Økonomisk markedsføring

Adgangskrav

Adgangskrav

Du er kvalificeret (men ikke sikret adgang) til uddannelsen, hvis du:

1. opfylder sprogkravet inden ansøgningsfristen
2. opfylder de faglige adgangskrav
3. har eller kommer til at have en bachelorgrad inden studiestart

Bemærk: Du er ikke garanteret optagelse, selvom du opfylder alle adgangskravene. Kandidatuddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser på uddannelsen, foretager vi en udvælgelse blandt de kvalificerede. Det sker ud fra de udvælgelseskriterier, som du kan finde længere nede på siden.

1. Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

2. Faglige Adgangskrav

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor ud fra en samlet, individuel vurdering.

I alt 90 ECTS-point fordelt på følgende måde:

45 ECTS-point i følgende fagområder, med mindst 5 ECTS-point inden for hver:
 • Mikroøkonomi
 • Organisation
 • Marketing
 • Kvantitative metoder/ Statistik
 • Regnskab
 • Finansiering

OG

45 ECTS-point inden for Erhvervsøkonomi* eller/og Økonomi**

*Erhvervsøkonomi omfatter fx organisation, markedsføring, kvantitative metoder/statistik, regnskab, finansiering, strategi, innovation, supply chain management, ledelse, mm.

**Økonomi omfatter fx mikroøkonomi, virksomhedsøkonomi, driftsøkonomi, makroøkonomi, international økonomi, mm.

Sådan finder du ud af, om du opfylder de faglige adgangskrav

CBS Admissions kan ikke lave en forhåndsvurdering af dine individuelle kvalifikationer, inden du søger om optagelse.
Vi har dog lavet en række adgangsvurderinger, som du kan finde i listen over adgangsvurderinger nedenfor.

Der er to måder, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du er kvalificeret:

 1. Du kan tjekke i listen nedenfor, om der allerede findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse
 2. Hvis ikke der findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse, kan du lave en egenvurdering ved hjælp af blanketten længere nede på siden.

Adgangsvurderinger

De følgende adgangsvurderinger for uddannelsen er kun gældende for:

 • optaget 2024
 • ansøgere hvis bacheloruddannelse svarer præcis til det universitet, den bachelorgrad og det optagelsesår som er angivet i listen 

Hvis din uddannelse ikke er på listen, vil dine fag blive vurderet i forhold til adgangskravene ovenfor.

Hvad er inkluderet i adgangsvurderingen?
Adgangsvurderingerne er baseret på alle de obligatoriske fag fra din bacheloruddannelse. Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din uddannelse er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, bruger vi ikke adgangsvurderingen, men vurderer i stedet dine fag ud fra den dokumentation, du vedlægger. Hvis du har taget valgfag, vurderer vi disse i tillæg til de obligatoriske fag.

Kategorier 
Adgangsvurderingerne er inddelt i tre kategorier:

 • Adgangsgivende bacheloruddannelser:
  Du opfylder de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag
   
 • Bacheloruddannelser der kan opfylde adgangskravene ved at supplere:
  Du opfylder ikke alle de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.
  Læs mere om, hvordan du kan blive kvalificeret, på Er du kvalificeret?
   
 • Bacheloruddannelser der ikke opfylder adgangskravene:
  Du opfylder ikke adgangskravene med dine obligatoriske fag og det er meget usandsynligt, at du vil kunne opfylde adgangskravene ved hjælp af valgfag og/eller suppleringsfag.

Bemærk: Din bacheloruddannelse kan være placeret i forskellige kategorier afhængig af, hvilket år du er optaget på uddannelsen.

Bachelor degrees from CBS

Qualifying Bachelor Degrees
 

Your obligatory courses fulfil the academic requirements.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen PROGRAMME) Academic requirements to be fulfilled
BSc in Business Administration and Digital Management Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
English is fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.

BSc in Business Administration and Service Management
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
English is fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Applicants enrolled in this programme fulfil the academic requirements for admission in 2024.
 
BSc in Business Administration and Sociology Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
English is fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.
BSc in International Business Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
English is fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Applicants enrolled in this programme fulfil the academic requirements for admission in 2024.
BSc in International Business in Asia (IBA) Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
English is fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2019 or 2020 fulfil the academic requirements for admission in 2024.
BSc in International Shipping and Trade Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
English is fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Applicants enrolled in this programme fulfil the academic requirements for admission in 2024.
HA almen erhvervsøkonomi English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme fulfil the academic requirements for admission in 2024.
HA i europæisk business English is fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme fulfil the academic requirements for admission in 2024.
HA i projektledelse English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme fulfil the academic requirements for admission in 2024.
HA (psyk.) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.
HA (jur.) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.

