Undervisning og arbejdsformer

Som studerende på CBS vil du både have forelæsninger og holdundervisning. Du skal også vente at bruge en del tid på forberedelse til undervisningen og eksaminer både individuelt og i grupper.


Tidsforbrug

Alle CBS' bachelor- og kandidatuddannelser er fuldtidsuddannelser. Det betyder, at du skal forvente at bruge ca. 37 timer om ugen på at studere. Du vil bl.a. bruge din tid på at:

 • deltage i og forberede dig til undervisningen
 • lave individuelt og gruppearbejde
 • forberede dig på og gå til eksamen

Arbejdsbyrden og antallet af timer du bruger på at studere vil variere i løbet af semestret og henover året. I perioder op til fx aflevering af opgaver og forberedelse til eksamen kan være hektisk, og arbejdstiden kan her nemt nå over 40 timer om ugen.

Undervisningen

Du skal i gennemsnit forvente at have undervisning 12-14 timer om ugen, som typisk ligger i løbet af dagtimerne fra mandag til fredag. Du kan opleve forskellige former for undervisning, hvor de mest almindelige er:

 • Forelæsninger: foregår typisk ved, at en underviser gennemgår og perspektiverer det læste pensum for hele årgangen. De fleste studerende tager en del noter under forelæsningerne.
 • Øvelseshold: ligger ofte i forlængelse af forelæsninger og foregår på mindre hold med ca. 30-40 studerende. Her arbejder du ofte med nogle øvelser ud fra det, der blev gennemgået til forelæsningen.

Langt det meste undervisning foregår på campus, men der kan være enkelte fag eller aktiviteter, der foregår online. Det er derfor forventet, at du møder op på campus og deltager i undervisningen. 

Skema
Som du kan se i skemaet nedenfor ligger undervisningen spredt ud på ugens dage. Du vil derfor have tid både før og efter undervisningen eller i dine mellemtimer til forskellige ting. De fleste studerende bruger tiden på individuel forberedelse, frivilligt og obligatorisk gruppearbejde eller skrive opgaver. Men det kan også være, at du bruger tiden på at slappe af med vennerne, drikke en kop kaffe i studentercafeen Nexus eller passer dit studiejob.


Deltag aktivt i undervisningen

På CBS er det dit ansvar at møde forberedt op og deltage aktivt i undervisningen. Det gør du bl.a. ved at stille spørgsmål og indgå i faglige diskussioner med dine medstuderende og underviser. På den måde er du med til at skabe et godt læringsmiljø, hvor du og dine medstuderende får mest ud af undervisningen. 

Antallet af undervisningstimer giver dig en stor fleksibilitet til selv at bestemme, hvordan din hverdag på CBS skal se ud. Fleksibiliteten betyder også, at du skal være god til at planlægge og strukturere din dagligdag på en god måde. Det er nemlig vigtigt, at du finder en god balance mellem studiet og fritiden. 

Obligatoriske aktiviteter
På CBS tjekker din underviser ikke, om du møder op til undervisningen eller hvor højt dit fravær er. Det er dog vigtigt, at du prioriterer at komme til din undervisning for at opnå det største faglige udbytte af din uddannelse. Du risikerer at gå glip af vigtig information, hvis du ikke møder op, og du kan ikke forvente at alting er til rådighed online. 

I nogle fag skal du lave forskellige obligatoriske aktiviteter, som du skal bestå for at kunne deltage i eksamen. Det kunne fx være en multiple choice test, en aflevering af en opgave eller mundtlig præsentation. 

Forberedelse til undervisning og eksamen

Udover at deltage i undervisningen, skal du forvente at bruge 20-25 timer om ugen på forberedelse til undervisningen og eksamen. Det kan fx være, at du skal læse et par kapitler eller en akademisk artikel som forberedelse inden en forelæsning. De fleste studerende tager enten noter eller overstreger de vigtigste pointer, mens de læser. Det gør det nemlig nemmere at huske pensum og læse op til eksamen senere på semestret. 

Inden en øvelsestime vil du også ofte skulle forberede en case eller lave forskellige regneopgaver på forhånd, som så vil blive gennemgået i øvelsestimen.

Som studerende på CBS har du mulighed for at sidde på vores bibliotek i rolige omgivelser og læse og forberede dig til eksamen. Du kan også booke et grupperum, hvis du skal sidde sammen med din studiegruppe, hvis I fx. skal forberede en case til en øvelsestime eller skrive en eksamensopgave sammen. 

Gruppearbejde

På de fleste af uddannelserne er der i varierende grad opgaver og forberedelse, der skal laves i grupper – både i forbindelse med undervisning og eksamen. Mange studerende vælger også lave studiegrupper, hvor de mødes og diskuterer pensum, løser opgaver og sammen forbereder sig til undervisningen eller eksamen.

