Cand.merc. i finansiering og regnskab

Du vil få et indgående kendskab til regnskab og finansiering og undersøge de muligheder, en virksomhed har for at skaffe kapital og allokere sine ressourcer. Dette vil give dig et overblik, som gør dig i stand til at se problemerne ud fra både kreditgivers, investors og virksomhedsleders beslutningssituation.

Om uddannelsen

Regnskabsanalyse og økonomistyring
Du lærer at analysere en virksomheds økonomiske tilstand og at skabe et grundlag for at træffe finansielle beslutninger ud fra offentlige regnskaber og årsrapporter. På den baggrund vil du for eksempel kunne værdiansætte en virksomhed, beregne dens potentielle fremtidige indtjeningspotentialer, eller bedømme dens evne til at skabe værdi for sine aktionærer. Dette vil bl.a. gøre dig i stand til at vurdere risikoen og det potentielle afkast ved at købe aktier i en virksomhed, eller undersøge, om den er moden til salg eller opkøb.

Gennem viden om regnskaber og økonomistyring vil du også lære at designe og anvende systemer til måling af virksomhedens aktiviteter og omkostninger. På denne måde vil du kunne identificere interne problemer og finde passende løsninger. Det kunne eksempelvis være ved at skabe incitamenter til at have en bestemt adfærd, der understøtter virksomhedens økonomiske målsætninger.

Finansiering
Finansieringsfagene er et centralt element i uddannelsen. Her vil du bl.a. lære, hvordan finansielle teorier og modeller skal forstås og anvendes, så de kan danne grundlag for beslutninger om virksomheders økonomiske organisering og investering. Du vil for eksempel arbejde med obligationer, futures, forwards og optioner, og lære at fastlægge pris og dividende på aktier.

Du vil også blive i stand til at analysere fordele og ulemper for virksomheder eller investorer, der ønsker at skaffe kapital på de nationale og internationale kapitalmarkeder. Desuden vil du komme til at forstå, hvordan disse midler bedst allokeres i virksomheden, eller i sammensætningen af en investeringsportefølje, der både tager risiko og afkast i betragtning.

Helhedsperspektiv på virksomheden
Fordi du kommer til at kende alt fra detaljerne i den økonomiske styring og virksomhedens regnskaber, til beslutninger om investeringer og anskaffelse af kapital på de internationale finansielle markeder, vil du få et solidt overblik over virksomhedens økonomiske rammer og finansielle muligheder.

Dette overblik styrkes yderligere med en forståelse af, hvordan økonomiske og finansielle beslutninger hænger sammen med de juridiske rammer, virksomheden skal navigere i. Du vil bl.a. forstå hvordan skat og selskabsret har indflydelse på virksomhedens beslutninger. Dette vil gøre dig i stand til at lave analyser, der for eksempel også tager højde for beskatningen af transaktioner og afkast på værdipapirer.

Sammensæt din uddannelse

I løbet af din uddannelse har du flere muligheder for at skabe din egen faglige profil.

Valgfag
På 3. semester kan du vælge fag, der matcher dine specifikke interesser. CBS udbyder en lang række forskellige valgfag inden for et bredt udvalg af fagområder. Du kan også vælge at tage valgfag på andre danske universiteter. De valgfag, du vælger, skal være relevante for din uddannelse.

Se en liste over alle valgfag, der udbydes på CBS på Enkeltfag og valgfag – kandidat

Minor
På 3. semester kan du også tage en såkaldt minor. En minor er en pakke af valgfag inden for et bestemt fagligt område, og den består typisk af 3 valgfag. Ved at tage en minor kan du styrke dine kompetencer inden for et bestemt interesseområde, og du kan bruge det til at kvalificere dig til bestemte job eller brancher.

