Hvordan skal virksomheder reagere på de flere forskellige kriser, som verden står overfor?

Efter en langvarig pandemi, er vi nu vidner til en krig i Europa, som indvarsler overgangen til en ny og mere konfliktfyldt verdensorden. Samtidig kalder klimaudfordringen på en omfattende grøn omstilling. Virksomhederne spiller en nøglerolle, men det kræver vilje og viden.