Cand.merc.(kom.) - erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

Adgangskrav

Adgangskrav

Du er kvalificeret (men ikke sikret adgang) til uddannelsen, hvis du:

1. opfylder sprogkravet inden ansøgningsfristen
2. opfylder de faglige adgangskrav
3. har eller kommer til at have en bachelorgrad inden studiestart

Bemærk: Du er ikke garanteret optagelse, selvom du opfylder alle adgangskravene. Kandidatuddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser på uddannelsen, foretager vi en udvælgelse blandt de kvalificerede. Det sker ud fra de udvælgelseskriterier, som du kan finde længere nede på siden.

1. Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

2. FAGLIGE ADGANGSKRAV

Cand.merc.(kom.) er den naturlige overbygning for HA (kom.) fra CBS, HA Markeds- og kulturanalyse fra CBS og BA i Interkulturel Markedskommunikation fra CBS. Studerende med disse bachelorgrader opfylder adgangskravene til cand.merc.(kom.)

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc.(kom.), hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS.

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

5 ECTS-point i Mikroøkonomi
25 ECTS-point i Erhvervsøkonomi (eksempler inkluderer: organisation, management, strategi, regnskab, finansiering, markedsføring, innovation/entreprenørskab, CSR, mikroøkonomi (se ovenfor))
15 ECTS-point i Kommunikation (eksempler inkluderer: kommunikationsteori, intern kommunikation, organisationskommunikation, ekstern kommunikation, mediekommunikation, journalistik, retorik, computer-medieret kommunikation)
15 ECTS-point i Kommunikation (se ovenfor) og/eller IT (eksempler inkluderer: informationsteknologi, computer science, programmering, algoritmer, information management, informationssystemer, computermedieret kommunikation, informationsarkitektur og -design, systemdesign)

Sådan finder du ud af, om du opfylder de faglige adgangskrav

CBS Admissions kan ikke lave en forhåndsvurdering af dine individuelle kvalifikationer, inden du søger om optagelse.
Vi har dog lavet en række adgangsvurderinger, som du kan finde i listen over adgangsvurderinger nedenfor.

Der er to måder, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du er kvalificeret:

 1. Du kan tjekke i listen nedenfor, om der allerede findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse
 2. Hvis ikke der findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse, kan du lave en egenvurdering ved hjælp af blanketten længere nede på siden.

Adgangsvurderinger

De følgende adgangsvurderinger for uddannelsen er kun gældende for:

 • optaget 2024
 • ansøgere hvis bacheloruddannelse svarer præcis til det universitet, den bachelorgrad og det optagelsesår som er angivet i listen 

Hvis din uddannelse ikke er på listen, vil dine fag blive vurderet i forhold til adgangskravene ovenfor.

Hvad er inkluderet i adgangsvurderingen?
Adgangsvurderingerne er baseret på alle de obligatoriske fag fra din bacheloruddannelse. Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din uddannelse er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, bruger vi ikke adgangsvurderingen, men vurderer i stedet dine fag ud fra den dokumentation, du vedlægger. Hvis du har taget valgfag, vurderer vi disse i tillæg til de obligatoriske fag.

Kategorier 
Adgangsvurderingerne er inddelt i tre kategorier:

 • Adgangsgivende bacheloruddannelser:
  Du opfylder de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag
   
 • Bacheloruddannelser der kan opfylde adgangskravene ved at supplere:
  Du opfylder ikke alle de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.
  Læs mere om, hvordan du kan blive kvalificeret, på Er du kvalificeret?
   
 • Bacheloruddannelser der ikke opfylder adgangskravene:
  Du opfylder ikke adgangskravene med dine obligatoriske fag og det er meget usandsynligt, at du vil kunne opfylde adgangskravene ved hjælp af valgfag og/eller suppleringsfag.

Bemærk: Din bacheloruddannelse kan være placeret i forskellige kategorier afhængig af, hvilket år du er optaget på uddannelsen.

CBS bachelorgrader

Uddannelser der opfylder adgangskrav

Du opfylder de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende faglige adgangskrav
BSc in Business Administration and Digital Management
Dansk sprogkrav skal opfyldes Opfylder alle faglige adgangskrav til optaget 2024

 

Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende faglige adgangskrav

HA(psyk.)

