst på højniveau under Hauptphase. Faget skal være identificeret som E-kurs/-fach eller som fag på højniveau (erhöhtes Anforderungsniveau, eA) i karakterbogen for Hauptphase
 • Hamburg
Engelsk bestået (5 point eller højere) som højniveau (erhöhtes Anforderungsniveau, eA) PrüfungsfachAbiturprüfung OG læst på højniveau under Qualifikationsphase. Faget skal være identificeret som et højniveaufag i karakterbogen for Qualifikationsphase.

(Uanset delstat)

 • Waldorfschule/Rudolf Steiner Schule
Engelsk bestået (5 point eller højere) som første eller andet skriftligt Prüfungsfach Abiturprüfung
 

(Uanset delstat)

 • Fachhochschulreife eller fachgebundene Hochschulreife
Der er ingen eksamen under disse uddannelser, der opfylder sprogkravet Engelsk A.

(Uanset delstat)

 • Deutsche Internationale Abitur/prüfung (DIA/DIAP)
Engelsk bestået (5 point eller højere) som 2. eller 3. skriftlige Prüfungsfach Abiturprüfung

 

USA

En gennemført gymnasial uddannelse fra USA opfylder sprogkravet Engelsk A.

Nødvendig dokumentation:
High School Diploma samt High School Grade transcript (som dækker alle fag og karakter for alle 4 år) taget i USA.

 

ØSTRIG

Nødvendige fag og niveau Nødvendig dokumentation

Engelsk som første fremmed sprog, min. 11 timer om ugen akkumuleret over de sidste 3 år af Oberstufe

Reifeprüfung eksamensbevis inklusiv Stundentafel som dækker min. 4 år af Oberstufe
Reife- und Diplomprüfung eksamensbevis inklusiv Stundentafel som dækker min 5 år af Oberstufe
Test og eksamener
 

Sprogkravet Engelsk A skal være opfyldt ved ansøgningsfristen.

For at sikre at dit testresultat er tilgængeligt for os til tiden, er det vigtigt, at du tilmelder dig en test som finder sted minimum 3 uger før ansøgningsfristen.

Vi accepterer kun nedenstående engelsktest og -eksamener som opfyldelse af sprogkravet Engelsk A:

TOEFL internet-based test (iBT)

Et TOEFL iBT testresultat på minimum 94 med mindst 20 i hver disciplin er påkrævet.
Dit testresultat er kun gyldigt, hvis det ikke er mere end 2 år gammelt ved ansøgningsfristen. 
TOEFL iBT Home Edition accepteres.
MyBest scores accepteres ikke.

Nødvendig dokumentation:
Dit TOEFL-testresultat vil blive verificeret i TOEFL-databasen. Du skal vælge Copenhagen Business School som en af dine modtagere, når du tilmelder dig din TOEFL-test. Hvis du allerede har taget testen, skal du bestille et TOEFL score sheet til Copenhagen Business School. TOEFL's institutionskode for CBS er 7035.
Du skal uploade enten din digitale kopi eller en scannet version af dit TOEFL score sheet til ansøgningsportalen.

IELTS Academic test

En IELTS Academic Test med et resultat på minimum 7,0 med mindst 6,0 i hver disciplin er påkrævet.
IELTS resultater, der er mere end 2 år gamle ved ansøgningsfristen, accepteres ikke.
IELTS Online accepteres.


Nødvendig dokumentation:
Dit IELTS-resultat vil blive verificeret i IELTS-databasen. Du skal bede dit testcenter om at gøre dit resultat synligt for Copenhagen Business School, enten når du booker din IELST-test eller efter du har taget testen.

Du skal desuden uploade en scannet version af din IELTS test report form til Ansøgningsportalen. Hvis du ikke har modtaget den fysiske test report form, kan du uploade et dokument med dit "Test Report Form Number" (TRF Number), så vi kan verificere dit resultat.  

Cambridge C2 or C1 examination

En Cambridge C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English) bestået med min. C, svarende til et resultat på min. 200, ELLER en Cambridge C1 Advanced (Certificate of Advanced English) bestået med min. C OG et resultat på 185 er påkrævet.

