Studieliv

At gå på universitetet er meget mere end bare forberedelse til undervisning. Læs mere om studiemiljøet på CBS, de mange studenterorganisationer du kan være med i og de internationale omgivelser. Du kan også læse mere om hvordan undervisningen er, hvilke slags eksamener der er, og hvilke muligheder du har under studiet.

Hvordan er det at studere på CBS?

Med mere end 21.000 studerende er der altid liv på campus. Studerende på CBS kommer fra forskellige lande og baggrunde, så du bliver en del af et divers og pulserende studieliv.

Der er 18 forskellige bacheloruddannelser på CBS, hver med sit fokus. Det betyder, at du har rig mulighed for at få nye venner fra en masse forskellige uddannelser – alle med deres interesser, drømme og passion.

Du vil møde mennesker overalt. Studerende bruger hele campus både til at ses socialt, til at læse og til at forberede sig til undervisning. Du vil møde dine medstuderende i kantinen, på biblioteket, på studentercaféen Nexus eller på en af de mange caféer i nærheden af campus. Når solen skinner, er de mange grønne områder omkring campus også fyldt med studerende.

Oplev et internationalt studiemiljø

På CBS er du omgivet af studerende fra hele verden. Vi har tusindvis af internationale studerende fra mere end 50 forskellige lande, ligesom mange af vores undervisere og forskere også er internationale eller har arbejdet i udlandet. CBS er et oplagt sted at starte med at udvide dit internationale netværk. 

Har du altid drømt om at opleve en anden del af verden? Så er du havnet det rette sted. For at skabe og styrke internationale fællesskaber tilbyder CBS mange forskellige muligheder for at udvide din internationale horisont og møde studerende fra hele verden. Mange CBS-studerende tager på udveksling i løbet af deres studier, men de bliver fx også International Student Ambassadors eller Buddies for de mange udvekslingsstuderende, der besøger CBS. 

Selvom du er omgivet af mange international studerende og undervisere, er der også rig mulighed for at lære den danske kultur at kende på CBS. Danskere taler generelt godt engelsk, men det kan godt være det lige kræver et ekstra ‘Hej’ for at få dem til at åbne lidt op. Danskere er typisk meget uformelle og er kendt for at være ligefremme og ærlige.

Du bestememmer selv, hvilken international oplevelse du gerne vil have på CBS. Læs mere om at skabe en international profil her.

Bliv del af en studenterforening

Forskellige studerende har forskellige interesser, og med mere en 100 forskellige studenterorganisationer på CBS kan du være helt sikker på, at der også er en, der matcher dine interesser.

Er du vild med at spille paddle? Tjek! Interesseret i Blockchain? Tjek! Filmentusiast eller foodie? Tjek! Nysgerrig på vandring? Investeringer? Bæredygtighed? Kunst? Vi har det hele. Og hvis du har en hobby, som der ikke allerede er en studenterorganisation for, er det muligt at starte din egen forening.

Ud over de mange studenterorganisationer er der også mange andre ting, du kan engagere dig i. Du kan gå ind i studenterpolitik, lave din egen start-up virksomhed, blive en del af studiestarten for nye studerende, deltage i case competitions og meget mere.

Samarbejde og fællesskab

Gruppearbejde og samarbejde er en stor del af det at være studerende på CBS. I nogle fag er gruppearbejde obligatorisk, og derudover er der mange studerende, der laver frivillige studiegrupper for at hjælpe hinanden med læsning og forberedelse. Det kan godt være krævende at læse på universitetet, så det er en stor hjælp med et godt fagligt fællesskab og støtte.

Du vil opleve, at folk sidder sammen rundt om på hele campus. Nogle læser sammen, andre hænger bare ud sammen. For nogle studerende kan det være en stor hjælp at tale pensum igennem med medstuderende, mens andre studerende foretrækker at arbejde på det alene, fx på en af bibliotekets mange læsepladser. Der er plads til alle, og du vil få rig lejlighed til at lære andre at kende og netværke på tværs af hold og uddannelser. Det eneste de kræver, er at du kaster dig ud i det.

På CBS hjælper studerende hinanden. Generelt er holdningen blandt studerende, at de gerne vil gøre deres bedste, og den bedste måde at gøre det på, er ved at hjælpe hinanden. 

Hvordan er undervisningen?

Det kan være en stor omvæltning at gå fra gymnasiet til universitetet. Derfor er det en god ide at forberede dig på det og danne dig et indtryk af, hvad der venter dig.

Nedenfor kan du finde mere information, om hvordan semestrene er opbygget, hvor meget du skal forvente at læse op til timerne, samt hvilke muligheder du har på dit tredje semester.

Uddannelsernes opbygning

Alle CBS’ bacheloruddannelser er 3-årige (med undtagelse af BSc IBA) og inddelt i enten semestre eller quarters. Disse består så af obligatoriske fag, valgfag/udveksling/praktik og et speciale.

Semesterstruktur
På de fleste uddannelser er studieåret opdelt i semestre. Typisk indeholder hvert semester 4 fag, som alle afsluttes med en eksamen. Et studieår har 2 semestre - forårssemestret og efterårssemestret:

 • Efterårssemestret løber fra start september til start december med eksamener i december og januar.
 • Forårssemestret løber fra start februar til midt maj med eksamener i maj og juni.

