HA(kom.) - erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

HA(kom.) lærer dig at arbejde strategisk med kommunikation i virksomheder og andre organisationer. Du lærer at skabe sammenhæng mellem en virksomheds forretningsmæssige mål og dens måder at kommunikere på – internt såvel som eksternt.

Om uddannelsen

HA(kom.) arbejder med virksomheder og organisationers strategiske kommunikation. Det vil sige med kommunikation som en ledelsesmæssig disciplin. HA(kom) er forskningsbaseret og tværfaglig. Uddannelsen handler mindre om praktiske kommunikationsværktøjer og mere om organisationers muligheder for at bruge kommunikation til at navigere og bidrage progressivt til udfordringer i samfundet.

Nye medier og kanaler
Her er det også vigtigt at kunne analysere mediernes (både digitale medieplatforme og pressen) rolle, ikke blot som værktøjer, der kan anvendes i forbindelse med kommunikation, men som aktører med forskellige interesser og magtrelationer, der er afgørende for muligheden for at sætte eller påvirke den offentlige dagsorden. Tænk på et fænomen som #metoo-bevægelsen som eksempel på, hvordan en kommunikation, der primært er foregået gennem kanaler, der slet ikke eksisterede for 10 år siden, har fået enorm kraft og indflydelse og påvirker mange forskellige aktører – herunder virksomheder.

Eksemplet viser også, hvordan kommunikation i dag udvikler sig hurtigt og uforudsigeligt og er vanskelig at styre. Nye kommunikationsteknologier opstår hele tiden og skaber nye vilkår for kommunikation. Derfor må virksomheder have en bred grundlæggende kommunikationsforståelse for at kunne tilpasse sig og forblive i stand til at reagere hurtigt og effektivt. 

Det forudsætter, at virksomheden har eksperter, der med udgangspunkt i en dyb indsigt i virksomheden og dens kontekst, forstår, hvordan man skal kommunikere i forskellige situationer, hvad der skal kommunikeres om, og hvilke forandringer man kan – og ikke kan – skabe gennem professionelt planlagt og udført kommunikation.

At skabe professionelle kommunikationsløsninger
HA(kom.) undersøger, hvordan kommunikation har betydning for alle virksomhedens aktiviteter. Her handler det om at forstå, hvordan virksomheden bruger kommunikation og medier til at nå sine mål – eksempelvis økonomiske mål, ledelsesmæssige mål eller mål, der handler om virksomhedens omdømme og legitimitet.

En virksomhed består af mange forskellige funktioner og aktiviteter, og du kommer derfor til at arbejde med kommunikation i mange forskellige sammenhænge. Det kan eksempelvis handle om, hvordan virksomheden bruger kommunikation som et redskab til at forholde sig til forandringer i sine omgivelser, eller bruger kommunikation til at komme bedst muligt igennem en shitstorm eller andre former for kriser. Det handler også om at forstå, hvilken rolle det digitale medielandskab, fra sociale mediers algoritmer til journalisten som gatekeeper, spiller for organisationers strategiske kommunikation.

At arbejde med erhvervsøkonomi og kommunikation i praksis
HA(kom.) hviler på tre ben: kommunikation, erhvervsøkonomi og samfundsforståelse. Fokus er på den samfunds- og forretningsmæssige virkelighed, virksomheden er en del af, og den rolle, kommunikationen spiller i virksomhedens udvikling. Studiet består af en blanding af fag, der handler om kommunikation. Fag, der handler om virksomhedens omverden og samtid og fag der handler om erhvervsøkonomiske forhold og sammenhænge, såsom planlægning, marketing, finansiering, og udvikling af de forretningsmæssige aktiviteter og mål.

Du vil opleve en tæt kobling mellem teori og praksis. Du kommer hele tiden til at forholde det, du lærer, til virksomheders praktiske virkelighed gennem øvelser og cases. Særligt for HA(kom.) er desuden, at du på studiets 6. semester skal i et såkaldt projekt¬orienteret forløb, hvor du gennem 10 uger følger hverdagen i en virksomhed og efterfølgende skriver en opgave, hvor du kobler dine praktiske erfaringer til studiets teoretiske perspektiver.

Hør studerende fortælle om HA(kom.)

Få et indblik i de studerendes tanker om og oplevelser på HA(kom.)

Hvad skal du interessere dig for?
De studerende der klarer sig godt på HA(kom.) og er glade for uddannelsen, interesserer sig ofte for:

  • hvordan virksomheder og andre organisationer ledes, og tager beslutninger
  • mennesker og hvordan kommunikation påvirker den måde de arbejder og samarbejder.
  • virksomheders kommunikation med deres omverden.
  • samfundsforhold og samfundsudvikling – herunder kulturel udvikling og udviklingen af digitaler medier og andre samfundsforhold, der påvirker vores måder at kommunikere på.

