HA Almen Erhvervsøkonomi

HA er en bred erhvervsøkonomisk uddannelse, der lærer dig at forstå sammenhængene i virksomheders økonomi. Du lærer, hvordan virksomheder opnår deres mål og skaber resultater inden for områder som regnskab, finansiering, afsætning og organisatoriske forhold.

Gå til aabenthus.cbs.dk

Økonomisk og forretningsmæssig forståelse
Alle virksomheder lige fra små firmaer til store koncerner har det til fælles, at de har begrænsede ressourcer til at opnå deres mål. Ressourcer skal her forstås som alt fra kompetente medarbejdere og effektive produktionsanlæg til et positivt omdømme og en sund økonomi. Et centralt spørgsmål for virksomheden er, hvordan den bruger ressourcerne så hensigtsmæssigt som muligt. Det kan man kun svare på, hvis man har en grundig forståelse af den forretningsmæssige opbygning og de økonomiske dynamikker i virksomheden.

Med HA vælger du et studie i virksomheder og deres økonomiske forhold og sammenhænge, og du beskæftiger dig med stort set alle dele af virksomhedens økonomi. Du får en solid forståelse for at fremskaffe, aktivere og styre dens ressourcer for at opnå dens mål. Du arbejder bl.a. med relationer mellem ansatte og ledere i organisationen, og hvordan virksomheden kan omlægge sine aktiviteter og generere overskud. Du lærer også om den omverden, virksomheden agerer i, da eksterne forhold i høj grad påvirker virksomhedens resultater. Pointen er, at ved at bruge teorier og arbejdsmåder fra forskellige fagområder, kan du analysere, forstå og løse mange komplekse forretningsproblemer.

Indblik i hele virksomheden
Særligt i begyndelsen af HA har du basisfag, der giver dig en grundlæggende forståelse for virksomhedsdrift og de samfundsmæssige rammer for virksomheden. Herefter går du mere i dybden med erhvervsøkonomiens hovedfagområder, sådan at du udvikler en grundig og sammenhængende erhvervsøkonomisk forståelse. Endelig vil du gennem fem valgfag have mulighed for at dreje uddannelsen i den retning, du ønsker, inden for det erhvervsøkonomiske område.
Særligt fire centrale områder fylder meget på HA:

Regnskab lærer dig populært sagt om virksomhedens økonomiske helbred, hvordan dens økonomiske kredsløb hænger sammen, og hvor sund dens økonomiske tilstand er. Fx kan analyser, budgetter og regnskaber bruges til at beslutte, hvilke produkter, der fortsat skal fremstilles, og til effektivt at planlægge produktionen.

Finansiering handler om forskellige måder, firmaer kan finansiere aktiviteter og anbringe deres økonomiske midler fornuftigt. Du vurderer bl.a. værdien af forskellige investeringsprojekter og regner på de økonomiske konsekvenser af kurs- og renteudsving.

Afsætning lærer dig bl.a. at analysere forbrugere og markeder samt udvikle markedsstrategier og marketingplaner for at øge omsætningen. Skal en virksomhed eksempelvis trække sig fra markeder med aftagende afsætning, eller vil det give mere mening at investere i øget markedsføring?

Organisation sætter fokus på virksomheden og dens opbygning og indre sammenhængskraft fra et strukturelt og ledelsesmæssigt perspektiv. Både ledere og medarbejdere er mennesker. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan forhold som organisering, magt, kultur og ledelse kan påvirke organisationer og deres resultater.

Læring og samarbejde på HA
På HA er der meget gruppearbejde og mange eksaminer. Alle studerende bliver tildelt en studiegruppe, og du vil arbejde med din gruppe både i det daglige og i forbindelse med gruppeeksaminer. Derudover bruger du meget matematik på uddannelsen. I mere end halvdelen af fagene – og særligt på de første to studieår – arbejder du med tal og matematik, til fx at lave økonomiske analyser og beregninger.

Hvad siger de studerende?
På aabenthus.cbs.dk kan du høre hvorfor Eva, Marcus og andre studerende valgte HA Almen og få deres tips til studielivet på CBS:

HA almen

 

 

Mere om HA almen erhvervsøkonomi

Hvad skal du interessere dig for på HA?

