Grøn omstilling på CBS

Grøn omstilling på CBS er skabt for at omsætte de ting vi taler om til handling; tværgående samarbejde mellem forskere, studerende og campus, samt inddragelse af vores lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere. Vi arbejder for at skabe kontakter, så både forskere, studerende og den brede offentlighed er fælles om at skabe en grønnere fremtid.

Vice Dean, Green Transition

Decoration

Hanne Harmsen, hh.go@cbs.dk

Formål

Grøn omstilling på CBS katalyserer, faciliterer og koordinerer forskning og uddannelsesinitiativer på CBS som retter sig mod en grøn udvikling af samfundet.

Aktiviteter

Vi samler evnerne fra alle niveauer af vores organisation for at understøtte projekter der adresserer nøgleproblemer indenfor grøn omstilling. I vores arbejde har vi særligt fokus på at muliggøre tværgående samarbejde.

Vi faciliterer adgang til uddannelsesaktiviteter og tværdisciplinær forskning af højeste kvalitet, til den brede offentlighed; herunder forskere, studerende og beslutningstagere i den offentlige og private sektor.

Fællesskab

Vi engagerer og skaber kontakt til et bredt fællesskab gennem webinarer, podcasts, artikler og foredrag om temaer der relaterer sig til grøn omstilling. Desuden fungerer vi som indgang til CBS' grønne vidensressource og gør universitetets evner tilgængelige for grønne projekter og missioner.

Sidst opdateret: Green Transition // 26/06/2023