CBS Leadership Tænketank: Leadership for the Future

Hvordan ser ledelse ud i en foranderlig verden?

I lyset af eskalerende klimakrise, geopolitiske forandringer og andre stærke megatrends står verden overfor paradigmeskift. Samtidig øger den tiltagende usikkerhed behovet for stærkt lederskab, så virksomheder og samfund kan finde nye løsninger på de stadig mere komplekse udfordringer. Men hvordan ser fremtidens lederskab ud? Og hvilke ledelseskompetencer er nøglen til succes i denne foranderlige verden?

Med CBS Leadership Centre's tænketank 'Leadership for the Future' ønsker vi at skabe et visionært, robust og nuanceret bud på fremtidens lederskab, ved at koble den nyeste forskning med praktikerens erfaring.

MEDLEMMER

Tænketanken består af en divers gruppe af velanskrevne ledelsespraktikere og anerkendte forskere fra CBS. Som gruppe repræsenterer de 50 medlemmer inspirerende ledelseserfaring og -mindsets, som kan hjælpe os med at tænke ledelse på en ny måde.

Klik her for at se hvem der er med.

WORKSHOPS

Tænketanken samles over fire sessioner.

De første tre sessioner faciliterer diskussioner om fremtidens ledelse. Vi starter med en åben, eksplorativ tilgang og runder af med konkrete takeaways, som kan engagere et bredt felt af ledelsesforskere og praktikere i vores omverdenen.

Den sidste session er et større, åbent event, hvor Tænketankens medlemmer vil dele deres tanker og konklusioner om fremtidens ledelse. Disse takeaways vil bygge på drøftelser fra de tre workshops og på andre samtaler med Tænketankens medlemmer.

WORKSHOP #1

Vores første workshop i august 2023 havde overskriften Uncover – uncovering the elements of transformation.

Her gravede vi ned i begrebet transformation og så på de underliggende dynamikker, der driver de forandringer, medlemmerne oplever i deres ledelse eller forskning.

WORKSHOP #2

Anden workshop i november 2023 havde fokus på Explore – exploring key drivers in leadership.

Her udforskede vi key drivers, som vi kan aktivere, adressere eller udvikle for at imødekomme udfordringer, gribe muligheder og skabe robuste organisationer. 

WORKSHOP #3

Den tredje workshop i marts 2024, handler om Envision – envisioning the future of leadership.

WORKSHOP #4: Åben Event

Til vores samling i august 2024 rækker vi ud over Tænketanken medlemmer med et åbent og gratis event. Vi ønsker at engagere et bredere publikum i dialogen om fremtidens ledelse.

Mere info følger!

Sidst opdateret: CBS Leadership Centre // 20/02/2024