For enrolment in 2019, find the Advance assessment under 'Potentially qualifying Bachelor Degrees'.


Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)
 

Your obligatory courses do not fully cover the academic requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen PROGRAMME) ACADEMIC requirements to be fulfilled
BSc in Business, Language and Culture Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
English is fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.


BSc in International Business and Politics
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
English is fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.


HA (fil.)
English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (it.) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in in 2020 or 2021 do not  fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (jur.) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2019 do not  fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (kom.) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Finance
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Accounting

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HA (mat.) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Accounting

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.


BA i Interkulturel Markedskommunikation (BA IMK)
English is fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2018 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points Accounting
 • 5 ECTS-points Organisation
 • An additional 10 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Quantitative Methods/Statistics, Accounting, Finance.

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HD 2.del English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
 • The average at "HD 2. del" must be min. 4.5
 • The grade in the "HD 2. del" thesis must be min. 7
HA i Markeds- og Kulturanalyse (MAK) English is fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

 

Bachelor degrees from other Danish institutions

Qualifying Bachelor Degrees
 

Your obligatory courses fulfil the academic requirements.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen PROGRAMME) ACADEMIC requirements to be fulfilled
BSc in Economics and Business Administration (SDU) (regardless of specialisation)
English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024 (this includes applicants enrolled in a credit programme under BSc in Economics and Business Administration)
Erhvervsøkonomi, HA (SDU) (regardless of specialisation) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024 (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)
BSc in International Business Administration and Modern Languages/BSc i international erhvervsøkonomi med fremmedsprog (SDU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024.
BSc in Business Administration (RUC) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024 (this includes applicants enrolled in a credit programme under BSc in Business Administration)
Erhvervsøkonomi (HA) (RUC) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024 (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)
BSc in Economics and Business Administration (AU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024 (this includes applicants enrolled in a credit programme under BSc in Economics and Business Administration)
Erhvervsøkonomi, HA (AU)
(regardless of specialisation)
English to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024 (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)
HA (jur.) (AU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024.

BSc in Economics and Business Administration (AAU)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024 (this includes applicants enrolled in a credit programme under BSc in Economics and Business Administration)
Erhvervsøkonomi (HA) (AAU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024 (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)


Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)
 

Your obligatory courses do not fully cover the academic requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen PROGRAMME) ACADEMIC requirements to be fulfilled
BA i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot., with English or German (SDU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the following academic requirements for admission in 2024:
 •     5 ECTS-points in Accounting
 •     5 ECTS-points in Finance
 •     An additional 5 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Statistics/Quantitative Methods, Accounting, Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BSc in Market and Management Anthropology (SDU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the following academic requirements for admission in 2024:
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Statistics/Quantitative Methods, Accounting, Finance

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BA in Marketing and Management Communication (AU) Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 10 ECTS-points in one or more of the following areas: Microeconomics, Organisation, Marketing, Statistics/Quantitative Methods, Accounting, Finance
 • 15 ECTS-points in Business Administration/Economics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

HD 2.del (regardless of institution) Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
 • The average at "HD 2. del" must be min. 4.5
 • The grade in the "HD 2. del" thesis must be min. 7


Non-Qualifying Bachelor Degrees
 

Your obligatory courses do not fulfil the academic requirements and it is unlikely that elective courses and/or taking supplementary qualifying courses will help you to fulfil the requirements in full.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen PROGRAMME) ACADEMIC requirements to be fulfilled
Professional top-up bachelor degree in International Sales & Marketing (regardless of institution)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in the top-up programme in 2021 or 2022 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas

All obligatory courses have been taken into consideration.

The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Professional bachelor in Leisure Management (regardless of institution)

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Professionsbachelor i Finans (regardless of institution)
NB: This advance assessment applies only to students doing the entire four-year programme "Professionsbachelor i Finance". Students who have had credit transfer into the programme will be assessed individually.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing
 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points in Accounting
 • 5 ECTS-points in Finance
 • An additional 15 ECTS-points in one or more of the above areas

NB: The following electives may be used to cover the above:
"Finansielle forretninger og rådgivning A+B" - 5 ECTS-points in Finance fulfilled
"Økonomistyring A (Ekstern Regnskab) + Økonomistyring B (Strategisk Økonomistyring)" - 5 ECTS-points Accounting is fulfilled

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Iceland

Qualifying Bachelor Degrees
 

Your obligatory courses fulfil the academic requirements.

