Cand.merc.aud. - revisorkandidat

Adgangskrav

Adgangskrav

Du er kvalificeret (men ikke sikret adgang) til uddannelsen, hvis du:

1. opfylder sprogkravet inden ansøgningsfristen
2. opfylder de faglige adgangskrav
3. har eller kommer til at have en bachelorgrad inden studiestart

Bemærk: Du er ikke garanteret optagelse, selvom du opfylder alle adgangskravene. Kandidatuddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser på uddannelsen, foretager vi en udvælgelse blandt de kvalificerede. Det sker ud fra de udvælgelseskriterier, som du kan finde længere nede på siden.

1. Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

2. FAGLIGE ADGANGSKRAV

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

15 ECTS-point i regnskab og/eller økonomistyring
15 ECTS-point i mikroøkonomi og/eller makroøkonomi
7,5 ECTS-point i erhvervsret
7,5 ECTS-point i organisation og/eller ledelse og/eller strategi
7,5 ECTS-point i finansiering
7,5 ECTS-point i generel erhvervsøkonomi
15 ECTS-point i samfundsvidenskabelig metode (herunder statistik/kvantitativ metode)

Bemærk, at ingen har retskrav på optagelse på cand.merc.aud, og at cand.merc.aud. er ikke den naturlige overbygning for nogen bacheloruddannelse.
 

Erhvervskandidat på deltid

Du kan læse cand.merc.aud. enten som fuldtidsuddannelse eller som deltidsuddannelse (erhvervskandidat). Erhvervskandidatvarianten af cand.merc.aud. er en deltidsuddannelse for studerende, der samtidig med uddannelsen har relevant beskæftigelse i minimum 25 timer pr uge.

Du skal ikke betale studieafgift for at læse deltidsuddannelsen. Hvis du ikke er EU-borger, skal du dog betale studieafgift - kontakt Graduate Admission for mere information.

Læs mere om forskellene og indholdet i deltidsuddannelsen.

Alle adgangskrav og udvælgelseskriterier er de samme, hvad enten du søger ind på fuldtidsuddannelsen eller på erhvervskandidat på deltid. Der er ikke reserveret et specifikt antal pladser til erhvervskandidaten på deltid. Det er derfor ikke nemmere at blive optaget på erhvervskandidaten frem for fuldtidsuddannelsen.

Når du søger i Ansøgningsportalen, skal du først vælge, om du søger cand.merc.aud. som fuldtidsuddannelse (cand.merc.aud. - fuldtid) eller erhvervskandidat (cand.merc.aud. - deltid).

Dokumentation for ansættelse
Hvis du søger ind på erhvervskandidat deltidsuddannelsen skal du uploade en ansættelsesaftale som dokumentation for relevant arbejde (du skal bruge blanketten nedenfor). Hvis du endnu ikke har indgået en aftale med en virksomhed, kan du uploade et brev der forklarer hvordan du senest 1. august dokumenterer, at du er ansat i en uddannelsesrelevant stilling. Hvis du er tilbudt plads på erhvervskandidat deltidsuddannelsen, men ansættelsesaftalen ikke er uploaded senest d. 1. august, vil du have mulighed at skifte til fultidsuddannelsen.

PDF icon Blanket til dokumentation for ansættelse

Erhvervskandidater på cand.merc.aud. kan f. eks. varetage følgende stillinger: controller; regnskabsmedarbejder; økonomimedarbejder; arbejde med skat; revisionsmedarbejder; finansiel rådgivning; arbejde inden for det erhvervsretlige område; ansat hos SKAT; konsulent (inden for regnskab, revision, skatteret eller erhvervsret).

CBS har mulighed for at indhente oplysninger fra SKAT til at understøtte oplysninger i ansættelseskontrakten.

Erhvervskandidatuddannelsen er ikke SU berettiget, da de studerende får løn fra deres arbejde.

Læs mere om reglerne for betingelserne for Erhvervskandidat på deltid

Sådan finder du ud af, om du opfylder de faglige adgangskrav

CBS Admissions kan ikke lave en forhåndsvurdering af dine individuelle kvalifikationer, inden du søger om optagelse.
Vi har dog lavet en række adgangsvurderinger, som du kan finde i listen over adgangsvurderinger nedenfor.

Der er to måder, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du er kvalificeret:

 1. Du kan tjekke i listen nedenfor, om der allerede findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse
 2. Hvis ikke der findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse, kan du lave en egenvurdering ved hjælp af blanketten længere nede på siden.
   

