Grøn omstilling af Energisektoren

Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI) forsker i morgendagens energiinfrastruktur

Decoration

CBS’ europæiske forskningscenter ”Copenhagen School og Energy Infrastructure” (CSEI) forsker i fremtidens infrastruktur for energi fra et økonomisk-politisk perspektiv. Hovedfokus er at sikre en succesfuld grøn og bæredygtig omstilling af den europæisk infrastruktur for energi, som skal baseres på volatile og vedvarende energikilder (fx vind og solkraft).  

CSEI er placeret ved Økonomisk Institut på CBS og leverer ekspertise, ny viden og uddannelse indenfor energi-infrastruktur i tæt samarbejde med sektorens interessenter, Europa Kommissionen og samfundet. CSEIs forskningsmæssige kerneområde inkluderer decentraliseret energitransformationer og markeder, innovation og udvikling i Det Europæiske Energinetværks økonomi, PtX, Hydrogen, Energi Øer, TYNDP- og TEN-E processer samt modeller for Energy Businesses, forbrugeradfærd og digitalisering.

Besøg CSEI's hjemmeside
Kontakt: csei@cbs.dk

Sidst opdateret: Green Transition // 14/12/2022