Engelsk B - Kandidatuddannelser

Sprogkravene er meget strenge. Husk at tjekke, hvad kravet er på hver uddannelse du søger ind på. På denne side kan læse, hvordan du kan opfylde kravet Engelsk B.

TJEK HVILKET NIVEAU DIN UDDANNELSE KRÆVER

Engelsk B med minimumskarakter 6.0:

MSc in Business Administration and Information Systems

MSc in Economics and Business Administration - General Management and Analytics

Engelsk B med minimumskarakter 2.0:

MSc in Business Administration and Bioentrepreneurship

MSc in Business Administration and Innovation in Health Care

MSc in Social Sciences in Public Management and Social Development

Kan du ikke se din uddannelse? Så skal du opfylde Engelsk A (hvis det er en engelsksproget uddannelse)

FRIST FOR AT DOKUMENTERE SPROGKRAVET

Sprogkravet skal være opfyldt senest ved ansøgningsfristen.

Hvis du er nødsaget til at tage en sprogtest eller -eksamen, skal dit resultat være tilgængeligt for CBS Admissions senest ved ansøgningsfristen. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig en test eller eksamen, som finder sted i god tid før fristen, så du er sikker på at dine resultater er tilgængelige for os senest ved ansøgningsfristen. Du skal forvente, at det tager 3 uger fra du tager testen, til svaret er tilgængeligt for CBS.

Hvis du allerede har taget en IELTS eller TOEFL test, skal du huske at tjekke at din testdato (ikke at forveksle med datoen for resultaternes udstedelse) ikke er mere end 2 år gammel ved ansøgningsfristen. Hvis testdatoen er mere end 2 år gammel ved ansøgningsfristen vil testen ikke blive accepteret.

OPFYLDER DU ALLEREDE KRAVET FOR ENGELSK B?

Du opfylder kravet, hvis du har en gymnasial uddannelse fra Danmark (fx stx, hhx, htx, hf) og har bestået Engelsk på B-niveau med det nødvendige minimumsgennemsnit (2,0 eller 6,0 på den danske karakterskala, afhængigt af den individuelle uddannelse, se ovenfor). Hvis ikke, er kravene til engelsk meget strenge, og de nedenfor nævnte kvalifikationer er de eneste, der accepteres som alternative måder at opfylde kravet på.

Hvis du opfylder kravet Engelsk A, opfylder du også automatisk kravet Engelsk B.

Ansøgere med retskrav
Hvis du læser en bacheloruddannelse på CBS og har retskrav til en kandidatuddannelse, opfylder du automatisk sprogkravet til din retskravsuddannelse, og du behøver ikke foretage dig yderligere. Vælg muligheden "English-taught bachelor degree from Copenhagen Business School" i Ansøgningsportalen, når du søger ind på din retskravsuddannelse.

Ud over de kvalifikationer, der står beskrevet under kravet Engelsk A, opfylder følgende også kravet Engelsk B:

 

Gymnasial Uddannelse

Kun præcis de kvalifikationer, der er beskrevet nedenfor opfylder sprogkravet Engelsk B. I din ansøgning skal du uploade præcis den dokumentation, der står beskrevet nedenfor som bevis på at din gymnasiale uddannelse opfylder sprogkravet.
Du opfylder ikke sprogkravet, hvis fagene/kvalifikationerne nedenfor ikke er bestået.
Andre former for kvalifikationer eller dokumentation opfylder ikke sprogkravet. 

International Baccalaureate (IB)

Hvis du opfylder kravet Engelsk A, opfylder du også automatisk kravet Engelsk B.

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation
 • English A1, higher level
 • English A2, higher level
 • English B, higher level
 • English A1, standard level
 • English A2, standard level
 • English B, standard level
 • English A Language and Literature, higher level
 • English A Language and Literature, standard level
 • English A Literature, higher level
 • English A Literature, standard level

Minimumskarakter: 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimumskarakter: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officielt IB eksamensbevis og/eller officielt karakterudskrift.

Alternativt kan du give CBS adgang til dine resultater via IBO.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Baccalaureate (EB)

Hvis du opfylder kravet Engelsk A, opfylder du også automatisk kravet Engelsk B.

Kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation
 • L I
 • L II
 • L III – 6 år
 • L III – 4 år, 
 • L IV – 4 år (4 timer)

 

 

For gymnasiale uddannelser afsluttet i 2020 eller tidligere:

minimumskarakter: 7,50

 

For gymnasiale uddannelser afsluttet i 2021 eller senere:

Minimumskarakter: 7,79

For gymnasiale uddannelser afsluttet i 2020 eller tidligere:

Minimumskarakter: 6,00

 

For gymnasiale uddannelser afsluttet i 2021 eller senere:

Minimumskarakter: 5,00

Officielt EB eksamensbevis og/eller officielt karakterudskrift 

 

 

 

 

 

BELGIEN (Franske del)

Nødvendig dokumentation Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation
 • English Langue moderne 1
 • English Langue moderne 2

Minimumskarakter:
65

 

 

 

Minimumskarakter:
50

 

 

 

Certificat d’enseignement Secondaire Supérieur (C.E.S.S.): Section générale ELLER technique ELLER artistique OG
karakterudskrift inklusiv karakterer og timer for de 3 sidste år.

 

 

BULGARIEN

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

Engelsk som første fremmedsprog (283,5 klokketimer)

 

Minimumskarakter:
3,5

 

 

Minimumskarakter:
3

 

 

 • Diploma za (Zavarsheno) Sredno Obrazovanie / za Sredno Obrazovanie OG
 • Apostille OG Karakterudskrift for år 10, 11 og 12

 

DANMARK

Hvis du opfylder kravet Engelsk A, opfylder du også automatisk kravet Engelsk B.

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

Engelsk på B-niveau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 (gennemsnit af alle karakterer for Engelsk på B-niveau)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 (gennemsnit af alle karakterer for Engelsk på B-niveau)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksamensbevis fra gymnasial uddannelse (fx stx, hhx, htx, hf):
 

·       Et scan/foto af det originale, underskrevne og stemplede fysiske bevis ELLER

·       Et digitalt underskrevet bevis downloaded fra Min Kompetencemappe

 

Alternativt, Engelsk B som enkeltfag på Gymnasialt suppleringskursus (GSK) eller som HF-enkeltfag. Du skal uploade dit bevis eller en karakterudskrift med officiel underskrift som dokumentation på bestået Engelsk B med det krævede  gennemsnit senest ved ansøgningsfristen.

 

Bemærk: Selvom du læser en bachelor på CBS, har vi ikke den dokumentation du i sin tid uploadede til din bacheloransøgning. Du er derfor nødt til at uploade dokumentationen, når du ansøger om en kandidatuddannelse.

Officiel IKV

Kompetencebevis

 

ESTLAND

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

Min. 8 "kursuste arv" i Engelsk

 

 

Minimumskarakter:

·  4 (Loputunnistus)

55 (Riigieksameni-
tunnistus)

Minimumskarakter:

·  3 (Loputunnistus)

20 (Riigieksameni-
tunnistus)

Gümnaasiumi Lõputunnistus OG
Hinnetekeht OG
Riigieksamenitunnistus

 

FINLAND

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

Minimum 8 engelsk fag

 

 

 

Minimumskarakter: 7

 

 

 

Minimumskarakter:

5

 

 

Officielt bevis - Ylioppilastutkintotodistus / Studentexamensbetyg) og officielt udskrift - Lukion päästötodistus/Avgångsbetyg från gymnasiet

 

FRANKRIG

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

·       Engelsk Langue vivante A

·       Engelsk Langue vivante B

·       Engelsk Langue vivante I

Engelsk Langue vivante II

 

Minimumskarakter:
12

 

 

 

 

Minimumskarakter:
10

 

 

 

 

 • Baccalauréat general bevis OG
 • Relevé de notes
 • Carnet de notes

 

IRLAND

Hvis du opfylder kravet Engelsk A, opfylder du også automatisk kravet Engelsk B.

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

Opfyldes automatisk. Hvis hele eller dele af uddannelsen er taget i et ikke-engelsktalende land, så opfyldes kravet til Engelsk B ikke automatisk, og du skal kontakte Graduate Admission.

·       C2

·       O5

·       H5

 

 

·       D3

·       O7

·       H7

 

 

The Leaving Certificate (Established)

 

 

 

ISLAND

Hvis du opfylder kravet Engelsk A, opfylder du også automatisk kravet Engelsk B.