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen PROGRAMME) ACADEMIC requirements to be fulfilled
Bachelor degree in Business Administration, with specialisation in Marketing, Finance, Accounting or Management – University of Iceland English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.
Bachelor degree in Business Administration, with no specialisation, or with specialisation in Computer Science, or Law - Reykjavik University English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024

Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)
 

Your obligatory courses do not fully cover the academic requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

BACHELOR DEGREE LANGUAGE REQUIREMENT TO BE FULFILLED (DEPENDING ON THE CHOSEN PROGRAMME) academic REQUIREMENTS TO BE FULFILLED
Bachelor degree in Economics – University of Iceland English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Italy

Qualifying Bachelor Degrees
 

Your obligatory courses fulfil the academic requirements.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen PROGRAMME) ACADEMIC requirements to be fulfilled
Bachelor of Economics and Management for Arts, Culture and Communication (CLEACC) – Bocconi University

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment.
English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.

Bachelor of Business Administration and Management (CLEAM) – Bocconi University

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment.
English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.
Bachelor in Business and Economics (taught in English) (CLABE) - University of Bologna

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment.
English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.
Bachelor in Management and Marketing/ Management e marketing (taught in Italian) - University of Bologna

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment.
English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.
Bachelor in Economics and Management (taught in English), curriculum: Management - Universita Cattolica del Sacro Cuore

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment.
English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.
Bachelor in Economics and Management/ Economia e gestione aziendale (taught in Italian), curriculum: Management - Universita Cattolica del Sacro Cuore


NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment.
English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.


Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)
 

Your obligatory courses do not fully cover the academic requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

Bachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen PROGRAMME) academic requirements to be fulfilled
Bachelor of Economics and Finance (CLEF) - Bocconi University


NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment.
English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor of Science in International Economics and Management (BIEM) - Bocconi University

 

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Organisation*
 • 5 ECTS-points in Marketing**

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.
*The Organisation requirement is fulfilled if "Organization Theory" is chosen as one of the third year major compulsory courses and passed at Bocconi University (not on exchange).
**The Marketing requirement is fulfilled if "Marketing" is chosen as one of the third year major compulsory courses and passed at Bocconi University (not on exchange).

Bachelor in Economics and Finance (taught in English) - University of Bologna

 

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)
Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

 

Norway

Qualifying Bachelor Degrees
 

Your obligatory courses fulfil the academic requirements.

BACHELOR DEGREE LANGUAGE REQUIREMENT TO BE FULFILLED (DEPENDING ON THE CHOSEN PROGRAMME) AcADEMIC REQUIREMENTS TO BE FULFILLED

Bachelor in Business Administration (in English) - BI Handelshøyskolen

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024

Bachelor degree in Finance - BI Handelshøyskolen

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024

Bachelor degree in ”Økonomi og ledelse - siviløkonom” - BI Handelshøyskolen

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024

Bachelor degree in ”Økonomi og administrasjon” - BI Handelshøyskolen

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024

Bachelor degree in ”Forretningsjus og Økonomi” - BI Handelshøyskolen

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024

Bachelor of Data Science - BI Handelshøyskolen

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024
Bachelor degree in "Økonomi og Administrasjon" - NTNU English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024
Bachelor degree in "Økonomi og Administrasjon" - University of Agder English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024

Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)
 

Your obligatory courses do not fully cover the academic requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

BACHELOR DEGREE LANGUAGE REQUIREMENT TO BE FULFILLED (DEPENDING ON THE CHOSEN PROGRAMME) ACADEMIC REQUIREMENTS TO BE FULFILLED

Bachelor degree in "Markedsføringsledelse" - BI Handelshøyskolen

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your preliminary grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

 • 2.5 ECTS-points in Finance
 • 2.5 ECTS-points in Microeconomics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor degree in "Organisasjonspsykologi, HR og ledelse" - BI Handelshøyskolen

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your preliminary grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

 • 2.5 ECTS-points in Finance
 • 2.5 ECTS-points in Microeconomics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor degree in "International management" - BI Handelshøyskolen

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your preliminary grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

 • 2.5 ECTS-points in Finance
 • 2.5 ECTS-points in Microeconomics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor degree in "Digital kommunikasjon og markedsføring" - BI Handelshøyskolen

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your preliminary grade transcript.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

 • 2.5 ECTS-points in Finance
 • 2.5 ECTS-points in Microeconomics

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Sweden

Qualifying Bachelor Degrees
 

Your obligatory courses fulfil the academic requirements.