Nødvendig dokumentation:
Du skal uploade dit Cambridge C2 Proficiency (CPE) eller Cambridge C1 Advanced (CAE) Statement of Results og/eller Certificate.
Dit resultat er kun gyldigt, hvis det kan verificeres igennem Candidate Results Website. Husk at tilmelde dig websitet og del dit resultat med Copenhagen Business School. Der er ingen udløbsdato for gyldigheden af et CPE/CAE eksamensresultat.

Bacheloruddannelse

ENGELSKSPROGEDE BACHELORUDDANNELSER FRA COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Følgende bacheloruddannelser fra CBS opfylder sprogkravet Engelsk A:
- BSc in Business, Language and Culture
- BSc in Business Administration and Digital Management
- BSc in International Business
- BSc in International Business and Politics
- BSc in Business, Asian Language and Culture
- BSc in Business Administration and Service Management
- BSc in International Shipping and trade
- BSc in Business Administration and Sociology
- HA i markeds- og kulturanalyse
- HA i europæisk business

 

ENGELSKSPROGEDE BACHELORUDDANNELSER FRA ENGELSKTALENDE LANDE

Bacheloruddannelser læst udelukkende på engelsk i et af de følgende lande opfylder sprogkravet Engelsk A:
Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, UK og USA.

 • Uddannelsen skal de facto være undervist i sin helhed i et af de ovennævnte lande, og størstedelen af fagene skal være undervist på engelsk.
 • Hvis dit land ikke er på listen, så opfylder det ikke sprogkravet Engelsk A, heller ikke selvom hele din uddannelse er læst på engelsk.


Hvis du har brug for yderligere forklaring, kan du læse eksemplerne nedenfor og kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Eksempler som opfylder det engelske sprogkrav:

 • En 3-årig bachelorgrad undervist på engelsk fra et af de nævnte lande, herunder en bachelorgrad hvor optil 1 semester er læst på et andet sprog eller i et ikke-nævnt land (fx i forbindelse med udveksling eller meritoverført fra udlandet) opfylder sprogkravet i engelsk
 • En 4-årig bachelorgrad undervist på engelsk fra et af de nævnte lande, herunder en bachelorgrad hvor optil 1 år er læst på et andet sprog eller i et ikke-nævnt land (fx som udveksling eller meritoverført fra udlandet) opfylder sprogkravet i engelsk.

 

Eksempler som ikke opfylder det engelske sprogkrav:

Hvis din bachelorgrad er fra et universitet i et af de nævnte lande, men indeholder et længere studieophold i udlandet, eller du har fået en stor del merit overført fra en institution i et land som ikke er nævnt ovenfor, så opfylder det ikke sprogkravet i engelsk.
For eksempel:

 • en bachelorgrad udsted af universitet fra et af de nævnte lande, men undervist i et land som ikke er på listen opfylder ikke sprogkravet i engelsk (fx American College of Greece).

 • en dobbeltgrad hvor 2 år er undervist på et universitet i et af de nævnte lande og 2 år er undervist i et land som ikke er på listen ovenfor opfylder ikke sprogkravet i engelsk.

 • en 3-årig bachelorgrad undervist på engelsk på et universitet i et de nævnte lande, men hvor mere end 1 semester er undervist på et andet sprog eller i et ikke-nævnt land (fx som udveksling eller meritoverført fra udlandet) opfylder ikke sprogkravet i engelsk.

 • en 4-årig bachelorgrad på engelsk fra et universitet i et af de nævnte lande, men hvor mere end 1 år er undervist på et andet sprog eller i et ikke-nævnt land (fx som udveksling eller meritoverført fra udlandet) opfylder ikke sprogkravet i engelsk.

Nødvendig dokumentation:

Husk at uploade et detaljeret, officielt karakterudskrift fra dit eget universitet samt fra det universitet, du har været på udvekslings hos eller har fået merit overført fra. Din ansøgning kan blive afvist, hvis din dokumentation ikke er tydelig.
 

 

Følgende alternativer accepteres ikke som måder at opfylde Engelsk A: 
 

 • en bachelorgrad undervist på Engelsk (undtagen de specifikke undtagelser beskrevet ovenfor)
 • et brev fra dit universitet
 • et brev fra din underviser
 • dokumentation for en engelsktest, som ikke er en af dem der er beskrevet ovenfor
 • en kombination af flere ikke-færdiggjorte kvalifikationer fra listen ovenfor

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 13/03/2024