Ekspertområder inden for Grøn Omstilling

At adressere nøgleproblemer indenfor grøn omstilling er en kompleks praksis der oftest overskrider universitetets klassiske faggrænser. Vi har identificeret fem grundtemaer, hvor vi bidrager til grøn omstilling indenfor forskning og uddannelse.

Figur med grønne temaer på CBS

Tværgående temaer

Forskningen inden for grøn omstilling linkes ofte til nye teknologiske gennembrud og teknisk innovation. Samfundsvidenskabelige forskningsperspektiver er dog yderst centrale, når begrænsninger og potentialer ved de nye teknologier skal belyses. Social- og samfundsvidenskabelig forskning bidrager netop med viden om konsekvenserne af de nye teknologiers samfundsmæssige- og økonomiske påvirkning og er dermed afgørende for at forstå de ændringer den grønne omstilling pålægger forbrugeren, virksomhederne og samfundet generelt.
På CBS har vi identificeret kernetematikker (horisontalt) og kerneområder (vertikalt), hvor vores forskning kan bidrage til grøn omstilling. De enkelte forskere kan kontaktes direkte, eller sekretariatet for grøn omstilling kan kontaktes for mere information.

Finansiering og regnskab

Bæredygtig forbrugeradfærd

Digitalisering

Innovation og bæredygtig forretningspraksis

Markeder, regulering og policy

Grøn omstilling af Energisektoren

CBS Maritime

Slider til expertise på dansk

Besøg CSEI - Et europæisk forskningscenter for energi infrastruktur
Decoration
CBS Sustainability - et multidisciplinært forskningscenter for bæredygtighedspraksis
Decoration
Time Mirror: virksomhedsregnskaber der understøtter den grønne omstilling
Virksomhedsregnskaber der understøtter den grønne omstilling
REFLOW - hvordan skal fremtidens byer se ud?
Decoration
Copenhagen School of Entrepreneurship - Collective passion brought to action
Sidst opdateret: Green Transition // 12/08/2022