Adgangskrav

Her finder du generel information om optagelse på CBS’ kandidatuddannelser. Du kan læse om hvordan vi vurderer dine kvalifikationer.

 

Generelle principper om optagelse på CBS

For at være kvalificeret til at blive optaget på en af CBS’ kandidatuddannelser, skal du opfylde alle de følgende adgangskrav:

  1. Uddannelsens specifikke adgangskrav
  2. Uddannelsens sprogkrav (dansk eller engelsk på et bestemt niveau)
  3. Uddannelsens generelle adgangskrav (en bachelorgrad)

Alle CBS’ kandidatuddannelser har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser på uddannelsen, er vi nødt til at udvælge blandt de kvalificerede. Det sker ud fra de udvælgelseskriterier, som du kan finde på uddannelsens optagelseside.

Du kan se de specifikke adgangskrav, sprogkrav og udvælgelseskriterier på uddannelsens egen optagelsesside.

Hvordan bliver mine kvalifikationer vurderet?  
De specifikke adgangskrav skal som udgangspunkt være opfyldt af akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau (f.eks. fag taget på CBS, Aarhus Universitet, KU mfl.) 
Hvis du har taget professionsrettede og anvendelsesorienterede fag (f.eks. fag taget på en PBA uddannelse) er det ikke sikkert, at de har et tilstrækkeligt akademisk/teoretisk niveau, og du kan derfor ikke være sikker på at de kan anvendes til at opfylde de specifikke adgangskrav.  


Fag på kandidatniveau kan ikke bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav.

Fagene skal have et specifikt indhold og være på et analytisk niveau, der svarer til bachelorfag på CBS. Det er CBS Admissions, der afgør om et fag kan opfylde et bestemt specifikt adgangskrav. Vurderingen bliver foretaget ud fra de officielle fagbeskrivelser og studieordninger.

Antallet af ECTS-point der kræves i de ovenstående specifikke adgangskrav skal være opfyldt (det er f. eks. ikke nok med 6 ECTS-point til at opfylde et adgangskrav på 7,5 ECTS-point).

Hvis dit eksamensbevis ikke viser fagenes omfang i ECTS-point, omregner CBS Admissions til ECTS-point - se yderligere information her.

Jeg har ikke en bachelorgrad (og får ikke en)

Hvis du ikke har en bachelorgrad (og ikke får en), bliver du behandlet som en dispensat, da det er et adgangskrav at have en bacheloruddannelse.

Det er fastsat i Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen) (§28) at ansøgere som ikke har en relevant bacheloruddannelse, eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, bliver vurderet som dispensater. Du kan finde bekendtgørelsen ved at søge på "Adgangsbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel" på www.retsinformation.dk.

Foruden kravet om en bachelorgrad, har uddannelserne en række specifikke adgangskrav, som du også skal opfylde sammen med sprogkravet.

Hvad lægger vi vægt på ved vurderingen?
Ved vurderingen af din dispensationsansøgning bliver der lagt vægt på:
*Bredde i fagområderne inden for de specifikke adgangskrav
*Antal ECTS-point inden for de specifikke adgangskrav
*Motiveret ansøgning (relevant livs- og erhvervserfaring kan inddrages)
*Dokumenteret interesse for og erfaring med det relevante område
*Akademisk indhold i din uddannelsesbaggrund
*Karakterer generelt

Hvad er en motiveret ansøgning?
En motiveret ansøgning skal være personlig og specifik, og den skal afspejle, at du er velinformeret og afklaret omkring dit valg, og ydermere hvad formålet og motivationen er med denne uddannelse. Du skal besvare spørgsmål såsom:
*Hvad kan du bidrage med?
*Hvorfor mener du, at din uddannelse er relevant?
*Hvorfor mener du, at din erhvervs-/livserfaring er relevant?
*Hvordan vil du kompensere for ikke at opfylde det generelle adgangskrav?
Det uddannelsesmæssige indhold vejer absolut tungest, men erhvervs- og livserfaring kan eventuelt også indgå, hvis det er relevant i forhold til uddannelsen.
Den motiverede ansøgning må ikke fylde mere end to A4-sider.
 

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/02/2020