Hvordan forbedrer du dine chancer?

Her kan du læse dine muligheder for at forbedre chancerne for at blive optaget.

Selvom du opfylder adgangskravene til en kandidatuddannelse på CBS, er du ikke garanteret en plads. Alle kandidatuddannelser har et begrænset antal pladser, og hvis der er flere kvalificerede ansøgere end pladser, er vi nødt til at udvælge blandt ansøgerne.

Se udvælgelseskriterierne på uddannelsens optagelsesside.

Hvis du opfylder adgangskrave (eller har vist i din ansøgning, at du kan opfylde dem inden studiestart), konkurrerer du imod alle de andre ansøgere, der også er kvalificerede.

Du skal ikke have et bestemt karaktergennemsnit for at få en plads, men du bliver sammenlignet med de andre kvalificerede ansøgere i forhold til de udvælgelseskriterier, som du kan se på uddannelsens side.

Vi kan ikke på forhånd sige noget om dine chancer for at blive optaget, da alle ansøgere bliver vurderet i forhold til hinanden.

Denne side skal derfor ses som en hjælp til at identificere de dele af din ansøgning, som du måske kan fokusere på, hvis du vil stå stærkere i udvælgelsesprocessen.

Din uddannelsesbaggrund
Det kan være en fordel, hvis du har læst på et universitet med et højt akademisk niveau, hvor fagene har et solidt teoretisk og forskningsbaseret fundament.

Jo mere din bacheloruddannelse matcher med den akademiske profil på den kandidat, du søger, des bedre er dine chancer i udvælgelsesprocessen.

Hvis du søger en kandidat, hvor der er flere akademiske discipliner som en del af udvælgelseskriterierne, er det en fordel, hvis dine bachelorfag indeholder så mange som mulig af disciplinerne og så mange ECTS-point som muligt.
Karakterer
Karaktererne fra fag der er en del af din bachelorgrad spiller altid en rolle i udvælgelsesprocessen – enten i form af dit overordnede karakterniveau eller dine karakterer i en specifik akademisk disciplin, som er nævnt i udvælgelseskriterierne.

Der er ikke et minimumsgennemsnit, da dine karakterer bliver sammenlignet med de andre ansøgeres karakterer. Når du skal vurdere dine egne chancer for at blive optaget, bør du se kritisk på dine karakterer – især hvis du forventer, at der vil være stor konkurrence om pladserne på den uddannelse eller linje, du søger ind på. 

Husk, at vi i udvælgelsen kun ser på de karakterer, du har fået inden ansøgningsfristen og som du har dokumenteret i din ansøgning.
Valgfag
De valgfag du tager – enten på dit eget universitet eller som en del af et udvekslingsophold – er en mulighed for at få din profil til at matche med udvælgelseskriterierne på den uddannelse/linje, du søger.  

Det er en fordel, hvis du har læst teoretiske bachelorfag med et akademisk indhold, der er relevant for udvælgelseskriterierne på den uddannelse/linje, du søger.

Fagene skal have et niveau, der svarer til bachelorfag på CBS. Hvis dine valgfag er professionsrettede og anvendelsesorienterede fag (f.eks. valgfag taget på en PBA uddannelse) er det ikke sikkert, at de har et tilstrækkeligt akademisk/teoretisk niveau og dermed ikke sikkert, at de vil stille dig bedre i udvælgelsen.

Læs mere om valgfag på CBS

Husk, at vi i udvælgelsen kun ser på de valgfag, du har bestået inden ansøgningsfristen og som du har dokumenteret i din ansøgning.
Skriftlig ansøgning
Du skal lave en skriftlig ansøgning til nogle af CBS’ kandidatuddannelser. Ansøgningen skal afspejle dig, din uddannelsesbaggrund, din akademisk erfaring og eventuelt din erhvervserfaring i forhold til den uddannelse, du søger.

Brug god tid på ansøgningen og husk at beskrive hvorfor det netop er den uddannelse, du søger. Og sørg for at adressere de emner, der er listet i udvælgelseskriterierne.  

Læs mere om den skriftlige ansøgning på uddannelsens optagelsesside
Ting, der ikke betyder noget
Vi ser ikke på følgende i udvælgelsesprocessen og de er derfor ikke relevante:
 
  • fag der ikke er på bachelorniveau (f.eks. kan fag der er taget som en del af en Erhvervsakademigrad (AK) eller på HD 1. del ikke bruges. Fag på kandidatniveau kan heller ikke bruges til at stille dig bedre).
  • skriftlig ansøgning til en uddannelse, hvor det ikke er en del af udvælgelsesprocessen
  • CV
  • tests som f.eks. GMAT og GRE
  • anbefalinger fra undervisere og arbejdsgivere
  • akademiske internships
  • et godt resultat i en engelsktest (testen skal blot være bestået for at opfylde sprogkravet)
Sørg for at have en plan B og C
Vi har flere kvalificerede ansøgere end vi har pladser, så der er som regel stor konkurrence om pladserne.

Vi opfordrer dig til at søge de uddannelser, du er interesseret i. Men samtidig bør du have en plan B og plan C og justere dine forventninger i forhold til hvor stor konkurrence, der er om pladserne.

Du kan godt søge mere end én kandidatuddannelse på CBS i samme optagelsesrunde, men du bør også forstille dig et scenarie, hvor du ikke kommer ind på en af de uddannelser, du har søgt på CBS.

Husk, at vi hvert år afviser mange dygtige ansøgere, så selvom vi ikke kan tilbyde en plads, er det ikke ensbetydende med en dårlig ansøgning.

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 03/12/2023