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

For gymnasiale uddannelse gennemført i henhold til 2008-reformen:

Minimum 15 Fein (nye point) opnået i engelsk; heraf skal minimum 10 Fein være på Þrep (qualification level) 3 eller højere

Minimumskarakter: 7(modulsystem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimumskarakter: 5 (modulsystem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officielt udskrift (på islandsk) af dit Stúdentspróf.

Bemærk: breve udstedt af institutionen, som ikke indeholder navne, modulkoder, karakterer samt koder/point for alle beståede fag accepteres ikke.

 

 

 

For gymnasiale uddannelser gennemført i henhold til 1999-reformen:

Minimum 15 einingar (gamle point) opnået i engelsk; mindst 1 fag skal være på niveau 5 eller højere (ENS 103+203+303+403+503)

 

ITALIEN

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

 

·      Classio: Det obligatoriske 1. fremmedsprog hvis i engelsk

·     Scientifico: Det obligatoriske 1. fremmedsprog hvis i engelsk

·      Linguistico: Det obligatoriske 1., 2. Eller 3. Fremmedsprog hvis i engelsk

·       Artistico: Det obligatoriske 1. Fremmedsprog i engelsk

·       Scienze Umane: Det obligatoriske 1. eller 2. fremmedsprog hvis i engelsk

·       Musicale e Coreutico: : Det obligatoriske 1. fremmedsprog hvis i engelsk 

Minimumskarakter:

·        8 (0-10 skala)

·       45 (0-60 skala)

72 (0-100 skala)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum grade:

·       6 (0-10 scale)

·       36 (0-60 scale)

60 (0-100 scale)

 

 

 

 

 

 

 

 

·       Diploma di Esame di Liceo (Classico/Scientifico/Linguistico/Artistico/Scienza Umane/Musicale e Coreutico) OG

·      Scrutinio di quinta superiore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROATIEN

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

Minimum totalsum af 9 ugentlige lektioner* over år 10, 11 og 12 i Foreign Language 1

*det er lektioner og ikke klokketimer.

Minimumskarakter:
3

 

 

 

Minimumskarakter:
2

 

 

 

·       Svjedodžba o Državnoj Maturi OG

·        Eksamensresultater fra de sidste 4 år 

 

 

LETLAND

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

Det obligatoriske fag i engelsk (første fremmedsprog) opfylder kravet 

 

 

 

Minimumskarakter:
6

 

 

 

 

 

Minimumskarakter:
4

 

 

 

 

 

·       Atestâts par vispârējo vidējo izglîtîbu OG

·       Pielikums atestâtam par vispârējo vidējo izglîtîbu OG

·      Vispârêjâs vidējâs izglîtîbas sertifikâts

·      Izglîtîbas satura un eksaminâcijas centra sertifikâts (kun hvis der er en statseksamen i et eller flere fag)

 

 

LITAUEN

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation
 • Engelsk (1. fremmedsprog) som bendrasis kursas (basisniveau)
 • Engelsk (1. & 2. fremmedsprog) som isplestinis kursas (højniveau)

Minimumskarakter:
6

 

 

 

 

Minimumskarakter:
4

 

 

 

 

·       Brandos Atestatas OG

·       Brandos Atestatas Priedas

 

 

 

 

NEDERLANDENE (Holland)

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

Det obligatoriske fag i engelsk opfylder kravet 

 

Minimumskarakter:
7

 

Minimumskarakter:
6

 

·      Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Diploma OG

·      Cijferlist

 

NORGE

Hvis du opfylder kravet Engelsk A, opfylder du også automatisk kravet Engelsk B.

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

·       Engelsk VG2 International English (SPR3008 & SPR3009)

eller

·       Engelsk VG English 1 (SPR3029 & SPR3030) 

Minimumskarakter: 4

 

(gennemsnit af alle engelskfag)

 

 

Minimumskarakter: 2 

 

(gennemsnit af alle engelskfag)

 

 

Officielt (digitalt underskrevet) udskrift for Vitnemål for videregående opplæring

 

 

PORTUGAL

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation
 • Cursos gerais do ensino secundário - Humanidades: 1. Fremmedsprog i engelsk
 • Cursos científico-humanísticos: Det obligatoriske 1. Fremmedsprog i engelsk eller Engelsk som Opçoes C og D.

