Agendaer i fokus

CBS Leadership Centre formidler viden og forskning om de ledelsesudfordringer, der relaterer sig til succesfuld udvikling af organisationer og virksomheder i retning af langsigtet vækst og robusthed. Vi dækker viden om det personlige lederskab og sætter spotlight på transformativ ledelse i lyset af vigtige samfundsmæssige agendaer.

Fokusområder

FORSKNING INDEN FOR LEDERSKABETS CENTRALE AGENDAER

CBS ledelsesforskning dækker områder, hvor ny viden er særlig vigtig og relevant.

Vi dækker ledelsesemner relateret til individet og den daglige ledelse, og vi ser på ledelsesdynamikker og -strategier i relation til nogle af de vigtigste samfundsmæssige og erhvervsmæssige dagsordener.

Ledelsesforskning relateret til individet handler om at sætte retning og motivere mennesker til at opnå fælles mål: hvordan man får mennesker og organisationer til at arbejde sammen i forskellige kontekster og med forskellige formål. Det adresserer også ledelse som en personlig kompetence og som en rolle, der kan udvikles. Vi ser også på ledelse i et etisk perspektiv: Hvad er god ledelsespraksis?

Individuelt lederskab udøves i en kontekst af megatrends og vigtige samfundsmæssige dagsordener. Traditionel økonomisk ageren er udfordret af bl.a. høj accelleration af den teknologiske udvikling, klimaforandringer, ændringer i efterspørgselsmønstre, øget fokus på ansvarlighed og opbrud i verdensøkonomien. Det giver plads til nye forretningsmodeller og værdikæder. CBS forskning sætter fokus på de ledelsesdynamikker, der opstår, når man som leder skal for holde sig til den nye virkelighed.

Lederskab & organisation

Personligt lederskab

Etik & lederskab

Ledelse og digitalisering

Ledelse af entreprenørskab og innovation

Ledelse af grøn omstilling

Ledelse og diversitet

Lederskab i kriser

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 25/01/2024