Svar på din ansøgning

Her kan du finde information om hvad der sker efter du har søgt, hvornår får du svar på din ansøgning og hvordan du finder svaret i Ansøgningsportalen. Hvis du er betinget optaget, kan du læse om hvordan du kan dokumentere at du opfylder betingelserne.

Find svaret på din kandidatansøgning i Ansøgningsportalen

Hvis du har søgt om optag på en kandidatuddannelse, får du svar på din ansøgning i Ansøgningsportalen. Vi sender en mail med et direkte link til din ansøgning, og når du er logget ind, kan du finde svarbrevet under fanen Beskeder.

Svaret på din ansøgning, hvis du har søgt 1. marts (gruppe 1)
 

Du modtager svar på din ansøgning om optagelse d. 10 juni 2023. Du har 5 dage fra du har modtaget svaret til at acceptere din studieplads.

Bemærk, at ansøgninger, der ikke opfylder visse krav vil blive afvist og få besked om dette tidligere.

Du får en mail når dit svar er uploadet (husk at tjekke dit spamfilter). 

Mailen indeholder et link som du skal bruge til at logge ind på Ansøgningsportalen. 

Du finder svaret under ”Beskeder”. Dit ansøgnings-ID står i brevet. Gem dette ID, da du kan få brug for det, hvis du skal kontakte os på et senere tidspunkt. 

Vær opmærksom på at du modtager svar for hver uddannelse du har søgt. Hvis du bliver accepteret på en højere prioritet, vil du ikke modtage svarbrev for en lavere prioritet.

Svaret på din ansøgning, hvis du har søgt 15. januar (gruppe 2)
 

Du modtager svar på din ansøgning om optagelse d. 15 marts 2023.  Du har 5 dage fra du har modtaget svaret til at acceptere din studieplads. 

Bemærk, at ansøgninger, der ikke opfylder visse krav vil blive afvist og få besked om dette tidligere.

Du får en mail når dit svar er uploadet (husk at tjekke dit spamfilter). Mailen indeholder et link som du skal bruge til at logge ind på Ansøgningsportalen. 

Du finder svaret under ”Beskeder”. Dit ansøgnings-ID står i brevet. Gem dette ID, da du kan få brug for det, hvis du skal kontakte os på et senere tidspunkt. 

Vær opmærksom på at du modtager svar for hver uddannelse du har søgt. Hvis du bliver accepteret på en højere prioritet, vil du ikke modtage svarbrev for en lavere prioritet.

Kan du ikke logge ind på Ansøgningsportalen?
Hvis du har problemer med at logge ind eller har glemt dit username: kontakt IT Support på help@student.cbs.dk. 
Sådan accepterer du din studieplads

Hvis du er blevet optaget på CBS, skal du huske at sige ja tak (eller nej tak) til din studieplads senest fem dage efter, du har modtaget svar. Det gør du på Ansøgningsportalen i din ansøgning. Husk at læse brevet grundigt før du bekræfter eller afslår den studieplads, som du er blevet tilbudt.

Du kan sige ja tak eller nej tak til din studieplads under ”Se status på ansøgning” (indrammet af en blå firkant på nedenstående billede). 

 • Klik på ”Aktion” (indrammet af en rød firkant på nedenstående billede). 
 • Når du har klikket enten "bekræft" eller "afslå", ændrer din ansøgning status
 • Du får en bekræftelse (som du kan se under 'beskeder' i Ansøgningsportalen) og din status ændrer sig:
   
Sprog: Status: Når du er tilbudt en plads: Status: Når du har sagt ja tak:
Dansk: Afgjort, Optagelse tilbudt Afgjort, Optaget
Afgjort, Betinget optagelse tilbudt Afgjort, Betinget optaget
Engelsk: Assessment completed, Offered admission Assessment completed, Admitted
Assessment completed, Offered conditional admission Assessment completed, Conditionally admitted

 

Hvordan accepterer jeg min plads

Selve svarbrevet

Et svarbrev kan både betyde, at du bliver tilbudt en studieplads på CBS, men det kan desværre også betyde, at du får afslag. På denne side gennemgår de forskellige svar-scenarier.

Er du blevet tilbudt en plads på CBS?
Hvis du er blevet tilbudt en plads (dvs. enten fuldt optaget eller betinget optaget), skal du acceptere eller afvise pladsen senest fem dage efter du har modtaget svaret. Hvis der gælder andre frister, vil det fremgå af dit brev.