Minimumskarakter:
14

 

 

 

 

 

 

Minimumskarakter:
10

 

 

 

 

 

 

·      Eksamensbevis OG

·      Dokumentation fra skolen der bekræfter fagniveau/total antal lektioner inden for det fag der er specifikke adgangskrav til

 

 

 

 

RUMÆNIEN

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation
 • Teoretisk linje: Humaniora; specialisering: Filologi Engelsk opfylder kravet
 • Teoretisk linje: Humaniora; Samfundsfag Engelsk opfylder kravet

Minimumskarakter:
6,6

 

 

 

 

 

Minimumskarakter:
5

 

 

 

 

 

·       Diploma de bacalaureat OG

·       Foaie matricola

 

 

 

 

SLOVAKIET

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

1. fremmedsprog i engelsk med min. 210 timers undervisning. 

 

 

Minimumskarakter:
3

 

 

 

 

 

 

Minimumskarakter:
4

 

 

 

 

 

·      Afgangseksamensbevis – Vysvedcenie o maturitnej skúske OG

·       Supplement til afgangseksamensbevis OG

·       Karakterudskrift for år 10, 11 og 12

 

SLOVENIEN

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

Det obligatoriske fag i engelsk som første fremmedsprog opfylder kravet, hvis det er bestået på 2., 3. og 4. år.

 

 

Minimumskarakter:
3

 

 

 

Minimumskarakter:
2

 

 

 

·      Spricevalo o splosni maturi / Maturitetno sprièevalo OG

·       Obvestilo o uspehu pri  splosnui mature OG

·       Letno spricevalo for 4. år

 

SPANIEN

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation
Det obligatoriske første fremmedsprog i Engelsk 

Minimumskarakter:
7

 

Minimumskarakter:
5

 

Título de Bachiller / Bachillerato eksamensbevis

 

 

SVERIGE

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation
Før 2014:
Engelska min. Kurs C
 

Minimumskarakter: 15/C/VG

 

Minimumskarakter: 10/E/G

 

Officiel udskrift af Gymnasieexamen från ett högskoleförberedande eller Slutbetyg från Gymnasieskolan

Efter 2014:
Engelska steg 7 (ENG07)

 

 

TJEKKIET

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

Minimum 3 lektioner om ugen igennem de 3 sidste år af Maturita (svarende til niveau B2 i første fremmedsprog ifølge Eurydice)

 

Minimumskarakter:
3

 

 

 

 

Minimumskarakter:
4

 

 

 

 

·       Vysvedcení o Maturitni zkoušce OG

·      Eksamensresultater for alle år af Vysvedcení o Maturitni zkoušce OG

·      Dokument fra skolen der viser antallet af lektioner per uge for de 3 sidste år. 

 

TYSKLAND

Hvis du opfylder kravet Engelsk A, opfylder du også automatisk kravet Engelsk B.

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation
Uanset delstat:
Engelsk læst i hver af de 4 halvår på Qualifikationsphase

Minimum:

•3 (9 punkte)

 

(gennemsnit af alle engelskfag)

Minimum:

•4 (5 punkte)

 

(gennemsnit af alle engelskfag)

Afgangsbevis - Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abiturzeugnis)

OG

Karakterbog for alle 4 halvår på Qualifikationsphase samt Abiturprüfung
For Waldorfschule/Rudolf Steiner Schule:
Engelsk læst som Prüfungsfach Abiturprüfung

 

UNGARN

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

Engelsk som første fremmedsprog

 

 

Minimumskarakter:
3

 

 

Minimumskarakter:
2

 

 

·       Gimnaziumi erettsegi bizonyitvany OG

·       Gimnaziumi bizonyitvany

 

ØSTRIG

Hvis du opfylder kravet Engelsk A, opfylder du også automatisk kravet Engelsk B.

Nødvendige kvalifikationer Svarende til Engelsk B 6,0 på den danske karakterskala Svarende til Engelsk B 2,0 på den danske karakterskala Nødvendig dokumentation

Engelsk som første fremmedsprog min. 9 timer om ugen akkumuleret over de tre sidste år af Oberstufe

Minimumskarakter: 3

 

Minimumskarakter: 4

 

Reife- und Diplomprüfung eksamensbevis inklusiv Stundentafel, der dækker (min.) 5 år af Oberstufe

Minimumskarakter: 3

 

Minimumskarakter: 4

 

Reifeprüfung eksamensbevis inklusiv Stundentafel der dækker (min.) 4 år af Oberstufe
Tests og eksamener

Sprogkravet for Engelsk skal være opfyldt ved ansøgningsfristen.

