Svar på din ansøgning

Her kan du finde information om hvad der sker efter du har søgt, hvornår får du svar på din ansøgning og hvordan du finder svaret i Ansøgningsportalen. Hvis du er betinget optaget, kan du læse om hvordan du kan dokumentere at du opfylder betingelserne.

Du kan nu se dit svar i Ansøgningsportalen

Hvis du har søgt om optag på en kandidatuddannelse, kan du nu se svaret i Ansøgningsportalen. Vi har sendt en mail med et direkte link til din ansøgning, og når du er logget ind, kan du finde svarbrevet under fanen Beskeder.

Vær opmærksom på at du modtager svar for hver uddannelse du har søgt.

Hvis du bliver accepteret på en højere prioritet, vil du ikke modtage svarbrev for en lavere prioritet.

Du kan få ét af tre svar på din ansøgning:

 • Tilbud om studieplads (fuld optagelse)
 • Betinget tilbud om studieplads (betinget optagelse)
 • Afslag

Bemærk: Der er ingen ledige pladser på nogen af vores uddannelser. Vi tager højde for frafald og alle uddannelser er derfor overbooket.

Hvis du har problemer med at logge ind eller har glemt dit brugernavn, kan du kontakte IT Supporten på help@student.cbs.dk

Husk: Hvis du er tilbudt en plads på CBS, har du kun 5 dage til at acceptere til pladsen.

Har du fået afslag?
Hvis din ansøgning er blevet afvist, skal du være opmærksom på, at optagelse på kandidatuddannelser på CBS altid er konkurrencepræget. CBS har altid flere kvalificerede ansøgere end studiepladser. Se vores optagelsesstatistik for yderligere information.

Hvornår får du svar på din ansøgning?

Hvornår du får svar på din ansøgning afhænger af, hvornår du har søgt.

Har du søgt med ansøgningsfrist 15. januar? (Gruppe 2) Du får svar på din ansøgning 15. marts  Du har fem dage fra du har modtaget svaret til at acceptere din studieplads
Har du søgt med ansøgningsfrist 1. marts? (Gruppe 1) Du får svar på din ansøgning 10. juni   Du har fem dage fra du har modtaget svaret til at acceptere din studieplads

Læs mere om ansøgningsfrister på cbs.dk

Er du blevet tilbudt en studieplads?

Hvis du er blevet tilbudt en plads (dvs. enten fuldt optaget eller betinget optaget), skal du acceptere eller afvise pladsen senest fem dage efter du har modtaget svaret. Hvis der gælder andre frister, vil det fremgå af dit brev.

Det er muligt at acceptere pladsen og melde fra igen inden studiestart. Det vil ikke få betydning for dine chancer for at blive optaget igen, hvis du søger ind igen i en fremtidig ansøgningsrunde.

Bemærk dog, at hvis du har retskrav og annullerer din plads efter du har accepteret den, så har du brugt dit retskrav.

Hvad betyder det at sige "ja" til en studieplads? 
Når du har sagt ja tak til pladsen, betyder det, at du har reserveret en studieplads på CBS, og at du fra 1. september (1. februar for vinteroptaget på MSc in Business Administration and Digital Business) er indskrevet på den tildelte kandidatuddannelse. Hvis du ikke har sagt ja tak til den tilbudte plads inden fristen, mister du pladsen og du vil heller ikke få tilbudt en lavere prioritet.
Hvad hvis du fortryder dit "ja"?
Hvis du fortryder dit ja tak, skal du udmelde dig af uddannelsen. Hvis du fortryder før studiestart, skal du sende en mail til Graduate Admission, hvori du skriver, at du ikke ønsker at starte på uddannelsen alligevel: graduateadmission@cbs.dk.  

Hvis du fortryder efter studiestart, er der tale om en reel udmeldelse, og du skal derfor melde dig ud af din uddannelse. Du kan læse mere om, hvordan du melder dig ud på my.cbs.dk under Valg og muligheder > Studieplanlægning > Udmeldelse (kræver CBS-login).

Husk, at du selv skal være opmærksom på, hvad det har af konsekvenser for din SU.
Hvad indebærer det at sige "nej"?
Hvis du siger nej til den tilbudte studieplads, får du ikke tilbudt en plads på en lavere prioritet. Og hvis du siger nej, kan du ikke fortryde valget på et senere tidspunkt.

Hvis du siger nej til den tilbudte studieplads, har det ingen betydning, hvis du søger om optagelse igen i en fremtidig ansøgningsrunde.
Sådan accepterer du din studieplads

Hvis du er blevet optaget på CBS, skal du huske at sige ja tak (eller nej tak) til din studieplads senest fem dage efter, du har modtaget svar. Det gør du på Ansøgningsportalen i din ansøgning. Husk at læse brevet grundigt før du bekræfter eller afslår den studieplads, som du er blevet tilbudt.

Du kan sige ja tak eller nej tak til din studieplads under ”Se status på ansøgning” (indrammet af en blå firkant på nedenstående billede). 

 • Klik på ”Aktion” (indrammet af en rød firkant på nedenstående billede). 
 • Når du har klikket enten "bekræft" eller "afslå", ændrer din ansøgning status
 • Du får en bekræftelse, som du kan se under "Beskeder", og din status ændrer sig:
   
Sprog: Status: Når du er tilbudt en plads: Status: Når du har sagt ja tak:
Dansk: Afgjort, Optagelse tilbudt Afgjort, Optaget
Afgjort, Betinget optagelse tilbudt Afgjort, Betinget optaget
Engelsk: Assessment completed, Offered admission Assessment completed, Admitted
Assessment completed, Offered conditional admission Assessment completed, Conditionally admitted

Screenshot fra ansøgningsportalen

 

Er du blevet fuldt optaget?

Hvis du er fuldt optaget, og der ingen betingelser er knyttet til din optagelse, så skal du blot svare ja tak eller nej tak til pladsen i Ansøgningsportalen. Når du har sagt ja tak, bliver du indskrevet på studiet, og du skal ikke foretage dig mere i forhold til din ansøgning om optagelse.

Læs mere om studiestart

Betinget optaget?

Hvis du er betinget optaget, er din optagelse ikke endelig, før du har opfyldt betingelserne.

Læs betingelserne i brevet grundigt igennem, og husk at sikre dig, at du forstår betingelserne og hvornår og hvordan de skal opfyldes. Hvis du har spørgsmål om betingelserne kan du kontakte os.

Hvis du har accepteret din plads, er det vigtigt, at du husker at uploade dokumentation for, at du opfylder betingelserne senest 31 august inden studiestart. Hvis du er betinget optaget på vinteroptaget på MSc Business Administration and Digital Business, er fristen 31. januar inden studiestart.

Du vil modtage en email, når det er muligt at uploade dokumentation. Vi forventer at åbne for upload i begyndelsen af juli.

Vær opmærksom på, at:

 • din optagelse bliver annulleret, og du risikerer at skulle betale SU tilbage, hvis du ikke opfylder betingelserne i dit optagelsesbrev
 • der er særlige regler for supplering, hvis du søger om optagelse igen næste år eller senere og har tilmeldt dig suppleringsfag denne sommer - læs mere om reglerne for supplering.


Der er tre forskellige typer af betingelser:

 • Fag
 • Bachelorgrad
 • Officiel karakterudskrift

Du kan læse mere om de forskellige typer betingelser, og hvad du eventuelt kan gøre, hvis du ikke opfylder betingelserne inden fristen, herunder.


Fag

Hvis du har taget et fag uden for CBS, skal du uploade et officielt bevis i Ansøgningsportalen, når du har bestået faget. Husk, at du skal have informeret os om faget, da du søgte, og det skal fremgå af dit brev som en betingelse for dit optag.

Har du taget et fag på CBS  (inkl. fag på CBS Summer University), så tjekker vi selv, om du har bestået faget. Husk, at du skal have informeret os om faget, da du søgte, og det skal fremgå af dit brev som en betingelse for dit optag.

Hvis du ikke består faget/fagene, kan du ikke blive fuldt optaget. Du kan ikke tage suppleringsfag samtidig med, at du læser en kandidatuddannelse.

Bachelorgrad

Du skal dokumentere, at du har afsluttet din bacheloruddannelse ved at uploade dit endelige eksamensbevis og karakterudskrift i Ansøgningsportalen. I nogle tilfælde kan vi også acceptere et midlertidigt bevis – læs mere nedenfor.

Hvis du ikke uploader dokumentationen senest ved studiestart 1. september (1. februar på vinteroptaget på MSc Business Administration and Digital Business), vil din betingede optagelse på kandidatuddannelsen blive annulleret.  

For dig der har læst på CBS eller et andet dansk universitet

Vi tjekker selv, om du har afsluttet din bacheloruddannelse. Hvis vi ikke kan se, at din uddannelse er afsluttet, vil du få besked i Ansøgningsportalen om at du selv skal uploade dokumentation. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med beskeder i Ansøgningsportalen.

