Digitalisering

Digitale teknologier er afgørende for at realisere en grønnere fremtid. Vores forskningsmiljøer på CBS undersøger både teknologiens indvirkning på samfundet, men også forsyningskæder og produktionsmetoder som frembringer produkter og varer.

Decoration

Digitale teknologier og den grønne omstilling

Digitale teknologier spiller en nøglerolle i realiseringen af bæredygtige udviklingsinitiativer og klimatiltag. Grøn omstilling af digitaliseringsteknologier og en smartere og grønnere anvendelse af teknologi vil understøtte opnåelsen af de danske og europæiske klimamål.

Problematikker

Grøn digitalisering som forskningsområde omfatter vidt forskellige temaer og problematikker: Hvordan kan blockchain-teknologier benyttes til at verificere oprindelsen og produktionsmetoden af produkter og råvarer? Hvordan kan vi måle og fremme grøn omstilling gennem Big-Data analyser? Hvordan kan regeringer digitaliseres? Hvilke problematikker skaber Smart City løsninger i forhold til persondata og generel datasikkerhed? Hvordan kan data bruges til at understøtte data-drevne grønne beslutninger? Hvordan kan grøn IT (ansvarlig udvikling og bortskaffelse af hardware) optimeres gennem produktets livscyklus? Hvordan kan datacentres energiforbrug optimeres? Hvordan kan digitale platforme for ansvarlig forbrugeradfærd og genanvendelse optimeres? Hvordan kan digital nudging designes med henblik på grøn adfærd? Hvordan kan grøn digital entreprenørskab promoveres?

Forskere

Sidst opdateret: Green Transition // 12/08/2022