Det er muligt at acceptere pladsen og melde fra igen inden studiestart. Det vil ikke få betydning for dine chancer for at blive optaget igen, hvis du søger ind senere. Bemærk dog, at hvis du har retskrav og annullerer din plads efter du har accepteret den, så mister du dit retskrav.

Hvad betyder det at sige JA til en plads?
Når du har sagt ja tak til pladsen, betyder det, at du har reserveret en studieplads på CBS, og at du fra 1. september / 1. februar (vinteroptag på MSc in BA and Digital Business (tidligere E-business) er indskrevet på den tildelte kandidatuddannelse. Hvis du ikke har sagt ja tak til den tilbudte plads inden fristen, mister du pladsen og du vil heller ikke få tilbudt en lavere prioritet.

Hvad hvis jeg fortryder mit JA?
Hvis du fortryder dit ja tak, skal du udmelde dig af uddannelsen. Hvis du fortryder før studiestart, skal du sende en mail til Graduate Admission, hvor du skriver, at du ikke ønsker at starte på uddannelsen alligevel. Hvis du fortryder efter studiestart, er der tale om en reel udmeldelse, og du skal derfor bruge udmeldelsesblanketten på my.cbs.dk under Valg og muligheder > Studieplanlægning > Udmeldelse. Husk, at du selv skal være opmærksom på, hvad det har af konsekvenser for din SU.

Hvad indebærer det at sige NEJ?
Hvis du siger nej til den tilbudte studieplads, får du ikke tilbudt en plads på en lavere prioritet. Og hvis du siger nej, kan du ikke fortryde valget på et senere tidspunkt.

Hvis du siger nej til den tilbudte studieplads, har det ingen betydning, hvis du søger om optagelse igen til næste år eller senere.

Fuldt optaget
Hvis du er fuldt optaget, og der ingen betingelser er knyttet til din optagelse, så skal du blot svare JA eller NEJ tak til pladsen i Ansøgningsportalen. Når du har sagt JA, bliver du indskrevet på studiet, og du skal ikke foretage dig mere i forhold til din ansøgning om optagelse.

Læs mere om studiestart

Betinget optaget

Hvis du er betinget optaget, er din optagelse ikke endelig, før du har opfyldt betingelserne.

Læs betingelserne i brevet ordentligt igennem, og husk at sikre dig, at du forstår betingelserne og hvornår og hvordan de skal opfyldes. Hvis du har spørgsmål om betingelserne se kontaktsiderne

Hvis du har accepteret din plads, er det vigtigt, at du husker at uploade dokumentation for at du opfylder betingelser hurtigst muligt og senest 31 august. Hvis du er betinget optaget på MSc Business Administration and Digital Business (tidligere E-business) vinterstudiestart, er fristen 31. januar.

Du vil modtage en e-mail, når det er muligt at uploade dokumentation. 

Vær opmærksom på, at:

 • din optagelse bliver annulleret, og du risikerer at skulle betale SU tilbage, hvis du ikke opfylder betingelserne i dit optagelsesbrev
 • der er særlige regler for supplering, hvis du søger om optagelse igen næste år eller senere og har tilmeldt dig suppleringsfag denne sommer - læs mere om reglerne for supplering.


Der er tre forskellige typer af betingelser:

 • Fag
 • Bachelorgrad
 • Officiel karakterudskrift

Fag

Fag taget uden for CBS: du skal uploade officielt bevis i Ansøgningsportalen, når du har bestået faget. Husk at du skal have informeret os om faget, da du søgte og det skal fremgå af dit brev som en betingelse for dit optag.

Fag taget på CBS (inkl, fag på ISUP): vi tjekker selv om du har bestået faget. Husk at du skal have informeret os om faget, da du søgte og det skal fremgå af dit brev som en betingelse for dit optag.

Hvis du ikke består faget/fagene, kan du ikke blive fuldt optaget. Du kan ikke tage suppleringsfag samtidig med, at du læser en kandidatuddannelse.


Bachelorgrad

Du skal dokumentere, at du har afsluttet din bacheloruddannelse ved at uploade dit endelige eksamensbevis og karakterudskrift i Ansøgningsportalen. I nogle tilfælde kan vi også acceptere et midlertidigt bevis – læs mere nedenfor.

