Er du kvalificeret?

På denne side kan du læse om hvordan du kan finde ud af om du er kvalificeret. Du kan også læse om mulighederne for at læse suppleringsfag, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav. Du kan finde reglerne for hvornår du kan tage fag og hvor mange ECTS du må supplere med.

 

Er du kvalificeret?

Du er kvalificeret til en kandidatuddannelse, hvis du opfylder alle adgangskravene.

Hvis du er kvalificeret til en kandidatuddannelse, er du dog ikke være garanteret en plads, da alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Der er flere måder at finde ud af, om du er kvalificeret til en uddannelse:

Hvis du på baggrund af egenvurderingen, vurderer at du ikke opfylder de specifikke adgangskrav (ECTS-points) indenfor et givent område, kan du overveje at tage suppleringsfag. Det er vigtigt, at du orienterer dig om suppleringsreglerne inden du tager fag. Se mere nedenfor.

Det er ikke muligt at få lavet en vurdering af dine fag inden du søger.

Adgangsvurdering

En adgangsvurdering er en vurdering af de obligatoriske fag i en given bacheloruddannelse. Den tager stilling til om de obligatoriske fag opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS, eller om der mangler noget.

En adgangsvurdering tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag eller suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

En adgangsvurdering bliver typisk lavet, når vi oplever, at mange ansøgere med den samme bachelorgrad søger den samme kandidatuddannelse. Du finder adgangsvurderingerne på de enkelte uddannelsers optagelsesside. Du har ikke krav på, at der bliver lavet en adgangsvurdering, hvis din bacheloruddannelse ikke findes på listen.

Egenvurdering

Vi opfordrer dig til selv at forsøge at vurdere om du opfylder adgangskravene.

Du kan lave en egenvurdering ved at liste alle de bachelorfag, du har taget indtil videre eller skal tage som en del af din bachelorgrad eller som suppleringsfag, og holde dem op imod de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Du kan bruge denne blanket:

 Download egenvurdering blanket (PDF)

Læs fagtitlerne og fagbeskrivelserne nøje, og forsøg så at inddele dem i kategorier i forhold til kandidatuddannelsens specifikke adgangskrav.

For at få en idé om, hvordan vi vurderer de enkelte fagkategorier, kan du nedenfor under "Jeg vil tage valgfag, suppleringsfag eller ekstra fag på CBS" se, hvordan vi har kategoriseret forskellige CBS-valgfag eller ISUP-fag inden for de enkelte fagkategorier. Ved at gennemgå fagtitlerne og de enkelte fagbeskrivelser kan du danne dig et indtryk af, hvilke krav der stilles for at opfylde adgangskravene inden for de enkelte fagkategorier.

Er din uddannelse opgjort under et andet system end ECTS-systemet, kan du under ”Omregning af ECTS-points” se principperne for, hvorledes vi omregner fra ECTS-points.

Du kan uploade din egenvurdering i Ansøgningsportalen, når du søger.

Det er ikke et krav at lave en egenvurdering, men det kan være en hjælp for både dig selv og os.


Suppleringsfag

Det er kun muligt at blive optaget på en uddannelse, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav. Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, kan du tage supplerende fag. 

Nedenfor kan du læse om de forskellige suppleringsmuligheder og reglerne for hvor mange ECTS-point du må supplere med og hvornår de supplerende aktiviteter må finde sted. 

Vælg den kategori der beskriver din situation:

Jeg har afsluttet min bachelor inden årets ansøgningsfrist

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse, kan du tage suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Hvis du allerede har afsluttet din bacheloruddannelse, når du søger:

•    Kan du maksimalt supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
•    Skal du selv betale for dine suppleringsfag.

Læs grundigt følgende oplysning om hvor og hvornår du kan tage suppleringsfag:
Hvis du planlægger at tage suppleringsfag, skal du huske at dokumentere din tilmelding til fagene, når du søger ind på din kandidatuddannelse. Tilmelding til suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Se hvordan du kan dokumentere din tilmelding til suppleringsfag

Følgende fag kan bruges som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:

Supplering

Følgende fag kan ikke tages i betragtning som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:
Supplering I

 

Hvis du er HDR eller HDF og skal tage det særlige suppleringskursus til cand.merc.aud, gælder disse regler ikke. Det særlige suppleringskursus for HDR og HDF skal du først tage efter du er optaget og det skal bestås inden du kan begynde på 2. år af studiet.

Hvor kan jeg tage suppleringsfag?
Du kan tage suppleringsfag på CBS eller universiteter fra hele verden, så længe de er på bachelorniveau og falder inden for de fagområder, hvor du mangler ECTS-point. Husk, at det udelukkende er op til CBS Admissions at afgøre, om et fag er relevant i forhold til adgangskravene eller ej.