Adgangsvurderinger

De følgende adgangsvurderinger for uddannelsen er kun gældende for:

 • optaget 2024
 • ansøgere hvis bacheloruddannelse svarer præcis til det universitet, den bachelorgrad og det optagelsesår som er angivet i listen 

Hvis din uddannelse ikke er på listen, vil dine fag blive vurderet i forhold til adgangskravene ovenfor.

Hvad er inkluderet i adgangsvurderingen?
Adgangsvurderingerne er baseret på alle de obligatoriske fag fra din bacheloruddannelse. Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din uddannelse er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, bruger vi ikke adgangsvurderingen, men vurderer i stedet dine fag ud fra den dokumentation, du vedlægger. Hvis du har taget valgfag, vurderer vi disse i tillæg til de obligatoriske fag.

Kategorier 
Adgangsvurderingerne er inddelt i tre kategorier:

 • Adgangsgivende bacheloruddannelser:
  Du opfylder de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag
   
 • Bacheloruddannelser der kan opfylde adgangskravene ved at supplere:
  Du opfylder ikke alle de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.
  Læs mere om, hvordan du kan blive kvalificeret, på Er du kvalificeret?
   
 • Bacheloruddannelser der ikke opfylder adgangskravene:
  Du opfylder ikke adgangskravene med dine obligatoriske fag og det er meget usandsynligt, at du vil kunne opfylde adgangskravene ved hjælp af valgfag og/eller suppleringsfag.

Bemærk: Din bacheloruddannelse kan være placeret i forskellige kategorier afhængig af, hvilket år du er optaget på uddannelsen.

CBS bachelorgrader

Uddannelser der opfylder adgangskrav


Du opfylder de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende FAGLIGE adgangskrav
BSc in Business Administration and Service Management Kravet om Dansk A skal opfyldes Opfylder de faglige adgangskrav
HA Almen Dansk er opfyldt Opfylder de faglige adgangskrav
HDR Kravet om Dansk A skal opfyldes Opfylder de faglige adgangskrav på betingelse af, at det særlige suppleringskursus bestås, inden 2. år af studiet påbegyndes
HDF Kravet om Dansk A skal opfyldes Opfylder de faglige adgangskrav på betingelse af, at det særlige suppleringskursus bestås, inden 2. år af studiet påbegyndes


Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende FAGLIGE adgangskrav
BSc in Business Administration and Digital Management Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BSc in Business Administration and Sociology Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.


BSc in Business, Language and Culture
Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BSc in International Business Kravet om Dansk A skal opfyldes
Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.


BSc in International Business in Asia

Kravet om Dansk A skal opfyldes
Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BSc in International Business and Politics Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BSc in International Shipping and Trade Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-point i Regnskab og/eller økonomistyring

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA i Europæisk Business Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret
 • 7,5 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA i projektledelse Dansk er opfyldt
Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA i markeds- og kulturanalyse Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret
 • 7,5 ECTS-point i Finansiering
   

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

 


HA (fil.)
Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.


HA (it.)
Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA (jur.) Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 5 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA (kom.) Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 15 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA (mat.) Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 15 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA (psyk.) Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HD 2. del - andet end HDR og HDF

Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere skal opfylde følgende:
 • min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del
 • min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
 • 7,5 ECTS-point i Regnskab og/eller økonomistyring (dette kan opfyldes af fag fra HD 2. del)
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret (dette kan opfyldes af fag fra HD 2. del)

 

Andre danske bachelorgrader

Uddannelser der opfylder adgangskrav


Du opfylder de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende FAGLIGE adgangskrav
Erhvervsøkonomi, HA - SDU (uanset specialisering, undervisningssprog og meritprogram) Dansksproget bachelorgrad: dansk er opfyldt
Engelsksproget bachelorgrad: kravet om Dansk A skal opfyldes
Alle faglige adgangskrav er opfyldt
Erhvervsøkonomi, HA - AU (uanset undervisningssprog, specialisering og meritprogram) Dansksproget bachelorgrad: dansk er opfyldt
Engelsksproget bachelorgrad: kravet om Dansk A skal opfyldes
Alle faglige adgangskrav er opfyldt
HA (jur.) - AU Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder alle faglige adgangskrav
Erhvervsøkonomi, HA - AAU (uanset specialisering, undervisningssprog og meritprogram) Dansksproget bachelorgrad: dansk er opfyldt
Engelsksproget bachelorgrad: kravet om Dansk A skal opfyldes
Alle faglige adgangskrav er opfyldt
Erhvervsøkonomi (HA) - RUC (uanset undervisningssprog og meritprogram) Dansksproget bachelorgrad: dansk er opfyldt
Engelsksproget bachelorgrad: kravet om Dansk A skal opfyldes
Alle faglige adgangskrav er opfyldt
HDR - uanset uddannelsesinstitution Kravet om Dansk A skal opfyldes Opfylder de faglige adgangskrav på betingelse af, at det særlige suppleringskursus bestås, inden 2. år af studiet påbegyndes
HDF - uanset uddannelsesinstitution Kravet om Dansk A skal opfyldes Opfylder de faglige adgangskrav på betingelse af, at det særlige suppleringskursus bestås, inden 2. år af studiet påbegyndes


Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende FAGLIGE adgangskrav
HA (jur.) - SDU Dansk er opfyldt

Ansøgere optaget i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav

 • 5 ECTS-point i Regnskab og/eller økonomistyring
   

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

Professionsbachelor i Skat - Københavns Professionshøjskole
NB: Denne standardvurdering gælder kun for hele den 3,5-årige Professionsbachelor i Skat. Meritstuderende vurderes individuelt
 
Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere optaget i 2019 eller 2020 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav
 • 10 ECTS-point i Mikro- og/eller Makroøkonomi
 • 7,5 ECTS-point i Organisation og/eller Ledelse og/eller Strategi
 • 7,5 ECTS-point i Finansiering
 • 15 ECTS-point i samfundsvidenskabelig metode (herunder statistik/kvantitativ metode)

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
NB: 10 ECTS-point i Mikro- og/eller Makroøkonomi kan opfyldes af valgfaget "Mikroøkonomi", 10 ECTS-point, fra PBA i Skat - Københavns Professionshøjskole.

HD 2. del - andet end HDR og HDF - uanset uddannelsesinstitution Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere skal opfylde følgende:
 • min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del
 • min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
 • 7,5 ECTS-point i Regnskab og/eller økonomistyring (dette kan opfyldes af fag fra HD 2. del)
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret (dette kan opfyldes af fag fra HD 2. del)

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.


Uddannelser der ikke opfylder adgangskrav


Du opfylder ikke adgangskravene med dine obligatoriske fag og det er meget usandsynligt, at du vil kunne opfylde adgangskravene ved hjælp af valgfag og/eller suppleringsfag.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende FAGLIGE adgangskrav
Professionsbachelor i Finans
NB: Denne standardvurdering gælder kun for hele den 3,5-årige Professionsbachelor i Finans. Meritstuderende vurderes individuelt
Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:
 • 15 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-point i Finansiering
 • 7,5 ECTS-point i Strategi og/eller Organisation og/eller Ledelse
 • 15 ECTS-point i Mikro og/eller Makroøkonomi
 • 7,5 ECTS-point i Erhvervsret
 • 15 ECTS-point i samfundsvidenskabelig metode (herunder statistik/kvantitativ metode)

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
NB: 7,5 ECTS-point i Regnskab og/eller Økonomistyring kan opfyldes af "Økonomistyring A+B" ("Ekstern Regnskab" + "Strategisk Økonomistyring")
7,5 ECTS-point i Finansiering kan opfyldes af "Finansielle Forretninger og rådgivning A+B"

 

EGENVURDERING

Hvis din bacheloruddannelse ikke er listet under adgangsvurderinger, kan du lave en egenvurdering ved brug af egenvurderingsskemaet.

Du kan bruge skemaet til at få et overblik over din bachelorfag – både fag fra din bacheloruddannelse inkl. eventuelle udvekslingsfag samt eventuelle suppleringsfag uden for din bacheloruddannelse. 

Skemaet er et værktøj, som du kan bruge til at matche dine fag med de faglige adgangskrav til uddannelsen for at se, i hvilket omfang du opfylder dem. Husk at inkludere både fag, som du allerede har bestået, igangværende fag, og fag, som du forventer at bestå (f.eks. suppleringsfag på sommeruniversitet).

Sørg for at downloade skemaet og gemme det på din computer.

Fil Egenvurderingsskema

Udvælgelseskriterier

Uddannelsen har et begrænset antal pladser.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau (herunder HD 2. del) med vægt på:

 • Karakterer fra bachelorgrad/HD 2. del
 • Relevante fag og karakterer inden for erhvervsret og regnskab/økonomistyring fra bachelorgrad/HD 2. del
 • Den skriftlige ansøgning (læs mere nedenfor)
Skriftlig ansøgning

Den skriftlige ansøgning er din mulighed for at beskrive dig selv i relation til den kandidatuddannelse, du søger.
 
For eksempel kan du beskrive dine erfaringer fra enten arbejde, studie, fritid el.lign. og reflektere over, hvordan de relaterer sig til uddannelsen, samt hvordan uddannelsen relaterer sig til dine fremtidige karriereønsker.

Din skriftlige ansøgning må ikke fylde mere end to A4-sider og skal være skrevet på dansk (norsk eller svensk).

 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik