Meritforløb

Her kan du læse om det særlige meritforløb på HA almen erhvervsøkonomi. Bemærk, at der ikke findes meritforløb på andre uddannelser på CBS.

HVAD ER MERITFORLØB?

Meritforløb er et særligt studieforløb på bacheloruddannelsen HA. Det er udelukkende for studerende, der har bestået uddannelsen markedsføringsøkonom/marketing management. Bacheloruddannelsen HA varer normalt 3 år. På meritforløbet får du merit for nogle af de kurser, der findes på HA på baggrund af din uddannelse som markedsføringsøkonom/marketing management. Det betyder, at det vil tage dig 2 år at opnå bacheloruddannelsen HA.

HVEM KAN SØGE OM OPTAGELSE PÅ MERITFORLØB?

Meritforløbet er udelukkende for ansøgere, som er uddannet markedsføringsøkonom/marketing management. Er du Finansøkonom, Serviceøkonom, Finansbachelor eller har du en anden uddannelse, kan du ikke blive optaget på meritforløbet. I stedet kan du søge om optagelse på HA og derefter søge om at få merit for enkelte kurser, når du er optaget og startet på studiet.

Der er ingen garanti for optag på meritforløbet, og der oprettes kun øvelseshold specifikt for studerende på meritforløbet under forudsætning af tilstrækkelig antal optagne.

OVERSIGT OVER UDDANNELSEN

Meritforløbet varer 2 år og består af en række kurser på HA. Du kan her se en oversigt over uddannelsen og de enkelte kurser.

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Mikroøkonomi (7,5 ECTS) Makroøkonomi (7,5 ECTS) Valgfag (7,5 ECTS) Valgfag (7,5 ECTS)
Økonomistyring (7,5 ECTS) Eksternt regnskab (7,5 ECTS) Valgfag (7,5 ECTS) Erhvervsøkonomiens videnskabsteori (7,5 ECTS)
Statistik (15 ECTS) Finansiering (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS)
Organisationsanalyse (15 ECTS)
 

Studiemiljø og undervisning

Studiemiljø
Som studerende på meritforløbet bliver du en del af et hold på ca. 20-25 studerende, som alle er markedsføringsøkonomer og følger det særlige forløb. Fordi der er så få studerende på meritholdet, lærer du hurtigt dine medstuderende at kende og bliver del af et intimt studiemiljø.

Intro
Når du bliver optaget på meritforløbet på HA på CBS, bliver du samtidig inviteret til at deltage i et introforløb, som ligger i midten/slutningen af august. Studiestart ligger i starten af september. Du kan læse mere om studiestart her.

Undervisning
Al undervisningen udbydes af CBS. Undervisningen foregår på CBS og ligger normalt i dagtimerne. Der er ca. 14 undervisningstimer om ugen, og der stilles krav om, at du forbereder dig til undervisningen og selv arbejder aktivt med pensum. Det er et fuldtidsstudium, og du skal derfor forvente at bruge ca. 37 timer om ugen på dit studium.

Særlige udfordringer
HA er ikke en direkte fortsættelse af Markedsføringsøkonom eller Marketing Management, så inden du starter, er der forskellige forhold, du skal være opmærksom på:

 • Matematik og statistik er vigtige redskaber på HA
  I flere fag skal du lave matematiske beregninger og anvende statistik til at løse økonomiske problemer. Hvis det er lang tid siden, du har beskæftiget dig med matematik og statistik, kan det være en god idé, at du genopfrisker det inden studiestart.
 • Mange studieaktiviteter på HA
  Der er mange eksaminer og en hel del gruppearbejde, fremlæggelser, afleveringer, stort pensum m.m.. For nogle kan det være meget overvældende. 
Efter meritforløb på HA

Efter endt uddannelse har du opnået titlen HA Almen Erhvervsøkonomi / BSc in Economics and Business Administration. Læs mere om dine muligheder efter HA her.

Særligt om adgang og optagelse på meritforløbet

Du skal være opmærksom på, at du ikke er garanteret at blive optaget på meritforløbet. Der oprettes kun et øvelseshold særligt for studerende på meritforløbet, hvis der er et tilstrækkeligt antal studerende optaget på meritforløbet. Hvis der ikke bliver optaget nok studerende på meritforløb, bliver du i stedet tilmeldt et øvelseshold med studerende, der ikke er på meritforløb. 

Du skal søge om optagelse gennem KOT (Den Koordinerede Tilmelding) på bacheloruddannelsen HA (og ikke et meritforløb). Du søger på baggrund af en gymnasial adgangsgivende eksamen, ikke en kort videregående uddannelse, og du skal opfylde alle adgangskrav til HA. Du vil blive vurderet på lige fod med alle øvrige ansøgere til HA. Du er altså hverken bedre eller ringere stillet i forhold til øvrige ansøgere på HA – på trods af at du er markedsføringsøkonom. Derfor er der heller ingen garanti for optagelse på meritforløbet.

Du skal søge via www.optagelse.dk. Derudover skal du udfylde et PDF icon Meritansøgningsskema og indsende det sammen med den øvrige dokumentation. Læs mere om ansøgning under Optagelse på CBS' bacheloruddannelser.

Øvelseshold specifikt til meritforløbsstuderende oprettes under forudsætning af tilstrækkeligt antal optagne.

ADGANGSKRAV
For at blive optaget på HA meritforløbet skal du opfylde samtlige tre krav:  

 1. Du skal opfylde adgangskravene til HA - læs mere her.
 2. Du skal optages på den 3-årige bacheloruddannelse HA - enten i  Kvote 1 eller i Kvote 2.
 3. Du skal opfylde adgangskravene til meritforløbet inden d. 1. september. Det indebærer, at du skal have bestået uddannelsen "Markedsføringsøkonom/Marketing Management".

Bemærk: Hvis du ikke har bestået markedsføringsøkonomuddannelsen inden d. 1. september, kan du ikke optages på meritforløbet. Er du i mellemtiden blevet optaget på HA, vil du fortsætte med at være indskrevet på det 3-årige forløb, og du kan søge om meritoverførsel af relevante fag, du har bestået på din markedsføringsøkonom.


Merit for fag på andre uddannelser

Du kan kun søge om meritforløb, hvis du har færdiggjort uddannelsen markedsføringsøkonom/marketing management. Har du læst fag på andre uddannelse, kan du søge om merit for de fag, du har bestået.
Du kan først søge om merit, når du er optaget på den nye bacheloruddannelse.

Kan du få merit?
Vi kan ikke på forhånd sige noget om dine muligheder for at få overført fag fra tidligere uddannelser. Det afgør studiet, når du er blevet optaget. Du kan imidlertid danne dig et indtryk af dine muligheder for merit ved at sammenligne fagbeskrivelserne af de fag, du har bestået med fagbeskrivelser af fagene på den nye uddannelse. Jo mere fagene ligner hinanden på fagligt indhold, niveau og omfang, jo større er dine chancer for at få merit.

Sådan søger du om merit:

 • På optagelse.dk skal du under sætte kryds i ”ja” under punktet ”Tidligere optagelse på videregående uddannelse” og notere din(e) tidligere studier.
 • Når du er optaget, bliver du kontaktet af CBS for at sætte gang i din ansøgning om merit.
 • Sørg for at have et karakterudskrift og udførlige fagbeskrivelser klar, så du hurtigt kan sende din ansøgning afsted. Bemærk, at oplysninger om antal ECTS, pensum og karakter skal fremgå.
Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 21/03/2024