Opfyldt

Ansøgere indskrevet i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 2,5 ECTS-point i Kommunikation
 • 12,5 ECTS-point i Kommunikation og/eller IT
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(almen)

Opfyldt

Ansøgere indskrevet i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 15 ECTS-point i Kommunikation
 • 15 ECTS-point i Kommunikation og/eller IT
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning. De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
HA PRO Opfyldt
Ansøgere indskrevet i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 10 ECTS-point i Kommunikation
 • 15 ECTS-point i Kommunikation og/eller IT
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(mat.)

Opfyldt

Ansøgere indskrevet i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 15 ECTS-point i Kommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(it.)

Opfyldt

Ansøgere indskrevet i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 15 ECTS-point i Kommunikation
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(jur.)

Opfyldt

Ansøgere indskrevet i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 15 ECTS-point i Kommunikation
 • 15 ECTS-point i Kommunikation og/eller IT
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(fil.)

Opfyldt

Ansøgere indskrevet i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 15 ECTS-point i Kommunikation
 • 15 ECTS-point i Kommunikation og/eller IT
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BSc in International Business and Politics

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere indskrevet i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 15 ECTS-point i Kommunikation
 • 15 ECTS-point i Kommunikation og/eller IT
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BSc in International Business

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere indskrevet i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 15 ECTS-point i Kommunikation
 • 15 ECTS-point i Kommunikation og/eller IT
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BSc in Business Administration and Service Management

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere indskrevet i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 15 ECTS-point i Kommunikation
 • 15 ECTS-point i Kommunikation og/eller IT
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

Andre danske bachelorgrader

Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering
 

Du opfylder ikke alle de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende faglige adgangskrav
RUC Humanistisk bacheloruddannelse med fagmodulerne "Kommunikation" og "Virksomhedsstudier" Opfyldt
Ansøgere indskrevet i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 5 ECTS-point i mikroøkonomi
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
RUC Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med fagmodulerne "Kommunikation" og "Virksomhedsstudier" Opfyldt
Ansøgere indskrevet i 2020 eller 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 2,5 ECTS-point i mikroøkonomi
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
Professionsbachelor i kommunikation fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Dansk sprogkrav skal opfyldes
 
Ansøgere indskrevet i 2019 eller 2020 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 5 ECTS-point i mikroøkonomi
 • 10 ECTS-point i Erhvervsøkonomi
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

 

EGENVURDERING

Hvis din bacheloruddannelse ikke er listet under adgangsvurderinger, kan du lave en egenvurdering ved brug af egenvurderingsskemaet.

Du kan bruge skemaet til at få et overblik over din bachelorfag – både fag fra din bacheloruddannelse inkl. eventuelle udvekslingsfag samt eventuelle suppleringsfag uden for din bacheloruddannelse. 

Skemaet er et værktøj, som du kan bruge til at matche dine fag med de faglige adgangskrav til uddannelsen for at se, i hvilket omfang du opfylder dem. Husk at inkludere både fag, som du allerede har bestået, igangværende fag, og fag, som du forventer at bestå (f.eks. suppleringsfag på sommeruniversitet).

Sørg for at downloade skemaet og gemme det på din computer.

Fil Egenvurderingsskema

UDVÆLGELSESKRITERIER

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med vægt på relevante fag og karakterer.

Der bliver lagt særlig vægt på:

 • Karakterniveau i relevante fag (dvs. fag inden for de faglige adgangskrav)
 • Relevant og international erfaring som beskrevet i en skriftlig ansøgning*

*Hvis du har retskrav på Cand.merc.(kom.), skal du ikke lave en skriftlig ansøgning, men blot uploade et blankt worddokument i feltet med skriftlig ansøgning i Ansøgningsportalen.

 

Skriftlig ansøgning 

Den skriftlige ansøgning er din mulighed for at beskrive dig selv i relation til den kandidatuddannelse, du søger.
 
For eksempel kan du beskrive dine erfaringer fra enten arbejde, studie, fritid el.lign. og reflektere over, hvordan de relaterer sig til uddannelsen, samt hvordan uddannelsen relaterer sig til dine fremtidige karriereønsker.

Din skriftlige ansøgning må ikke fylde mere end to A4-sider og skal være skrevet på dansk (norsk eller svensk).

 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik