Økonomisk markedsføring

Erhvervskandidat på deltid

En erhvervskandidat i cand.merc. i økonomisk markedsføring er en deltidsuddannelse for studerende, der samtidig med uddannelsen er i relevant beskæftigelse på minimum 25 timer pr. uge.

FAG OG INDHOLD

Erhvervskandidatuddannelsen har fuldt ud samme faglige indhold og niveau som fuldtidsuddannelsen. Det vil derfor være de samme kompetencer og vidensområder du vil opbygge som står beskrevet under fuldtidsuddannelsen.

OPTAGELSE

Kravene for at blive optaget på erhvervskandidaten er de samme som fuldtidsuddannelsen. I forbindelse med ansøgningen skal du angive om du ønsker at læse uddannelsen på fuldtid eller som erhvervskandidat på deltid. Hvis du søger ind på erhvervskandidatuddannelsen, skal du udfylde og uploade en ansættelsesaftale. Hvis du endnu ikke har indgået en aftale med en virksomhed er det muligt at uploade ansættelsesaftalen senere. Dog skal ansættelsesaftalen være uploadet senest d. 1. august, hvis du er blevet tilbudt en plads på erhvervskandidat på deltid. Hvis dette ikke er muligt, vil du blive tilbudt plads på fuldtidsuddannelsen, såfremt du lever op til optagelseskravene.

Se mere information om optagelseskrav og proces under adgangskrav for cand.merc. i økonomisk markedsføring

OPBYGNING

Erhvervskandidatuddannelsen er en 4-årig uddannelse, der er opbygget af 8 semestre. Studerende bliver automatisk tilmeldt de fag, der ligger på hvert semester svarende til 15 ECTS pr. semester. Du kan se en oversigt over deltidsuddannelsen nedenfor.

UNDERVISNING

Undervisningen vil være opdelt i forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne samt øvelsestimerne vil ligge i dagtimerne og afholdes sammen med fuldtidsstuderende.

MULIGHEDER UNDERVEJS

Der vil være mulighed for undervejs i uddannelsen at skifte til fuldtidsuddannelsen. Hvis fx din arbejdsmæssige situation ændrer sig.

OVERSIGT OVER DELTIDSUDDANNELSEN

Semester

Fag

1.

Forbrugeradfærd og Økonomisk Psykologi (7.5 ECTS)

Relationship Marketing (7.5 ECTS)

2.

Performance Management and Marketing (7.5 ECTS)

Strategisk markedsføringsplanlægning Case (7.5 ECTS)

3.

Business-to-business Markedsføring (7.5 ECTS)

Markedsanalyse: Integreret Projekt, del I (7.5 ECTS)

4.

Marketing Ethics (7.5 ECTS)

Markedsanalyse: Integreret Projekt, del II (7.5 ECTS)

5.

Valgfag (15 ECTS)

6.

Valgfag (15 ECTS)

7.

Speciale

8.

Speciale

 

LØN OG SU

Erhvervskandidatuddannelsen er ikke SU berettiget, da studerende får løn fra deres arbejde.

Sidst opdateret: Alumni // 18/01/2024