Department of Business Humanities and Law

Kenneth Husted tiltræder professorat på New Zealand

Kenneth Husted tiltræder professorat på New Zealand

01/17/2005

I anledning af Kenneth Husteds (LPF) og Snejina Michailovas (INT) fratræden ved CBS for at tiltræde hvert sit professorat ved University of Auckland Business School, New Zealand, inviterer CBS hermed til et kort seminar med efterfølgende afskedsreception:

 

24. januar 2005 kl. 15

 FUHU Faculty Club,

 Solbjerg Plads 3, Frederiksberg

 

Seminaret indledes med et oplæg af Kenneth Husted om, hvordan man på University of Aucklands - Tamaki Campus målrettet arbejder på udviklingen af en platform for science-industry samarbejdet.

 

The page was last edited by: Department of Business Humanities and Law // 04/29/2013