ECTS-omregning

Hvis du har fag som ikke er i ECTS-point, kan du her læse om hvordan du kan omregne dine credits/units til ECTS-point.

ECTS står for European Credit Transfer System
ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som et kursus eller uddannelsesforløb er normeret til.

ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men udelukkende arbejdsbelastning. Uddannelsesinstitutionerne kan med disse normer give point til de enkelte fag ud fra en beregning og vurdering af, hvad arbejdsbelastningen er.

Beregning af point
I ECTS-systemet svarer 60 ECTS-point til en studerendes fuldtidsarbejde i et år, dvs. et studenterårsværk. Ifølge de danske Undervisnings- og Uddannelsesministerier svarer det til ca. 1650 arbejdstimer.

Studenterårsværket omfatter hele den studerendes uddannelsesindsats - også forberedelse til og deltagelse i undervisning, opgaveskrivning, eksamensdeltagelse og evt. praktik. 1 ECTS-point svarer derfor i Danmark til en gennemsnitlig arbejdsindsats for en studerende på ca. 28 timer.

Omregning til ECTS-points
En fuld bachelorgrad svarer i Danmark til 180 ECTS-points og består tilsammen af seks semestre af hver 30 ECTS-point.

Hvis man skal omregne andre pointsystemer til ECTS-systemet, f.eks. credits, points, cats, antal timer eller lign., kræver det, at man kan identificere, hvor mange credits, points, cats, antal timer eller lign. et fuldt studieforløb udgør, og at man kender den normerede studietid for en fuld bacheloruddannelse.


I mange lande findes der ikke kun ét system som man opgør arbejdsbelastningen på en uddannelse med; du kan derfor ikke tage det for givet, at alle bachelorgrader i det pågældende land omregnes ens. Vi laver altid en vurdering af den enkelte ansøger for at afgøre, hvordan der omregnes til ECTS-point.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 04/02/2020