Er du kvalificeret?

På denne side kan du læse om hvordan du kan finde ud af om du er kvalificeret. Du kan også læse om mulighederne for at læse kvalificerende suppleringsfag, hvis du ikke opfylder de faglige adgangskrav. Du kan finde reglerne for hvornår du kan tage fag og hvor mange ECTS-points, du må supplere med.

Er du kvalificeret?

Du er kvalificeret til en kandidatuddannelse, hvis du opfylder alle adgangskravene.

Hvis du er kvalificeret til en kandidatuddannelse, er du dog ikke være garanteret en plads, da alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Der er flere måder at finde ud af, om du er kvalificeret til en uddannelse:

Hvis du på baggrund af egenvurderingen, vurderer at du ikke opfylder de faglige adgangskrav (ECTS-points) indenfor et givent område, kan du overveje at tage suppleringsfag. Det er vigtigt, at du orienterer dig om suppleringsreglerne inden du tager fag. Se mere nedenfor.

Det er ikke muligt at få lavet en vurdering af dine fag inden du søger.

Adgangsvurdering

En adgangsvurdering er en vurdering af de obligatoriske fag i en given bacheloruddannelse. Den tager stilling til om de obligatoriske fag opfylder de faglige adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS, eller om der mangler noget.

En adgangsvurdering tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag eller suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

En adgangsvurdering bliver typisk lavet, når vi oplever, at mange ansøgere med den samme bachelorgrad søger den samme kandidatuddannelse. Du finder adgangsvurderingerne på de enkelte uddannelsers optagelsesside. Du har ikke krav på, at der bliver lavet en adgangsvurdering, hvis din bacheloruddannelse ikke findes på listen.

Egenvurdering

Vi opfordrer dig til selv at forsøge at vurdere om du opfylder adgangskravene.

Du kan lave en egenvurdering ved at liste alle de bachelorfag, du har taget indtil videre eller skal tage som en del af din bachelorgrad eller som suppleringsfag, og holde dem op imod de faglige adgangskrav til uddannelsen. Du kan bruge blanketten på de enkelte uddannelsers optagelsesside.

Læs fagtitlerne og fagbeskrivelserne nøje, og forsøg så at inddele dem i kategorier i forhold til kandidatuddannelsens faglige adgangskrav.

For at få en idé om, hvordan vi vurderer de enkelte fagkategorier, kan du nedenfor under "Jeg vil tage kvalificerende valgfag, kvalificerende suppleringsfag eller ekstra fag på CBS" se, hvordan vi har kategoriseret forskellige CBS-valgfag eller CBS Summer University-fag inden for de enkelte fagkategorier. Ved at gennemgå fagtitlerne og de enkelte fagbeskrivelser kan du danne dig et indtryk af, hvilke krav der stilles for at opfylde adgangskravene inden for de enkelte fagkategorier.

Er din uddannelse opgjort under et andet system end ECTS-systemet, kan du under ”Omregning af ECTS-points” se principperne for, hvorledes vi omregner fra ECTS-points.

Du kan uploade din egenvurdering i Ansøgningsportalen, når du søger.

Det er ikke et krav at lave en egenvurdering, men det kan være en hjælp for både dig selv og os.

Sådan bliver du kvalificeret

Det er kun muligt at blive optaget på en uddannelse, hvis du opfylder de faglige adgangskrav. Hvis du ikke opfylder de faglige adgangskrav, kan du enten tage kvalificerende valgfag, som en del af din bacheloruddannelse, eller du kan tage supplerende fag for at blive kvalificeret. 

Nedenfor kan du læse om de forskellige suppleringsmuligheder og reglerne for hvor mange ECTS-point, du må supplere med og hvornår de supplerende aktiviteter må finde sted. 

Suppleringsregler

Hvis du ikke opfylder de faglige adgangskrav til en kandidatuddannelse, kan du tage suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Du skal være opmærksom på, at: 

  • Du maksimalt kan supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
  • Du selv skal betale for dine kvalificerende suppleringsfag 
  • Fagene skal være på bachelorniveau. Kandidatfag kan ikke bruges som supplering 

Læs grundigt følgende oplysning om hvor og hvornår du kan tage kvalificerende suppleringsfag:
Hvis du planlægger at tage kvalificerende suppleringsfag, skal du huske at dokumentere din tilmelding til fagene, når du søger ind på din kandidatuddannelse. Tilmelding til kvalificerende suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet. Kvalificerende suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Se hvordan du kan dokumentere din tilmelding til kvalificerende suppleringsfag

Hvornår kan jeg tage suppleringsfag? 

