Master i Skat

Master i Skat er en fleksibel 2-årig masteruddannelse indenfor skatteområdet, der henvender sig til den private og offentlige skattesektor i Danmark. Med Master i Skat opnår du det højeste kompetenceniveau, så du kan yde en optimal og korrekt løsning af "skatteopgaven i Danmark".

Herunder kan du høre skatterådgiver Martin Christensen fortælle om, hvad det har betyder for ham at gennemføre Master i Skat

Master i Skat er en videregående uddannelse, der udbydes som åben uddannelse inden for rammerne i bekendtgørelsen om masteruddannelserne ved universiteterne. Uddannelsen er en forskningsbaseret, fuldt fleksibel, specialiseret efteruddannelse indenfor skatteområdet og har sit fundament i et nationalt fagligt netværk. Uddannelsen startede i januar måned 2004.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at den kan gennemføres som et 2-årigt uddannelsesforløb på deltid, eller tages i det omfang og det tempo, den enkelte deltager ønsker, dog maximum 6 år. Uddannelsen består af såvel obligatoriske fag som valgfrie fag (specialer). Både obligatoriske og valgfrie fag kan læses som enkeltfag.

Uddannelsen henvender sig til ansatte og selvstændigt erhvervsdrivende, der varetager skatteopgaven i Danmark, både i privat og offentligt regi.

Formål

Det er uddannelsens formål at formidle specifik viden om og forståelse for anvendelse af teori og empiri ved analyse og korrekt løsning af skatteopgaven i Danmark. De studerende opnår teoretisk, analytisk og metodemæssig indsigt og kompetence, der sætter dem i stand til at varetage skatteopgaven i forskellige sammenhænge.

Det uddannelsesmæssige sigte er:

 • at den studerende kan forstå og anvende teorier og arbejdsmetoder, der knytter sig til skatteopgaven
 • at den studerende kan analysere, evaluere og kritisk teste regler og praktisk regelanvendelse på skatteområdet
 • at den studerende kan danne synteser, der kan danne grundlag for korrekt valg mellem forskellige alternative løsningsmodeller

Alternativ til obligatorisk efteruddannelsen af statsautoriserede- og registrerede revisorer, advokater og advokatfuldmægtige

Master i Skat er på det højeste faglige niveau for en skatteuddannelse i Danmark, og da fagene kan læses som enkeltfag, er deltagelse på Master i Skat et muligt alternativ, der kan benyttes til obligatorisk efteruddannelse af statsautoriserede og registrerede revisorer (inden for efteruddannelsesområdet direkte og indirekte skatter), og af advokater og advokatfuldmægtige (inden for efteruddannelsesområdet kurser af generel og konkret betydning for advokaterhvervet).

Advisory Board

For at sikre uddannelsens udvikling og relevans er nedsat et Advisory Board, som har til opgave at rådgive og sparre med studieledelsen. Medlemmerne kommer fra revisions- og advokatbranchen, Skatteministeriet, store danske erhvervsvirksomheder og banker. Medlemmerne er:

 • Clive Baxter, Head of Tax Policy and Controversy , Huawei
 • Christer Tønder Bell, Skattechef, LEGO
 • Flemming Mortensen, Viceformand for FSR's skatteudvalg og partner, Acor Tax - KPMG
 • Klaus Okholm, Formand for FSRs skatteudvalg, og Partner, PwC
 • Lars Loftager Jørgensen, Partner, Deloitte
 • Lærke Hesselholt, Advokat, Master i skat, Grant Thornton
 • Michael Kirkegaard Nielsen, Skattechef, Danske Bank
 • Niels Winther-Sørensen, Professor, dr. jur, partner, CORIT Advisory
 • Ole Bendixen, Senior Advisor, BENDIXEN Tax Governance
 • Steffen Sværke, Advokat, Kammeradvokaten
 • Trine Lumbye, Kontorchef, Administrations- og servicestyrelse
 • Søren Dalby Madsen, CEO, Senior partner, KPMG
 • Winnie Jensen, Direktør, Skatteankestyrelsen

Akkreditering

Uddannelsen er akkrediteret og godkendt af det danske Akkrediteringsråd. Denne akkreditering er en garanti for uddannelsens relevans for arbejdsmarkedet, dens forskningsbasering, kvaliteten af faglig profil og niveau, af dens struktur og tilrettelæggelse samt en godkendelse af uddannelsens løbende kvalitetssikring.

 

Sidst opdateret: Master i Skat // 26/09/2022

Kontakt Master i skat

Programme Manager Helle Ibæk
CBS
Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg

Email hi.master@cbs.dk

Telefon 3815 2996