Bachelor degree LANGUAGE REQUIREMENT TO BE FULFILLED (DEPENDING ON THE CHOSEN PROGRAMME) ACADEMIC REQUIREMENTS TO BE FULFILLED
Bachelor degree in International Management - Jönköping International Business School English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024.

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment

Bachelor degree in Marketing Management - Jönköping International Business School English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024.

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment

Civilekonom, företagsekonomisk inriktning - Jönköping University English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024.

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment

Sustainable Enterprise Development - Jönköping University English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.

For enrolment in 2020, find the Advance assessment under 'Potentially qualifying Bachelor Degrees'.

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment

BSc Program in Business and Economics - Stockholm School of Economics English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil all the academic requirements for admission in 2024.

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment

Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)
 

Your obligatory courses do not fully cover the academic requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

BACHELOR DEGREE LANGUAGE REQUIREMENT TO BE FULFILLED (DEPENDING ON THE CHOSEN PROGRAMME) ACADEMIC REQUIREMENTS TO BE FULFILLED
Bachelor degree in International Economics - Jönköping International Business School English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Civilekonom, nationalekonomisk inriktning - Jönköping University English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor degree in Sustainable Enterprise Development - Jönköping International Business School English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

 • 1.25 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Applicants enrolled in this programme in 2021 can find their Advance Assessment under 'Qualifying Bachelor Degrees'.

Bachelor degree in Business and Economics (Ekonomie kandidatprogram) – Lund University

 

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment.

English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish is fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

 • 2.5 ECTS-points in Finance

If you chose the specialisations "företagsekonomi" or "redovisning och revision", you fulfil the Finance requirement listed above.

If you chose the specialisation "nationalekonomi" and you have studied the courses "Portföljvalsteori" OR "Optionsteori" OR "Finansiell planering och ekonomisk analys", you also fulfil the Finance requirement.

All obligatory courses have been taken into consideration.
The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Germany

Qualifying Bachelor Degrees
 

Your obligatory courses fulfil the academic requirements.

Bachelor degree Language requirements to be fulfilled (depending on the PROGRAMME) ACADEMIC requirements to be fulfilled
Bachelor of Business Administration/ Betriebswirtschaftslehre - University of Mannheim English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.
Bachelor in International Business Administration - Eberhard Karls University Tübingen English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.
Bachelor in Economics and Business Administration, variante Business Administration - Eberhard Karls University Tübingen English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.
BSc Business Administration (Betriebswirtschaftslehre/BWL) - University of Cologne English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.
BA International Management (Danish or Spanish sprachzweig) - University of Flensburg (EUF) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.

Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)
 

Your obligatory courses do not fully cover the academic requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

Bachelor degree Language requirements to be fulfilled (depending on the PROGRAMME) academic requirements to be fulfilled
Bachelor in Bachelor Economics and Business Administration, variante Economics - Eberhard Karls University Tübingen English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration. The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

Bachelor in International Economics - Eberhard Karls University Tübingen English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

 • 5 ECTS-points in Organisation
 • 5 ECTS-points in Marketing

All obligatory courses have been taken into consideration. The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

BSc Economics (VWL) - University of Cologne English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

  • 5 ECTS-points in Organisation
  • 5 ECTS-points in Marketing
  • 5 ECTS-points in Finance

  All obligatory courses have been taken into consideration. The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

  Elective courses Basismodul (BM) Corporate Development, BM Marketing and BM Finance will cover the requirements Organisation, Marketing and Finance, respectively.

  BA in Business Administration/ Betriebswirtschaftslehre - Ludwig-Maximilian University of Munich (LMU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

  Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

  Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

   • 1.5 ECTS-points in Marketing

   All obligatory courses have been taken into consideration. The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

   Please document relevant Spezialisierung courses with official course descriptions.

   BA in Economics/ Wirtschaftswissenschaft - Ludwig-Maximilian University of Munich (LMU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

   Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

   Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

    • 5 ECTS-points in Organisation
    • 5 ECTS-points in Marketing
    • 5 ECTS-points in Accounting
    • 5 ECTS-points in Finance

    All obligatory courses have been taken into consideration. The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

    Please document relevant electives with official course descriptions.

    BA in Business Administration/ Betriebswirtschaftslehre - University of Münster (WWU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

    Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

    Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

     • 2.5 ECTS-points in Organisation

     All obligatory courses have been taken into consideration. The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

     NB! If you received transfer credit for one or more obligatory courses (or if you switched to PO 2022), the above may not apply. Please document relevant courses with official course descriptions.