Følgende fag kan bruges som supplering til at opfylde de faglige adgangskrav:

  • Fag du har bestået inden du startede på din bachelor (hvis du f.eks. tidligere har læst en anden bachelor, som du ikke har afsluttet) 
  • Fag du har bestået imens du tog din bachelor (suppleringsfaget skal være bestået inden afslutningen på din bacheloruddannelse) 
  • Fag du har bestået efter du har fået svar fra CBS Admissions om at du er betinget optaget på en kandidat (det betyder, at du kun kan læse suppleringsfag, der forløber i juni, juli og august. Fagene skal være afsluttet og dokumenteret senest 31. august. 

Følgende fag kan ikke tages i betragtning som supplering til at opfylde de faglige adgangskrav:

  • Fag du har bestået efter du har afsluttet din bachelor, men inden du har fået svar fra CBS, om at du er betinget optaget på en kandidat

Eksempel: 
Hvis du afslutter din bachelor i december, kan du ikke taget et forårsfag (heller ikke selvom du først skal til eksamen i faget i juni, juli eller august). 

Hvis du er HDR eller HDF og skal tage det særlige suppleringskursus til cand.merc.aud, gælder disse regler ikke. Det særlige suppleringskursus for HDR og HDF skal du først tage efter du er optaget og det skal bestås inden du kan begynde på 2. år af studiet.

Hvor kan jeg tage suppleringsfag? 

Du kan tage kvalificerende suppleringsfag på CBS eller universiteter fra hele verden, så længe de er på bachelorniveau og falder inden for de fagområder, hvor du mangler ECTS-point. Husk, at det udelukkende er op til CBS Admissions at afgøre, om et fag er relevant i forhold til adgangskravene eller ej.
 

Hvor længe kan jeg bruge mine suppleringsfag? 

Kvalificerende suppleringsfag kan kun bruges, hvis de er taget efter du modtog et tilbud om betinget optagelse (for det specifikke optagelsesår) eller inden afslutningsdatoen for din bacheloruddannelse.

Hvis du allerede har afsluttet din bacheloruddannelse, kan du ikke genbruge sommerfag senere, hvis du søger ind igen (det gælder uanset om du er blevet betinget optaget eller afvist). Kvalificerende suppleringsfag kan kun bruges, hvis de er taget efter du er blevet betinget optaget og fagene kan kun bruges det samme år.

Eksempel:

Du afslutter din bachelor i juni 2024 og søger om optagelse i 2024. Du har tilmeldt dig et fag på CBS Summer University 2024 for at opfylde adgangskravene. Hvis du tager faget, er du kvalificeret til optagelse, men du bliver afvist pga. udvælgelse (fordi der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser). Det betyder, at selvom du tager CBS Summer University-faget 2024, vil du IKKE kunne bruge det i fremtiden, hvis du søger ind igen – faget er ikke taget mens du var betinget optaget eller sideløbende med din bacheloruddannelse og falder dermed ikke inden for de muligheder, der er for at læse supplering.

Læs hvordan du afmelder et CBS Summer University-fag

Du kan læse nærmere om reglerne for supplering i Adgangsbekendtgørelsen §33, som du finder på www.retsinformation.dk

Jeg vil tage valgfag eller suppleringsfag på CBS for at blive kvalificeret

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du enten tage valgfag (fag som også er en del af af din bachelor) eller suppleringsfag (fag som ikke er en del af din bachelor) for at blive kvalificeret. Der er følgende muligheder for at tage fag på CBS:
 


Kvalificerende suppleringsfag er fag du tager ud over din bachelor for at opfylde de faglige adgangskrav til en kandidatuddannelse. Der er regler for hvornår du må tage kvalificerende suppleringsfag og hvor mange fag du må tage, så læs reglerne ovenfor grundigt. Kvalificerende suppleringsfag skal være bestået og dokumenteret inden studiestart.

På siderne ovenfor kan du se, hvilke fag der bliver udbudt og hvilke fagområdet de dækker i forhold til opfyldelse af adgangskrav. Du kan også finde information om tilmelding, antal pladser, eventuelle adgangskrav, priser, tidspunkter, osv.

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 07/02/2024