CBS Law

CBS LAWs forskning fokuserer på erhvervsretten ud fra et samfunds- og virksomhedsperspektiv. Forskningen tager udgangspunkt i erhvervslivets rammevilkår internationalt og nationalt på baggrund af globaliseringen og er derfor koncentreret om indholdet af og samspillet mellem international ret, EU-ret og dansk ret.

CBS LAW is launching a new research group in Climate Law and Economics
See our latest issue of the CBS Law Legal Research Paper Series. Click here to access it
d
Follow Kalle Johannes Rose's newly launched YouTube channel in which he disseminates his knowledge on compliance and related areas

CBS LAW er en del af Institut for Institut for Business Humaniora og Jura og har 18 forskere, syv ph.d.-stipendiater, tre TAP-ere, tre studentermedhjælpere og ca. 90 eksterne deltidsundervisere. Hertil kommer to professorer emeriti og en adjungeret professor.

Sidst opdateret: CBS LAW // 18/01/2023

Kontakt CBS LAW

CBS LAW
Copenhagen Business School
Porcelænshaven 18B, 1. sal
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2626
E-mail: law@cbs.dk

Director: Andrej Savin

Tilmeld dig nyheder

Nyhedsbrev