Department of Organization

Obituary for former Professor Søren Christensen

News

Former Professor at IOA Søren Christensen has passed away, and Professor Emeritus Kristian Kreiner has written an obituary in his memory

 
12/14/2017

Mindeord


Professor emeritus Kristian Kreiner skriver mindeord om kollegaen på Copenhagen Business School Søren
Christensen (1940 – 2017)

Lørdag den 25. november 2017 døde Søren i en alder af 77 år. Han var en af de første ansatte på Institut for Organisation på Copenhagen Business School, og karrieremæssig gik han hele vejen til professoratet.

Søren var en ildsjæl i udviklingen af organisationsteorien på CBS, både som undervisningsfag og som
forskningsfelt. Han kunne i sjælden grad se faglige muligheder og problematikker, begejstre andre og få
tingene til at ske. Han havde en finger med i spillet, da fx teorierne om adfærdsbaserede beslutninger,
organisationskultur og institutioner blev fundament for den moderne organisationsteori. Det var Søren, der
i slutningen af 1960’erne byggede netværker til udenlandske forskningsmiljøer, hvilket gjorde Professor
James G. March til den første æresdoktor på CBS og en helt afgørende faglig mentor for generationer af
IOA forskere. For 30 år siden blev SCANCOR etableret – et skandinavisk forskningscenter på Stanford
University – som havde James March som direktør og Søren som formand de første ti år. SCANCOR havde, som alle succeser, mange fædre, men det var aldrig blevet til noget uden Sørens helt unikke og
fandenivoldske projektledelse.

For mange af os, der kom til at arbejde med Søren, var oplevelsen banebrydende. Mens man passerede
gennem Sørens tyngdefelt, fik man sin livsbane afbøjet, før man atter blev slynget ud i universet på jagt
efter liv på fremmede planter eller tilsvarende spektakulære mål. Tiltrækningskraften stammede fra hans
begejstring, både over ideer og mennesker, hans fantasi og hans projektmageri. Han var i mange år en
lysende stjerne – og i nogen forstand en supernova.

For som så mange ildsjæle brændte også Søren sit lys i begge ender, til skade for ham selv, hans nærmeste og hans karriere. Han kastede lys på det uforudsete og brændte sig på det uopnåelige. Men det er alle stjernestunder, som Søren skabte, fagligt og socialt, som vi skal tænke tilbage på. Han tænkte originalt, han handlede uforfærdet, og han gjorde små kometer til stjerner.
Nu er ildsjælen Sørens ild slukket, men mange steder, fx SCANCOR og på IOA, lever hans sjæl videre (på den indforståede og ukonkrete måde, som sjæle nu engang lever). Måtte denne sjæl også vandre til andre
steder på CBS og andre universiteter, hvor smittende begejstring og fagligt vovemod er blevet forkætrede
værdier, og hvor kedsommelig forudsigelighed risikerer at blive prisen for succes.

Kristian Kreiner

The page was last edited by: Department of Organization // 12/14/2017