Derfor valgte andre HA(kom.)
Hør studerende på HA(kom.) fortælle om, hvad de lavede, før de startede på CBS og hvilke overvejelser de gjorde sig, inden de søgte. 

Udfordringer og overvejelser

HA(kom.) har nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Matematik som redskab
I flere af de økonomiske fag skal du anvende matematiske redskaber og den matematiske logik til at løse opgaverne. Du arbejder alene med matematikken som et praktisk redskab og ikke som selvstændigt fag – således vil du eksempelvis ikke skulle føre matematiske beviser eller kunne redegøre for matematikken bag din opgaveløsning. Niveauet svarer til adgangskravet i matematik på niveau B.

Ikke en praktisk kommunikationsuddannelse
HA(kom.) er ikke en praktisk kommunikationsuddannelse, hvor man arbejder meget med sprog eller journalistik. Studerende, der forventer dette, vil ofte blive skuffede.

Tværfaglighed
På HA(kom.) oparbejder du langsomt en samlet faglig forståelse på tværs af de forskellige fagområder. Ofte er det først på andet eller tredje studieår, at sammenhængende bliver klare i hovedet, og du forstår uddannelsens samlede faglighed. Som HA(kom.)-studerende bør du være afklaret med, at du kan føle dig lidt forvirret og endnu ikke kan se det samlede billede på de første semestre

Mere fokus på læring og samarbejde på 1.år
På HA(kom.) er der fokus på at skabe et godt studiemiljø fra starten. På det første studieår får du derfor feedback på dine eksaminer og bestået/ikke bestået som bedømmelse på alle eksaminer undtaget det afsluttende 1. års projekt. Fordi der ikke gives karakterer, vil der være mere rum til læring og samarbejde blandt jer studerende.

Hør en studievejleder fortælle om de udfordringer og overvejelser, du skal gøre dig, inden du søger ind på HA(kom.)

Studiemiljøet

Hvordan er det at studere HA(kom.)?
Hør studerende fortælle om, hvor vigtigt det er at hjælpe og støtte hinanden på studie - både socialt og akademisk. 


Studieliv på CBS
At være studerende på CBS er meget mere end at forberede sig og gå til undervisning.

På CBS er der mere end 21.000 studerende fra forskellige baggrunde og nationaliteter. Teamwork er en grundlæggende del af det at studere på CBS – både i og udenfor undervisningen.

Med over 100 studenterforeninger har du også rig mulighed for at engagere dig og mødes med studerende på tværs af uddannelser og årgange.

Læs mere om det aktive studiemiljø på CBS, studenterforeningerne og det internationale studiemiljø på Studieliv

For internationale
Hvis du er en international studerende, har vi samlet en masse information om, hvordan det er at være en international studerende på CBS og hvordan du kan forberede dig på livet i Danmark.

Læs mere på For internationals

Karrieremuligheder og kandidatuddannelse

Kompetencer efter HA(kom.)
HA(kom.) giver dig:
  • en forståelse for virksomheders kommunikationsbehov og interne og eksterne kommunikationsstrategier.
  • redskaber til at analysere og udarbejde kommunikationsløsninger, der tager højde for virksomheders forretningsmæssige behov og samspil med deres omverden.

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i kompetenceprofil for HA(kom.).

Kandidatudannelse efter HA(kom.)
Størstedelen af de studerende på HA(kom.) vælger at læse videre på en to-årig kandidatoverbygning. Det er overvejende kandidatoverbygningen fremfor bacheloren, der afgør hvilke karriereveje, der ligger åbne for dig.

Personer, der har læst HA(kom.) ender i mange forskellige typer af jobs i både private og offentlige virksomheder og organisationer. For de fleste indgår kommunikation og kommunikationsprocesser som del af det, de beskæftiger sig med.

Læs mere om kandidatuddannelser og job

Hør en studievejleder fortælle om dine muligheder for at skabe din egen akademiske profil på HA(kom.), samt hvilke kandidat- og karrieremuligheder du har, når du er færdig. 

Adgangskrav

 

Dansk A med min. 6,0 i karaktergennemsnit
Engelsk B
Matematik B
Historie eller International Økonomi eller
Samfundsfag eller Idéhistorie eller Samtidshistorie 
B
Motiveret ansøgning Ja

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse.

Optagelsestal

 

Adgangskvotient 9,5
Antal optagne 156
Kvote 1 / Kvote 2 70% / 30%
Ansøgere (kvote 2) 838 (533)
Udenlandske studerende 0%
Kønsfordeling - mænd / kvinder 22% / 78%
Aldersgennemsnit 21,8 år

Se optagelsestal for alle bacheloruddannelser.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 04/06/2024