     BA in Economics/ Volkswirtschaftslehre - University of Münster (WWU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

     Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

     Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

      • 5 ECTS-points in Organisation
      • 5 ECTS-points in Marketing

      All obligatory courses have been taken into consideration. The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

      NB! If you received transfer credit for one or more obligatory courses (or if you switched to PO 2022), the above may not apply. Please document relevant courses with official course descriptions.

      BA in Economics and Business Administration/ Wirtschaftswissenschaften - Goethe University Frankfurt English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

      Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

      Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

       • 2 ECTS-points in Organisation

       All obligatory courses have been taken into consideration. The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

       NB! If you received transfer credit for one or more obligatory courses (or if you switched to PO 2022), the above may not apply. Please document relevant courses with official course descriptions.

       Transcripts from the orientierung- as well as the qualifizierungabschnitt must be provided.

       Austria

       Qualifying Bachelor Degrees
        

       Your obligatory courses fulfil the academic requirements.

       Bachelor degree Language requirements to be fulfilled (depending on the PROGRAMME) academic requirements to be fulfilled
       BA in Business Administration/Betriebswirtschaft - University of Vienna English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

       Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
       Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.
       BA in International Business Administration/Internationale Betriebswirtschaft - University of Vienna English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

       Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
       Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.

       Potentially Qualifying Bachelor Degrees (Can Supplement to Qualify)

        

       Your obligatory courses do not fully cover the academic requirements. You will therefore need to either choose relevant electives or take supplementary qualifying courses to fulfil the requirements.

       Bachelor degree Language requirements to be fulfilled (depending on the PROGRAMME) academic requirements to be fulfilled
       Bachelor in Business, Economics and Social Sciences (WISO), studienzweig Betriebswirtschaft - Vienna University of Economics and Business (WU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

       Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

       Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

       • 3 ECTS-points in Microeconomics
       • 1 ECTS-points in Organisation
       • 1 ECTS-points in Marketing

       All obligatory courses have been taken into consideration. Electives, free electives and courses included in specialisations (SBWL or other) have not been included - please provide official course descriptions (taken from eVVZ) when you apply.

       The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

       Bachelor in Business, Economics and Social Sciences (WISO), studienzweig Internationale Betriebswirtschaft - Vienna University of Economics and Business (WU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

       Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

       Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

       • 3 ECTS-points in Microeconomics
       • 5 ECTS-points in Organisation
       • 5 ECTS-points in Marketing
       • 4 ECTS-points in Finance

       All obligatory courses have been taken into consideration. Electives, free electives and courses included in specialisations (SBWL, Cross-functional Management or other) have not been included - please provide official course descriptions (taken from eVVZ) when you apply.

       The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

       Bachelor in Business and Economics (BBE) - Vienna University of Economics and Business (WU) English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

       Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

       Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 do not fulfil the academic requirements listed below for admission in 2024:

       • 5 ECTS-points in Marketing
       • 5 ECTS-points in Finance

       All obligatory courses have been taken into consideration. Electives, free electives, courses included in specialisations or courses completed as part of double degree programme with QUT have not been included - please provide official course descriptions (taken from eVVZ or issued by QUT) when you apply.

       The academic requirements must be covered with academic and research-based courses done at bachelor level.

       Netherlands

        

       Qualifying Bachelor Degrees

        

       Your obligatory courses fulfil the academic requirements.

        

       BACHELOR DEGREE LANGUAGE REQUIREMENTS TO BE FULFILLED (DEPENDING ON THE PROGRAMME) ACADEMIC REQUIREMENTS TO BE FULFILLED
       Bachelor degree in International Business, no specialisation – Maastricht University English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

       Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)

       Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.

       Switzerland

       Qualifying Bachelor Degrees

        

       BACHELOR DEGREE LANGUAGE REQUIREMENTS TO BE FULFILLED (DEPENDING ON THE PROGRAMME) ACADEMIC REQUIREMENTS TO BE FULFILLED
       BA in Business Administration - University of St. Gallen
       regardless of specialization


       NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the advance assessment.

       Make sure to upload the grade transcript for your entire programme, including the "Assessment Year (BAE)".
       English to be fulfilled (if applying for an English-taught programme)

       Danish to be fulfilled (if applying for a Danish-taught programme)
       Applicants enrolled in this programme in 2020 or 2021 fulfil the academic requirements for admission in 2024.


