Dansk A

Her kan du læse om hvordan du kan opfylde Dansk A, hvis du ikke allerede har det fra din adgangsgivende eksamen.

Hvis kandidatuddannelsens sprogkrav er Dansk A, skal det være bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger. 

Sprogkravet skal være opfyldt senest ved ansøgningsfristen.

Alternativ opfyldelse af Dansk A:
Hvis du ikke har Dansk A, kan du opfylde adgangskravet i Dansk A på følgende alternative måder:

 • Bestået bachelorgrad på dansk fra et dansk universitet
 • Bestået ”Studieprøven” med min. karakteren 7 i alle discipliner
 • Bestået dansk fra International Baccalaureate, se nedenfor
 • Bestået 18 einingar dansk fra "Stúdentspróf" i Island
 • Bestået minimum 20 Fein dansk med minimum 10 Fein på Þrep 3 eller højere fra Stúdentspróf i Island
 • Bestået bachelorgrad på svensk eller norsk
 • Bestået svensk/norsk på gymnasialt niveau, se nedenfor.

Selvom der ikke kræves dokumentation for engelskkundskaber på de dansksprogede uddannelser, må du være forberedt på, at dele af undervisningen kan foregå på engelsk, fx via udenlandske gæsteprofessorer eller hvis du vælger valgfag på engelsk. Desuden er størstedelen af faglitteraturen engelsksproget på næsten alle uddannelser/linjer.

Svensk/Norsk:
Følgende accepteres som Dansk A:

 • Norsk i tre år fra "Vitnemål Videregående Opplæring"
 • Svensk Kurs B fra "Slutbetyg från Gymnasieskolan"
 • Svensk som modersmål i studentereksamen 8 kurser eller Svensk som A-språk eller Svensk som B-språk 6 kurser fra "Studentexamensbetyg" (Finland)
 • Norsk A1 higher level eller Norsk A1 standard level eller Svensk A1 higher level eller Svensk A1 standard level fra "International Baccalaureate"


International Baccalaureate:
Følgende accepteres som Dansk A:

 • Bestået Danish A1 higher level
 • Bestået Danish A1 standard level
 • Bestået Danish B, higher level med min. 4
Sidst opdateret: Student Affairs // 06/03/2020