Cand.merc. i Finansiering og Regnskab

Du vil få et indgående kendskab til regnskab og finansiering og undersøge de muligheder, en virksomhed har for at skaffe kapital og allokere sine ressourcer. Dette vil give dig et overblik, som gør dig i stand til at se problemerne ud fra både kreditgivers, investors og virksomhedsleders beslutningssituation.

Fag og indhold

Regnskabsanalyse og økonomistyring
Du lærer at analysere en virksomheds økonomiske tilstand og at skabe et grundlag for at træffe finansielle beslutninger ud fra offentlige regnskaber og årsrapporter. På den baggrund vil du for eksempel kunne værdiansætte en virksomhed, beregne dens potentielle fremtidige indtjeningspotentialer, eller bedømme dens evne til at skabe værdi for sine aktionærer. Dette vil bl.a. gøre dig i stand til at vurdere risikoen og det potentielle afkast ved at købe aktier i en virksomhed, eller undersøge, om den er moden til salg eller opkøb. Gennem viden om regnskaber og økonomistyring vil du også lære at designe og anvende systemer til måling af virksomhedens aktiviteter og omkostninger. På denne måde vil du kunne identificere interne problemer og finde passende løsninger. Det kunne eksempelvis være ved at skabe incitamenter til at have en bestemt adfærd, der understøtter virksomhedens økonomiske målsætninger.

Finansiering
Finansieringsfagene er et centralt element i linjen. Her vil du bl.a. lære, hvordan finansielle teorier og modeller skal forstås og anvendes, så de kan danne grundlag for beslutninger om virksomheders økonomiske organisering og investering. Du vil for eksempel arbejde med obligationer, futures, forwards og optioner, og lære at fastlægge pris og dividende på aktier. Du vil også blive i stand til at analysere fordele og ulemper for virksomheder eller investorer, der ønsker at skaffe kapital på de nationale og internationale kapitalmarkeder. Desuden vil du komme til at forstå, hvordan disse midler bedst allokeres i virksomheden, eller i sammensætningen af en investeringsportefølje, der både tager risiko og afkast i betragtning.

Helhedsperspektiv på virksomheden
Fordi du kommer til at kende alt fra detaljerne i den økonomiske styring og virksomhedens regnskaber, til beslutninger om investeringer og anskaffelse af kapital på de internationale finansielle markeder, vil du få et solidt overblik over virksomhedens økonomiske rammer og finansielle muligheder. Dette overblik styrkes yderligere med en forståelse af, hvordan økonomiske og finansielle beslutninger hænger sammen med de juridiske rammer, virksomheden skal navigere i. Du vil bl.a. forstå hvordan skat og selskabsret har indflydelse på virksomhedens beslutninger. Dette vil gøre dig i stand til at lave analyser, der for eksempel også tager højde for beskatningen af transaktioner og afkast på værdipapirer.

Opbygning

Finansiering og Regnskab er en to-årig uddannelse, der består af i alt 4. semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af juni.

Der er 7 obligatoriske fag på det første år. På andet år er der et semester til valgfag, og et til kandidatspecialet.

Finansiering og Regnskab på deltid (Erhvervskandidat)

Fra 2019 vil der blive udbudt to varianter af Finansiering og Regnskab med samme faglige indhold og niveau:

  1. En fuldtidsuddannelse som kræver, at studerende læser på fuld tid og gennemfører uddannelsen på 2 år. Opbygningen af fuldtidsuddannelsen kan du se nedenfor.
  2. En erhvervskandidat, der er tilrettelagt som en deltidsuddannelse. Deltidsuddannelsen er for studerende, der samtidig med studiet har relevant beskæftigelse i min. 25 timer pr. uge. Her tager du fagene over en 4-årig periode.

Læs mere om Finansiering og Regnskab på deltid  her.

Muligheder undervejs i uddannelsen

På andet år er der mulighed for at søge om optagelse på CEMS-programmet.
Du kan også vælge at bruge en del af dit tredje semester på at få en minor i et af de specialiserede forløb der tilbydes.

Oversigt over uddannelsen

Du kan her se en oversigt over alle kurser på Finansiering og Regnskab.

1. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

Fixed Income og Derivater (7,5 ECTS)

 

Corporate Finance (7,5 ECTS)

 

Valgfag / Udveksling / CEMS (30 ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale (30 ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Porteføljeteori (7,5 ECTS) Kapitalselskaber; Selskabsret og Skatteret (7,5 ECTS)

Regnskabsanalyse (15 ECTS)

 

 

Økonomistyring (7,5 ECTS)
Business Projekt (7.5 ECTS)

Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag i kursusoversigten i studieordningen for Finansiering og Regnskab.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 24/08/2021