Cand.soc. i Human Resource Management

Adgangskrav

Adgangskrav

Du er kvalificeret (men ikke sikret adgang) til uddannelsen, hvis du:

1. opfylder sprogkravet inden ansøgningsfristen
2. opfylder de faglige adgangskrav
3. har eller kommer til at have en bachelorgrad inden studiestart

Bemærk: Du er ikke garanteret optagelse, selvom du opfylder alle adgangskravene. Kandidatuddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser på uddannelsen, foretager vi en udvælgelse blandt de kvalificerede. Det sker ud fra de udvælgelseskriterier, som du kan finde længere nede på siden.

1. Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

2. FAGLIGE ADGANGSKRAV

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

Cand.soc. Human Resource Management har følgende faglige adgangskrav: min. 30 ECTS-point totalt, på tværs af et eller flere af disse fagområder:

 • erhvervsøkonomi (herunder fx virksomhedsstudier, innovation, entreprenørskab, virksomhedsteori, mikroøkonomi, finansiering, regnskab, markedsføring)
   
 • erhvervsjura (herunder fx erhvervsret, arbejdsmarkedsret, erstatning og kontraktret, obligationsret, sikkerheds- og kreditorrettigheder, formueret, forvaltningsret)
   
 • organisationsstudier (herunder fx ledelse, arbejdslivsstudier, organisationsanalyse, human ressource management)
   
 • arbejds- og adfærdspsykologi (herunder fx organisationspsykologi, organisational behaviour, socialpsykologi, personlighedspsykologi, pædagogisk psykologi, kognitions- og indlæringspsykologi)
   
 • ​økonomisk relaterede arbejds- og adfærdsstudier (herunder fx økonomisk sociologi, økonomisk antropologi, økonomisk geografi, arbejdssociologi, arbejdsmarkedsstudier)

Bemærk: når du vælger CBS bachelor enkeltfag eller fag på CBS Summer University for at opfylde de faglige adgangskrav, kan du på de relevante sider se, hvilket fagområde faget dækker i forhold til kandidatoptagelse:
- fag markeret som "Business Administration" dækker fagområdet "erhvervsøkonomi";
- fag markeret som "Business Law" eller "Erhvervsret" dækker fagområdet "erhvervsjura";
- fag markeret som "Management" eller "Organisation" dækker fagområdet "organisationsstudier";
- fag markeret som "Psychology" dækker fagområdet "arbejds- og adfærdspsykologi".

Sådan finder du ud af, om du opfylder de faglige adgangskrav

CBS Admissions kan ikke lave en forhåndsvurdering af dine individuelle kvalifikationer, inden du søger om optagelse.
Vi har dog lavet en række adgangsvurderinger, som du kan finde i listen over adgangsvurderinger nedenfor.

Der er to måder, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du er kvalificeret:

 1. Du kan tjekke i listen nedenfor, om der allerede findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse
 2. Hvis ikke der findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse, kan du lave en egenvurdering ved hjælp af blanketten længere nede på siden.

Adgangsvurderinger

De følgende adgangsvurderinger for uddannelsen er kun gældende for:

 • optaget 2024
 • ansøgere hvis bacheloruddannelse svarer præcis til det universitet, den bachelorgrad og det optagelsesår som er angivet i listen 

Hvis din uddannelse ikke er på listen, vil dine fag blive vurderet i forhold til adgangskravene ovenfor.

Hvad er inkluderet i adgangsvurderingen?
Adgangsvurderingerne er baseret på alle de obligatoriske fag fra din bacheloruddannelse. Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din uddannelse er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, bruger vi ikke adgangsvurderingen, men vurderer i stedet dine fag ud fra den dokumentation, du vedlægger. Hvis du har taget valgfag, vurderer vi disse i tillæg til de obligatoriske fag.

Kategorier 
Adgangsvurderingerne er inddelt i tre kategorier:

 • Adgangsgivende bacheloruddannelser:
  Du opfylder de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag
   
 • Bacheloruddannelser der kan opfylde adgangskravene ved at supplere:
  Du opfylder ikke alle de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.
  Læs mere om, hvordan du kan blive kvalificeret, på Er du kvalificeret?
   
 • Bacheloruddannelser der ikke opfylder adgangskravene:
  Du opfylder ikke adgangskravene med dine obligatoriske fag og det er meget usandsynligt, at du vil kunne opfylde adgangskravene ved hjælp af valgfag og/eller suppleringsfag.