De studerende, der klarer sig godt på HA og er glade for uddannelsen, interesserer sig ofte for:

  • erhvervslivet og virksomheder og følger med i erhvervsnyheder
  • mere end ét af kerneområderne: afsætning, regnskab, organisation og finansiering. Hvis du fx kun er interesseret i afsætning, kan det være svært at finde motivation, når du beskæftiger dig med de andre fagområder.
  • drift af virksomheder og ledelse af virksomheder og organisationer
Udfordringer på HA
Mange af udfordringerne ved at læse på et universitet er de samme for alle uddannelser. Du kan læse mere om dem under Hverdagen på studiet 

Hver uddannelse har dog også nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Stor uddannelse med mange studerende
Hvert år starter der ca. 650 nye studerende på HA, og med så mange medstuderende kan det godt tage lidt tid at finde sig til rette på studiet. Du kan hurtigt blive optaget af at gøre, hvad de andre gør, men det er vigtigt, at du lærer at navigere på egen hånd i stedet for bare at følge strømmen.

Matematik
På HA anvender du matematik, der svarer til matematik på B-niveau. Du skal kunne bruge matematik som redskab og kunne lide at regne med tal, da det indgår i mange af dine fag. Hvis du har med svært ved matematik eller ikke interesserer dig for det, kan flere af fagene på HA blive en stor udfordring for dig.

Tal og matematik bruges i ca. 65 % af alle dine fag. Det er primært differentiering, funktioner, statistik og brøkregning. Hvis det er længe siden, du har beskæftiget dig med matematik, og du er bekymret for om du kan huske det, kan det være en god ide at genopfriske din viden inden studiestart.

Gruppearbejde
Der er en del gruppearbejde på HA. Det er både i forbindelse med eksaminer, hvor du skal skrive projekter i en gruppe, og i form af studiegrupper til daglig forberedelse og sparring. I studiegruppen mødes du med andre studerende og gennemgår opgaver, teorier og lignende, og det er et godt supplement til den almindelige undervisning.

Det er en del af uddannelsen, at du udvikler din evne til at arbejde professionelt i grupper, fordi gruppe- og projektarbejde vil være uundgåeligt i dit senere arbejdsliv. Gruppearbejdet er oftest også meget lærerigt, fordi du vil blive bedre til at samarbejde og argumentere, og ikke mindst vil få nye input på problemstillinger, som du ikke selv havde tænkt på. I nogle tilfælde kan gruppearbejdet dog blive mere begrænsende end berigende. De udfordringer, du kan møde i forbindelse med gruppearbejde, kan du snakke med dine mentorer eller studievejledere om, så du kan komme dem i forkøbet.

Mange eksaminer
De fleste fag på HA har en eller flere midtvejseksaminer eller obligatoriske opgaver forud for den afsluttende eksamen. Det giver samlet set rigtig mange eksaminer. De mange eksaminer skal give dig en kontinuerlig arbejdsproces med dine nye fagligheder. Nogle studerende synes, at det er udfordrende, mens andre oplever det som en fordel, fordi du på den måde bliver holdt til ilden.

Engelsk
HA foregår primært på dansk, men du skal være forberedt på at nogle fag undervises og eksamineres på engelsk, og at de fleste af dine bøger vil være på engelsk. I starten kan det være overvældende at skulle læse faglitteratur på engelsk. Men når du arbejder med sproget og bruger ordbogen, vænner du dig til de engelske termer og det at læse på engelsk.

Hvad kan du bruge HA til?
HA er en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, der er målrettet mod job i danske og internationale virksomheder.

HA giver dig:

  • kernekompetencer inden for fagområder som afsætning, finansiering, organisation og regnskab
  • forståelse for grundlæggende erhvervsøkonomiske teorier og sammenhængen med økonomien i det omkringliggende samfund
  • evne til at analysere forskellige problemstillinger i virksomheder
  • en forståelse for de udfordringer, der kan være forbundet med at styre virksomheder
  • et bredt kendskab til dansk og internationalt erhvervs- og samfundsliv.

Find mere information om, hvad du lærer på uddannelsen:
PDF iconKompetenceprofil for HA

Kandidatuddannelse og job
Størstedelen af studerende fra HA vælger at læse videre på en to-årig kandidatuddannelse. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

Da HA er en bred erhvervsøkonomisk uddannelse, arbejder færdiguddannede HA’ere indenfor mange forskellige virksomhedsområder i forskellige typer virksomheder, hvor de fleste beskæftiger sig med forskellige områder indenfor erhvervsøkonomi.

Læs mere om kandidatuddannelser og karrieremuligheder

Optagelse

Adgangskvotient – 2021
 

8,0

Studiepladser – 2021

760

Kvote 1 / Kvote 2 – 2021

80% / 20%

Motiveret ansøgning

Nej

Dansk

A

Engelsk

B med min. 6,0 i karaktergennemsnit

Matematik

B

Historie eller samfundsfag

B

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 03/08/2021