Hvis du bliver bedt om at uploade dokumentation på at din bacheloruddannelse er afsluttet, kan du uploade en udskrift fra dit universitets selvbetjening, som bekræfter at din uddannelse er afsluttet. Der behøver ikke at være stempel og underskrift, da vi selv kan verificere den ved hjælp af dataudveksling. Hvis vi ikke kan verificere den, beder vi dig om at uploade yderligere dokumentation.


Eksamensbevis og midlertidigt bevis

Du får et bachelorbevis fra dit universitet, når du er dimitteret. Det vil sige, når du har bestået alle eksaminer og aktiviteter, man skal bestå for at få tildelt bachelorgraden. Det betyder, at du skal også have søgt om merit og fået det godkendt, hvis du fx har været på udvekling.

Eksamensbeviset skal indeholde følgende:

 • navn på den uddannelsesinstitution, der har tildelt bachelorgraden
 • datoen for hvornår du er dimitteret (det kan ikke være en fremtidig dato)
 • dit navn
 • navn på den bachelorgrad du har opnået

Et bachelorbevis skal være printet på universitets brevpapir og have et stempel og en underskrift eller have en online verificeringskode eller en gyldig digital signatur (se afsnittet herunder). Hvis du har modtaget dit bachelorbevis, skal du uploade et scan af det originale bevis i farver og i en god kvalitet, så detaljerne fremgår.

Du kan godt uploade et officielt dokument fra dit universitet som midlertidig erstatning for det endelige eksamensbevis. Hvis du er dimitteret, kan du få et midlertidigt bevis, hvis det ikke er muligt at udstede det endelige eksamensbevis af tekniske eller administrative grunde.

Et midlertidigt eksamensbevis skal indeholde følgende:

 • navn på den uddannelsesinstitution, der har tildelt bachelorgraden
 • datoen for hvornår du er dimitteret (det kan ikke være en fremtidig dato)
 • dit navn
 • navn på den bachelorgrad du har opnået

Det midlertidige eksamensbevis skal være printet på universitets brevpapir og have et stempel og en underskrift eller have en online verificeringskode eller en gyldig digital signatur (se afsnittet herunder). Det midlertidige eksamensbevis skal være udstedt af dit universitets eksamenskontor. Et dokument udsted af en underviser kan ikke godkendes.

Dokumenter med følgende indhold, kan ikke bruges som et midlertidigt eksamensbevis:

 • den studerende har afsluttet alle fag
 • den studerende har afsluttet de fag, der skal til for at dimittere
 • den studerende har bestået et bestemt antal ECTS-point
 • den studerende har bestået sin bacheloreksamen
 • den studerende har søgt om at få et eksamensbevis
 • den studerende er blevet indstillet til at dimittere
 • den studerende vil dimittere

Dokumentationen skal være:

 • Et scan af det originale papirdokument i farver og god kvalitet med universitetets logo, stempel og underskrift eller
 • Et elektronisk dokument med en online verifikationskode, som vi kan bruge til universitetets hjemmeside eller til en national portal (husk, at vi skal have passwordet, hvis det kræves), eller
 • Et elektronisk dokument, der er er underskrevet med en gyldig digital signatur (f.eks. en kvalificeret elektronisk signatur fra en af udbyderne på the European Union Trusted Lists)
Officiel karakterudskrift
Du skal uploade en officiel karakterudskrift, hvis du kun uploadede en uofficiel version, da du søgte. Alle fag og karakterer skal matche dem, der var på den uofficielle version, som vi har brugt til at vurdere din ansøgning.
 

 

Opfylder du ikke betingelserne for optagelse inden fristen?

Hvis du ikke opfylder betingelserne inden studiestart, kan du i nogle tilfælde gøre noget.

Hvad kan du gøre, hvis du ikke opfylder betingelserne 
 

Hvis du ikke opfylder og/eller kan dokumentere betingelserne for dit optag på kandidatuddannelsen inden 31. august, kan du herunder se, om der er noget, du kan gøre.

 

 

Sådan søger du udsættelse fra dokumentationsfristen

Hvis du har afsluttet din bacheloruddannelse, men ikke har fået dit eksamensbevis fra dit universitet og ikke kan få et midlertidigt bevis, kan du udfylde vores PDF icon blanket til ansøgning om udsættelse af dokumentationsfristen. Blanketten skal uploades til Ansøgningsportalen (du vil modtage en besked i slutningen af juni, når det er muligt at uploade). Husk at du først kan uploade blanketten efter du har været til din sidste eksamen.

Blanketten for 2024 vil være tilgængelig inden vi åbner for upload i slutningen i juni.

