Department of Business Humanities and Law

Tilliden & Magten

Ny bog om at lede og skabe værdi gennem tillid

08/21/2008

Ny bog om tillidsbaseret ledelse tager fat i leder, dér hvor det virkelig bliver svært: nemlig når lederen skal stole på, at medarbejderne kan tænke selv.

Tilliden og magten svarer på det pressende spørgsmål: Hvordan udøver man ledelse baseret på tillid til sine medarbejdere? Bogen demonstrerer tillidens store muligheder - både med henblik på bundlinjen, når det gælder private virksomheder, samt effektivisering og udvikling af ydelser, når det gælder offentlige organisationer.

Bogen viser, at ledelse der baserer sig på tillid, med fordel kan indeholde tre pligter: pligten til at give, pligten til at modtage og pligten til at orkestrere denne udveksling. Pligten til at give og modtage, kalder forfatterne for gaveøkonomi. Gaveøkonomien åbner for en eksplosiv merværdi, der består i, at et enkelt bidrag til et netværk af medarbejdere og andre organisationer, kan aktivere hele netværkets bidrag den anden vej.

I bogen forklarer forfatterne, hvordan mange moderne ledelsesformer er baseret på en klassisk og tillidsfjendtlig magt. Det skal der laves om på. Og det er nødvendigt, fordi de står i direkte kontrast til den store udfordring, som ledere i dag skal tackle, nemlig at lede gennem frihed, fordi medarbejdere udmærket kan tænke selv.

 

Yderligere info:

Børsens Forlag

 

Forfattere:

 

Lektor, ph.d. Niels Thygesen, ntt.lpf@cbs.dk

Lektor, ph.d. Steen Vallentin, sv.lpf@cbs.dk

Professor, dr.phil. Sverre Raffnsøe, svr.lpf@cbs.dk

 

Alle er ansat ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS.

 

The page was last edited by: Department of Business Humanities and Law // 04/29/2013