Caroline

Mød Caroline, en studerende fra HA(kom.) - erhvervsøkonomi - kommunikation

Hvorfor valgte jeg min uddannelse?
Jeg gjorde mig mange overvejelser om mit studievalg, som til sidst stod mellem Statskundskab og HA(kom.). Jeg valgte HA(kom.), fordi studiet tilbyder en bred profil med en kombination af erhvervsøkonomi og kommunikation, som jeg forventer kan åbne mange muligheder for mig i fremtiden. Samtidig dækker studiet mine interesseområder inden for de kommunikative aspekter ved organisationer, hvilket var den primære grund for mit valg af studie. 

Hvad synes jeg er det bedste?
Det er fedt at opleve, at man hele tiden udvikler sig og bliver bedre til noget, som man synes er interessant, samtidig med at man danner nye venskaber. Derudover synes jeg, at det fungerer rigtig godt, at man på HA(kom.) hvert år arbejder med et større projekt, som forbinder flere fag. Det har været med til at give mig en større forståelse for, hvordan de forskellige fag spiller sammen og har skabt en god sammenhæng i studiet.

Hvad synes jeg er svært?
Med studiet følger også en masse frihed, men det kan være svært at balancere det hele, når både studie og arbejde skal passes. For mig har det skabt ro at lave en struktureret plan for, hvad jeg skal læse i løbet af en uge. En struktureret plan hjælper mig med at holde overblikket, så jeg ikke kommer til at føle mig bagud.

Hvad ville jeg gerne have vidst, inden jeg startede på studiet?
Før jeg begyndte på studiet, var jeg meget bekymret for, hvorvidt studiet krævede, at man havde et eksisterende kendskab til de økonomiske fag - særligt fordi jeg kom fra et STX-gymnasium. Dog indså jeg ret hurtigt, at det vigtigste er lysten og motivationen til lære nyt samt troen på, at det nok skal lykkes, selvom det kan virke svært og uoverskueligt.  

Hvad vil jeg gerne efter mit studie?
På nuværende tidspunkt ved jeg ikke helt, hvad jeg vil efter mit studie. Derfor synes jeg, at det er en stor fordel, at HA(kom.) har en obligatorisk praktikperiode på 6. semester. Det giver mig mulighed for at afprøve forskellige ting i praksis og få en idé om, hvad jeg vil efter min uddannelse.

Hvis jeg kunne give mig selv et godt råd, inden jeg startede...
Det tager tid at vænne sig til universitetslivet. Det kan give god mening at justere sin studieteknik undervejs, da man hele tiden bliver klogere på, hvad det indebærer at studere på universitetet. Husk at brug dine medstuderende og studiegruppe til at dele tanker og få inspiration. 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 28/09/2023