Green Office

CBS Green Office samler forskningsmiljøer, tværfaglige uddannelsesprogrammer og aktører fra erhvervslivet med henblik på at transformere virksomheder og samfundet, så vi kan imødegå fremtidens store udfordringer. Vi arbejder for at skabe forbindelse mellem forskere, studerende og den brede offentlighed så vi i fælleskab kan imødegå en grøn fremtid.

GT forside slider dansk

Green Business Forum, date, QR code for registration
Carbon Literacy Workshop for students and staff
Creating green impact from 1st semester
Creating green impact from 1st semester
CBS i nyt sammenarbejde med Nordic Alpha Partners
Ny solarpaneler på Howitzvej!
Hvordan opnår vi en bæredygtig fødevarefremtid med innovation?
Grønne feltstudier på Grand Départ
Tour de France
Vores ambitioner skaleres op: Hanne Harmsen er nu prodekan for Grøn Omstilling på CBS!
Decoration

Hvad er grøn omstilling?

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer. Problematikken kræver en gennemgribende omstilling af vores tilgang til økonomi, politik og samfundet. Den europæiske grønne pagt og Danmarks ambitiøse målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent og opnå klimaneutralitet i 2050 kræver en ambitiøs og banebrydende forskning, nye uddannelser, innovation, handlekraft og et styrket samarbejde på tværs af sektorer. Der er store udfordringer forbundet med at opnå de danske og europæiske klimamål. Først og fremmest kompliceres opnåelsen, fordi alle tiltag må udvikles med et stadigt større fokus på klodens knappe naturressourcer og biodiversitetskrisen. Desuden er udviklingen udfordret af den politiske ambition om at nedbringe CO2 udledningen og samtidig skabe økonomisk vækst.

Grøn omstilling skaber både udfordringer og store muligheder for det danske og internationale erhvervsliv. Den nuværende erhvervspraksis udfordres af forandringer i forbrugeradfærden, samtidig med at den nye efterspørgsel for bæredygtige produkter fordrer udvikling og implementering af nye markeder, forretningsmodeller, teknologier og produkter. Forskningsbaseret viden såvel som kandidater med relevante grønne kompetenceprofiler er centrale for at understøtte denne udvikling.

Decoreative

Hvad kan CBS gøre?

CBS har en lang tradition for stærke og interdisciplinære forskningsmiljøer inden for finansiering, økonomi, marketing, ledelse, innovation og strategi – fagdiscipliner som alle er nødvendige for at løse udfordringer inden for grøn omstilling. CBS’ tværfaglige uddannelsesprogrammer og stærke netværk i erhvervslivet er desuden helt afgørende for at transformere virksomheder og samfundet, så vi kan imødegå fremtidens store udfordringer. Nuværende aktiviteter skaber forbindelse mellem interne og eksterne nøgleaktører, fokuserer på gennemsigtighed og udbredelse af vores aktiviteter, fokuserer på eksterne forskningsmidler og danner grobund for en mere konkret problembaseret forskning og nye grønne uddannelsesaktiviteter.

For yderligere information kontakt

Prodekan for grøn omstilling, Hanne Harmsen hh.go@cbs.dk

Green Transformation Officer, Jens Riemer jr.go@cbs.dk

Sidst opdateret: Green Transition // 06/05/2024