Se en liste over alle minors, der lige nu udbydes på CBS på Minors

Udveksling
Mange studerende tager på udveksling på 3. semester. De tager typisk afsted til et af CBS’ mere end 300 partneruniversiteter. Når du tager på udveksling gennem CBS, skal du ikke betale for undervisningen (med få undtagelser), og du kan tage din SU med.

Se en liste over alle CBS' partneruniversiteter

CEMS
På denne uddannelse kan du søge om optagelse på CEMS - Master in International Management programme. CEMS MIM er en såkaldt double degree, som giver dig mulighed for at tilføje en ekstra kandidatgrad inden for international management til din kandidatgrad fra CBS. Det er en 1-årig uddannelse, som du læser i kombination med din CBS kandidatuddannelse på dit 3. og 4. semester. En del af uddannelsen foregår på et af de andre CEMS universiteter i udlandet.

Læs mere om CEMS Master in International Management

Speciale
Dit andet år afsluttes med et speciale. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, og det giver dig fuld mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig. Du skriver typisk dit speciale sammen med en specialemakker.

Er cand.merc. i finansiering og regnskab noget for dig? 

Mange øvelser og beregninger
På FIR forsynes de studerende med nye begreber, modeller og teorier, som er forholdsvis konkrete, hvilket kræver indlæring snarere end blot overfladekendskab. Desuden er der mange øvelser og beregninger, som er tidskrævende. Du skal derfor forberede dig på, at der er meget at se til lige fra starten. Især hvis du også går efter at have et studiejob.

Matematisk grundforståelse
Da eksaminerne alle ligger til sidst i semestret, kan man godt i starten fristes til at tro, at der er god tid. Men mange har svært ved at finde en god balance og undervurderer, hvor meget tid de egentlig skal bruge på at forstå teorier og modeller fra pensum, for efterfølgende at lave korrekte beregninger i opgaverne. Det er derfor også en god ide fra starten at være oppe i fart på din matematiske grundforståelse.

Studiemiljø

FIR har et årligt optag på omkring 150 studerende. Da uddannelsen er på dansk, er de fleste fra Danmark, men der er også enkelte svenskere og nordmænd.

Sociale og faglige arrangementer
Sociale og faglige arrangementer går især gennem FIR’s studenterforening, FIR-Klubben. De arrangerer forskellige faglige og sociale arrangementer for studerende.

Studerende på FIR er ambitiøse og arbejdsomme.  Alle har travlt med at læse, og mange arbejder også ved siden af. Alligevel er der blandt de studerende udbredt støtte til diverse arrangementer, da det også er sådan, man lærer hinanden at kende på så stort et studie, og da det er her, man kan begynde at opbygge sit fremtidige professionelle netværk

Studieliv på CBS
At være studerende på CBS er meget mere end at forberede sig og gå til undervisning.

På CBS er der mere end 20.000 studerende fra forskellige baggrunde og nationaliteter. Teamwork er en grundlæggende del af det at studere på CBS – både i og udenfor undervisningen.

Med over 100 studenterforeninger har du også rig mulighed for at engagere dig og mødes med studerende på tværs af uddannelser og årgange.

Læs mere om det aktive studiemiljø på CBS, studenterforeningerne og det internationale studiemiljø på Studieliv

For internationale
Hvis du er en international studerende, har vi samlet en masse information om, hvordan det er at være en international studerende på CBS og hvordan du kan forberede dig på livet i Danmark.

Læs mere på For internationals

Undervisning og eksamen 
Undervisningen
Undervisningen på FIR er hovedsageligt forelæsninger kombineret med øvelsestimer. Til forelæsningerne er hele årgangen samlet. Her bliver gennemgået pensum, diskuteret cases og opgaver, eller der kan være gæsteforelæsere fra erhvervslivet til at uddybe særlige faglige aspekter eller aktuelle cases. Til øvelsestimerne bliver årgangen typisk delt i tre grupper, hvilket giver mere tid til spørgsmål og diskussion.