Hvor længe kan jeg bruge mine suppleringsfag?
Hvis du har tilmeldt dig suppleringsfag om sommeren, skal du være særlig opmærksom på reglerne for supplering.

Suppleringsfag kan kun bruges, hvis de er taget efter du modtog et tilbud om betinget optagelse (for det specifikke optagelsesår).

Hvis du allerede har afsluttet din bachelor inden ansøgningsfristen, kan du ikke genbruge sommerfag senere, hvis du søger ind igen (det gælder uanset om du er blevet betinget optaget eller afvist). Suppleringsfag kan kun bruges, hvis de er taget efter du er blevet betinget optaget og fagene kan kun bruges det samme år.

Eksempel:
Du har afsluttet din bachelor i januar 2019 og har søgt om optagelse i 2019. Du har tilmeldt dit et fag på CBS Summer University (ISUP) for at opfylde adgangskravene. Hvis du tager faget, er du kvalificeret til optagelse, men du bliver afvist pga. udvælgelse (fordi der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser). Det betyder, at selvom du tager ISUP-faget, vil du IKKE kunne bruge det i fremtiden, hvis du søger ind igen – faget er ikke taget mens du var betinget optaget og falder dermed ikke inden for de muligheder, der er for at læse supplering.

Læs hvordan du afmelder et ISUP-fag

Du kan læse nærmere om reglerne for supplering i Uddannelsesbekendtgørelsen, som du finder på www.retsinformation.dk ved at søge på "Uddannelsesbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel"

Jeg afslutter min bachelor i sommeren 2020

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse, er der følgende muligheder for at blive kvalificeret:

  1. Du kan tage valgfag (eller fag på udveksling)
     
  2. Du kan tage suppleringsfag. Suppleringsfag er fag, du kan tage ud over dine bachelorfag for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse.

Bemærk at det kun er muligt at tage suppleringsfag under visse betingelser. Læs mere om betingelserne nedenfor.

Hvis du afslutter din bachelor i sommeren 2020:
•    Kan du maksimalt supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
•    Skal du selv betale for dine suppleringsfag.


Hvornår kan jeg tage supperingsfag?

Hvis du er i gang med at tage suppleringsfag, eller planlægger at tage suppleringsfag til sommer, skal du huske at dokumentere din tilmelding til fagene, når du søger ind på din kandidatuddannelse. Tilmelding til suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Se hvordan du kan dokumentere din tilmelding til suppleringsfag

Følgende fag kan tages i betragtning som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:

Supplering


Hvis du er HDR eller HDF og skal tage det særlige suppleringskursus til cand.merc.aud, gælder disse regler ikke. Det særlige suppleringskursus for HDR og HDF skal du først tage efter du er optaget og det skal bestås inden du kan begynde på 2. år af studiet.

Hvor kan jeg tage suppleringsfag?
Du kan tage valgfag og suppleringsfag på CBS eller universiteter fra hele verden, så længe de er på bachelorniveau og falder inden for de fagområder, hvori du mangler ECTS-points. Husk, at det udelukkende er op til CBS Admissions at afgøre, om et fag er relevant i forhold til adgangskravene eller ej.

Du kan læse nærmere om reglerne i Uddannelsesbekendtgørelsen, som du finder på www.retsinformation.dk ved at søge på "Uddannelsesbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel".

Jeg vil tage valgfag eller suppleringsfag på CBS

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du enten tage valgfag, som kan bruges til at opfylde adgangskravene eller suppleringsfag. Der er følgende muligheder for at tage fag på CBS:

Bemærk at der er forskel på suppleringsfag og ekstra fag:

Suppleringsfag er fag du tager ud over din bachelor for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse. Der er regler for hvornår du må tage suppleringsfag og hvor mange fag du må tage, så læs reglerne ovenfor grundigt. Suppleringsfag skal være bestået og dokumenteret inden studiestart.

Ekstra fag er fag du kan tage, hvis du allerede opfylder de specifikke adgangskrav til en uddannelse, men gerne vil udvide dine kvalifikationer inden for de områder er nævnt i udvælgelseskriterierne. På den måde kan du forbedre dine chancer for at blive optaget. Ekstra fag skal være bestået og dokumenteret inden ansøgningsfristen. Læs mere om ekstra fag.

På siderne ovenfor kan du se, hvilke fag der bliver udbudt og hvilke fagområdet de dækker i forhold til opfyldelse af adgangskrav. Du kan også finde information om tilmelding, antal pladser, eventuelle adgangskrav, priser, tidspunkter, osv.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/10/2019