Hvis du ikke uploader dokumentationen senest ved studiestart (1 september og 1 februar ved vinterstart), vil din betingede optagelse på kandidatuddannelsen blive annulleret.  

For dig der har læst på CBS eller et andet dansk universitet

Du skal selv uploade dokumentation på, at du har afsluttet din bacheloruddannelse – også selvom du har læst på CBS eller et af de andre danske universiteter. Hvis du ikke har modtaget dit endelige eksamensbevis, kan du uploade pdf’en ”Studiestatus” fra dit universitets selvbetjening uden stempel og underskrift. CBS vil så verificerer den ved hjælp af dataudveksling og hvis det bliver nødvendigt, bede dig om at uploade yderligere dokumentation.

Eksamensbevis og midlertidigt bevis

Du får et bachelorbevis fra dit universitet, når du er dimitteret. Det vil sige, når du har bestået alle eksaminer og aktiviteter, man skal bestå for at få tildelt bachelorgraden (det betyder, at du skal også have søgt om merit og fået det godkendt, hvis du f.eks. har været på udveksling).

Eksamensbeviset skal indeholde følgende:

 • navn på den uddannelsesinstitution, der har tildelt bachelorgraden
 • datoen for hvornår du er dimitteret (det kan ikke være en fremtidig dato)
 • dit navn
 • navn på den bachelorgrad du har opnået

Et bachelorbevis skal være printet på universitets brevpapir og have et stempel og en underskrift. Hvis du har modtaget dit bachelorbevis, skal uploade et scan af det originale bevis i farver og i en god kvalitet, så detaljerne fremgår.

Du kan godt uploade et officielt dokument fra dit universitet som midlertidig erstatning for det endelige eksamensbevis. Hvis du er dimitteret, kan du få et midlertidigt bevis, hvis det ikke er muligt at udstede det endelige eksamensbevis af tekniske eller administrative grunde.

Et midlertidigt eksamensbevis skal indeholde følgende:

 • navn på den uddannelsesinstitution, der har tildelt bachelorgraden
 • datoen for hvornår du er dimitteret (det kan ikke være en fremtidig dato)
 • dit navn
 • navn på den bachelorgrad du har opnået

Det midlertidige eksamensbevis skal være printet på universitets brevpapir og have et stempel og en underskrift (eller have en online verificeringskode). Det midlertidige eksamensbevis skal være udstedt af dit universitets eksamenskontor. Et dokument udsted af en underviser kan ikke godkendes.

Dokumenter med følgende indhold, kan ikke bruges som et midlertidigt eksamensbevis:

 • den studerende har afsluttet alle fag
 • den studerende har afsluttet de fag, der skal til for at dimittere
 • den studerende har bestået et bestemt antal ECTS-point
 • den studerende har bestået sin bacheloreksamen
 • den studerende har søgt om at få et eksamensbevis
 • den studerende er blevet indstillet til at dimittere
 • den studerende vil dimittere

Dokumentationen skal være:

 • Et scan af det originale papirdokument i farver og god kvalitet med universitetets logo, stempel og underskrift eller
 • Et elektronisk dokument med en online verifikationskode, som vi kan bruge til universitetets hjemmeside eller til en national portal (husk, at vi skal have passwordet, hvis det kræves), eller
 • Et elektronisk dokument, der er er underskrevet med en gyldig digital signatur (f.eks. en kvalificered elektronisk signatur fra en af udbyderne på the European Union Trusted Lists)

udsættelse eller dispensation

Udsættelse af dokumentationsfristen

Hvis du har afsluttet din bacheloruddannelse, men ikke har fået dit eksamensbevis fra dit universitet og ikke kan få et midlertidigt bevis, kan du udfylde vores PDF iconblanket til ansøgning om udsættelse af dokumentationsfristen. Blanketten skal uploades i Ansøgningsportalen. Du modtager en mail, når Ansøgningsportalen åbner i slutningen af juni (blanketten for 2023 vil være tilgængelig inden vi åbner for upload i slutningen af juni).

I blanketten skal du kunne bekræfte, at din sidste eksamen/aflevering/projekt/mundtlige forsvar var i august 2023.

Du kan få en kort udsættelse, til senest 28. september 2023, til at uploade den endelige og officielle dokumentation på, at du er dimitteret.