Læs mere om Undervisning og arbejdsformer på Studieliv

Eksamen
De fleste af de obligatoriske fag afsluttes med en 4-timers skriftlig eksamen. Undtagelser er Økonomistyring, som afsluttes med en mundtlig eksamen, og Business project, som består af et skriftligt produkt, som skrives over en måned og ikke skal forsvares. 

Læs mere om Eksamen og eksamensformer på Studieliv

Tidsforbrug
Du skal være opmærksom på, at det er krævende at læse en kandidatuddannelse, og at pensum og arbejdsbyrden er langt større end på bachelorniveau.

Læser du en kandidatuddannelse på fuld tid, skal du forvente at bruge ca. 37 timer om ugen på dine studier. Arbejdsbyrden varierer i løbet af året.

Perioder op til opgaveafleveringer og eksamener kan være hektiske, og arbejdstiden kan her nemt nå over 40 timer om ugen. Forberedelse til mundtlige eksamener kan være særligt tidskrævende, da du skal kunne forklare og diskutere modeller, idéer og teorier og lære ting udenad.

Studiejob
De fleste kandidatuddannelser er fleksible og kan kombineres med et studiejob. De fleste studerende arbejder max. 15 timer om ugen på deres studiejob for at have tilstrækkelig tid til deres studier.

Studie i Danmark - for internationale
Hvis det første gang du skal læse i Danmark, vil du sandsynligvis opleve at undervisnings- og eksamensformer, karakterskala og den akademiske kalender er meget anderledes, end du er vant til.

Læs mere om alt det, du har brug for at vide som en international studerende på CBS på For internationals > Academic information

Karriere
Hvad får du job på efter cand.merc. i finansiering og regnskab ?
Med FIR får du gode evner inden for regnskab og finansiering. Det er kundskaber, der kan bruges i stort set alle job, hvor finansiel forståelse og styring er centralt. Det er især dine evner til at anvende forskellige metoder til at lave beregninger og til at sætte tal på god performance og værdiskabelse, samt at vurdere virksomheder på baggrund af deres regnskaber, som en arbejdsgiver vil lægge vægt på i din profil.

Karrieremuligheder
Dimittender fra FIR bliver ofte ansat som:
  • controllere i industri- og servicevirksomheder, 
  • analytikere og konsulenter i investment banking (M&A), management consulting og CFO services.

På længere sigt spredes FIR-dimittender i mange forskellige typer af ansættelser i både etablerede virksomheder og start-ups, og nogle bliver CEOs og CFOs. 

Kompetenceprofil
I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvilke kompetencer du får på uddannelsen:

Kompetenceprofil for FIR

Cand.merc. i finansiering og regnskab på deltid (erhvervskandidat) 

Cand.merc. i finansiering og regnskab udbydes også som en deltidsuddannelse (erhvervskandidat). Deltidsuddannelsen er en 4-årig uddannelse, som er fordelt på 8 semestre med 15 ECTS på hvert semester. Det giver dig tid til at arbejde ved siden af dine studier.

For at være kvalificeret til at læse uddannelsen som erhvervskandidat, skal du opfylde de samme adgangskrav OG være i beskæftigelse og arbejde min. 25 timer om ugen.

Læs mere om cand.merc. i finansiering og regnskab på deltid her


Oversigt over uddannelsen

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Fixed Income og Derivater
(7,5 ECTS)

Corporate Finance
(7,5 ECTS)

Valgfag / Udveksling / CEMS (30 ECTS)

 

 

Speciale (30 ECTS)
 

 

 

Porteføljeteori
(7,5 ECTS)

 

PDF icon Kapitalselskaber
(7,5 ECTS)

Regnskabsanalyse
(15 ECTS)

 

 

Økonomistyring
(7,5 ECTS)
Business Projekt
(7.5 ECTS)

Du kan læse mere om uddannelsen, det faglige indhold og eksamener i studieordningen for cand.merc. i finansiering og regnskab

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 15/05/2024