At arbejde i grupper har rigtig mange fordele. Du lærer meget af at kunne snakke med dine medstuderende om jeres pensum, og få andre perspektiver på det du læser. I kan også hjælpe hinanden i gruppen, hvis der er svære ting i pensum og I kan dele interessen for de fag, I synes er mest spændende. Du lærer også rigtig meget om dig selv, og, hvordan du og andre mennesker reagerer, når I samarbejder. Du får derfor mange gode redskaber, som du kan bruge, når du senere skal ud i et job, hvor du skal kunne samarbejde med mennesker, der måske ikke er ligesom dig.  

De andre studerende i din gruppe kan også blive dem, du laver sociale ting med udenfor undervisningen. Det kan tit være dem, der hjælper dig med at holde motivationen oppe, og komme godt igennem de travle perioder.


Undervisning og litteratur på engelsk

På CBS kan du læse bachelor- og kandidatuddannelser, der er undervist på enten dansk eller engelsk. Der kan også være engelsk underviste fag på dansksprogede uddannelser.

Det meste af din faglitteratur vil være på engelsk, også selvom din uddannelse er undervist på dansk. Det kræver lidt ekstra af dig i starten at vende dig til at læse litteratur på engelsk, men du vil hurtigt vende dig til at læse på engelsk og udvide dit ordforråd. 

Overvejer du at læse en uddannelse undervist på engelsk?
Før du beslutter at studere en uddannelse, der er undervist på engelsk, kan det være en god idé at overveje følgende:

 • Al litteratur, forelæsninger, eksamener, projekter og gruppearbejde foregår på engelsk.
 • Akademisk engelsk adskiller sig fra det engelsk, der anvendes i daglig tale, så det kan være en udfordring, selvom du er vant til at tale engelsk i andre situationer.
 • Du kan blive nødt til at bruge mere tid på at læse og forstå materiale på engelsk.
 • Det kan være udfordrende at udtrykke dig med samme lethed som på dit modersmål.
 • Nogle kan føle sig ubehagelige og generte, når de taler engelsk, især i en forsamling eller blandt engelsktalende.

Øvelse gør mester
Hvis du søger ind på en uddannelse, der er undervist på engelsk, kan det være en god idé at øve dit engelsk, inden du starter. Prøv at tale det regelmæssigt, se nyheder, film og tv-serier på engelsk. Du kan også læse bøger og aviser på engelsk, da det vil hjælpe dig med at læse hurtigere og udvide dit ordforråd. Jo bedre du er til engelsk, des nemmere er det for dig at få mest muligt ud af din uddannelse. 

Hør en studievejleder forklare, hvordan det er at studere på engelsk

Video om at læse en bachelor på engelsk

Video om at læse en kandidatuddannelse på engelsk


Undervisnings- og eksamensperioder

Nedenfor kan du se undervisnings- og eksamensperioder for både forår- og efterårssemestret. 

Undervisnings- og eksamensperioder - efterår 

Efterårssemestret løber fra 1. september til 31. januar, men du har ikke nødvendigvis undervisning og eksamener i hele perioden. Det afhænger af dine fag, dit skema og dine eksamensdatoer.

Eksamensdatoer offentliggøres 1. september for efterårssemestret. De specifikke datoer for netop dine eksamener bliver offentliggjort senest en måned før, eksamen afholdes.

Fag - type

Undervisning

Eksamen

Reeksamen

Semesterfag

september - november

december - januar

februar - marts

1. quarter

start september - midt oktober

slut oktober - start november

december - januar

2. quarter

midt oktober - november

december - januar

februar


 

Undervisnings- og eksamensperioder - forår

Forårssemestret løber fra 1. februar til 30. juni, men du har ikke nødvendigvis undervisning og eksamener i hele perioden. Det afhænger af dine fag, dit skema og dine eksamensdatoer.

Eksamensdatoer offentliggøres 1. februar for forårssemestret. De specifikke datoer for netop dine eksamener bliver offentliggjort senest en måned før, eksamen afholdes.

Fag - type

Undervisning

Eksamen

Reeksamen
Semester februar - slut april  maj - juni august

3. quarter

februar - slut marts

slut marts - start april

slut maj - start juni

4. quarter

midt april - start juni

juni

august

Helligdage og ferier 
CBS følger de almindelige helligdage i Danmark, og her er der hverken undervisning eller eksamen. 

 • Jul og nytår: Der er ikke undervisning og eksamen mellem jul og nytår - dog kan du have eksamener i starten af januar, som du skal forberede dig til.   
 • Sommerferie: Der er ingen undervisning i juli og august, dog ligger sommerens reeksamener i august. 

Bemærk, at der ikke er ferie i efterårsferien (uge 42) eller i vinterferien (uge 7/8), hvor der både kan være undervisning og eksamen. Det afhænger af dine fag og undervisere. 

Ferieplan: 2023/2024

24.- 26. december Jul 
1. januar Nytårsdag
28. marts -1. april  Påske
9. maj Kristi Himmelfartsdag 
19. maj Pinse
5. juni Grundlovsdag
Juli - august Sommerferie  -  reeksamen i august
Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 03/06/2024