Dispensation for kravet om en bestået CBS bachelorgrad

Hvis du er studerende på CBS, kan du i nogle tilfælde få dispensation til at begynde at følge fag på din kandidat mens du afslutter din bacheloruddannelse. Hvis du læser HD 2. del eller læser på et andet universitet end CBS, er det desværre ikke muligt at få dispensation til at starte på din kandidatuddannelse mens du afslutter din bacheloruddannelse.

PDF iconLæs mere om hvordan du kan søge om dispensation og udfyld vores blanket til ansøgning om dispensation for kravet om bestået bachelorgrad, hvis du er studerende på CBS
 

Officiel karakterudskrift

Du skal uploade en officiel karakterudskrift, hvis du kun uploadede en uofficiel version, da du søgte. Alle fag og karakterer skal matche dem der var på den uofficielle version, som vi har brugt til at vurdere din ansøgning.

Afvist
Hvis du har fået afslag, skyldes det, at du ikke opfylder adgangskravene eller at du ikke er blevet udvalgt til en plads. De mulige grunde til afslag er:

1. ikke opfylder adgangskravene
2. ikke har sendt (tilstrækkelig) dokumentation
3. ikke er blevet udvalgt på det studie/studieretning, som du har ansøgt
4. har søgt for sent
5. ikke har betalt ansøgningsafgift
6. ikke har betalt studieafgift

Se adgangskrav og udvælgelseskriterier på de enkelste uddannelsers optagelseside.

Hvis du ønsker at søge om optag til den samme uddannelse til næste år, skal du sikre dig, at du opfylder adgangskravene. Men du skal være opmærksom på, at på de fleste kandidatstudier er det at opfylde adgangskravene ikke en garanti for at blive optaget. 

Hvis du er blevet afvist og har tilmeldt dig suppleringsfag denne sommer, skal du være særlig opmærksom på reglerne for supplering. Læs mere om reglerne for supplering.
 


Spørgsmål om svarbrevet

Her kan du læse mere, hvis du har spørgsmål til dit svarbrev.

Manglende svarbrev
Hold øje med vores hjemmeside – vi vil annoncere, når vi er færdige med at uploade svar til alle ansøgere.

Hvis du sidst på dagen for svar endnu ikke har modtaget en email om, at der er en opdatering til din ansøgning (husk at tjekke dit indbakke for uønsket post), så kan du logge ind på Ansøgningsportalen og se, om brevet er uploadet til dig under ”Beskeder”.

Hvis du ikke har modtaget et brev, se kontaktsiderne
Klagevejledning
Du kan klage over vores afgørelse, hvis du mener, at det retslige grundlag for afgørelsen ikke er overholdt. Med "afgørelsen" menes afslaget eller det betingede optag, du har modtaget; dvs. du har fået et svar, som ikke giver dig fuldt medhold. Du kan derimod ikke klage over de faglige skøn, der er indgået i afgørelsen, idet vores faglige vurdering og skøn er endelig.
 

Kontakt os, før du klager
Uanset om du er utilfreds med det retslige grundlag eller selve afgørelsen, vil vi meget gerne have, at du kontakter os. Vi vil altid forsøge at få opklaret eventuelle misforståelser eller rette op på eventuelle fejl fra vores side.

Klagesag
Hvis du ønsker at klage over vores afgørelse, fordi du mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for optagelse, skal du klage til Rektor. CBS Legal behandler klager på vegne af Rektor. Klagen skal derfor adresseres til Rektor og sendes til CBS Legal, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg eller til  legal@cbs.dk.

Du skal være opmærksom på, at CBS Legal ikke foretager en revurdering af din ansøgning. CBS Legal forholder sig dermed kun til om en sag er behandlet i overensstemmelse med gældende ret jf. adgangsbekendtgørelsen. CBS Legal kan derfor ikke genbehandle din ansøgning ift. faglige spørgsmål eller vurderinger, som Student Affairs har foretaget.

Klagefrist
Din klage skal indgives inden for to uger fra den dato, brevet er uploadet til dig. Husk, at din klage skal være specifik og relatere sig til de forhold, du ønsker at klage over.

Sen ansøgning

Det er ikke muligt at søge om optag efter ansøgningsfristen. Det er heller ikke muligt at ændre prioriteter efter ansøgningsfristen. Dette betyder, at du ikke kan skifte uddannelse, efter du har modtaget svar fra os og du kan heller ikke skifte mellem linjer på en uddannelse.

CBS har ingen ledige pladser, og vi har derfor ikke en sen ansøgningsrunde.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 26/05/2023