CBS forskning i Børsen Ledelse

CBS Leadership Centre har etableret et partnerskab med Børsen, hvor CBS-forskere kobler kvalitetsforskning til aktuelle problemstillinger.

En gang om måneden skriver forskere fra CBS en klumme i Børsen, hvor de giver læserne et aktuelt og forskningsbaseret perspektiv på de udfordringer, ledere står med.

Marts 2024: Forskning og fremskridt

Byd forskerånden velkommen

Forskere kan være krævende at arbejde med, men de besidder en række egenskaber, som er værdifulde og attraktive i en verden, der bliver stadig mere kompleks og usikker at navigere i for virksomheder og organisationer: Vedholdenhed, samarbejde og håndtering af usikkerhed.

Skrevet af Professor Signe Vikkelsø, Professor Alan Irwin, og Post.doc. Sunny Mosangzi Xu

Februar 2024: Kvinder i ledelse

“Kvinder i bestyrelser løfter bestyrel­ses­ar­bejdet”

Hvordan påvirkes virksomheder, når der er flere kvinder i bestyrelsen? Hvad sker der med dynamikkerne, og hvilke personlige egenskaber tager kvindelige medlemmer egentlig med sig ind i bestyrelseslokalerne?

Skrevet af Professor Marie Louise Mors, Institut for Strategi og Innovation, CBS, og Professor Margarethe F. Wiersema, University of California, Irvine

JANUAR 2024: LEDELSE AF DIVERSITET

Vi er ikke så inkluderende som vi tror men vi kan blive det

Vi overvurderer ofte vores organisationers grad af inklusion og forestiller os, at vi udelukkende ansætter og forfremmer mennesker på grund af deres uddannelse, erfaring, kompetencer og arbejdsindsats.

Skrevet af Professor Sara Louise Muhr og Lektor Poornima Luthra, Institut for Organisation på CBS

December 2023: LEDELSE AF AI-PROJEKTER

Det er nødvendigt at ledere forlænger håbet når AI-projekter ikke indfrier løfterne

Hvad sker der, når ny, hypet teknologi ikke kan opnå de forventede resultater? Ledere dropper ikke projekterne – de forlænger håbet om, at de en dag vil levere.

Skrevet af Lektor Ursula Plesner og Lektor Frank Meier, Institut for Organisation på CBS

November 2023: Stewardship

Ansvar­ligt ejerskab er nøglen til bæredyg­tighed i erhvervs­livet

Kortsigtethed opfattes i højere grad end tidligere som et problem i forhold til udviklingen af et bæredygtigt erhvervsliv – altså et erhvervsliv, hvor man er villig til at engagere sig i den grønne omstilling og i kampen mod ulighed, fattigdom og sult, som det fremhæves i FN’s verdensmål. Derfor er stewardship – ansvarligt langsigtet ejerskab – nøglen til bæredygtighed i erhvervslivet

Skrevet af Nikolaos Kavadis, Associate Professor på CBS

Oktober 2023: LØNSTRATEGIER

Sænker virksomhederne lønnen eller afskediger de under en økonomisk krise

Hvad er virksomheders generelle overvejelser omkring afskedigelsesbeslutningen, når landet befinder sig i økonomisk krise?

Skrevet af Lektor Birthe Larsen, Institut for Økonomi, CBS

September 2023: Ledelse for øget cybersikkerhed

Ledere har kun et år til at blive klar til ny EU-krav om Cybersikkerhed

Det er på høje tid, at virksomhedsledere indser, at cybersikkerhed ikke blot er en opgave, der kan uddelegeres til it-afdelingen. Det er ledelsens ansvar at udvikle strategier og etablere en virksomhedskultur, der prioriterer cybersikkerhed.

Skrevet af Postdoc. Johann Ole Willers på Institut for Organisering og Adjunk Jan Lemnitzer på Institut for digitalisering, CBS

August 2023: TAKE-BACK KRÆVER NY ORGANISERING  

Virksomheder skal blive bedre til at tage deres brugte produkter retur

Flere krav til bæredygtighed og lavere ressourceforbrug kræver ny organisering i virksomheder eller partnerskaber med eksterne aktører

Skrevet af Professor Torben Pedersen og Postdoc Rasmus Jørgensen, Institut for Strategi og Innovation, CBS

Juni 2023: PSYKOLOGISK TRYGHED 

Når topchefer græder - om psykologisk tryghed og følelsesmæssig ledelse

Følelserne har indtaget arbejdslivet, og topchefer er i dag forpligtede til at tage højde for medarbejdernes sårbarhed. Men forskning viser, at kravet om at udvise medfølelse og samtidig være handlekraftig skaber udfordringer for toplederen

Skrevet af Lektor Pernille Steen Pedersen, Institut for Business Humanities and Law, CBS

Maj 2023: REKRUTTERING TIL TOPPOSTER

Danmark spilder talent og potentiale for vækst

Danmark går glip af vækst og værdi, hvis erhvervslivet forsætter med stort set kun at rekruttere fra den ene halvdel af talenterne til topposter

Skrevet af Professor Kasper Meisner Nielsen, Institut for finansiering og Center for Ejerledede Virksomheder, CBS

APRIL 2023: GEOPOLITIK

Sådan klarer selskaber sig igennem geopoli­tisk uvejr

Mærsk rejste. Ecco blev, og Carlsberg er først ude af Rusland i 2023. Hvorfor var der så forskellige reaktioner efter invasionen af Ukraine? Og hvad kan erhvervsledere lære af den aktuelle geopolitiske uro i forhold til fremtidige investeringer i udlandet?

Skrevet af Larissa Rabbiosi, Michael Mol og Grazia Santangelo - Professorer på Institut for Strategi og Innovation på CBS

Klummen er baseret på artiklen "Should I Stay or Should I Go? How Danish MNEs in Russia Respond to a Geopolitical Shift" som kan findes her

MARTS 2023: TILLID

Manglen på fælles forstå­else af tillid gør det svært at få reformerne til at virke

Regeringen vil gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie. Men regeringen roder med sine tillidsbegreber, og det er en af grundene til, at det kan blive svært at levere resultater.

Skrevet af Steen Valentin, Lektor på Sustainability Center, CBS Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation. 

Klummen er baseret på bogen "Trust, Power and Public Sector Leadership: A Relational Approach" som kan findes her

FEBRUAR 2023: STRATEGISKE DILEMMAER

Dilemmaer er blevet en standar­dud­for­dring – nyt digitalt værktøj kan hjælpe ledere med at træffe den rigtige beslut­ning

Valget mellem flere muligheder er blevet en standardudfordring for ledere anno 2023. Nyt dilemmaindeks kan hjælpe ledere med at træffe den rigtige beslutning, skriver CBS-centerleder og CBS-professor i denne klumme. 

Skrevet af Eva Fog Bruun, Centre Director på CBS Leadership Centre, og Thomas Ritter, Lektor på CBS Institut for Strategi og Innovation

Læs mere om CBS Leadership Dilemma Index her

JANUAR 2023: NORDIC NINE

Fremti­dens ledere skal navigere efter ni nye kompetencer

Hvordan ruster vi de unge til at lede sig selv og andre i fremtiden? I samarbejde med erhvervslivet har CBS defineret ni kompetencer, Nordic Nine, som gør de unge i stand til at navigere i en stadig mere kompleks verden og tage ansvar for virksomhedernes og samfundets udvikling.

Skrevet af Nikolaj Malchow-Møller og Inger Askehave, Rektor and Prorektor på CBS

Sidst opdateret: CBS Leadership Centre // 29/04/2024