Dansk A

Her kan du læse om hvordan du kan opfylde Dansk A, hvis du ikke allerede har det fra din adgangsgivende eksamen.

Frist

Sprogkravet skal være opfyldt senest ved ansøgningsfristen.

Opfyldelse af sprogkravet

Hvis kandidatuddannelsens sprogkrav er Dansk A, skal det være bestået med et samlet karaktergennemsnit på minimum 2,0 uden oprunding (7-trins-skalaen).

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger. Du skal uploade enten en:

 • kopi af dit eksamensbevis eller
 • karakterudskrift med stempel og underskrift eller
 • udskrift fra Min Kompetencemappe med en digital signatur

En udskrift fra Eksamensdatabasen er ikke gyldig som dokumentation.

Selvom der ikke kræves dokumentation for engelskkundskaber på de dansksprogede uddannelser, må du være forberedt på, at dele af undervisningen kan foregå på engelsk, fx via udenlandske gæsteprofessorer eller hvis du vælger valgfag på engelsk. Desuden er størstedelen af faglitteraturen engelsksproget på næsten alle uddannelser/linjer.

Andre måder at opfylde kravet
Hvis du ikke har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen, kan du her læse om andre måder at opfylde kravet. Under 'adgangsgivende eksaminer' kan du se, om du opfylder Dansk A, hvis du har en eksamen fra norden eller International Baccalaureate.

Adgangsgivende eksaminer/upper secondary exams

Følgende beståede eksaminer accepteres som Dansk A:

International Baccalaureate

 • Danish A1 higher level
 • Danish A1 standard level
 • Danish B, higher level med min. 4
 • Norsk A1 higher level
 • Norsk A1 standard level
 • Svensk A1 higher level
 • Svensk A1 standard level


Finland

 • Svensk som modersmål i studentereksamen 8 kurser eller Svensk som A-språk eller Svensk som B-språk 6 kurser fra "Studentexamensbetyg"


Island

 • Bestået 18 einingar dansk fra "Stúdentspróf" i Island
 • Bestået minimum 20 Fein dansk med minimum 10 Fein på Þrep 3 eller højere fra Stúdentspróf i Island

Du skal uploade en officiel karakterudskrift (på islandsk) for Stúdentspróf af bóknámsbraut. Et brev fra din uddannelsesinstitution uden titler, fagkoder, karakterer og point på alle beståede fag kan ikke bruges som dokumentation. 

Norge

 • Norsk i tre år fra "Vitnemål Videregående Opplæring"

Sverige

 • Svensk min. kurs B (før 2014) fra "Slutbetyg från Gymnasieskolan"
 • Svensk automatisk opfyldt (efter 2014) fra "Slutbetyg från Gymnasieskolan"
Bachelorgrader

•  Bestået bachelorgrad på dansk fra et dansk universitet (en HD 2. del eller en professionsbachelorgrad fra en professionshøjskole/erhvervsakademi opfylder ikke Dansk A). Bachelorgraden fra et universitet skal være bestået inden studiestart.

•  Bestået bachelorgrad på svensk eller norsk fra et svensk eller norsk universitet (bachelorgraden skal være bestået inden studiestart)
 
Alternativ opfyldelse

Supplering
Du kan tage Dansk A som enkeltfag på Gymnasial supplering eller HF-enkeltfag, hvis du ikke har bestået Dansk A med min. 2,0 eller ikke har haft Dansk A i din gymnasiale eksamen. Du skal uploade dit enkeltfagsbevis eller en karakterudskrift med underskrift som dokumentation på bestået Dansk A inden ansøgningsfristen.

Individuel kompetencevurdering (IKV)
Hvis du har kompetencer, der svarer til Dansk A, har du mulighed for at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC.

Efter du har fået godkendt en individuel kompetencevurdering udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis og er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Du skal uploade kompetencebeviset inden ansøgningsfristen.

Studieprøven
Bestået med min. Karakteren 7 i alle discipliner
 

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 20/03/2024