I blanketten skal du kunne bekræfte, at din sidste eksamen/aflevering/projekt/mundtlige forsvar har fundet sted senest 31. august.

Du kan få en kort udsættelse, til senest 28. september, til at uploade den endelige og officielle dokumentation på, at du er dimitteret senest 31. august.

Sådan søger du dispensation fra kravet om bestået CBS bachelorgrad
Hvis du er studerende på CBS, kan du i særlige tilfælde få dispensation til at begynde at følge fag på din kandidatuddannelse, mens du afslutter din bacheloruddannelse. Hvis du læser HD 2. del eller læser på et andet universitet end CBS, er det desværre ikke muligt at få dispensation til at starte på din kandidatuddannelse, mens du afslutter din bacheloruddannelse.

PDF icon Læs mere om hvordan du kan søge en dispensation og udfyld vores blanket til ansøgning om dispensation fra kravet om bestået bachelorgrad, hvis du er studerende på CBS

Blanketten for 2024 vil være tilgængelig inden vi åbner for upload i slutningen i juni.
 

Afslag på din ansøgning

Din ansøgning er behandlet ud fra den dokumentation, du havde vedlagt inden ansøgningsfristen.

Hvis du har fået afslag skyldes det som oftest, at du ikke opfylder adgangskravene til eller at du ikke er blevet udvalgt til en plads blandt de kvalificerede ansøgere på den kandidatuddannelse/linje, du har ansøgt til. De mulige grunde til afslag er, at du:

 • ikke opfylder adgangskravene til den kandidatuddannelse/linje, du har ansøgt til
 • ikke har sendt (tilstrækkelig) dokumentation
 • ikke er blevet udvalgt på den kandidatuddannelse/linje, du har ansøgt til
 • har søgt for sent
 • ikke har betalt ansøgningsafgift eller studieafgift


Se adgangskrav og udvælgelseskriterier på de enkelte uddannelsers optagelseside.

Har du ikke afsluttet din bachelorudannelse?
Det har ikke haft nogen betydning i forhold til udvælgelsen, om du har afsluttet din bachelor. Hvis det er nævnt i dit brev, at du også mangler af gøre din bachelor færdig, er det ikke årsagen til, at du er blevet afvist. Det er alene udvælgelseskriterierne der har gjort, at du ikke har fået en plads.

Vil du søge igen?
Hvis du ønsker at søge om optag til den samme uddannelse i en fremtidig ansøgningsrunde, skal du sikre dig, at du opfylder adgangskravene. Men du skal være opmærksom på, at på de fleste kandidatstudier er det at opfylde adgangskravene ikke en garanti for at blive optaget. 

Har du tilmeldt dig suppleringsfag?
Hvis du er blevet afvist og har tilmeldt dig suppleringsfag denne sommer, skal du være særlig opmærksom på reglerne for supplering. Læs mere om reglerne for supplering.

Klagevejledning

Du kan klage over vores afgørelse, hvis du mener, at det retslige grundlag for afgørelsen ikke er overholdt. Med "afgørelsen" menes afslaget eller det betingede optag, du har modtaget; dvs. du har fået et svar, som ikke giver dig fuldt medhold. Du kan derimod ikke klage over de faglige skøn, der er indgået i afgørelsen, idet vores faglige vurdering og skøn er endeligt.

Sådan klager du

Kontakt os, før du klager
Uanset om du er utilfreds med det retslige grundlag for afgørelsen eller selve afgørelsen, vil vi meget gerne have, at du kontakter os i første omgang. Vi vil altid forsøge at få opklaret eventuelle misforståelser eller rette op på eventuelle fejl fra vores side.

Klagesag
Hvis du ønsker at klage over vores afgørelse, fordi du mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for optagelse, jf. Adgangsbekendtgørelsen, skal du klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Det bør fremgå af klagen, hvilke retlige mangler, du mener, afgørelsen er behæftet med. Eksempler på retlige mangler: manglende eller utilstrækkelig begrundelse for afgørelsen, manglende hjemmel eller klagevejledning.

Fristen for at indgive klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt dig. Klagen skal stiles til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, men indsendes til CBS Legal – legal@cbs.dk

CBS vil derefter komme med en udtalelse til klagen, som du vil få mulighed for at kommentere på inden for en frist af mindst 1 uge, før den samlede sag sendes til behandling i styrelsen.

Klagefrist
Din klage skal indgives inden for to uger fra den dato, svarbrevet er uploadet til dig. Husk, at din klage skal være specifik og relatere sig til de forhold, du ønsker at klage over.

 

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 12/06/2024