Quarter-struktur
Nogle uddannelser har en quarter-struktur, hvor 1 studieår er opdelt i 4 quarters. Et quarter indeholder typisk 2 fag, som hver afsluttes med en eksamen, så du har to eksamener efter et quarter. Hvert quarter::

 • varer ca. syv uger.
 • afsluttes med eksamener, som derfor ligger 4 gange om året (oktober/november, december/januar, marts/april og maj/juni).

Muligheder under studiet

I løbet af din uddannelse har du flere muligheder for at sammensætte din egen faglige profil.

Valgfag
På femte semester kan du vælge fag, der matcher dine specifikke interesser. CBS udbyder en lang række forskellige valgfag inden for økonomi, erhvervsøkonomi og andre relaterede fagområder. De valgfag, du vælger, skal være relevant for din uddannelse og du kan se, hvilke valgfag CBS udbyder for tiden her. Du kan også vælge at læse dine valgfag på et andet dansk universitet.

Udveksling
På dit femte semester kan du også vælge at tage på udveksling. Det vælger mange studerende at gøre, og de gør det typisk igennem en af CBS’ mange samarbejdsaftaler. Når du tager på udveksling gennem CBS, skal du ikke betale undervisningsafgift til dit værtsuniversitet (med få undtagelser). Du kan se en liste over samtlige partneruniversiteter her.

Praktik
På nogle uddannelser kan du erstatte nogle af dine valgfag med en praktik, et såkaldt projektorienteret forløb. Du kan tage i projektorienteret forløb hvor som helst i verden. Et projektorienteret forløb består af en periode, hvor du arbejder i en virksomhed, og så en afsluttende projektrapport og eksamen. Projektet skal være relevant for din uddannelse.  

Bachelorprojekt
Du afslutter dit tredje år med et bachelorprojekt, som du skriver på dit 6. semester. Du skriver typisk dit speciale sammen med en specialemakker, men du kan også skrive alene. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, hvilket giver dig mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig.

Undervisning og arbejdsformer

Tidsforbrug
CBS' bacheloruddannelser er fuldtidsuddannelser. Det betyder, du skal forvente at bruge ca. 37 timer om ugen på dine studier. Arbejdsbyrden varierer i løbet af semestret/quarteret og henover året. Perioder op til opgaveafleveringer og eksamen kan være hektisk, og arbejdstiden kan her nemt nå over 40 timer om ugen.


Undervisningstimer
På CBS vil du opleve mange forskellige undervisningsformer. De mest almindelige er:

 • Forelæsninger: foregår typisk ved, at en underviser gennemgår og perspektiverer det læste pensum for hele årgangen. De fleste studerende tager en del noter under forelæsningerne.
 • Øvelsestimer: ligger ofte i forlængelse af forelæsninger og foregår på mindre hold med ca. 30-40 studerende. Her arbejder man ofte med nogle øvelser ud fra det, der blev gennemgået til forelæsningen.

Der er ca. 12-14 undervisningstimer om ugen, som typisk ligger i løbet af dagtimerne fra mandag til fredag. 

Den øvrige tid bruger man især på individuel forberedelse, frivilligt og obligatorisk gruppearbejde, opgaveskrivning (ofte sammen med medstuderende) og eksamener.

Individuel forberedelse
Det forventes, at du forbereder dig til hver undervisningsgang. Du vil typisk skulle læse en del, fx akademiske artikler eller bøger. 

Gruppearbejde
På alle uddannelserne er der i varierende grad opgaver og forberedelse, der skal laves i grupper – både i forbindelse med undervisning og eksamen. Mange studerende vælger også lave studiegrupper, hvor de mødes og diskuterer pensum, løser opgaver og sammen forbereder sig til undervisningen eller eksamen.

Eksamen og eksamensformer

Bedømmelse
På CBS afsluttes hvert fag med en eksamen. På nogle uddannelser er der også mindre eksamener undervejs i nogle fag.

Du bliver kun bedømt til eksamen. Dine karakterer bliver ikke påvirket af hverken fremmøde, eller hvor aktiv du er i undervisningen.

Eksamen bedømmes i de fleste tilfælde ud fra 7-skalaen. Enkelte eksamener bedømmes dog bestået / ikke bestået. Karaktergivningen er absolut, hvilket betyder, at dine medstuderendes eksamensindsats ikke har betydning for din karakter. Du bedømmes alene ud fra, hvor godt du har levet op til de faglige mål, der er sat for den enkelte eksamen.

Eksamensformer
Du kan opleve mange forskellige eksamensformer, som også varierer fra uddannelse til uddannelse.
 
Skriftlige eksamener kan være:

 • Projektopgaver: hvor man arbejder med en teoretisk problemstilling eller en case hentet fra praksis – enten individuelt eller i grupper
 • Kortere skriftlige eksaminer: hvor du får udleveret en opgave, som du har et kortere tidsrum til at besvare fx 24-, 48- eller 72-timers opgaver.
 • Stedprøver, hvor du møder op på CBS og aflægger en skriftlig eksamen typisk i 4 timer – med eller uden hjælpemidler

Mundtlige eksamener kan være:

 • Præsentation af et givet emne
 • Pensumeksamen hvor du trækker et spørgsmål eller emne
 • Forsvar af en skriftlig opgave
 

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 12/03/2024