Innovation og bæredygtig forretningspraksis

CBS har i mange år haft en stor forskningsaktivitet som retter sig mod innovation og bæredygtighed. Forskning inden for dette område omfatter bæredygtig forretningspraksis, grønne forretningsmodeller og bæredygtig udvikling i organisationer, markeder og samfundet. Et hovedfokus er at undersøge hvordan FNs Verdensmål opnås gennem nye forretningsmodeller, der transformerer virksomhederne mod en bæredygtig fremtid.

Decoration

Problematikker

Forskningen retter sig mod følgende spørgsmål: Hvordan sikres det, at komplekse klimaudfordringer bliver håndteret af de mest relevante fagligheder og aktører i forbindelse med skabelsen af bæredygtig innovation og udvikling af nye forretningsideer? Hvori består de typiske udfordringer, når bæredygtighedsideer omsættes til virksomhedspraksis og hvordan løses disse problemer (innovationsledelse)? Hvordan kan lokale entreprenører og social innovation underbygge overgangen til en bæredygtig økonomi? Hvordan designes, implementeres, monitoreres og ledes bæredygtighedsprogrammer, herunder hvordan gennemføres intern omstilling af en virksomhed og hvordan varetages den eksterne kommunikation under processen? Hvordan kan virksomheder kontrollere og guide deres leverandører i forbindelse med leverancer af bæredygtige materialer og produkter? Hvilken rolle spiller multinationale virksomheder i den grønne omstilling – forværrer deres produktionsmetoder klimaproblematikken eller har de mulighed for at forfølge og fremme grønne virksomhedsmodeller? Hvordan opbygges effektive systemer omkring energi og andre infrastrukturer ved at sammentænke transport og energi?

Forskere

Highlights

  • Making Distant Futures Actionable: Innovating for a Zero Carbon Future
  • Dancing the Supply Chain: Toward Transformative Supply Chain Management: Forsyningskæder har en tendens til at blive drevet uden megen bekymring for deres bredere kontekstuelle miljø. Denne artikel genfortolker forsyningskæden som et social-økologisk system og efterlader et modernistisk syn på SCM, og erstatter det med en mere nutidig vision om at "danse forsyningskæden." (Kontakt PI: Andreas Wieland)
  • Innovative sustainable urban last-mile: Små køretøjer og forretningsmodeller (i-SMILE): Projektet vil undersøge rationalet for interessenter i last-mile-leverancer i byer for at identificere drivkraften til at træffe bæredygtige valg og foreslå innovative forretningsmodeller. De primære interessenter er forbrugere, afsendere og logistikserviceudbydere samt kommuner. (Kontakt PI: Britta Gammelgaard).
  • Environmental sustainability of tourist hotels, Zanzibar: Forskning viser, at bæredygtig turisme er blevet en etableret del af virksomhedernes og regeringens dagsordener, men dette er umuligt uden ordentlig ledelse og engagement fra involverede interessenter. Zanzibar, en ø, der er stærkt afhængig af turisme, har stigende vanskeligheder med at tiltrække turister samt vedligeholde turismeprodukter af god kvalitet. EnSuZa-projektet tager udgangspunkt i synergien mellem bæredygtig turisme og innovation og har til formål at bidrage til at styrke kvaliteten og konkurrenceevnen af ​​turisme i Zanzibar ved at udvikle nye organisatoriske praksisser, der integrerer håndtering af fast affald, myggekontrol-foranstaltninger og miljøpraksis i hoteller. (Kontakt PI: Adriana Budeanu).

Forskningsgrupper

Sidst opdateret: Green Transition // 30/05/2023