For at være sikker på at dit testresultat er tilgængeligt for til tiden, er det vigtigt, at du tilmelder dig en test, som finder sted minimum 3 uger før ansøgningsfristen.

Nedenfor kan du se hvilke engelsktests og –eksamener, der er godkendt, og som opfylder sprogkravet Engelsk B:

TOEFL

TOEFL internet-based test (iBT)

Engelsk B 6,0:
Et TOEFL iBT testresult på mindst 94 med min. 20 i hver disciplin er påkrævet.

Dit resultat er kun gyldigt, hvis det ikke er mere end 2 år gammelt ved ansøgningsfristen.
TOEFL iBT Home Edition accepteres.
MyBest scores accepters ikke.

Engelsk B 2,0:
Et TOEFL iBT testresult på mindst 83 med min. 20 i hver disciplin er påkrævet.

Dit resultat er kun gyldigt, hvis det ikke er mere end 2 år gammelt ved ansøgningsfristen.
TOEFL iBT Home Edition accepteres.
MyBest scores accepters ikke.

Nødvendig dokumentation:
Dit TOEFL-testresultat vil blive verificeret i TOEFL-databasen. Du skal vælge Copenhagen Business School som en af dine modtagere, når du tilmelder dig din TOEFL-test. Hvis du allerede har taget testen, skal du bestille et TOEFL score sheet til Copenhagen Business School. TOEFL's institutionskode for CBS er 7035.
Du skal uploade enten din digitale kopi eller en scannet version af dit TOEFL score sheet til ansøgningsportalen.

IELTS

IELTS Academic test
Engelsk B 6,0:
En IELTS Academic Test med et resultat på mindst 7,0 med min. 6,0 i hver disciplin er påkrævet.
IELTS resultater, der er mere end 2 år gamle ved ansøgningsfristen, accepteres ikke

IELTS Online accepteres.

Engelsk B 2,0:
An IELTS academic test result of at least 6.5 with minimum 6.0 in each discipline is required.
IELTS tests that are more than two years old by the application deadline are not accepted.
IELTS Online is accepted.


Nødvendig dokumentation:
Dit IELTS-resultat vil blive verificeret i IELTS-databasen. Du skal bede dit testcenter om at gøre dit resultat synligt for Copenhagen Business School, enten når du booker din IELST-test, eller efter du har taget testen.

Du skal desuden uploade en scannet version af din IELTS test report form til Ansøgningsportalen. Hvis du ikke har modtaget den fysiske test report form, kan du uploade et dokument med dit "Test Report Form Number" (TRF Number), så vi kan verificere dit resultat.   

CAMBRIDGE EXAM

Cambridge C2 or C1 examination

Engelsk B 6,0:
En Cambridge C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English) bestået med min. C, svarende til et resultat på min. 200, eller en Cambridge C1 Advanced (Certificate of Advanced English) bestået med minimum C OG et resultat på min. 185 er påkrævet.

Engelsk B 2,0:
En Cambridge C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English) eller en Cambridge C1 Advanced (Certificate of Advanced English) er påkrævet (der er intet krav til resultat).

Nødvendig dokumentation:
Du skal uploade dit Cambridge C2 Proficiency (CPE) eller Cambridge C1 Advanced (CAE) Statement of Results og/eller Certificate.
Dit resultat er kun gyldigt, hvis det kan verificeres igennem Candidate Results Website. Husk at tilmelde dig websitet og del dit resultat med Copenhagen Business School. Der er ingen udløbsdato for gyldigheden af et CPE/CAE eksamensresultat.

Følgende alternativer accepteres ikke som måder at opfylde Engelsk B: 

 • en bachelorgrad undervist på Engelsk (undtagen de specifikke undtagelser beskrevet under Sprogkravet Engelsk A
 • et brev fra dit universitet
 • et brev fra din underviser
 • dokumentation for en engelsktest, som ikke er en af dem der er beskrevet ovenfor eller under Sprogkravet Engelsk A

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 13/03/2024