       Egenvurdering

       Hvis din bacheloruddannelse ikke er listet under adgangsvurderinger, kan du lave en egenvurdering ved brug af egenvurderingsskemaet (self-assessment form).

       Du kan bruge skemaet til at få et overblik over din bachelorfag – både fag fra din bacheloruddannelse inkl. eventuelle udvekslingsfag samt eventuelle suppleringsfag uden for din bacheloruddannelse. 

       Skemaet er et værktøj, som du kan bruge til at matche dine fag med de faglige adgangskrav til uddannelsen for at se, i hvilket omfang du opfylder dem. Husk at inkludere både fag, som du allerede har bestået, igangværende fag, og fag, som du forventer at bestå (f.eks. suppleringsfag på sommeruniversitet).

       Sørg for at downloade skemaet og gemme det på din computer.

       Fil Egenvurderingsskema

       UDVÆLGELSESKRITERIER

       Der er begrænset antal pladser på denne uddannelse. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end pladser, finder der en udvælgelse sted.
       Bemærk at du ikke skal lave en skriftlig ansøgning, da det ikke er en del af udvælgelseskriterierne på cand.merc.

       Husk at uploade den korrekte dokumentation, da det kan øge dine chancer for at komme ind – læs mere om dokumentation.

       Udvælgelsen på cand.merc. - Økonomisk markedsføring er baseret på en helhedsvurdering af ansøgernes uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med fokus på fag og karakterer inden for erhvervsøkonomi og økonomi; karakterer inden for de fagområder, der udgør de faglige adgangskrav, er af særlig betydning.

       Fag og karakterer inden for kvantitativ metode kan også tages i betragtning.

       Erhvervskandidat på deltid

       Du kan læse Økonomisk Markedsføring enten som fuldtidsuddannelse eller som deltidsuddannelse (erhvervskandidat). Deltidsuddannelsen er for studerende, der samtidig med uddannelsen har relevant beskæftigelse i minimum 25 timer pr uge.

       Du skal ikke betale studieafgift for at læse deltidsuddannelsen. Hvis du ikke er EU-borger, skal du dog betale studieafgift - kontakt Graduate Admission for mere information.

       Alle adgangskrav og udvælgelseskriterier er de samme, hvad enten du søger ind på fuldtidsuddannelsen eller på erhvervskandidat på deltid. Der er ikke reserveret et specifikt antal pladser til erhvervskandidaten på deltid. Det er derfor ikke nemmere at blive optaget på erhvervskandidaten frem for fuldtidsuddannelsen.

       Når du søger i Ansøgningsportalen, skal du først vælge, om du søger Økonomisk Markedsføring som fuldtidsuddannelse (Økonomisk Markedsføring - fuldtid) eller erhvervskandidat (Økonomisk Markedsføring - deltid). Det betyder, at du kun skal søge en af uddannelserne i Ansøgningsportalen.

       PDF icon Blanket til dokumentation for ansættelse

       Hvis du søger ind på erhvervskandidaten skal du uploade en ansættelsesaftale som dokumentation for relevant arbejde. Hvis du endnu ikke har indgået en aftale med en virksomhed, kan du uploade et brev der forklarer, hvordan du senest 1. august dokumenterer, at du er ansat i en uddannelsesrelevant stilling. Hvis du er tilbudt plads på erhvervskandidat deltidsuddannelsen, men ansættelsesaftalen ikke er uploadet senest d. 1. august, vil du have mulighed at skifte til fultidsuddannelsen.

       Blanketten til dokumentation for ansættelse vil blive lagt op her inden ansøgningsrunden åbner i midten af januar.

       CBS har mulighed for at indhente oplysninger fra SKAT til at understøtte oplysninger i ansættelseskontrakten.

       Det vil blive afgjort ud fra en konkret vurdering om arbejdet er relevant. Der er ikke en helt nøjagtig facitliste i forhold til, hvad relevant erhvervsarbejde er i forhold til at læse økonomisk markedsføring som erhvervskandidat, men arbejdet skal være inden for det erhvervsøkonomiske fagfelt. Cand.merc.-studienævnet henviser de studerende til at søge inspiration til, hvad relevante erhvervsarbejde er, ved at kigge på karriereinformationen samt de gældende kompetence profiler.

       Erhvervskandidatuddannelsen er ikke SU berettiget, da de studerende får løn fra deres arbejde.

       Læs mere om reglerne for betingelserne for Erhvervskandidat på deltid 

       OPTAGELSESSTATISTIK

       I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

       Se vores optagelsesstatistik