Bemærk: Din bacheloruddannelse kan være placeret i forskellige kategorier afhængig af, hvilket år du er optaget på uddannelsen.

 

CBS bachelorgrader

Uddannelser der opfylder adgangskrav


Du opfylder de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende faglige adgangskrav
HA Almen Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav
HA (fil.) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav
HA(kom.) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav
HA MAK Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav
HA PRO Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav
HA (psyk.) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav
BSc in Business Administration and Sociology Kravet om Dansk A skal opfyldes  Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav
BSc in Business, Language and Culture Kravet om Dansk A skal opfyldes  Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav


Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende faglige adgangskrav
HD 2.del

 
Kravet om Dansk A skal opfyldes   Ansøgere med en HD 2. del skal opfylde følgende:
 • min. 7 i HD 2. dels specialet
 • min. 4,5 i gennemsnit i HD 2. del
 • 30 ECTS-point indenfor de faglige adgangskrav (relevante HD 2. del fag bliver taget i betragtning)

Andre danske bachelorgrader

Uddannelser der opfylder adgangskrav


Du opfylder de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende faglige adgangskrav
Bachelor i Organisatorisk Læring (AAU) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav
Erhvervsøkonomi, HA (SDU) (uanset specialisering) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav
Erhvervsøkonomi (HA) (RUC) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav
Erhvervsøkonomi, HA (AU)
(uanset specialisering)
Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav
Erhvervsøkonomi (HA) (AAU) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav
PBA i Offentlig administration Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 opfylder de faglige adgangskrav


Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende faglige adgangskrav
BSc. i uddannelsesvidenskab (AU) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 mangler 10 ECTS-point for at opfylde de faglige adgangskrav
Valgfaget "Organisation og ledelse af læringsarenaer" kan dog dække de manglende 10 ECTS-point
Bachelor i Sociologi (AAU) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2020 eller 2021 mangler 15 ECTS-point for at opfylde de faglige adgangskrav
HD 2.del
 
Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere med en HD 2. del skal opfylde følgende:
 • min. 7 i HD 2. dels specialet
 • min. 4,5 i gennemsnit i HD 2. del
 • 30 ECTS-point indenfor de faglige adgangskrav (relevante HD 2. del fag bliver taget i betragtning)

 

EGENVURDERING

Hvis din bacheloruddannelse ikke er listet under adgangsvurderinger, kan du lave en egenvurdering ved brug af egenvurderingsskemaet.

Du kan bruge skemaet til at få et overblik over din bachelorfag – både fag fra din bacheloruddannelse inkl. eventuelle udvekslingsfag samt eventuelle suppleringsfag uden for din bacheloruddannelse. 

Skemaet er et værktøj, som du kan bruge til at matche dine fag med de faglige adgangskrav til uddannelsen for at se, i hvilket omfang du opfylder dem. Husk at inkludere både fag, som du allerede har bestået, igangværende fag, og fag, som du forventer at bestå (f.eks. suppleringsfag på sommeruniversitet).

Sørg for at downloade skemaet og gemme det på din computer.

Fil Egenvurderingsskema

UDVÆLGELSESKRITERIER

Cand.soc. Human Resource Management udbyder et begrænset antal studiepladser. 

Kun ansøgere, der opfylder de faglige adgangskrav, bliver betragtet som kvalificerede ansøgere, og vil blive taget i betragtning i udvælgelsen.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, vil der blive foretaget en udvælgelse. Der vil blive foretaget en helhedsvurdering af dine akademiske baggrund på bachelorniveau med særlig fokus på: 

 • Relevant uddannelsesbaggrund på bachelorniveau. Der vil blive lagt vægt på opnåede karakterer og fagindhold.
 • Dækning af flere af de akademiske områder i de faglige adgangskrav
 • Den skriftlige ansøgning (læs mere nedenfor)
 • Analytiske evner og erfaringen med samfundsvidenskabelig metode 
 • Akademisk problembaseret projektarbejde
Skriftlig ansøgning

Den skriftlige ansøgning er din mulighed for at beskrive dig selv i relation til den kandidatuddannelse, du søger.
 
For eksempel kan du beskrive dine erfaringer fra enten arbejde, studie, fritid el.lign. og reflektere over, hvordan de relaterer sig til uddannelsen, samt hvordan uddannelsen relaterer sig til dine fremtidige karriereønsker.

Din skriftlige ansøgning må ikke fylde mere end to A4-sider og skal være skrevet på dansk (norsk eller svensk).

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik